Вартісний критерій для визнання основних засобів зросте з 6000 грн до 20000 грн!

Мінімальна пенсія з 1 вересня 2020 року – 2000 грн!
01.09.2020
Листок непрацездатності від COVID-19
02.09.2020
Show all
Вартісний критерій для визнання основних засобів зросте з 6000 грн до 20000 грн!

Пошук / Search

Вартісний критерій для визнання основних засобів зросте з 6000 грн до 20000 грн!

Дані зміни набули чинності з 01.01.2021 року після внесення змін до Методрекомендацій з бухобліку ОЗ

Міністерство фінансів України оприлюднило проекти наказів «Про внесення змін до Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору» та «Про внесення змін до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 «Основні засоби», які передбачають встановлення єдиного вартісного критерію для визнання основних засобів як у державному секторі, так і в інших секторах економіки.

Основні зміни:

  • з НП(С)БОДС 121 приберуть абзац, в якому зазначається, що суб’єкти державного сектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних активів предмети вартістю (без ПДВ), що не перевищує 6000 гривень, та строк використання яких перевищує один рік;
  • у Методрекомендаціях у п. 1.2 Розділу ІІ збільшать критерій віднесенні активу до складу МНМА з 6 тис. грн. до 20 тис. грн.

Отже, вартісний критерій віднесення активів до складу ОЗ для бюджетних підприємств буде приведено у відповідність до критеріїв визнання ОЗ у ПКУ.

Тобто, вартісну межу для зарахування в державному секторі до малоцінних необоротних матеріальних активів, строк використання яких більше 1 року прибрали зовсім.

Зміни внесуть до Методрекомендацій з бухобліку основних засобів, запасів та щодо облікової політики суб’єкта державного сектору, затверджених наказом Мінфіну від 23.01.2015 р. № 11.

Пропонується:

  • вилучити норму, яка встановлює вартісні критерії для основних засобів. Вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА, можна буде установлювати самостійно. Зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу МНМА, розглядатиметься як зміна облікових оцінок. У зв’язку із зміною вартісних ознак зміни в бухобліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс в попередніх періодах, не проводитиметься;
  • скоротити кількість документів з обліку запасів;
  • надати можливість розробляти власні форми для оформлення господарських операцій з надходження, руху та вибуття запасів відповідно до галузевих особливостей;
  • визначати розпорядчим документом про облікову політику види звітних сегментів та їх пріоритетності; вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА; строки корисного використання груп довгострокових біологічних активів.

Законом України від 16.01.2020 р. №466-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» з 23 травня 2020 року змінено вартісний критерій визначення основних засобів з 6 тис. грн до 20 тис. гривень.

Цей критерій застосовується до основних засобів, що вводяться в експлуатацію після 22 травня 2020 року.

Основні засоби, введені в експлуатацію до 23 травня 2020 року, продовжують амортизуватись у податковому обліку, навіть якщо їх залишкова балансова вартість не перевищує 20 тис. гривень.

У бюджетників такі податкові зміни можуть відбитися на правилах ведення бухгалтерського обліку ОЗ.

Зауважимо, що ці зміни торкнуться виключно підприємств державного сектору.

Госпрозрахункові підприємства в бухгалтерському обліку вільні встановлювати власний вартісний критерій для віднесення активу до ОЗ.

І от Наказом Міністерства фінансів України №816 від 28.12.2020 року внесено зміни до норм Методрекомендацій з бухобліку для суб’єктів держсектору.
Фактично скасовано вартісний критерій у розмірі 6000 грн для віднесення необоротних активів до МНМА.

Отож, за повідомленням Державної казначейської служби України, з 01 січня 2021 року набув чинності Наказ Міністерства фінансів України від 20.07.2020 року за №432, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 06.08.2020 року за №750/35033, яким внесено зміну до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку в державному секторі 121 “Основні засоби”, якою вилучено норму: суб’єкти державного сектору зараховують до малоцінних необоротних матеріальних актиіві предмети вартістю (без податку на додану вартість), що не перевищує 6000 гривень та строк використання яких перевищує один рік.

Крім того, Наказом Міністерства фінансів України від 28.12.2020 року за №816 внесено зміни до Методичнимх рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору.

Зазначеними зімнами у Методичних рекомендаціях з бухгалтерського обліку основних засобів суб’єктів державного сектору вилучено норму щодо вартісної ознаки предметів, за якою суб’єкти державного сектору зараховують їх до малоцінних необоротних матеріальних активів.

Натомість Методичні рекомендації щодо облікової політики суб’єкта державного сектору доповнено новою нормою: вартісні ознаки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів можуть установлюватись суб’єктами державного сектору самостійно з обгрунтуванням критеріїв щодо визначення таких ознак.

Враховуючи вищевикладене, у нормативно-правових актах, які регулюють питання ведення суб’єктами державного сектору бухгалтерського обліку, вартісна ознака предметів, за якою суб’єкти державного сектору зараховують їх до малоцінних необоротних матеріальних активів, відсутня.

Суб’єкта державного сектору можуть самостійно встановлювати вартісні ознаки предметів з обгрунтуванням критеріїв щодо визначення таких однак та зазначити їх у розпорядчому документі про облікову поілтику “пункти 1, 7 розділу ІІ Методичнимх рекомендацій з бухгалтерського обліку для суб’єктів державного сектору).


ОТОЖ , ВАЖЛИВО!

Згідно п. 2 Розділу І “Методичних рекомендацій стосовно облікової плітики”, рішення про зміну облікової політики неодмінно погоджують з установою вищого рівня. Вартісна межа для розмежування ОЗ і МНМА має відповідати вимогам НП(С)БОДС та бути єдиною серед установ у мережі головного розпорядника бюджетних коштів. А це означає, що якщо 2021 фінансовий рік розпорядника бюджетних коштів розпочався з кошторисними призначеннями за КЕКВ 3110 по вартісному критерію 6000 грн, то в цьому фінансовому році вартісний критерій залишиться без змін.

2022 рік фінансовий рік розпочнеться за єдиною межею серед установ у мережі головного розпорядника бюджетних коштів.


При формуванні положень облікової політики бюджетні установи вартісні ознаки предметів, що входять до складу МНМА, можуть установлюватися самостійно, з обґрунтуванням критеріїв щодо визначення таких ознак.

Зміна вартісних ознак предметів, що входять до складу МНМА, розглядається як зміна облікових оцінок.

У зв’язку із зміною вартісних ознак зміни в бухобліку щодо основних засобів, зарахованих на баланс в попередніх періодах, не проводять.

В наказі про облікову політику визначатимуть:

– перелік і склад змінних і постійних загальновиробничих витрат, бази їх розподілу;

– види звітних сегментів та їх пріоритетність;

– строки корисного використання груп довгострокових біологічних активів.

За відсутності затверджених типових форм для оформлення окремих господарських операцій із запасами суб’єкт держсектору може самостійно розробляти і затверджувати у розпорядчому документі про організацію бухобліку відповідні форми необхідних первинних документів, при цьому такі форми первинних документів повинні містити обов’язкові реквізити.

Бюджетні установи отримали оновлену форму акту списання запасів.

Записи в оборотні відомості вносяться на підставі первинних прибутково-видаткових документів.

Передбачали додатково, що придбані (збудовані) суб’єктом держсектору або за його замовленням житлові будинки, квартири або інші жилі приміщення включають до складу основних засобів, якщо ці активи контрольовані суб’єктом держсектору, існує ймовірність отримання суб’єктом держсектору майбутніх економічних вигід, пов’язаних з їх використанням, і вартість цих об’єктів може бути визначена. У такому самому порядку обліковують жилі приміщення для військовослужбовців, які будують у військових містечках для їх проживання


Більше важливої та актуальної інформації за посиланнями:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.