Сімейне фермерське господарство: процедура створення та реєстрації

Реформа державного нагляду та контролю: законопроект «Про основні засади державного нагляду (контролю)»
27.10.2020
Трудовий договір з нефіксованим робочим часом: новий законопроект
28.10.2020
Show all
Сімейне фермерське господарство: процедура створення та реєстрації

Пошук / Search

Сімейне фермерське господарство: процедура створення та реєстрації. Cтимулювання діяльності фермерських господарств

 Інформаційне управління Апарату Верховної Ради України повідомило на офіційному веб-порталі, що 17 листопада на засіданні Комітету з питань аграрної та земельної політики було розглянуто проект Закону 4046 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання діяльності фермерських господарств»

Проектом пропонується унормувати склад земельних ділянок фермерських господарств, визначити коло отримувачів державної підтримки через Український державний фонд підтримки фермерських господарств, уточнити деякі поняття щодо визначень виду фермерського господарства, запровадити державну підтримку фермерському господарству, голова якого має вік до 35 років (включно), що надасть можливість сільській молоді реалізувати свої підприємницькі ініціативи та сприяти зупиненню міграції молоді із сільських територій.

Комітет прийняв рішення рекомендувати Верховній Раді проект Закону №4046 прийняти за основу.

Також на засіданні було заслухано і обговорено інформацію Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України щодо стану розроблення проекту Закону «Про об’єднання водокористувачів».

Фахівці Міністерства юстиції України розповіли, як створити сімейне фермерське господарство.

Фермерське господарство є формою підприємницької діяльності громадян, які виявили бажання виробляти товарну сільськогосподарську продукцію, здійснювати її переробку та реалізацію з метою отримання прибутку на земельних ділянках, наданих їм у власність та/або користування, у тому числі в оренду, для ведення фермерського господарства, товарного сільськогосподарського виробництва, особистого селянського господарства, відповідно до закону (ст. 1 Закону «Про фермерське господарство»).
Відповідно до ст.8 Закону України “Про фермерське господарство“, фермерське господарство підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою.Право на створення фермерського господарства має кожний дієздатний громадянин України, який досяг 18-річного віку та виявив бажання створити фермерське господарство.

Процедура створення та реєстрації:

1.Фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується на основі діяльності фізичної особи – підприємця і має статус сімейного фермерського господарства, за умови використання праці членів такого господарства, якими є виключно фізична особа – підприємець та члени її сім’ї відповідно до ст. 3 Сімейного кодексу. Особливості створення та діяльності сімейного фермерського господарства без набуття статусу юридичної особи регулюються положеннями статті 8-1 цього Закону.

2.Головою сімейного фермерського господарства може бути лише член відповідної сім’ї.

3.Залучення сімейним фермерським господарством інших громадян відповідно до статті 27 цього Закону може здійснюватися виключно для виконання сезонних та окремих робіт, які безпосередньо пов’язані з діяльністю господарства і потребують спеціальних знань чи навичок.

4. Фермерське господарство підлягає державній реєстрації відповідно до Закону «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», за умови набуття громадянином України або кількома громадянами України, які виявили бажання створити фермерське господарство, права власності або користування земельною ділянкою.

5. Сімейне фермерське господарство без статусу юридичної особи організовується фізичною особою самостійно або спільно з членами її сім’ї на підставі договору (декларації) про створення такого господарства.

6. Договір про створення сімейного фермерського господарства укладається фізичною особою спільно з членами її сім’ї в письмовій формі і підлягає нотаріальному посвідченню за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства.

7. Декларація про створення сімейного фермерського господарства (у разі одноосібного ведення такого господарства) складається фізичною особою самостійно в письмовій формі.

8. Головою сімейного фермерського господарства без статусу юридичної особи є член сім’ї, визначений договором (декларацією) про створення сімейного фермерського господарства, який реєструється як фізична особа – підприємець.

9. Після укладання (складання) договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як фізична особа – підприємець або зареєструвати зміни до відомостей про фізичну особу – підприємця в порядку, встановленому законом.Умови договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства визначають:

  • найменування, місцезнаходження (адресу) господарства, мету та види його діяльності;
  • порядок прийняття рішень та координації спільної діяльності членів господарства;
  • правовий режим спільного майна членів господарства;
  • порядок покриття витрат та розподілу результатів (прибутку або збитків) діяльності господарства між його членами;
  • порядок вступу до господарства та виходу з нього;
  • трудові відносини членів господарства;
  • прізвище, ім’я та по батькові членів господарства, ступінь їх родинного зв’язку, паспортні дані та реєстраційні номери облікових карток платників податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті, реєстраційні номери облікових карток платників податків не зазначаються);
  • інші положення, що не суперечать чинному законодавству.

Типова форма договору (декларації) про створення сімейного фермерського господарства затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики.Оформлення трудових відносин членів фермерського господарства
Відповідно до ст. 27 Закону України “Про фермерське господарство“, трудові відносини у фермерському господарстві базуються на основі праці його членів. У разі виробничої потреби фермерське господарство має право залучати до роботи в ньому інших громадян за трудовим договором (контрактом).
1. Трудові відносини членів фермерського господарства регулюються Статутом, а осіб, залучених до роботи за трудовим договором (контрактом), – законодавством України про працю. Трудові спори у фермерському господарстві вирішуються у встановленому законом порядку.
2. З особами, залученими до роботи у фермерському господарстві, укладається трудовий договір (контракт) у письмовій формі, в якому визначаються строк договору, умови праці і відпочинку (тривалість робочого дня, вихідні дні, щорічна оплачувана відпустка, форми оплати праці та її розміри, харчування тощо).
3. Видача трудових книжок членам фермерського господарства і громадянам, які працюють у ньому за трудовим договором (контрактом), та їх ведення здійснюються відповідно до законодавства України про працю. Розмір оплати праці і тривалість щорічної відпустки осіб, які працюють у фермерському господарстві за трудовим договором (контрактом), не повинні бути меншими за встановлений державою розмір мінімальної заробітної плати і передбачену законом тривалість щорічної відпустки.
4. Голова фермерського господарства створює безпечні умови праці для членів господарства і громадян, які уклали трудовий договір (контракт), забезпечує дотримання вимог техніки безпеки, виробничої гігієни та санітарії, пожежної безпеки.

Читайте також:

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *