Законопроекти про штрафи за мобінг (цькування)

Законопроект 4365 “Про платіжні послуги” на заміну застарілому Закону “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”
14.11.2020
Нові е-сервіси ДПС: Е-резидентство, Е-ліцензії та Е-акциз
17.11.2020
Show all
Законопроекти про штрафи за мобінг (цькування)

Пошук / Search

Законопроекти про штрафи за мобінг (цькування)


Мова піде про три Законодавчих акти України та про те, які з них матимуть підтримку більшості народних обранців, читайте далі.


Ще 2 листопада 2020 року у Верховній раді України зареєстровано Законопроект №4306 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії мобінгу”. 

Проте 07 вересня 2021 року даний Законодавчий акт був знятий з розгляду
Мобінгом є діяння учасників трудових відносин, які полягають у психологічному, фізичному, економічному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що вчиняються стосовно працівника підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, виду діяльності і галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами або особами, які працюють за трудовим договором з фізичними особами стосовно інших учасників трудових відносин з метою приниження їх людської гідності за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та/або примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи.

Штрафи, які передбачались за цим Законодавчим актом:

 1. Від 100 до 150 н.м.д.г. (1700 – 2550 грн) або громадські роботи на строк від 20 до 40 годин.
 2. За порушення, вчинене групою осіб або повторно протягом року після накладення адміністративного стягнення, – штраф від 200 до 300 н.м.д.г. (3400 – 5100 грн) або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин.
 3. Ті самі дії, що спричинили заподіяння шкоди психічному здоров’ю учаснику трудових відносин, призведуть до штрафу від 200 до 300 н.м.д.г. або громадських робіт на строк від сорока до шістдесяти годин.

Ознаки мобінгу (цькування):

 • Систематичність (повторюваність) діяння.
 • Наявність сторін – кривдник, потерпілий (жертва мобінгу), спостерігачі (за наявності).
 • Дії або бездіяльність кривдника, наслідком яких є заподіяння психічної шкоди, приниження, страх, тривога, підпорядкування потерпілого інтересам кривдника, та/або спричинення соціальної ізоляції потерпілого, примушування до зміни місця роботи”.
 • Економічний тиск – нерівна оплата за працю рівної цінності, нерівномірний розподіл навантаження і задач між працівниками, що виконують однакову роботу, позбавлення працівника роботи без його звільнення, нерівність можливостей для кар’єрного росту, безпідставний недопуск працівника на робоче місце, безпідставне позбавлення частини виплат (премій, бонусів тощо). 
 • Психологічний тиск – створення ворожої, образливої атмосфери, погрози, висміювання, наклепи. Може проявлятись, зокрема у використанні зневажливих зауважень та епітетів, словесній чи невербальній поведінці загрозливого, залякуючого або принизливого характеру, саботажі чи підриві робочої діяльності працівника.
 • Створення нестерпного робочого середовища – ізоляція працівника від трудового колективу, включаючи зміну місцезнаходження робочого місця, не запрошення на зустрічі і наради, в яких працівник зазвичай має брати участь, перенесення робочого місця в непристосовані для цього виду роботи місця, застосування інших формально нейтральних процедур для виведення працівника з психологічної рівноваги, негативного виокремлення працівник з колективу, утруднення виконання ним своєї трудової функції. Результатом створення нестерпного робочого середовища може бути припинення роботи, зниження кваліфікації, позбавлення перспектив кар’єрного зростання, відсутність або зменшення заохочення, зменшення винагороди за працю.
 • Цькування – приниження гідності працівника, умисні штовхання, пирхання, стусани, удари, нанесення побоїв, тілесних ушкоджень.

У КЗпП пропонувалось прописати, що роботодавець зобов’язаний здійснювати профілактику ризиків та напруги на робочому місці, провадити інформаційні, навчальні та організаційні  заходи щодо упередженого ставлення у сфері праці (мобінг).

Для заватаження Законодавчого акту 4306:

Натомість незабаром Верховною Радою України буде розглянуто два альтернативних Законопроекти 2021 року, які вже підтримано профільними комітетами.

Дані Законодавчі акти визначають, що таке «мобінг», які його ознаки, а також містять норми щодо гарантій захисту працівників від мобінгу та механізми протидії

Так, ще 12 липня 2021 року Верховною Радою України зареєстровано два альтернативних Законопроекти за номерами:

 1. 5748 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії порушенню прав у сфері праці”
 2. 5749 “Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо протидії порушенню прав у сфері праці”
Для ознайомлення Законодавчі акти доступні для завантаження:

Метою та завданнями законопроектів є захист учасників трудових відносин від різних форм мобінгу і встановлення адміністративної відповідальності за такі дії.
Законопроектами пропонується визначити мобінг як діяння роботодавця або окремих працівників трудового колективу, які спрямовані на приниження гідності та честі працівника, його професійної (ділової) репутації у формі психологічного та/або економічного тиску, зокрема із застосуванням засобів електронних комунікацій, створення стосовно нього напруженої, ворожої, образливої атмосфери, у тому числі, що змушує особу недооцінювати власну професійну придатність.
Передбачено внесення змін до трудового законодавства у частині врегулювання питання протидії мобінгу та встановлення адміністративної відповідальності за вчинення мобінгу, шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Прийняття Законопроектів 5748 та 5749 сприятиме забезпеченню захисту учасників трудових відносин від різних форм мобінгу

Вперше явище мобінгу в трудових відносинах було докладно описане Г.Леманном і А. Густафссоном в опублікованому в 1984 р. у The National of Occupational Safety and Health звіті щодо результатів дослідження, проведеного впродовж 1982-1983 рр. у Швеції. Г.Леманн наголошував, що застосовує поняття «мобінг» для визначення різновиду психологічних міжособистісних відносин, що складаються на робочому місці між працівником і роботодавцем щодо реалізації завдань (службових обов’язків) та проявляються в недоброзичливому (ворожому) ставленні до працівника його колег або керівників.

Сьогодні в більшості зарубіжних країн знають, що  таке мобінг, і на законодавчому рівні регулюється протидія цьому явищу. Слід виокремити, Директиву Європейського Союзу від 27.10.2000 №2000/78/ЄС, яка встановлює рівність поводження у сфері праці та зайнятості, визначаючи поведінку з метою створення ворожої, принижуючої гідність людини або образливої обстановки як переслідування працівника, що прирівнюється до дискримінації трудових прав.  Крім того, відповідно до статті 26 Європейської соціальної хартії, держави взяли на себе зобов’язання сприяти запобіганню систематичним непорядним або явно негативним та образливим діям щодо окремих працівників на робочому місці або у зв’язку з виконанням роботи і вживати всіх відповідних заходів для захисту працівників від такої поведінки роботодавців.

В літературі мобінг визначається як психологічний терор, переважно груповий, цькування щодо будь-кого з працівників з боку його колег, підлеглих або керівництва, що включають в себе постійні негативні висловлювання на адресу працівника, його соціальну ізоляцію всередині організації, поширення про працівника завідомо неправдивої інформації.

В трудовому законодавстві деяких європейських держав поняття «мобінг» знайшло своє закріплення (Польща, Франція, Швеція та ін.), в деяких розглядається як прояв дискримінації або як прояв психологічного насилля.

Таким чином, мобінг розглядається як одна з форм дискримінації прав людини у трудових відносинах, яка проявляється через психологічне, економічне та інше насильство з метою приниження людської гідності підлеглих та найманих працівників з боку керівництва за певними ознаками, створення стосовно них напруженої, ворожої, образливої атмосфери та примушування учасника трудових відносин до зміни місця роботи.

Тобто, явище «мобінг» є однією з форм дискримінації прав людини і пов’язане саме з трудовими відносинами.

Оскільки в Україні поняття мобінг з’явилося порівняно нещодавно, на законодавчому рівні питання протидії та заборони мобінгу залишається не врегульованим.

Саме тому, Законопроект 5748 покликаний привести норми українського законодавства у відповідність до європейського законодавства та забезпечити захист від дискримінації й психологічного тиску в трудовому колективі. Законопроектом пропонується ввести до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» та Закону України «Про колективні договори і угоди», визначивши поняття мобінг, передбачити адміністративну відповідальність за систематичне застосування різних форм мобінгу до працівника.
Законопроект 5749 тісно пов’язаний із Проектом Закону України під номером 5748 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії порушенню прав у сфері праці».

Ці Закони наберуть чинності з дня, наступного за днем їхнього опублікування.

А протягом 3 місяців після цього мають з’явитися підзаконні нормативні акти, які допоможуть розібратися, як на практиці працівники зможуть захистити свої права і довести факти мобінгу.


Читайте також про:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.