«Звіт про заборгованість з оплати праці» з 2021 року за формою Держстату №3-борг (місячна)

Податковий борг: боржники, статистика 2021
29.01.2021
Новий Закон «Про безпеку та здоров’я працівників на роботі» на заміну застарілому Закону «Про охорону праці»
02.02.2021
Show all
«Звіт про заборгованість з оплати праці» з 2021 року за формою Держстату №3-борг (місячна)

Пошук / Search

«Звіт про заборгованість з оплати праці» з 2021 року за формою Держстату №3-борг (місячна)

Подавати необхідно до територіального органу Держстату юридичним особам не пізніше 7-го числа кожного місяця.

Вперше – до 08 лютого 2021 року.

Надалі граничні терміни подання цього звіту протягом 2021 року встановлені такими:

9 березня, 7 квітня, 7 травня, 7 червня, 7 липня, 9 серпня, 7 вересня, 7 жовтня, 8 листопада, 7 грудня.

Подаватимуть форму навіть ті юридичні особи, які не мають заборгованості зі заробітної плати.


ДПС почала публікувати дані щодо боргів з ЄСВ на Порталі відкритих даних
ДПСУ на офіційному вебпорталі ДПС та на Порталі відкритих даних Єдиного державного вебпорталу відкритих даних оприлюднила новий набір даних у формі відкритих даних «Інформація про платників, які мають борг (недоїмку) зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Періодичність оновлення цього набору даних відбувається щомісячно, про що зазначено у Паспорті набору даних.

Додатково повідомляємо, що набір даних оприлюднений у машиночитаному форматі «csv», як передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року «Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних», зі змінами, а також з кодуванням UTF – 8 згідно з Методичними рекомендаціями, які оприлюднені у розділі «Інфохаб» Єдиного державного вебпорталу відкритих даних.


Перелік респондентів ДСС СВЗП за ф.№3-борг (місячна) здійснюється на державному рівні раз на рік на основі інформації Реєстру Статистичних Одиниць у частині Статистичного Реєстру Підприємств та включає одиниці, які є активними станом на 01 листопада року, що передує звітному року. 

Заборгованою вважається сума, яка включає всі нарахування в грошовій і натуральній формі з фонду оплати праці, за винятком обов’язкових для всіх працівників відрахувань із заробітної плати (ПДФО, військовий збір і т.і.), строк виплати якої минув до кінця місяця, у якому вона повинна бути виплачена.

Депонована заробітна плата (зарплата, яка своєчасно не отримана з вини працівника) заборгованою не вважається.

Форма складається з двох розділів:

Розділ 1. Інформація про відсутність заборгованості з оплати праці. У ньому зазначаються показники, якщо на підприємстві (установі, організації) відсутня заборгованість з виплати заробітної плати та з виплат у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю (якщо у графі 1 є позначка “ “, то звіт далі не заповнюється).

Розділ 2. Обсяги заборгованості з оплати праці на підприємстві (установі, організації), де потрібно буде вказати такі показники:

  • Сума заборгованості з виплати заробітної плати, тис. грн (з одним десятковим знаком)
  • Сума заборгованості з виплати заробітної плати, утворена у попередні роки, тис. грн (з одним десятковим знаком) (із ряд. 2010)
  • Кількість працівників, яким своєчасно не виплачено заробітну плату, осіб (у цілих числах)
  • Сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, включаючи оплату перших п’яти днів, тис. грн (з одним десятковим знаком) 
  • Сума заборгованості з виплати заробітної  плати, яка фінансується за рахунок бюджетних коштів, тис. грн (з одним десятковим знаком) (із ряд. 2010).

Також форма містить пояснення щодо основної причини відхилення суми заборгованості за розрахунками з оплати праці більше чи менше 25% порівняно з попереднім періодом.

Показники форми включають дані щодо юридичних осіб про суми невиплачених нарахувань з оплати праці, кількість працівників, яким заборгували ці виплати, про суми невиплаченої допомоги з тимчасової втрати працездатності. 

Показники ґрунтуються на даних первинної облікової документації, документів бухгалтерського обліку (особові рахунки працівників, Головна книга, Касова книга) та фінансової звітності, передбачених нормами чинного законодавства.

Бланк форми Держстату №3-борг (місячна) доступний для завантаження:

Заборгованість із виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (рядок 2040 ф. №3-борг (місячна) – це сума своєчасно невиплачених коштів з нарахувань підприємства, установи, організації з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, а також із нарахувань Фонду соціального страхування (уключаючи непрацездатність, пов’язану з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, яке спричинило втрату працездатності, вагітністю та пологами).  

Законодавством передбачено адміністративну відповідальність за неподання звітів до Держстату. На період карантину від цього види відповідальності СГ не звільняли.

Відповідальність за неподання звітів до Держстату або подання їх недостовірними, не в повному обсязі, не за формою чи зі запізненням передбачена ст. 186-3 КпАП. 

Перше порушення протягом року коштуватиме посадовим особам підприємств від 10 до 15 н.м.д.г. (від 170 до 255 грн), а повторне – від 15 до 25 н.м.д.г. (від 255 до 425 грн). 

Право накладати зазначені штрафні санкції надано органам державної статистики (ст. 244-3 КУпАП). Від їх імені це право реалізують керівник Державної служби статистики України, його заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього органу. 

Даний звіт практично реалізує та оприлюднює статистику для аналізу заборгованостей із заробітної плати для збільшення штрафних санкцій.

Про це читайте за посиланням:

Новий Законопроект 4589 про збільшення штрафу за умисну невиплату грошових зобов’язань із зарплати, стипендії, пенсії чи інших установлених законом виплат більше як за один місяць

Держстат роз’яснив правила заповнення рядка 2040 щодо заборгованості з лікарняних та декретних – якщо виплати здійснені до кінця місяця подання інформації до ФСС, розрахунки з працівником вважаються здійсненими вчасно та не потребують відображення у формі №3-борг

Заборгованість з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (рядок 2040 ф. №3-борг (місячна) – це сума своєчасно невиплачених коштів з нарахувань підприємства, установи, організації з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, а також із нарахувань Фонду соціального страхування (включаючи непрацездатність, пов’язану з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, яке спричинило втрату працездатності, вагітністю та пологами).

Відповідно до пункту 12 розділу II Роз’яснень щодо форми 3-борг (місячна), затверджених 12.08.2020 р., сума заборгованості, яка відображається у рядку 2040, враховує кошти ФСС та відображається аналогічно сумі заборгованості з виплати заробітної плати.

Якщо протягом грудня 2020 року працівник не працював у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності більше ніж п’ять днів, а інформація для ФСС передана в січні 2021 року, то максимальний термін цих виплат буде в лютому 2021 року. Якщо ФСС своєчасно не перерахував кошти, то станом на 1 березня ця сума вже вважається заборгованістю та потребує відображення в рядку 2040 форми №3-борг (місячна). Тобто у звіті №3-борг за лютий слід буде зазначити суму непрофінансованих ФСС лікарняних за січень 2021 року.

Якщо виплати здійснені до кінця місяця, у якому була подана інформація до Фонду соціального страхування, розрахунки з працівником уважаються здійсненими вчасно та не потребують відображення у формі №3-борг (місячна).

Також читайте про:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.