Зміни Бюджетного кодексу України за Економічним паспортом та Фондом майбутніх поколінь

Про “Економічний паспорт”, “Економічний паспорт українця” та “Фонд майбутніх поколінь”: усі деталі
05.01.2022
Зміни Податкового кодексу України за Фондом майбутніх поколінь та Економічним паспортом
06.01.2022
Show all
Зміни Бюджетного кодексу України за Економічним паспортом та Фондом майбутніх поколінь

Пошук / Search

Зміни Бюджетного кодексу України за Економічним паспортом та Фондом майбутніх поколінь

Важливі Законодавчі зміни 2022 до Бюджетного та Податкового кодеків України пов’язані з реєстрацією у Верховній Раді України 06 грудня 2022 року невідкладного президетського Законопроекту за номером 6394 “Про економічний паспорт”

Про це та про альтернативні Законодавчі акти за посиланням:

Про “Економічний паспорт”, “Економічний паспорт українця” та “Фонд майбутніх поколінь”: усі деталі

Зміни Податкового кодексу України за Фондом майбутніх поколінь та Економічним паспортом

Саме тому Президентом України 06 грудня 2021 року зареєстровано у Верховній Раді України супутній Законопроект до Законопроекту №6394:

Проект Закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта ” за номером 6395 від 06.12.2021 року

Даний Законопроект також має альтернативні.

Про це детально.

Проект Закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта ” за номером 6395 від 06.12.2021 року

Прийняття законопроекту обумовлено запровадженням нової інституції, а саме Фонду майбутніх поколінь, та економічного паспорта.

Метою законопроекту є забезпечення фінансування Фонду майбутніх поколінь, який створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України, та економічного паспорта.

Законопроектом передбачається внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими, зокрема, пропонується таке:

 1. Виключити з доходів загального фонду з одночасним визначенням джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України:
 • 70 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення;
 • 95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, яка зараховується до спеціального фонду державного бюджету в повному обсязі).

Зазначені кошти, що надходитимуть до спеціального фонду Державного бюджету України, спрямовуватимуться на заходи зі сплати державних внесків до системи економічного паспорта.

2. Передбачити перехідний період, протягом якого рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення як виняток буде зараховуватися до загального та спеціального фондів Державного бюджету України, зокрема у 2023 році:

 • рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України) по 35 відсотків до загального та спеціального фондів;
 • рентна плата за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України) по 47,5 відсотка до загального та спеціального фондів;
 • рентна плата за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України по 50 відсотків до загального та спеціального фондів.

З 2024 року відсотки, що сплачувалися у 2023 році, щороку збільшуватимуться для спеціального фонду та зменшуватимуться для загального фонду одночасно на 5 відсоткових пунктів (за кожним фондом) до досягнення розмірів відрахувань 70 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення та 95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України) (за винятком останнього року, коли зміна становитиме 2,5 відсотка).

Передбачається, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року, крім положень щодо перехідного періоду, які набирають чинності з дня, наступного за днем опублікування цього Закону, у частині нормативів зарахування рентної плати на 2023 рік, що застосовуватимуться під час складання проекту Державного бюджету України на 2023 рік.

Прийняття цього Закону дозволить спрямувати частину рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення на забезпечення фінансування Фонду майбутніх поколінь, який створюється у складі спеціального фонду Державного бюджету України, та економічного паспорта.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до Проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта”
Чинна редакціяЗапропонована редакція
Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України … 2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) належать:   … 5) 70 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати, визначеної пунктом 5 1 цієї частини статті); 5-1) 95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, яка зараховується до загального фонду державного бюджету в повному обсязі); … 3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 цього Кодексу) є:     … 13-8) 50 відсотків прибутків, отриманих від прокату та/або передачі прав на використання фільму (але не більше 50 відсотків отриманої суми державної підтримки), що сплачуються до державного бюджету протягом усього строку дії авторського права на фільм суб’єктом кінематографії, який отримав державну субсидію на створення фільму у формах, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 7 Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, і на користь якого передано (відчужено) майнові права інтелектуальної власності, або особою, якій передано (відчужено) суб’єктом кінематографії, який створив фільм за такої державної підтримки, майнові права інтелектуальної власності на такий фільм у повному обсязі або частково і яка набула майнових прав на такий фільм; відсутній         відсутній               14) інші доходи, визначені законом про Державний бюджет України. …Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України … 2. До доходів загального фонду Державного бюджету України (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 та пунктом 52 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення цього Кодексу) належать: … виключити       виключити             … 3. Джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України в частині доходів (з урахуванням особливостей, визначених пунктом 1 частини другої статті 67-1 та пунктом 52 розділу VI Прикінцеві та перехідні положення цього Кодексу) є: … 13-8) 50 відсотків прибутків, отриманих від прокату та/або передачі прав на використання фільму (але не більше 50 відсотків отриманої суми державної підтримки), що сплачуються до державного бюджету протягом усього строку дії авторського права на фільм суб’єктом кінематографії, який отримав державну субсидію на створення фільму у формах, передбачених пунктами 2 і 3 частини першої статті 7 Закону України “Про державну підтримку кінематографії в Україні”, і на користь якого передано (відчужено) майнові права інтелектуальної власності, або особою, якій передано (відчужено) суб’єктом кінематографії, який створив фільм за такої державної підтримки, майнові права інтелектуальної власності на такий фільм у повному обсязі або частково і яка набула майнових прав на такий фільм; 13-9) 70 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати, визначеної пунктом 13-10 цієї частини); 13-10) 95 відсотків рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України, яка зараховується до спеціального фонду державного бюджету в повному обсязі); 14) інші доходи, визначені законом про Державний бюджет України. …  
Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України … 4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на: …. 22) державну підтримку кінематографії (за рахунок джерел, визначених пунктами 13-6, 13-7 і 13-8 частини третьої статті 29 цього Кодексу); 23) здійснення розвідувальної діяльності розвідувальних органів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу). відсутній     …  Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України … 4. Кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з відповідними пунктами частини третьої статті 15, частини третьої статті 29 та частини третьої цієї статті цього Кодексу, спрямовуються відповідно на: …. 22) державну підтримку кінематографії (за рахунок джерел, визначених пунктами 13-6, 13-7 і 13-8 частини третьої статті 29 цього Кодексу); 23) здійснення розвідувальної діяльності розвідувальних органів України (за рахунок джерел, визначених пунктом 12-1 частини третьої статті 29 цього Кодексу). 24) здійснення державних внесків до системи економічного паспорта (за рахунок джерел, визначених пунктами 13-9 та 13-10 частини третьої статті 29 цього Кодексу); …  
  відсутнійРозділ VI. Прикінцеві та Перехідні положення 52. Установити, що рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, як виняток із положень пунктів 13-9 та 13-10 частини третьої статті 29 цього Кодексу, зараховується до державного бюджету таким чином: 1) у 2023 році: рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (крім рентної плати за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату, у тому числі за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України) по 35 відсотків до загального та спеціального фондів; рентна плата за користування надрами для видобування нафти, природного газу та газового конденсату (крім рентної плати за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України) по 47,5 відсотка до загального та спеціального фондів; рентна плата за користування надрами в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України по 50 відсотків до загального та спеціального фондів; 2) починаючи з 2024 року відсотки, визначені у підпункті 1 цього пункту, щороку збільшуються для спеціального фонду та зменшуються для загального фонду порівняно з розмірами у попередньому році на 5 відсоткових пунктів одночасно за кожним фондом  (крім останнього року такого збільшення та зменшення для відсотків, визначених в абзаці третьому підпункту 1 цього пункту, у якому вони збільшуються для спеціального фонду та зменшуються для загального фонду на 2,5 відсоткового пункту відповідно) до досягнення розмірів відрахувань, визначених пунктами 13-9 та 13-10 частини третьої статті 29 цього Кодексу.  
Проект Закону України 6395 доступний для завантаження:

22 грудня 2021 року Верховною Радою України зареєстровано два альтернативних Законодавчих акти:

 1. №6395-1 Проект Закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта”
 2. №6395-2 Проект Закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта юного українця

№6395-1 Проект Закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта”

Законопроект є альтернативним до Проекту Закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта” і передбачає ефективний та стабільний механізм для постійного відрахування внесків до Фонду майбутніх поколінь.

Механізм, запропонований основним законопроектом, який передбачає фінансування за рахунок надходжень від сплати рентних платежів, не зможе забезпечити регулярне та достатнє постійне наповнення вказаного фонду. Рентна плата залежить від багатьох економічних факторів, і сплачується переважно приватними суб’єктами господарювання. Світові економічні та фінансові кризи, вичерпання коричних копалин, припинення роботи якихось із суб’єктів сплати рентної плати – все це може призвести в достатньо короткостроковій (в контексті Фонду майбутніх поколінь) перспективі зниження або повного припинення надходжень до Фонду.

Здійснення відрахувань в розмірі не менше ніж 5% від загального фонду державного бюджету дозволить диверсифікувати джерела надходжень Фонду майбутніх поколінь таким чином, що почесну участь в забезпеченні майбутніх поколінь прийматимуть всі платники податків. Це забезпечить стале наповнення Фонду, стимулюватиме державу до економічного зростання, залучення інвестицій, створення умов для розвитку та детінізації бізнесу для збільшення надходжень до Державного бюджету. Встановлення тільки нижнього порогу для обсягу відрахувань дозволить державі (державні владі) самостійно визначити  їх розмір та підвищувати рівень піклування про майбутні покоління

Метою законопроекту є забезпечення фінансування Державного фонду майбутніх поколінь, який створюється у складі Державного бюджету України, та спрямовується на внески в системі економічного паспорта.

Законопроектом передбачається внести зміни до Бюджетного кодексу України, якими, зокрема, пропонується передбачити, що Державний фонд майбутніх поколінь створюється у складі Державного бюджету України. Джерелом формування Державного фонду майбутніх поколінь є не менше ніж 5 відсотків доходів загального фонду Державного бюджету України, визначених частиною другою статті 29 Бюджетного кодексу України.

Передбачається, що цей Закон набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Прийняття цього Закону дозволить спрямувати частину доходів Державного бюджету України для забезпечення фінансування Державного фонду майбутніх поколінь, який створюється у складі Державного бюджету України, та економічного паспорта.

Більш детально Законрдавчий акт доступний для завантаження:

№6395-2 Проект Закону “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо державних внесків до системи економічного паспорта юного українця

Передбачає зовсім інший підхід до надання державної підтримки усім без винятку юним українцям на регулярній основі за рахунок рентних платежів за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення, і який:
 • передбачає створення Фонду розвитку та підтримки дитинства;
 • гарантує забезпечення за рахунок держави умови для отримання дітьми якісної освіти, якісного лікування, а також житла для найменш захищених категорій дітей;
 • забезпечує надання державної підтримки молодому поколінню не через 15 років з дня запровадження системи, а вже через 6 місяців з дня набрання чинності законом.

Зважаючи на зазначене також подається альтернативний проект закону в частині фінансування системи економічного паспорта юного українця.

Метою законопроекту є забезпечення фінансування Фонду розвитку та підтримки дитинства та запуск його роботи у 2022 році.

Альтернативним проектом пропонується:
 1. Забезпечення направлення державних внесків до системи економічного паспорта юного українця.
 2. Встановлення перехідного періоду, протягом якого рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення як виняток буде зараховуватися до загального та спеціального фондів Державного бюджету України у 2022 році.
 3. Починаючи з 2023 року рентну плату за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення зараховувати до державного бюджету у повному обсязі відповідно до нових пунктів 13-9 та 13-10 частини третьої статті 29 цього Кодексу.

Прийняття цього Закону дозволить забезпечити фінансування Фонду розвитку та підтримки дитинства та запуск його роботи вже у 2022 році шляхом  спрямування до нього частини рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення.

Для більш детального ознайомлення Законодавчий акт доступний для завантаження:

Читайте також про:
На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.