Цитата

Нове збільшення в 2022 році прожиткового мінімуму більш як у двічі: аналіз Законодавчого акту

04 січня 2022 року Верховною Радою україни зареєстровано Проект Закону “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” щодо підвищення прожиткового мінімуму до його фактичного розміру” за номером 6499

Цілі та завдання проекту – підвищення у 2022 році розміру прожиткового мінімуму для відповідних соціальних і демографічних груп населення до розміру не менше фактичного розміру прожиткового мінімуму, визначеного відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум”, з урахуванням індексу споживчих цін у 2022 році.


Даний Законодавчий Акт зареєстровано паралельно із Законопроектом 6500 “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” щодо підвищення розміру мінімальної заробітної плати“:

8500 грн – мінімальна заробітна плата в 2022 році – чи підтримають ініціативний Законопроект?


Реформування прожиткового мінімуму – є одним із найобговорюваніших та найбільш актуальним.
Верховною Радою України вродовж останній декількох років реєструвалась низка Законодавчих актів про ініціативні зміни прожиткового мінімуму.
Про це ми писали за посиланнями:

Отож, про яке збільшення величини прожиткового мінімуму за Законопроектом 6499 поговоримо далі.

Законодавчо затверджений рівень прожиткового мінімуму абсолютно не відповідає реальній вартісній величині споживчого кошика, а тому можна з упевненістю сказати, що сьогодні держава просто обманює своїх громадян забезпечуючи соціальні виплати та пенсії на значно нижчому рівні, ніж це мало б бути.

Таким чином, останні вісім років українське суспільство потерпає від неефективної соціальної політики Уряду, яка націлена на щонайширше позбавлення українців законних соціальних гарантій і пільг та жорстку бюджетну економію за рахунок найменш соціально захищених громадян. Дедалі  помітнішим стає стрімке падіння рівня життя українців, деградація систем соціального захисту та пенсійного забезпечення, зростання масштабів бідності та соціальної несправедливості в державі.

Так, законодавчо затверджений у Державному бюджеті на 2022 рік (аналогічно, як і на попередній 2021 рік) рівень прожиткового мінімуму абсолютно не відповідає реальній вартісній величині “споживчого кошика”, на основі якого він має визначатися.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 2393 гривні, з 1 липня – 2508 гривень, з 1 грудня – 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
 • дітей віком до 6 років: з 1 січня – 2100 гривень, з 1 липня – 2201 гривня, з 1 грудня – 2272 гривні;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 гривень, з 1 липня – 2744 гривні, з 1 грудня – 2833 гривні;
 • працездатних осіб: з 1 січня – 2481 гривня, з 1 липня – 2600 гривень, з 1 грудня – 2684 гривні;
 • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня – 2102 гривні;
 • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів: з 1 січня – 2102 гривні;
 • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня – 1600 гривень;
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1934 гривні, з 1 липня – 2027 гривень, з 1 грудня – 2093 гривні.
Реальний прожитковий мінімум, за даними Мінсоцполітики, у цінах листопада 2021 року у розрахунку на місяць на одну особу становив 4 419 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 5 062 грн):
 • для дітей віком до 6 років – 4 065 грн;
 • для дітей віком від 6 до 18 років – 5 035 грн;
 • для працездатних осіб – 4 606 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 5 722 грн);
 • для осіб, які втратили працездатність, – 3 727 гривень.
Закладений у Держбюджетах 2021 року та 2022 року розмір прожиткового мінімуму у майже 2 рази є нижчим фактичного, що порушує положення законів України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” та “Про прожитковий мінімум”, Конвенції Міжнародної організації праці № 117 про основні цілі та норми соціальної політики (п. 2 ст. 5), що ратифікована Україною 16.09.2015.

Крім того, Постанова Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 780 “Про затвердження наборів продуктів харчування, наборів непродовольчих товарів та наборів послуг для основних соціальних і демографічних груп населення” низкою рішень судів була визнана протиправною  та нечинною. Але Урядом так і не виконано судові рішення і не затверджено з урахуванням вимог законодавства нові набори продуктів харчування, набори непродовольчих товарів та набори послуг для основних соціальних і демографічних груп населення, які могли би бути законною основою для розрахунку та встановлення базового державного соціального стандарту – прожиткового мінімуму.

Слід наголосити, що при розрахунку Державного бюджету на 2021 рік та 2022 рік Урядом не виконані Рекомендації парламентських слухань на тему: “Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні”, якими доручено, зокрема:
 • Кабінету Міністрів здійснити заходи щодо наближення у 2020 р. розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини з урахуванням оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг;
 • Міністерству фінансів України при підготовці законопроекту про державний бюджет на 2021 рік та наступні роки розраховувати соціальну складову державного бюджету на основі прожиткового мінімуму, встановленого із дотриманням вимог національного законодавства та міжнародних актів, що регулюють зазначену сферу правовідносин.

Слід також звернути увагу, що загальною декларацією прав людини передбачено, що “кожна людина має право на такий життєвий рівень, включаючи їжу, одяг, житло, медичний догляд та необхідне соціальне обслуговування, який є необхідним для підтримання здоров’я і добробуту її самої та її сім’ї”.

Ратифікувавши Європейську соціальну хартію, Конвенцію Міжнародної організації праці про основні цілі та норми соціальної політики № 117, про мінімальні норми соціального забезпечення № 102 та підписавши Угоду про асоціацію з Європейським Союзом, Україна взяла на себе зобов’язання забезпечити життєвий рівень свого населення відповідно до міжнародних норм і стандартів та гарантувала соціальне забезпечення кожному не нижче життєво важливого прожиткового мінімуму, захист від бідності та соціального відчуження.

Слід зазначити, що на сьогодні, національна правова основа щодо встановлення, затвердження та застосування прожиткового мінімуму в Україні базується на положеннях законів України “Про прожитковий мінімум” і “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”, згідно з якими прожитковий мінімум є вартісною величиною достатнього для забезпечення нормального функціонування організму людини, збереження його здоров’я набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості.

Відповідно до статті 6 Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії” прожитковий мінімум, встановлений законом, задекларовано як базовий державний соціальний стандарт, на основі якого мають визначатися державні соціальні гарантії та стандарти у сферах доходів населення, житлово-комунального, побутового, соціально-культурного обслуговування, охорони здоров’я та освіти.

Врахування прожиткового мінімуму є обов’язковим при реалізації державної конституційної гарантії громадян на достатній життєвий рівень. Так, у статті 46 Конституції України передбачено, що пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги, що є основним джерелом існування, мають забезпечувати рівень життя, не нижчий від прожиткового мінімуму, встановленого законом.

У Рішенні Конституційного Суду України у справі щодо відповідності Конституції України (конституційності) пункту 12 розділу І Закону України “Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України” від 28 грудня 2014 року № 76-VIII від 22 травня 2018 року № 5-р/2018 Конституційний Суд України зазначив, що в державі, яку проголошено соціальною, визначений законодавцем розмір прожиткового мінімуму має реально забезпечувати гідний рівень життя людини.

Відтак, формування прожиткового мінімуму має вирішальне значення для населення України в цілому, оскільки розраховані на його основі соціальні стандарти й гарантії є індикатором якісної та ефективної державної соціальної політики.

Нівелювання функції прожиткового мінімуму як основоположного інструменту соціальної політики зумовлено існуванням низки проблем, пов’язаних як із систематичним недотриманням окремих вимог національного законодавства й міжнародних актів, так і необхідністю перегляду методологічних підходів до визначення прожиткового мінімуму.

Постає питання, як вижити певним верствам населення, які отримують пенсію або іншу соціальну допомогу на рівні прожиткового мінімуму, встановленому в Держбюджеті, які майже в 2 рази нижчі фактичного прожиткового мінімуму?

Таким чином, для забезпечення достатніх для виживання мінімальних пенсійних і соціальних виплат та запобігання встановлення прожиткового мінімуму в Держбюджеті (від якого залежать мінімальна пенсія та інші соціальні виплати) нижче рівня фактичного прожиткового мінімуму, є нагальна необхідність законодавчо закріпити відповідні запобіжники. Таким чином, для забезпечення справедливих мінімальних соціальних та пенсійних виплат – пропонується встановити у Державному бюджеті розмір прожиткового мінімуму для соціальних і демографічних груп населення, який має бути не менше фактичного розміру прожиткового мінімуму, визначеного відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум”, з урахуванням прогнозованого індексу споживчих цін у 2022 році 106,2%, який передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586

Запропоновані цим проектом розміри прожиткового мінімуму розраховані у відповідності до законодавства та нормативно-правових актів, що регламентують принципи формування його величини. Розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб включає його фактичний розмір з урахуванням суми обов’язкових платежів, витрат на придбання або оренду житла, медичне обслуговування й освіту, відповідно до положень ратифікованої Конвенції МОП №117 про основні цілі та норми соціальної політики, та прогнозного індексу споживчих цін. Розміри прожиткового мінімуму для інших груп населення розраховано з урахуванням їх фактичних розмірів та індексу споживчих цін, визначеного відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум”, з урахуванням індексу споживчих цін у 2022 році 106,2%, який передбачений постановою Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 р. № 586.

З цією метою запропоновано викласти статтю 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” у новій редакції, де установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі:
з 1 січня 2022 року — 5481 гривня, з 1 липня — 5651 гривня, з 1 грудня — 6805 гривень.
А для основних соціальних і демографічних груп населення:
 • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2022 року — 4146 гривень, з 1 липня — 4405 гривень, з 1 грудня — 5972 гривні.
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року — 5135 гривень, з 1 липня — 5456 гривень,  з 1 грудня — 7445 гривень.
 • працездатних осіб: з 1 січня 2022 року — 6514 гривень, з 1 липня — 6716 гривень, з 1 грудня — 7056 гривень.
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2022 року — 3900 гривень, з 1 липня — 4700 гривень, з 1 грудня — 5500 гривень.
Крім цього, пропонується доповнити новим пунктом 10 розділ “Прикінцеві положення” Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, в якому на законодавчому рівні передбачити доручення Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо забезпечення розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення, визначеного у статті 7 цього Закону, на рівні не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму, визначеного відповідно до статті 5 Закону України “Про прожитковий мінімум”, з урахуванням індексу споживчих цін у 2022 році.
Прийняття цього законопроекту підвищить у 2022 році розмір прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення до розміру не менше фактичного розміру прожиткового мінімуму, визначеного відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум”, з урахуванням індексу споживчих цін у 2022 році, що буде першим кроком до досягнення європейського рівня соціального захисту.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до Проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік” щодо підвищення прожиткового мінімуму до його фактичного розміру”
  Зміст положення (норми) чинного акта  Зміст відповідного положення (норми) проекту акта  
  Закон України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”  
Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня – 2393 гривні, з 1 липня – 2508 гривень, з 1 грудня – 2589 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня – 2100 гривень, з 1 липня – 2201 гривня, з 1 грудня – 2272 гривні; дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня – 2618 гривень, з 1 липня – 2744 гривні, з 1 грудня – 2833 гривні; працездатних осіб: з 1 січня – 2481 гривня, з 1 липня – 2600 гривень, з 1 грудня – 2684 гривні; працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня – 2102 гривні; працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівників інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами, а також працівників податкових і митних органів: з 1 січня – 2102 гривні; працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня – 1600 гривень; осіб, які втратили працездатність: з 1 січня – 1934 гривні, з 1 липня – 2027 гривень, з 1 грудня – 2093 гривні.  Стаття 7. Установити у 2022 році прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць у розмірі з 1 січня 2022 року – 5481 гривня, з 1 липня – 5651 гривня, з 1 грудня – 6805 гривень, а для основних соціальних і демографічних груп населення: дітей віком до 6 років: з 1 січня 2022 року – 4146 гривень, з 1 липня – 4405 гривень, з 1 грудня – 5972 гривні. дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2022 року – 5135 гривень, з 1 липня – 5456 гривень,  з 1 грудня – 7445 гривень. працездатних осіб: з 1 січня 2022 року – 6514 гривень, з 1 липня – 6716 гривень, з 1 грудня – 7056 гривень. осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2022 року – 3900 гривень, з 1 липня – 4700 гривень, з 1 грудня – 5500 гривень.
ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ (пункт відсутній)ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 10. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо забезпечення розміру прожиткового мінімуму для основних соціальних і демографічних груп населення, визначеного у статті 7 цього Закону, на рівні не нижче фактичного розміру прожиткового мінімуму, визначеного відповідно до статті 5 Закону України “Про прожитковий мінімум”, з урахуванням індексу споживчих цін у 2022 році.  
Законодавчий акт 6499 доступний для завантаження:

Читайте також про:
10.01.2022
Нове збільшення в 2022 році прожиткового мінімуму більш як у двічі: аналіз Законодавчого акту
Нове збільшення в 2022 році прожиткового мінімуму більш як у двічі: аналіз Законодавчого акту 04 січня 2022 року Верховною Радою україни зареєстровано Проект Закону “Про внесення […]
08.01.2022
8500 грн – мінімальна заробітна плата в 2022 році – чи підтримають ініціативний Законопроект?
8500 грн – мінімальна заробітна плата в 2022 році – чи підтримають ініціативний Законопроект? 04 січня 2022 року у Верховній раді України зареєстровано Законопроект за номером […]
06.01.2022
Зміни Податкового кодексу України за Фондом майбутніх поколінь та Економічним паспортом
Зміни Податкового кодексу України за Фондом майбутніх поколінь та Економічним паспортом Важливі Законодавчі зміни 2022 до Бюджетного та Податкового кодеків України пов’язані з реєстрацією у Верховній […]
05.01.2022
Зміни Бюджетного кодексу України за Економічним паспортом та Фондом майбутніх поколінь
Зміни Бюджетного кодексу України за Економічним паспортом та Фондом майбутніх поколінь Важливі Законодавчі зміни 2022 до Бюджетного та Податкового кодеків України пов’язані з реєстрацією у Верховній […]
05.01.2022
Про “Економічний паспорт”, “Економічний паспорт українця” та “Фонд майбутніх поколінь”: усі деталі
Про “Економічний паспорт”, “Економічний паспорт українця” та “Фонд майбутніх поколінь”: усі деталі Про “Економічний паспорт українця” заговорили давно. Ще на початку 2020 року, а саме 16 […]
29.12.2021
Електронні послуги стануть обов’язковими для реєстрації ПДВ в 2022 році
Електронні послуги стануть обов’язковими для реєстрації ПДВ в 2022 році Міністерство фінансів України Наказом від 07.12.2021 р. №637, зареєстрованим в Мін’юсті 23.12.2021 р. за №1657/37279, внесло зміни […]
29.12.2021
Відрядження для бюджетників 2022 за Постановою КМУ від 23.12.2021 р. №1355
Відрядження для бюджетників 2022 за Постановою КМУ від 23.12.2021 р. №1355 Кабінет Міністрів України Постановою від 23.12.2021 р. №1355 вніс зміни до Постанови КМУ від 02.02.2011 р. №98 “Про […]
02.11.2021
Ріст пенсійних виплат з грудня 2021 року та додаткові перерахунки в 2022 році
Ріст пенсійних виплат з грудня 2021 року та додаткові перерахунки в 2022 році Для виходу на пенсію після досягнення чоловіками та жінками віку 60 років у […]
01.11.2021
Інфографіка 2022: держбюджет, мінімальна заробітна плата, посадові оклади, ЄСВ, прожитковий мінімум
Інфографіка 2022: держбюджет, мінімальна заробітна плата, посадові оклади (тарифна сітка), ЄСВ, прожитковий мінімум Законопроект 5857 про зміни в обрахунку мінімальної заробітної плати 15 вересня 2021 року […]
13.08.2021
Готель “Едем”у самому серці Львова для незабутньої подорожі до міста Лева
Готель “Едем”у самому серці Львова для незабутньої подорожі до міста Лева Мандрівки рідною Україною наповнюють душу прекрасним, сповнюють ще більшою любов’ю до рідного краю! Західна Україна […]
21.07.2021
Запровадження “кешбеку” за безготівкові розрахунки для бізнесу та громадян: аналіз Законопроектів 5734, 5734-1, 5734-2
Запровадження “кешбеку” за безготівкові розрахунки для бізнесу та громадян: аналіз Законопроектів 5734, 5734-1, 5734-2 Задля збереження частки безготівкових розрахунків в загальній кількості платіжних операцій критично важливим […]
06.07.2021
6 липня стартувала оновлена модель автоматизованого арешту банківських рахунків
6 липня стартувала оновлена модель автоматизованого арешту банківських рахунків Наказ Міністерства юстиції України від 23.03.2021  р. №1061/5 “Про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 16 […]
23.06.2021
Індивідуальний інвестиційний рахунок в Україні з юридичною компанією “VigoLex”: це Ваше перше вірне інвестиційне рішення
Індивідуальний інвестиційний рахунок в Україні з юридичною компанією “VigoLex”: це Ваше перше вірне інвестиційне рішення Наша держава є інвестиційно-привабливою країною, адже має низку сприятливих чинників для […]
17.06.2021
Якщо Ви у Львові – зробіть професійну хімчистку салону Вашого авто з Компанією “Dr.Struk”
Якщо Ви у Львові – зробіть професійну хімчистку салону Вашого авто з Компанією “Dr.Struk“ Наше Авто – це наш комфорт, наш успіх, наша презентабельність, це і […]
17.06.2021
Перегляд соціальної підтримки держави при народженні дитини, досягненню 3-ти річного віку та прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років: аналіз Законопроектів 5585, 5585-1, 5585-2, 5585-3
Перегляд соціальної підтримки держави при народженні дитини, досягненню 3-ти річного віку та прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років: аналіз Законопроектів 5585, 5585-1, 5585-2, 5585-3 […]