Сімейне фермерське господарство: процедура створення та реєстрації

Реформа державного нагляду та контролю: законопроект «Про основні засади державного нагляду (контролю)»
27.10.2020
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: новий законопроект
28.10.2020
Show all
Сімейне фермерське господарство: процедура створення та реєстрації

Пошук / Search

Сімейне фермерське господарство: процедура створення та реєстрації

Cтимулювання діяльності фермерських господарств

Право на компенсацію з Єдиного соціального внеску (ЄСВ)

Українська влада зацікавлена та сприяє розвитку Агропромисловому комплексу України

Матеріал розкриває фермерське господарство в частині:

 1. Стимулювання діяльності
 2. Процедури створення та реєстрації
 3. Компенсації Єдиного соціального внеску(ЄСВ)
 4. Наказу №76 Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.07.2021 року “Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств”

Стимулювання діяльності

У 2019 році на підтримку фермерських господарств було спрямовано 694,1 млн. грн. бюджетних коштів.

В 2020 році спільно з профільними асоціаціями сформовані напрями підтримки Агропромислового комплексу України, які дають найбільший економічний ефект. Також збережено деякі з уже існуючих напрямів підтримки.

Про це ми писали за посиланнями:

Агробізнес сучасності показує, що основу аграрного сектору економічно розвинених країн становлять сімейні ферми.

Сімейний агробізнес складає більш ніж 50% Агросектору.

Закордонні експерти кажуть, що українські фермерські господарства є справжнім українським феноменом.

В умовах євроінтеграції на практиці фермерські господарства набули якісно нового змісту, є основою розвитку сільських територій і зростання добробуту сільського населення, що як результат дасть збільшення об’єктів місцевої переробки с/г продукції, зростання рівня зайнятості сільського населення, підвищення рівня виробничих знань та вмінь сільського населення.

Законодавство України визначає фермерське господарство (ФГ) як форму підприємницької діяльності громадян, які мають бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування (оренда) для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства.

За ст. 1 Закону України «Про фермерське господарство» від 19 червня 2003 р. з 2016 року законодавством України передбачено можливість створення та функціонування сімейних фермерських господарств (СФГ).

Особлива відмінна ознака сімейного фермерського господарства (СФГ) від фермерського господарства (ФГ) в тому, що господарська діяльность здійснюється виключно членами однієї сім’ї відповідно до статті 3 Сімейного кодексу України.

За останніми статистичними даними 2020 року в Україні налічують:

 1. 47,6 тис. фермерських господарств та 3,97 млн. особистих селянських господарств.
 2. Зареєстровано на 1 031 фермерське господарство більше, ніж у 2019 р. та на 178 одиниць більше, ніж на початку липня 2020 р.

За програмою «Фінансова підтримка розвитку фермерських господарств» в 2019 році було спрямовано 462,2 млн грн, що майже 100% із запланованих коштів:

 • 195 млн грн. на закупку 7 690 одиниць техніки;
 • 96,8 млн грн бюджетної субсидії на 1 га ФГ, крім новостворених;
 • 87 млн грн на компенсацію відсотків за залученими кредитами;
 • 50 млн грн на часткову компенсацію вартості насіння; 
 • 18,4 млн грн бюджетної субсидії на 1 га новоствореним ФГ;
 • 2,8 млн грн фінансової підтримки сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів;
 • 613 тис. грн на часткову компенсацію витрат за с/г дорадчі послуги.

За програмою «Надання кредитів фермерським господарствам», яка реалізується через Укрдержфонд, спрямовано 231,9 млн грн для 617 фермерів.

Допомога реалізована за Постановою Кабінету міністрів України №565 від 22 травня 2019 “Про затвердження Порядку надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб – членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, що набрала чинності 01 січня 2020 року.

 Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України повідомило на офіційному веб-порталі, що 17 листопада на засіданні Комітету з питань аграрної та земельної політики було розглянуто проект Закону 4046 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств”, за яким пропонується:

 • унормувати склад земельних ділянок фермерських господарств,
 • визначити коло отримувачів державної підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських господарств,
 • уточнити деякі поняття щодо визначень виду фермерського господарства,
 • запровадити державну підтримку фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно), що надасть можливість сільській молоді реалізувати свої підприємницькі ініціативи та сприяти зупиненню міграції молоді із сільських територій.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді проект Закону №4046 прийняти за основу.


Процедура створення та реєстрації

Фахівці Міністерства юстиції України розповіли, як створити сімейне фермерське господарство.

Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та має бажання створити фермерське господарство.

Процедура створення та реєстрації:

1.Фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи – підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа – підприємець та члени її сім’ї відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи регулюються положеннями статті 8-1 цього Закону.

2.Головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї.

3.Залучення сімейним фермерським господарством інших громадян відповідно до статті 27 цього Закону може здійснюватися виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань чи навичок.

4. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації відповідно до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою.

5. Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення такого господарства.

6. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

7. Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.

8. Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа – підприємець.

9. Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа – підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу – підприємця в порядку, встановленому законом.

Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства визначають:

 • найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності;
 • порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства;
 • правовий режим спільного майна членів господарства;
 • порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;
 • порядок вступу до господарства та виходу з нього;
 • трудові відносини членів господарства;
 • прізвище, ім’я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного зв’язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються);
 • інші положення, що не суперечать чинному законодавству.

Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.

Оформлення трудових відносин членів фермерського господарства
Відповідно до ст. 27 Закону України “Про фермерське господарство“, трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).
1. Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), – законодавством України про працю. Трудові спори у фермерському господарстві вирішуються у встановленому законом порядку.
2. З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).
3. Видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю. Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати і передбачену законом тривалість щорічної відпустки.
4. Голова фермерського господарства створює безпечні умови праці для членів господарства і громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.


Право на компенсацію з Єдиного соціального внеску (ЄСВ)
Сімейні фермерські господарства мають право на отримання часткової компенсації ЄСВ

Порядок надання сімейним фермерським господарствам додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб-членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування затверджено Постановою від 22.05.2019 р. №565, за якою право на отримання доплати мають члени/голова сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи та яке зареєстроване платником єдиного податку четвертої групи. 

Для отримання доплати голова сімейного фермерського господарства подає не пізніше ніж за 5-ть робочих днів до початку місяця до територіального органу ДПС за місцем свого обліку як платника єдиного внеску відповідні заяви від себе та усіх членів сімейного фермерського господарства за встановленою формою.

До заяв голова фермерського господарства додає копію договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства. 

Право на отримання доплати виникає у членів/голови сімейного фермерського господарства з 1 числа місяця, наступного за місяцем подання заяви. 

Доплата буде надаватися у таких розмірах:

 • 0,9 мінімального страхового внеску – перший рік;
 • 0,8 мінімального страхового внеску – другий рік;
 • 0,7 мінімального страхового внеску – третій рік;
 • 0,6 мінімального страхового внеску – четвертий рік;
 • 0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;
 • 0,4 мінімального страхового внеску – шостий рік;
 • 0,3 мінімального страхового внеску – сьомий рік;
 • 0,2 мінімального страхового внеску – восьмий рік;
 • 0,1 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.

Доплата надаватиметься членам/голові сімейного фермерського господарства виключно за умови, що вони сплачують внесок у сумі не менш як:

 • 0,1 мінімального страхового внеску – перший рік;
 • 0,2 мінімального страхового внеску – другий рік;
 • 0,3 мінімального страхового внеску – третій рік;
 • 0,4 мінімального страхового внеску – четвертий рік;
 • 0,5 мінімального страхового внеску – п’ятий рік;
 • 0,6 мінімального страхового внеску – шостий рік;
 • 0,7 мінімального страхового внеску – сьомий рік;
 • 0,8 мінімального страхового внеску – восьмий рік;
 • 0,9 мінімального страхового внеску – дев’ятий та десятий роки.

Мінімальний страховий внесок з 01.01.2021 року становить 22% від розміру мінімальної заробітної плати та становить 1320,00 гривень:

6000,00 грн. * 22% = 1320,00 грн.

Заява залишається без задоволення у випадках, якщо:

 • сімейне фермерське господарство не зареєстроване платником єдиного податку IV групи згідно з Податковим кодексом України; члени/голова сімейного фермерського господарства мають заборгованість із сплати єдиного внеску;
 • члени/голова сімейного фермерського господарства не перебувають на обліку як платники єдиного внеску в реєстрі страхувальників Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування.

За результатами розгляду заяв контролюючий орган робить у реєстрі страхувальників відмітки про право члена/голови сімейного фермерського господарства на отримання додаткової фінансової підтримки.


Наказ №76 Міністерства аграрної політики та продовольства України від 12.07.2021 року “Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств”
Мінагрополітики наказом від 12.07.2021 р. №76 затвердило нові форми:
 • заявки для отримання часткової компенсації витрат фермерським господарствам, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами (крім новостворених);
 • реєстру одержувачів часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами;
 • заявки для отримання фінансової підтримки новостворених фермерських господарств для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг;
 • реєстру одержувачів фінансової підтримки для отримання сільськогосподарських дорадчих послуг;
 • заявки для отримання бюджетної субсидії на одиницю оброблюваних угідь (1 гектар) – новоствореним фермерським господарствам;
 • реєстру новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія;
 • зведеного реєстру новостворених фермерських господарств, яким виділяється бюджетна субсидія;
 • заявки для отримання спеціальної бюджетної дотації за утримання корів усіх напрямів продуктивності фермерському господарству, у власності якого перебуває від п’яти корів, ідентифікованих та зареєстрованих відповідно до законодавства;
 • зведеної відомості про нарахування сум дотації за утримання корів.

Цей наказ набрав чинності 6 серпня 2021 року (з дня його опублікування в “Офіційному віснику України” №60/2021).

Відповідно з цього дня втратили чинність накази Мінекономіки:

 • від 24.07.2020 р. № 1391 “Про затвердження форм для надання фінансової підтримки розвитку фермерських господарств”;
 • від 09.01.2020 р. №2013 “Про затвердження Порядку часткової компенсації витрат, пов’язаних з наданими сільськогосподарськими дорадчими послугами, та форм для її отримання”.
Читайте також про:

Державна підтримка Агросектору України: 4 млрд грн. та 500 млн грн. на 2021 рік та підсумки 2020

Державна підтримка Агросектору України 2021: розширення переліку одиниць української сільгосптехніки та обладнання

Зміни до Закону України “Про виноград та виноградне вино”: новий законопроект

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.