Трудові відносини та трудові спори по-новому: нові законопроекти Мінекономіки

Для єдиного рахунку для сплати податків, зборів, ЄСВ Наказом розроблено Порядок
12.11.2020
Законопроект 4365 “Про платіжні послуги” на заміну застарілому Закону “Про платіжні системи та переказ коштів в Україні”
14.11.2020
Show all
Трудові відносини та трудові спори по-новому: нові законопроекти Мінекономіки

Пошук / Search

Трудові відносини та трудові спори по-новому: нові законопроекти Мінекономіки

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України пропонує:

 1. Спростити процедури укладення строкового трудового договору та проходження випробування при прийнятті на роботу.
 2. Скасувати ведення графіку відпусток та уточнити норми щодо матеріальної відповідальності працівників.
 3.  Удосконалити процедуру вирішення індивідуальних трудових спорів – проведення процедури медіації у сфері трудових відносин.

Для цього ророблено та оприлюднено законопроекти:

 1. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин”.
 2. “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів”. 

У пояснювальній записці проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо дерегуляції трудових відносин” зазначається, що проект розроблено з метою лібералізації та дебюрократизації трудових відносин, а також спрощення ведення бізнесу.

Для цього пропонується внести низку змін до КЗпП та Законів “Про охорону праці”, “Про відпустки”, “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”:

 1. спростити процедури укладення строкового трудового договору та проходження випробування при прийнятті на роботу;
 2. оптимізувати порядок надання роботодавцем інформації працівникові про умови, що застосовуються до трудового договору (в тому числі щодо режиму роботи і часу відпочинку, відпусток та ін.);
 3. виключити необхідність погодження припинення трудових відносин у ряді випадків з представниками профспілок.

У ст. 23 КЗпП уточнюється, що трудовий договір може бути:

 • безстроковим, що укладається на невизначений термін;
 • строковим, що укладається на визначений строк, встановлений за погодженням сторін або на час виконання певної роботи, але не більше ніж на 5 років.

В окремій статті 23-1 КЗпП буде прописано 14 підстав, за наявності яких укладатимуть строковий трудовий договір. У строковому трудовому договорі, укладеному в письмовій формі, можна буде встановлювати додаткові підстави для його припинення.

Уточено також норми щодо випробування при прийнятті на роботу – випробування не встановлюватиметься при укладенні трудового договору:

 • з особою, яка не досягла 18-ти років;
 • з вагітною жінкою;
 • строком до 12 місяців;
 • з особою з інвалідністю, направленою на роботу відповідно до рекомендації медико-соціальної експертизи;
 • в інших випадках, передбачених законодавством.

Виключається також необхідність обов’язкового складання роботодавцем правил внутрішнього трудового розпорядку або графіків змінності. Їх ведення залишать на розсуд роботодавця.

Час початку і закінчення щоденної роботи (зміни) встановлюватимуть у трудовому договорі, укладеному у письмовій формі.

До надурочних робіт та роботи у вихідні пропонується залучати працівників у виняткових випадках та після інформування профспілки.

Також пропонують скасувати ведення графіку відпусток та подання повідомлень про початок відпустки. Їх ведення також залишиться на розсуд роботодавця.

А ще у новій редакції буде викладено розділ IX КЗпП “Матеріальна відповідальність працівника”.

Проект Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів” передбачає:

1. Визначити на законодавчому рівні предмет та сторони індивідуального трудового спору. Зокрема, у новій редакції буде викладено розділ XV “Індивідуальні трудові спори” КЗпП.

2. Закріпити на законодавчому рівні можливість проведення процедури медіації у сфері трудових відносин

Медіацією у сфері трудових відносин є добровільна, конфіденційна, позасудова процедура врегулювання індивідуального трудового спору шляхом переговорів між його сторонами за допомогою одного або декількох меідаторів.

У разі прийняття цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем опублікування.

Процедура медіації здійснюватиметься за взаємною згодою сторін індивідуального трудового спору. Для цього сторони індивідуального трудового спору укладатимуть з медіатором (медіаторами) договір про медіацію.

3. Оновити строки звернення до місцевих судів за вирішенням індивідуальних трудових спорів.

Згідно з оновленою ст. 225 КЗпП, працівник зможе звернутися до місцевого суду з позовом про:

 • вирішення індивідуального трудового спору, в тому числі щодо незаконного, на його думку, припинення трудового договору, в тримісячний строк з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про порушення своїх прав;
 • стягнення належних йому сум зарплати, гарантійних та компенсаційних виплат протягом року з дня, коли він дізнався або повинен був дізнатися про таке порушення.

Якщо сторонами індивідуального трудового спору була ініційована процедура медіації, однак мирова угода за її результатами не була укладена, вони зможуть звернутися з заявою про вирішення індивідуального трудового спору до місцевого суду у місячний строк, з дня отримання акту про відмову сторін від підписання мирової угоди, складеного медіатором (медіаторами).

4. Ліквідувати такий орган, як комісія по трудових спорах, яка є обов’язковим органом досудового розгляду, у випадках, передбачених КЗпП.

Як зазначено у пояснювальній записці, наявність такої комісії не сприяє забезпеченню права особи на захист у сфері трудових відносин повною мірою, враховуючи можливий тиск на комісію зі сторони роботодавця, а також ставить в нерівні умови працівників, порівняно з іншими працівниками, які працюють на підприємствах, де комісія по трудовим спорам не створюється та які, маючи аналогічний трудовий спір, можуть вирішити його одразу в судовому порядку.

Читайте також про:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.