Усе про ліцензії на здійснення валютних операцій 2021: Постанови 25 та 26 НБУ

Єдина методика здійснення верифікації виплат по безробіттю
02.04.2021
Нарахування та виплата допомоги з тимчасової непрацездатності по-новому: Законопроект Мінсоцполітики 2021
08.04.2021
Show all
Усе про ліцензії на здійснення валютних операцій 2021: Постанови 25 та 26 НБУ

Пошук / Search

Усе про ліцензії на здійснення валютних операцій 2021: Постанови 25 та 26 НБУ

Новий порядок видачі небанківським фінансовим установам і операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій – Постанова НБУ №25

01 квітня 2021 року набрала чинності Постанова №25 Національного банку України від 26 березня 2021 року «Про затвердження Змін до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій»

Дана постанова внесла зміни до Положення про порядок видачі небанківським фінансовим установам, операторам поштового зв’язку ліцензій на здійснення валютних операцій, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 09 серпня 2002 року № 297, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2002 року за № 712/7000 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 21 грудня 2017 року № 137) (зі змінами).

Національний банк України спростив процедури для отримання ліцензій на здійснення валютних операцій для небанківських фінансових установ і операторів поштового зв’язку:
 1. Зменшені вимоги до мінімального розміру власного капіталу небанківської установи:
  • до 5 млн грн – для здійснення валютних операцій із переказу коштів або інших операцій, що передбачають використання готівки;
  • до 10 млн грн – для здійснення інших валютних операцій (крім операцій із переказу коштів, надання кредитів і залучення фінансових активів).
 2. Скасована вимога щодо наявності 1 млн грн для виконання бізнес-плану установи в перший рік діяльності. Установлено, що коштів має бути достатньо для покриття витрат, пов’язаних зі здійсненням валютних операцій, що ліцензуються.
 3. Уточнений порядок розкриття джерел походження коштів:
  • скасована вимога розкриття джерел походження коштів для лайф-страховиків, а також для небанківських установ, джерела походження коштів яких перевірені регулятором (якщо їхній капітал не збільшувався);
  • чітко встановлений обсяг підтвердження джерел походження коштів під час набуття істотної участі або збільшення капіталу.
 4. Внесені зміни до переліку валютних операцій, що ліцензуються. Не ліцензується здійснення валютних операцій:
  • страхування (крім розрахунків за договорами страхування життя);
  • факторингу (крім розрахунків за операціями з міжнародного факторингу);
  • переходу права вимоги і пов’язаних із цим зобов’язань.

Розрахунки за такими операціями повинні проводитися відповідно до статті 5 Закону України «Про валюту і валютні операції», тобто виключно в гривні на території України.

Небанківська установа, яка є фінансовою установою, із дотриманням вимог статті 5 Закону про валюту здійснює без ліцензії валютні операції:

 1. Наданням послуг професійної діяльності на ринку цінних паперів;
 2. Наданням послуг страхування, що не належать до здійснення зазначених у пункті 3 частини другої статті 9 Закону про валюту розрахунків в іноземній валюті на території України за договорами страхування життя;
 3. Наданням послуг факторингу, що не належать до здійснення зазначених у пункті 4 частини другої статті 9 Закону про валюту розрахунків на території України в іноземній валюті між факторами та клієнтами за операціями з міжнародного факторингу щодо відступлення права грошової вимоги до боржника-нерезидента;
 4. Операціями з переходу права вимоги і пов’язаних із цим зобов’язань, предметом яких є валютні цінності, між резидентами, нерезидентами, а також резидентами і нерезидентами.

Публічне акціонерне товариство “Національний депозитарій України”:

 1. Здійснює без ліцензії валютні операції, які є наданням послуг із забезпечення розрахунків за правочинами щодо цінних паперів, із дотриманням вимог статті Закону про валюту.

Оператор поштового зв’язку:

 1. Надає фінансові послуги з переказу коштів, якщо вони є валютними операціями, передбачені в частині третій статті 9 Закону про валюту, на підставі ліцензії.

Небанківські установи вносять плату за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії в розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку. Небанківські установи зобов’язані подати копію платіжного документа, що підтверджує здійснення оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії відповідного платіжного документа є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.

Повторне подання небанківською установою до Національного банку пакета документів, повернутого на доопрацювання згідно з цим Положенням, не потребує здійснення небанківською установою повторної оплати за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, якщо повторне подання пакета документів здійснюється протягом трьох місяців із дня повернення Національним банком небанківській установі на доопрацювання попереднього пакета документів щодо видачі ліцензії. Національний банк повертає небанківській установі сплачені нею кошти за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, якщо небанківською установою протягом трьох місяців із дня повернення Національним банком документів на доопрацювання не було повторно подано до Національного банку документів щодо видачі ліцензії або в разі надходження від небанківської установи клопотання про повернення коштів, сплачених небанківською установою за послугу з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії (якщо послуга не була надана). Послуга з розгляду пакета документів щодо видачі ліцензії, що надається Національним банком на підставі цього Положення, є наданою, а плата за таку послугу не підлягає поверненню, якщо за відповідним пакетом документів Національним банком було прийняте рішення про видачу/відмову у видачі
ліцензії.

Національний банк повертає без розгляду пакет документів, якщо:

 1. Відомості про небанківську установу, яка не є фінансовою установою, не внесені до Реєстру фінансових установ у порядку, визначеному законодавством України;
 2. Відомості про оператора поштового зв’язку не внесені до Реєстру операторів у порядку, визначеному законодавством України, або оператор поштового зв’язку не має права здійснювати поштові перекази.
Постанова з усіма змінами та Додаток – Витяг з електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій доступні для завантаження:
Перевірити чинні ліцензії можна на сайті Національного банку України.

Новий порядок ліцензування торгівлі валютними цінностями для небанківських фінансових установ – Постанова №26

01 квітня 2021 року набрала чинності Постанова №26 Національного банку України від 26 березня 2021 року «Про затвердження Положення про порядок видачі ліцензії на торгівлю валютними цінностями»

Дана Постанова запроваджує новий порядок ліцензування торгівлі валютними цінностями у зв’язку зі змінами в законодавстві – ля провадження цієї діяльності необхідно отримати ліцензію на торгівлю валютними цінностями, порядок видачі якої визначено в окремому Положенні регулятора.

З ухваленням нового Положення ключові вимоги до ліцензіатів, перелік документів та умови отримання ліцензії не зазнали суттєвих змін:

 1. Для торгівлі валютними цінностями небанківській установі достатньо мати власний капітал у сумі не менше ніж п’ять мільйонів гривень незалежно від кількості структурних підрозділів.
 2. Спрощено процедуру розгляду пакета документів. Зокрема, строк розгляду документів зменшено з двох місяців до 30 робочих днів.
 3. Небанківським установам, які вже мають ліцензії на здійснення валютних операцій, не потрібно заново звертатися до Національного банку через зміну нормативного регулювання цього процесу.
 4. Переоформлення ліцензії на здійснення валютних операцій на ліцензію на торгівлю валютними цінностями відбуватиметься автоматично.

Після набрання чинності постановою Національний банк самостійно внесе запис про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями до двох реєстрів – Державного реєстру фінансових установ або реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, та до електронного реєстру валютних ліцензій.

Національний банк одночасно із внесенням до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї постанови вносить до електронного реєстру ліцензій на здійснення валютних операцій запис про:

 1. Видачу ліцензії на торгівлю валютними цінностями.
 2. Відкликання (анулювання) генеральної ліцензії/валютної ліцензії – якщо така генеральна ліцензія/валютна ліцензія надавала право небанківській установі на здійснення діяльності з обміну валют/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі.
 3. Видачу валютної ліцензії зі зміненим переліком валютних операцій (із виключенням торгівлі валютними цінностями в готівковій формі з переліку валютних операцій, які здійснюються на підставі валютної ліцензії) замість раніше виданої генеральної ліцензії/валютної ліцензії – якщо раніше видана генеральна ліцензія/валютна ліцензія, крім здійснення діяльності з обміну валют/торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, надавала також право на здійснення іншої(их) валютної(их) операції(ій).

Небанківські установи, які мають генеральні ліцензії на здійснення діяльності з обміну валют або валютні ліцензії на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, отримані до дня набрання чинності цією постановою, продовжують здійснювати торгівлю валютними цінностями в готівковій формі на підставі відповідної генеральної ліцензії/валютної ліцензії до дня внесення Національним банком запису до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 2 цієї постанови.

Небанківські установи зобов’язані протягом п’яти робочих днів із дати отримання витягу із Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, відповідно до пункту 3 цієї постанови повернути валютну ліцензію на здійснення торгівлі валютними цінностями в готівковій формі (генеральну ліцензію на здійснення діяльності з обміну валют), оформлену на номерному гербовому бланку Національного банку.

Національний банк після внесення до Державного реєстру фінансових установ/реєстру осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати окремі фінансові послуги, запису про видачу небанківській установі ліцензії на торгівлю валютними цінностями на підставі пункту 8 цієї постанови надсилає такій небанківській установі витяг із зазначеного реєстру про видачу ліцензії.

Постанова порядок ліцензування торгівлі валютними цінностями для небанківських фінансових установ доступна для завантаження:

Довідково: 26 березня 2021 року вісім фінансових установ добровільно відмовилися від ліцензій, шість з яких від усіх.

Читайте також про:
На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.