Єдиний рахунок на податки та ЄСВ з 1 січня 2021 року: особливості

Чергові зміни до ПКУ збільшать надходження до державного і місцевих бюджетів
15.09.2020
4,7 млрд. гривень – величина приросту акцизного податку в 2020 році
16.09.2020
Show all
Єдиний рахунок на податки та ЄСВ з 1 січня 2021 року: особливості

Пошук / Search

Єдиний рахунок на податки та ЄСВ з 1 січня 2021 року: особливості

Кабінет Міністрів України Постановою від 29 квітня 2020 року № 321 затвердив «Порядок функціонування єдиного рахунку та виконання норм статті 35¹ Податкового кодексу України центральними органами виконавчої влади»

Застосування з 1 січня 2021 року єдиного рахунку для сплати податків і зборів та ЄВ визначено:

 • Законом України від 04.10.2019 року №190-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування»;
 • Законом України від 13.04.2020 року №559-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Єдиний рахунок Єдиного соціального внеску – це рахунок, який платник податків за власним бажанням може відкрити в Казначействі та використовувати для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків та зборів, передбачених ПКУ, і єдиного внеску та інших платежів, що визначені відповідним законодавством та контроль за справлянням яких покладено на ДПС.

Не застосовується:

 • з податку на додану вартість та акцизного податку з реалізації пального та спирту етилового (такий виняток пов’язаний з функціонуванням спеціальних систем електронного адміністрування для цих податків),
 • частини чистого прибутку (доходу) державними та комунальними підприємствами та їхніми об’єднаннями.  

Для відкриття єдиного рахунку платник податків подає відповідне повідомлення до ДПС через свій електронний кабінет. На підставі такого повідомлення ДПС не пізніше наступного робочого дня включає такого платника до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок.

У разі повідомлення про відмову від використання єдиного рахунку, виключення такого платника з реєстру відбудеться з 1 січня календарного року, що настає за роком, в якому було подано повідомлення про відмову від використання єдиного рахунку.

16 грудня 2020 року – останній день подання заяви для переходу на єдиний податок з 2021 року.

Для переходу на спрощену систему оподаткування з І кварталу 2021 року платникам необхідно подати заяву не пізніше 16 грудня 2020 року

Для обрання або переходу на спрощену систему оподаткування суб’єкт господарювання подає до контролюючого органу за місцем податкової адреси заяву.

Норми встановлені пп. 298.1.1 ПКУ.

Заява подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один з таких способів:

 1. особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 2. надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 3. засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 р. №851-ІV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 05.10.2017 р. №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» зі змінами та доповненнями;
 4. державному реєстратору під час державної реєстрації створення юридичної особи або державної реєстрації фізичної особи – підприємця. Відповідна заява або відомості передаються до контролюючих органів у порядку, встановленому Законом України від 15.05.2003 р. №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» зі змінами та доповненнями.

Підпунктом 298.1.2 ПКУ визначено, що зареєстровані в установленому порядку фізичні особи – підприємці (ФОП), які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Зареєстровані в установленому законом порядку суб’єкти господарювання (новостворені), які протягом 10 днів з дня державної реєстрації подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість, вважаються платниками єдиного податку з дня їх державної реєстрації.

Відповідно до пп. 298.1.4 ПКУ суб’єкт господарювання, який є платником інших податків і зборів відповідно до норм ПКУ, може прийняти рішення про перехід на спрощену систему оподаткування шляхом подання заяви до контролюючого органу не пізніше ніж за 15 календарних днів до початку наступного календарного кварталу. Такий суб’єкт господарювання може здійснити перехід на спрощену систему оподаткування один раз протягом календарного року.

Перехід на спрощену систему оподаткування суб’єкта господарювання, зазначеного в абзаці першому пп. 298.1.4 ПКУ, може бути здійснений за умови, якщо протягом календарного року, що передує періоду переходу на спрощену систему оподаткування, суб’єктом господарювання дотримано вимоги, встановлені в п. 291.4 ПКУ.

До поданої заяви додається розрахунок доходу за попередній календарний рік, який визначається з дотриманням вимог, встановлених главою 1 «Спрощена система оподаткування, обліку та звітності» розділу XIV ПКУ.

Під час використання платником єдиного рахунку для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу з податків і зборів, інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на ДПС та єдиного внеску, платник не має права сплачувати такі кошти на інші рахунки, відкриті Казначейством.

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платник заповнює розрахунковий документ на переказ відповідно до вимог Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого Міністерством фінансів України.


За позицією Федерації профспілок, об’єднана звітність з ЄСВ та ПДФО може призвести до порушення прав застрахованих осіб на своєчасне призначення та перерахунок пенсій з урахуванням наявного страхового стажу та заробітку

З початку 2021 року набувають чинності зміни до законодавства, згідно з якими роботодавці подаватимуть звітність про сплату єдиного внеску раз на квартал, замість щомісячної. Нагадує Федерація профспілок України.

Такі зміни можуть призвести до порушення прав застрахованих осіб на своєчасне та в повному розмірі призначення та перерахунок пенсій з урахуванням наявного страхового стажу та заробітку.

Незважаючи на те, що єдиний внесок нараховуватиметься та сплачуватиметься, як і раніше, щомісячно, проте відомості про його сплату надходитимуть до системи персоніфікованого обліку, на підставі даних якої обчислюються пенсії, лише протягом двох-трьох місяців поспіль. Відсутність повної інформації про сплату єдиного внеску на момент звернення за призначенням чи перерахунком пенсії призведе до штучного заниження розміру пенсії, на який має права особа, а також до відтермінування проведення перерахунку пенсій працюючим пенсіонерам.

Для врегулювання зазначеного питання ФПУ звернулася до Мінсоцполітики та Пенсійного фонду України.

Інформацію про результати розгляду зазначеного питання із відповідними коментарями фахівців буде надано після отримання відповіді.


Єдина звітність з ПДФО, військового збору та ЄСВ для роботодавців: проект Мінфіну

3 листопада 2020 року Міністерство фінансів оприлюднило проект свого наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13.01.2015 №4». Розроблено його для приведення форми №1ДФ та Порядку її заповнення у відповідність до Законів №466, №115 та №116. 

У новій редакції буде викладено форму №1ДФ.

Вона міститиме тепер ще чотири додатки. :

 1. три нові щодо нарахування ЄСВ (додаток 1-3);
 2. відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого ПДФО та військового збору.

З 1 січня 2021 року передбачено подавати звітність про нарахування ЄСВ у складі звітності з ПДФО (для податкових агентів у складі ф. №1ДФ). Таку звітність слід подавати до податкового органу за основним місцем обліку платника ЄСВ.

Нову звітність слід буде подавати щокварталу з розбивкою по місяцям. 

Мінфін у пояснювальній записці зауважив, що чинна ф. № 1ДФ не містить встановлені вимоги щодо відображення відомостей з нарахування сум ЄСВ. Саме тому й було розроблено цей проект. Він містить:

 • нову форму Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску;
 • Порядок заповнення та подання податковими агентами та платниками єдиного внеску такого Податкового розрахунку. Його можна переглянути. 

Нова форма №1ДФ буде містити ще чотири додатки:

 • Додаток 1. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам; 
 • Додаток 2. Відомості про осіб, які доглядають за дитиною до досягнення нею трирічного віку, при усиновленні дитини, та осіб із числа непрацюючих працездатних батьків, усиновителів, опікунів, піклувальників, які фактично здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;
 • Додаток 3. Відомості про осіб, які проходять строкову  військову службу;
 • Додаток 4. Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Цей наказ набере чинності з 1 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.


Міністерство фінансів України оприлюднило проект свого наказу «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 02 жовтня 2015 року №859»

Розроблено його спільно з ДПСУ для приведення форми декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо її заповнення у відповідність до Законів №466, №115 та №116. Це дасть змогу реалізувати положення цих законів щодо подання обʼєднаної звітності з ПДФО та ЄСВ за звітний податковий рік без збільшення будь-яких витрат (матеріальних, часових тощо). 

Пропонується викласти у новій редакції:

1. форму Податкової декларації про майновий стан і доходиз додатками:

 • Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску;
 • Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті;
 • Додаток ЄСВ 3. Розрахунок  збільшення або зменшення сум зобов’язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки;
 • Додаток КІК. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору,  визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії;
 • Додаток Ф1. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору, з доходів, отриманих від операцій з інвестиційними активами;
 • Додаток Ф2. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору з доходів, отриманих самозайнятою особою;
 • Додаток Ф3. Розрахунок суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з використанням права на податкову знижку.

2. Інструкцію щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Як зміниться декларація про доходи?

Відповідно до Закону № 466 платник податку –  резидент, що визнається контролюючою особою щодо контрольованої іноземної компанії, зобов’язаний визначити частину прибутку контрольованої іноземної компанії відповідно до положень Кодексу, включити її до загального оподатковуваного доходу, що відображається в річній декларації про майновий стан і доходи  (далі – декларація), та визначити свої податкові зобов’язання. Тому наявна необхідність доповнення декларації інформацією щодо відображення зазначених доходів та податкових зобов’язань, а також доповнення декларації  окремим додатком КІК.

Законами №115 і №116 визначено, що подання звітності про нарахування єдиного внеску здійснюється у складі звітності з податку на доходи фізичних осіб, у зв’язку з чим виникла необхідність доповнення декларації додатковими окремими додатками ЄСВ 1, ЄСВ 2 та ЄСВ 3 та виокремлення зобов’язань з єдиного внеску в декларації для:

 • фізичних осіб – підприємців, крім осіб, які перебувають на спрощеній системі оподаткування;
 • осіб, які провадять незалежну професійну діяльність; 
 • членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;
 • осіб, які сплачують єдиний внесок на умовах договору про добровільну участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні.

Коли наберуть чинності зміни?

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, крім окремих видів додатків до декларації про доходи, а саме:

 • додатки до декларації ЄСВ 1, ЄСВ 2, ЄСВ 3 наберуть чинності з моменту втрати чинності наказом Мінфіну від 14.04.2015 р. № 435;
 • додаток до декларації КІК набере чинності з моменту набрання чинності абзацом третім пункту 1 розділу ІІ Закону №466-IX.

Міністерство фінансів України затвердило нову форму декларації про доходи з додатками для ЄСВ

Нова декларація про доходи містить сім додатків. Зокрема, три нові щодо нарахування єдиного соцвнеску (ЄСВ 1, ЄСВ 2 та ЄСВ 3) та Розрахунок податкових зобов’язань з ПДФО та ВЗ, визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії (Додаток КІК).

Звітувати за новою формою будемо з 1 січня 2022 року

Наказ від 17.12.2020 р. №783 викладено у новій редакції:

 • Форма податкової декларації про майновий стан і доходи;
 • Інструкція щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи.

Привеждено у відповідність до Законів №466, №115 та №116, що дасть змогу реалізувати права платників податків на подання обʼєднаної звітності з ПДФО та ЄСВ. 

У формі декларації введено окремі рядки для відображення:

– частини прибутку контрольованої іноземної компанії та податкових зобов’язань з таких доходів;

– зобов’язань з ЄСВ для самозайнятих осіб або для фізичних осіб, які сплачують єдиний внесок на умовах договору про добровільну участь у загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванні, або для членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах;

– уточнення попередньо задекларованих зобов’язань перед бюджетами та цільовими фондами.

Декларація про доходи міститиме аж 7 додатків. Додано чотири нові додатки, що надають можливість платникам податків окремо розрахувати свої податкові зобов’язання з частини прибутку контрольованих іноземних компаній та зобов’язання з ЄСВ. А саме:

 • Додаток ЄСВ 1. Розрахунок сум нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску.
 • Додаток ЄСВ 2. Розрахунок сум добровільних внесків, передбачених договором про добровільну участь, які підлягають сплаті.
 • Додаток ЄСВ 3. Розрахунок  збільшення або зменшення сум зобов’язань з єдиного внеску за результатами проведеної документальної перевірки.
 • Додаток КІК. Розрахунок податкових зобов’язань з податку на доходи фізичних осіб та військового збору,  визначених з частини прибутку контрольованої іноземної компанії.

Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування. Документ опублікований в “Офіційному віснику України” №101 (28.12.2020). Проте вперше подавати нову форму будемо аж з 1 січня 2022 року.


Мінфін вносить зміни до Порядку №435 про формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування Наказом Мінфіну від 05.11.2020 р. №670: зміна строків подання ліквідаційних звітів (для фізосіб), а також Додатку 4, який подається роботодавцями.

Як зазначено в наказі, зміни наберуть чинності з 1 числа місяця, що настає за місяцем його офіційного опублікування. Проте офіційного опублікування ще не було.

Детально про зміни:

 1. Строки подання «ліквідаційного» Звіту страхувальника щодо останнього звітного періоду. Зазначається, що у разі припинення або зняття з обліку в органах доходів і зборів страхувальник зобов’язаний подати Звіт за останній звітний період до дня державної реєстрації припинення, в якому:
 • здійснено державну реєстрацію припинення страхувальника або державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності;
 • припинено незалежну професійну діяльність згідно з даними реєстру страхувальників;
 • платник втратив статус члена фермерського господарства, набув статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах, звільнений від сплати єдиного внеску відповідно до ч. 4 ст. 4 Закону №2464.

Страхувальники, на яких не поширюється дія Закону  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», зобов’язані подати Звіт до дня подання заяви до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску, в якому подано заяву до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску.

Звіт зі зазначенням типу форми «ліквідаційна» формують та подають до органу доходів і зборів:

 • ФОП (незалежно від системи оподаткування) та ті ФОП і члени фермерських господарств, яких звільнено від сплати ЄСВ (інваліди і пенсіонери), проте вони сплачують ЄСВ добровільно – протягом 30 календарних днів з дня проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності або з дня подання заяви до органу доходів і зборів про зняття з обліку платника єдиного внеску;
 • фізособи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, – протягом 30 календарних днів з дня, в якому припинено незалежну професійну діяльність згідно з даними реєстру страхувальників;
 • члени фермерських господарств, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах, – протягом 30 календарних днів з дня, в якому платник втратив статус члена фермерського господарства або набув статусу особи, яка підлягає страхуванню на інших підставах.

Отже, жодного «до» дня ліквідації вже не буде, і строки подання ліквідаційних звітів для фізосіб подовжили. Проте щодо юросіб правила не змінилися. 

2. Зміни у Таблиці 1 Додатку 4.

Тепер перейдемо до Звіту про ЄСВ за формою Додатку 4 до Порядку № 435, тобто звіту, який подають виключно роботодавці. 

Друга зміна стосується Таблиці 1. Пропонується у рядку 2.2 зазначати суми зарплати, що виплачена «підприємствами, установами і організаціями, фізичними особами – підприємцями, у тому числі тими, які обрали спрощену систему оподаткування, працюючим особам з інвалідністю (8,41%)».

По суті, це не зміна, а приведення чинної форми Звіту у відповідність до чинного законодавства. Нагадаємо, що ще  з 1 січня 2019 року ФОП до заробітної плати найманих працівників, що є особами з інвалідністю, мають право  застосовувати ставку ЄСВ у розмірі 8,41%. Тепер це буде враховано і у формі Звіту.

Крім того, в Таблиці 1 пропонується додати новий рядок 3.6. У ньому буде вказуватися нарахування ЄСВ на суми мінімальної заробітної плати непрацюючому іншому з подружжя працівника дипломатичної служби (22%). Але ця зміна (яка теж давно вимагалася чинним законодавством) більшості роботодавців не стосується.

3. Зміни у Таблиці 5.

Третя зміна полягає у доповненні переліку підстав, за яких виникає необхідність подання Таблиці 5 до Додатку 4. Зокрема, Таблиця 5 буде подаватися також у випадках, якщо:

 • особу було переміщено з одного структурного підрозділу до іншого, переведено на іншу постійну посаду або роботу у того самого страхувальника;
 • особу призначено на нову посаду у того самого страхувальника.

Зауважимо, що зміна посади й раніше була підставою для подання Таблиці 5. Наприклад, тут фахівець ПФУ надавала поради (зі зразком), як в такому випадку слід заповнити цю Таблицю (цій консультації вже два роки, проте вона ще може стати в нагоді).

Проте тепер в Таблиці треба буде вказувати і зміну структурного підрозділу, у якому працюватиме працівник!

Сама ж Таблиця 5 також дещо зміниться. Так, вона поповниться новою графою 14 «Професійна назва роботи». А графа 17 отримає нову назву – «Документ підстава про початок, кінець трудових або цивільно – правових відносин, переведення на іншу посаду, роботи та відпусток».

Проте граф щодо структурного підрозділу, у якому працює працівник, в Таблиці 5, як і раніше, не буде. Тож, коли йдеться про переведення до іншого структурного підрозділу, яке треба буде відображати в Таблиці 5, на нашу думку, мається на увазі випадок, коли назва такого структурного підрозділу зазначена у самій назві посади (наприклад, продавець магазину №5 переводиться на посаду продавець магазину №10). Таким чином, йдеться, знову ж таки, про зміну посади (тобто її назви). Проте і тут теж варто почекати на роз’яснення від податківців.

4. Доповнення кодів типу нарахувань Таблиці 6

Коди типу нарахувань передбачається доповнити новим кодом 15 – «грошове забезпечення нараховане в поточному місяці за минулий звітний період відповідно до Порядку виплати грошового забезпечення військовослужбовцям Збройних Сил України та деяким іншим особам, затвердженого наказом Міністерства оборони України від 07 червня 2018 року №260.


Роз’яснення ДПСУ про терміни звітування

Роботодавці старі форми звітності з ЄСВ можуть використовувати:

 • до 1 квітня для звітування за 2020 рік й у разі ліквідації до 28 лютого;
 • до 1 квітня для ФОП, тобто у разі ліквідації у 2021 році до цієї дати подаються старі форми.

Міністерством фінансів України направлено до Міністерства юстиції України на державну реєстрацію наказ Мінфіна від 28.12.2020 р. №814 «Про деякі особливості звітування з єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування відповідно до наказу Міністерства фінансів України  від 14 квітня 2015 року №435», що передбачає скасування наказу №435 (зі змінами), який на сьогодні проходить процедуру державної реєстрації.

Наказом №814 встановлено, що звітність щодо сум нарахованого єдиного внеску за формами, встановленими Наказом №435, подається до податкових органів за основним місцем взяття на облік як платника єдиного внеску в податкових органах:

 • до 01 квітня 2021 року – згідно з додатком 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» (далі – Порядок), затвердженого Наказом №435, для платників єдиного внеску, визначених п. 1 та 16 ч. 1 ст. 4 Закона №2464, за звітні періоди до 2020 року включно та у разі проведення державної реєстрації припинення до 28 лютого 2021 року;
 • до 01 квітня 2021 року – згідно з додатком 7 до Порядку для платників єдиного внеску, визначених п. 1, 4, 5 та 5-1 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, які використовують працю фізичних осіб на умовах трудового договору (контракту) або на інших умовах, передбачених законодавством, чи за цивільно-правовими договорами (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою – підприємцем, якщо виконувані роботи (надавані послуги) відповідають видам діяльності, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань);
 • до 01 квітня 2021 року – згідно з додатком 5 до Порядку для платників єдиного внеску, визначених п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до першої – третьої груп платників єдиного податку;
 • до 01 січня 2022 року – згідно з додатком 5 до Порядку для платників єдиного внеску, визначених п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, які обрали спрощену систему оподаткування та належать до четвертої групи платників єдиного податку;
 • до 01 січня 2022 року – згідно з додатком 5 до Порядку для платників єдиного внеску, визначених п. 4 ч. 1 ст. 4 Закону №2464, які використовують загальну систему оподаткування;
 • до 01 січня 2022 року – згідно з додатком 5 до Порядку для платників єдиного внеску, визначених п. 5, 5-1 ч. 1 ст. 4  Закону №2464;
 • до 01 січня 2022 року – згідно з додатком 6 до Порядку для платників єдиного внеску, визначених абзацами другим, третім ч. 1 ст. 10 Закону №2464.

Отож,
26 лютого 2021 року запрацював наказ щодо використання «старих» звітів з ЄСВ: опублікований в «Офіційному віснику України» від 26.02.2021 р. №15.
Міністерство фінансів України Наказом від 31.12.2020 №814 визначило долю звітів з ЄСВ відповідно до Порядку №435: старі форми звітності з ЄСВ роботодавці можуть використовуватися до 1 квітня для виправлення помилок та звітування за місяці 2020 року та інші попередні роки, й у разі ліквідації до 28 лютого.

Відповідно за січень, лютий та березень 2021 року щомісячні звіти з ЄСВ (додаток 4) за старою формою вже не подаються.

А вже за підсумками І кварталу слід буде вперше подати єдину звітність.


За неподання єдиної звітності з ПДФО, ВЗ та ЄСВ передбачено фінансові та адміністративні штрафи:
 • За неподання, подання з порушенням встановлених строків, подання не в повному обсязі, з недостовірними відомостями або з помилками тягне за собою накладення штрафу в розмірі 1020 грн. Ті самі дії, вчинені протягом року, – 2040 грн. Поки діятиме карантин фінансових штрафів не буде.
 • Адмінвідповідальність у вигляді попередження або штрафу у розмірі від двох до трьох нмдг (від 34 до 51 грн). Ті самі дії, вчинені протягом року, – від 3 до 5 нмдг (від 51 до 85 грн).

Ще більше актуальної інформації про єдиний рахунок для сплати податків та зборів з 01 січня 2021 року читайте в матеріалах:

Введення в дію єдиного рахунку для сплати податків та єдиного внеску допоможе спростити сплату податкових платежів та сприятиме зменшенню кількості помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань:

Про податки та зміни в оподаткуванні можна дізнатись за посиланнями:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.