Відбиток печатки 2021: доопрацювання законодавства щодо необов’язковості використання

Новий єдиний Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку
09.03.2021
ТОП-10 інноваційних додатків для роботи 2021: The 10 most innovative workplace companies of 2021 by Fast Company
15.03.2021
Show all
Відбиток печатки 2021: доопрацювання законодавства щодо необов’язковості використання

Пошук / Search

Відбиток печатки 2021: доопрацювання законодавства щодо необов’язковості використання

10 березня 2021 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства оприлюднило Законопроект України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями», метою якого є виключення норми щодо проставляння печатки в законах «Про банки і банківську діяльність», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки».
Законодавча хронологія про перехід від обов’язкового до добровільного використання печаток:
  1. Закон України від 15.04.2014 №1206-VII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу”.
  2. Закон України від 23.03.2017 №1982-VIII “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами – підприємцями”.
Незважаючи на загальне правило про добровільність використання печаток, в законодавчих актах «Про банки і банківську діяльність», «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» та «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» залишалась обов’язковість робити відбиток печатки як обов’язковий реквізит документу.

Юридичні особи та фізичні особи-підприємці після реєстрації змушені вдаватися до платних послуг спеціалізованих штемпельно-граверних майстерень, що виготовляють печатки, сплачуючи за це кошти.

Враховуючи зазначене та з метою приведення у відповідність до вимог Господарського кодексу України Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України розробило та оприлюднило проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями».
Ним пропонується виключити норму щодо проставляння відбитка печатки  у вищезаначених законодавчих актах України.

За пояснювальною запискою до Законопроекту з метою дерегуляції господарської діяльності та розвитку малого і середнього підприємництва пропонується зупинити практику проставляння відбитка печатки та нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, коли така вимога не встановлена законом.

На виконання пункту 2 Плану дій щодо підвищення позиції України в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» («Doing Business»), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1413.

Статтею 58¹ Господарського кодексу України визначено, що:

1. Суб’єкт господарювання має право використовувати у своїй діяльності печатки. Використання суб’єктом господарювання печатки не є обов’язковим.

2. Відбиток печатки не може бути обов’язковим реквізитом будь-якого документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування. Копія документа, що подається суб’єктом господарювання до органу державної влади або органу місцевого самоврядування, вважається засвідченою у встановленому порядку, якщо на такій копії проставлено підпис уповноваженої особи такого суб’єкта господарювання або особистий підпис фізичної особи – підприємця. Орган державної влади або орган місцевого самоврядування не вправі вимагати нотаріального засвідчення вірності копії документа у разі, якщо така вимога не встановлена законом.

3. Наявність або відсутність відбитка печатки суб’єкта господарювання на документі не створює юридичних наслідків.

4. Виготовлення, продаж та/або придбання печаток здійснюється без одержання будь-яких документів дозвільного характеру.

Реалізація акту:
  • Спростить ведення господарської діяльності шляхом скасування зайвих адміністративних процедур щодо оформлення та проставляння печатки, підвищення позиції України в рейтингу Світового банку «Ведення бізнесу» («Doing Business»).
  • Не матиме вплив на ринкове середовище, забезпечення захисту прав та інтересів суб’єктів господарювання, громадян і держави; розвиток регіонів, підвищення чи зниження спроможності територіальних громад; ринок праці, рівень зайнятості населення; громадське здоров’я, покращення чи погіршення стану здоров’я населення або його окремих груп; екологію та навколишнє природне середовище, обсяг природних ресурсів, рівень забруднення атмосферного повітря, води, земель, зокрема забруднення утвореними відходами, інші суспільні відносини.
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
використання печаток юридичними особами та фізичними особами-підприємцями»
Зміст положення акта законодавстваЗміст відповідного положення проєкту акта
Стаття 15. Закону України «Про банки і банківську діяльність» Найменування банкуСтаття 15. Закону України «Про банки і банківську діяльність» Найменування банку
<…><…>
Банк має печатку зі своїм повним офіційним найменуванням.  Банк може мати печатку зі своїм повним офіційним найменуванням.
Стаття 11. Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» Утворення об’єднання організацій роботодавцівСтаття 11. Закону України «Про організації роботодавців, їх об’єднання, права і гарантії їх діяльності» Утворення об’єднання організацій роботодавців
<…><…>
3. Невід’ємною частиною протоколу є реєстр організацій роботодавців, які брали участь в установчому з’їзді (конференції), та скріплені печатками організацій роботодавців (за наявності) копії рішень виборних органів організацій роботодавців щодо створення відповідного об’єднання.3. Невід’ємною частиною протоколу є реєстр організацій роботодавців, які брали участь в установчому з’їзді (конференції), та копії рішень виборних органів організацій роботодавців щодо створення відповідного об’єднання.  
Стаття 26. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Ощадні сертифікати банківСтаття 26. Закон України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» Ощадні сертифікати банків
<…><…>
3. Обов’язковими реквізитами ощадного сертифіката банку є: найменування виду цінного папера, найменування і місцезнаходження банку, що видав сертифікат; серія і номер сертифіката; дата видачі; сума вкладу; валюта вкладу; процентна ставка; строк отримання вкладу; підпис керівника банку або іншої уповноваженої особи, скріплений печаткою банку.  3. Обов’язковими реквізитами ощадного сертифіката банку є: найменування виду цінного папера, найменування і місцезнаходження банку, що видав сертифікат; серія і номер сертифіката; дата видачі; сума вкладу; валюта вкладу; процентна ставка; строк отримання вкладу; підпис керівника банку або іншої уповноваженої особи, скріплений печаткою банку (за наявності).

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня його опублікування (крім пункту 2 розділу I, який набере чинності з дня набрання чинності Законом України «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки»).


Податківці наголосили, що про отримання або знищення печатки контролюючі органи інформувати не обов’язково

Південне міжрегіональне управління ДПС по роботі з великими платниками податків звертає увагу, що нормативно-правові акти з питань оподаткування не передбачають обов’язку платника податків повідомляти контролюючі органи про отримання або знищення печатки.

Відповідно до п. 4 ст. 62 ГКУ підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.

Особливості статусу громадянина як суб’єкта господарювання визначаються ст. 128 ГКУ, яка не містить вимог щодо обов’язкової наявності печатки у суб’єкта господарювання.

Нормативно-правові акти з питань оподаткування не передбачають обов’язку платника податків повідомляти контролюючі органи про отримання або знищення печатки.

Разом з цим, узагальнюючи норми Податкового кодексу (в тому числі п. 48.3) форми документів, які подаються до контролюючого органу (заяви, повідомлення, податкові декларації тощо), передбачають засвідчення підпису фізичної особи – підприємця або посадових осіб – юридичної особи печаткою за її наявності.


Читайте також про:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.