Продовжуємо реформувати прожитковий мінімум в Законопроектах 3515 та 5654

Аналіз Проектів Закону України “Про авторське право і суміжні права”: 5552, 5552-1, 5552-2, 5552-3, 5552-4
15.06.2021
Перегляд соціальної підтримки держави при народженні дитини, досягненню 3-ти річного віку та прожиткового мінімуму для дітей віком до 6-ти років: аналіз Законопроектів 5585, 5585-1, 5585-2, 5585-3
17.06.2021
Show all
Продовжуємо реформувати прожитковий мінімум в Законопроектах 3515 та 5654

Пошук / Search

Продовжуємо реформувати прожитковий мінімум в Законопроектах 3515 та 5654

Законотворці та урядовці продовжують працювати над покращенням прожиткового мінімуму.

З початку року зареєстровано ще 4 Законодавчі Акти, спрямовані на збільшення прожиткового мінімуму та нових методик його розрахунку.
Про це ми писали за посиланням:

Законопроекти 4670, 4671, 5013 та 5045 про оптимізацію прожиткового мінімуму та приведення його до реальної величини


Хоча Законопроект за номером 3515 “Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання питань формування прожиткового мінімуму та створення передумов для його підвищення” зареєстровано Верховною радою України ще 20 травня 2021 року, 02 червня 2021 року його було прийнято у І читанні.

Законопроект розроблено з метою забезпечення конституційного права громадян на достатній життєвий рівень шляхом запровадження нової методології розрахунку прожиткового мінімуму, на базі якого встановлюються основні державні соціальні гарантії та соціальні виплати, які є головним джерелом існування людини.

Крім того, потребує удосконалення законодавство, що регулює питання стосовно плати за надання адміністративних послуг, штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення, які на сьогодні встановлюються від розміру неоподаткованого мінімуму та прожиткового мінімуму.

Прожитковий мінімум є базовим державним соціальним стандартом, на основі якого визначаються державні соціальні гарантії та стандарти у різних сферах,зокрема й такі основні державні соціальні гарантії, як мінімальна заробітна плата, мінімальна пенсія за віком, державні соціальні допомоги та інші соціальні виплати, які є основним джерелом існування для людини.

Протягом тривалого періодустан соціальної політики в Україні демонструє малу ефективність формування системи соціальних стандартів та гарантій на основі прожиткового мінімуму, причиною чого є існування низки проблем, серед яких, зокрема, відсутність регулярного перегляду та затвердження наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг, що призвело до втрати ними зв’язку з відображенням життєво необхідних витрат людини, детермінованих об’єктивними реаліями сучасності.

Крім того, чинний на сьогодні нормативний метод встановлення прожиткового мінімуму характеризується певним нав’язуванням системи цінностей стосовно вибору між окремими продуктами, товарами та послугами. Визначення нормативу так званих фундаментальних потреб людини відображає більше позицію посадовців або уявлення окремих науковців, ніж реальні споживчі потреби людини на достатньому рівні.

Відтак, прожитковий мінімум в Україні ставнизьким стандартом якості життя, оскільки внаслідок заниження його розмірів були встановлені низькі розміри мінімальної заробітної плати, мінімальної пенсій за віком, допомоги малозабезпеченим сім’ям та інших соціальних виплат.

В той же час визначення умов оплати праці з урахуванням розміру прожиткового мінімуму має значний вплив при плануванні видатків бюджетів усіх рівнів, оскільки на його основі визначається мінімальний посадовий оклад. Збільшення розміру прожиткового мінімуму призводить до необхідності проведення автоматичного перерахунку заробітної плати працівників бюджетної сфери та вишукання додаткових видатків бюджетів. При цьому заробітна плата в бюджетній сфері є значно нижчою за середню по країні.

Законопроектом передбачено змінити визначення прожиткового мінімуму, встановивши, що це прийнятний рівень витрат, який дозволяє підтримувати достатній рівень життя людини, притаманний суспільству. Визначати розмір прожиткового мінімумупропонується в розрахунку на одну особу.

Передбачається, що прожитковий мінімум має встановлюватися у відсотковому співвідношенні до середньомісячної заробітної плати в Україні за рік, що передує року формування Державного бюджету України на наступний рік, з урахуванням прогнозного рівня інфляції поточного року.Відсоткове співвідношення розміру прожиткового мінімуму до середньомісячної заробітної плати має становити не менше:

 • у 2021 році – 40 відсотків;
 • у 2022 році – 41 відсотків;
 • у 2023 році – 42 відсотків;
 • у 2024 році – 43 відсотків;
 • у 2025 році – 44 відсотків;
 • у 2026 році – 45 відсотків;
 • у 2027 році – 46 відсотків;
 • у 2028 році – 47 відсотків;
 • у 2029 році – 48 відсотків;
 • у 2030 році – 49 відсотків;
 • у 2031 році – 50 відсотків.

При цьому якщо фактичний розмір прожиткового мінімуму протягом трьох місяців перевищує більш ніж на 10 відсотків розмір затвердженого прожиткового мінімуму, Кабінет Міністрів України на основі моніторингу виконання Державного бюджету України має розглянути питання щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму.

Також передбачається, що орган виконавчої влади, що забезпечує систематичне дослідження витрат домогосподарств, для спостереження за динамікою рівня життя в Україні повинен проводити опитування домогосподарствщодо фактичних витрат на продукти харчування, непродуктові товари, послуги, догляд за дітьми та відсоткового розміру заощаджень у структурі витрат домогосподарств.Для цілей цього Закону під домогосподарством розуміється деклароване економічне об’єднання  одного/двох/декількох осіб, які ведуть спільний облік доходів та витрат, що оподатковуються податком на доходи фізичних осіб.

У Прикінцевих положеннях визначено розміри, у яких мають застосовуватися показники прожиткового мінімуму, обраховані відповідно до цього Закону, для системи оподаткування доходів домогосподарств та для системи обрахунку пенсій відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», починаючи із 44 відсотків у 2021 році і до 100 відсотків у 2041 році, тобто з підвищенням на два відсотка кожного року. У разі наявності економічних підстав цей відсотковий показник може бути переглянутий Верховною Радою України.

Для призначення допомоги відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» має застосовуватися рівень забезпечення прожиткового мінімуму, який щорічно визначається законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Пропонується доручити Кабінету Міністрів України до 1 жовтня 2020 року розробити і внести на розгляд до Верховної Ради України проекти законодавчих актів щодо встановлення неоподатковуваного мінімуму доходів громадян на рівні прожиткового мінімуму, затвердженого у Законі України про Державний бюджет України на відповідний рік, та запровадження системи оподаткування доходів домогосподарств в частині, що перевищує розмір прожиткового мінімуму усіх членів домогосподарства.

Також до 2025 року Уряду України доручається забезпечити створення органу виконавчої влади, діяльність якого буде спрямована на систематичне дослідження витрат домогосподарств, та  затвердити методологію формування прожиткового мінімуму, розрахунок якої базуватиметься на фактичних витратах домогосподарств.

Крім того проект акта передбачає внесення змін до законодавчих актів України щодо зміни підходів до встановлення розмірів посадових окладів, а саме не в залежності від прожиткового мінімуму, а від мінімального розміру посадового окладу для відповідних категорій працівників, який передбачається затверджувати законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Для визначення штрафів та грошових стягнень за адміністративні, кримінальні та інші порушення передбачається застосовувати розрахункову одиницю, що затверджується законом про Державний бюджет України на відповідний рік.

Також врегульовуються питання щодо плати за надання адміністративних послуг.

Основними законодавчими актами, які регулюють дану сферу правовідносин, є Конституція України, закони України «Про прожитковий мінімум», «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії», про Державний бюджет України на відповідний рік, Кодекс законів про працю України та інші. Загалом проектом закону пропонується внесення змін до 46 нормативно-правових актів України.

Прийняття законопроекту дозволить встановити прожитковий мінімум у такому розмірі, який реально зможе забезпечити задоволення основних потреб людинив сучасних соціально-економічних умовах,сприятиме підвищенню рівня матеріального забезпечення найвразливіших категорій населення країни, для яких пенсії чи соціальні допомоги є основним джерелом існування.

Для завантаження:

11 червня 2021 року в Верховній Раді України зареєстровано Законопроект України за номером 5654 “Про внесення змін до деяких законів України щодо встановлення і затвердження окремих державних соціальних гарантій, з метою удосконалення процедури встановлення та затвердження прожиткового мінімуму шляхом досягнення його фактичного рівня, підвищення державних соціальних стандартів в Україні та стимулювання зростання заробітних плат і соціальних платежів.

Розмір прожиткового мінімуму має розраховуватися відповідно до законодавства – на основі наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг для основних соціальних і демографічних груп населення  згідно Методики визначення прожиткового мінімуму, що затверджена спільним наказом Мінсоцполітики, Мінекономіки та Держстату від 3 лютого 2017 року №178/147/31, відповідно до положень Конвенції МОП № 117 (п. 2 ст. 5) про основні цілі та норми соціальної політики, що ратифікована Україною 16.09.2015 року, та з урахуванням індексу споживчих цін.

Сьогодні дійсно гостро стоїть питання методології обчислення прожиткового мінімуму. Чинне законодавство передбачає формування прожиткового мінімуму на основі набору продуктів харчування, непродовольчих товарів та послуг (далі – споживчий кошик), що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до статті 5 Закону України “Про прожитковий мінімум” Міністерство соціальної політики на основі статистичних даних про рівень споживчих цін щомісяця розраховує фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення.

Зазначена величина і є тим реальним відображенням вартісної величини прожиткового мінімуму, яка фактично існує в державі і на основі якої мають здійснюватися соціальні виплати і пенсії.

Проте, законодавчо затверджений рівень прожиткового мінімуму абсолютно не відповідає реальній вартісній величині споживчого кошика, а тому можна з упевненістю сказати, що сьогодні держава просто обманює своїх громадян забезпечуючи соціальні виплати та пенсії на значно нижчому рівні, ніж це мало б бути.

Відповідно до статті 7 Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” прожитковий мінімум на одну особу в розрахунку на місяць передбачений у розмірі з 1 січня 2021 року — 2189 гривень, з 1 липня — 2294 гривні, з 1 грудня — 2393 гривні, а для основних соціальних і демографічних груп населення:
 • дітей віком до 6 років: з 1 січня 2021 року — 1921 гривня, з 1 липня — 2013 гривень, з 1 грудня — 2100 гривень;
 • дітей віком від 6 до 18 років: з 1 січня 2021 року — 2395 гривень, з 1 липня — 2510 гривень, з 1 грудня – 2618 гривня;
 • працездатних осіб: з 1 січня 2021 року — 2270 гривень, з 1 липня — 2379 гривень, з 1 грудня — 2481 гривня;
 • працездатних осіб, який застосовується для визначення базового розміру посадового окладу судді: з 1 січня 2021 року — 2102 гривні;
 • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадових окладів працівникам інших державних органів, оплата праці яких регулюється спеціальними законами: з 1 січня 2021 року — 2102 гривні;
 • працездатних осіб, який застосовується для визначення посадового окладу прокурора окружної прокуратури: з 1 січня 2021 — 1600 гривень;
 • осіб, які втратили працездатність: з 1 січня 2021 року — 1769 гривень, з 1 липня — 1854 гривні, з 1 грудня — 1934 гривні.

Міністерство соціальної політики України відповідно до статті 5 Закону України “Про прожитковий мінімум” повідомляє, що орієнтовний фактичний розмір прожиткового мінімуму уцінах квітня 2021 року у розрахунку на місяць на одну особу становив 4 259 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 4 880 грн), для дітей віком до 6 років – 3 953 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 4 872 грн, для працездатних осіб – 4 421 грн (з урахуванням суми обов’язкових платежів – 5 492 грн), для осіб, які втратили працездатність, – 3 628 гривень.

На жаль, Урядом на 2021 рік визначено показники прожиткового мінімуму без врахування його фактичного розміру. Закладений у Держбюджеті розмір прожиткового мінімуму порушує положення: Закону України “Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії”; Закону України “Про прожитковий мінімум”; Конвенції Міжнародної організації праці № 117 про основні цілі та норми соціальної політики (п. 2 ст. 5), що ратифікована Україною 16.09.2015.

Тобто розмір прожиткового мінімуму, визначений у Держбюджеті на кінець 2021 року, значно менший навіть від поточного фактичного прожиткового мінімуму, обрахованого у цінах квітня 2021 року – у майже 2 рази.

Разом з цим, прогнозований фактичний розмір прожиткового мінімуму необхідно  розраховувати з урахуванням індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року) у 2021 році – 107,3% відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29 липня 2020 р. № 671.

Таким чином, законодавчо затвердженим рівнем прожиткового мінімуму закріплено значно нижчий розмір базового соціального стандарту, що не враховує знецінення грошових доходів та заощаджень громадян внаслідок цінової інфляції і зумовить зниження купівельної спроможності населення (й відповідно формування ВВП), погіршення рівня його життя та соціальної захищеності, створить передумови подальшого зубожіння, особливо найбільш уразливих верств населення, зокрема, тих, для кого пенсії, інші види соціальних виплат та допомоги є основним, зазвичай єдиним, джерелом існування.

Слід також звернути увагу, що при розрахунку Держбюджету на 2021 рік Урядом не виконані рекомендації, затверджені Постановою Верховної Ради України від 19.05.2020 р. № 620-ІХ “Про Рекомендації парламентських слухань на тему: “Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні”, якою доручено, зокрема:
 1. Кабінету Міністрів здійснити заходи щодо наближення у 2020 р. розміру прожиткового мінімуму до його реальної величини з урахуванням оновлених наборів продуктів харчування, непродовольчих товарів і послуг;
 2. Міністерству фінансів України при підготовці законопроекту про державний бюджет на 2021 рік та наступні роки розраховувати соціальну складову державного бюджету на основі прожиткового мінімуму, встановленого із дотриманням вимог національного законодавства та міжнародних актів, що регулюють зазначену сферу правовідносин.

Таким чином, для забезпечення достатніх для виживання мінімальних пенсійних і соціальних виплат та запобігання встановлення прожиткового мінімуму в Держбюджеті (від якого залежать мінімальна пенсія та інші соціальні виплати) нижче рівня фактичного прожиткового мінімуму з урахуванням індексу споживчих цін, є нагальна необхідність законодавчо закріпити відповідні запобіжники.

Проектом передбачається внесення змін до Закону України “Про прожитковий мінімум”. Зокрема, статтю 3 цього Закону пропонується змінити, встановивши, що набір продуктів харчування, набір непродовольчих товарів та набір послуг щороку затверджуються Кабінетом Міністрів України після проведення їх науково-громадської експертизи і до початку розгляду Верховною Радою України проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік. Також передбачено, що споживчий кошик не може бути меншими, ніж затверджений у попередньому році.

Також передбачено, що прожитковий мінімум встановлюється Кабінетом Міністрів України на основі затверджених набору продуктів харчування, набору непродовольчих товарів і набору послуг та пропозиції щодо його вартісної величини подаються у проекті закону про Державний бюджет України на відповідний рік.

Пропонується ввести в Закон норму про те, що прожитковий мінімум на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення, який щороку затверджується Верховною Радою України в законі про Державний бюджет України на відповідний рік, не може бути меншим за прогнозованийфактичний розмір прожиткового мінімуму.

Вводиться обов’язок Мінсоцполітики моніторити та оприлюднювати щоквартально прогнозований на наступний бюджетний період фактичний розмір прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення.

У разі перевищення фактичного прожиткового мінімуму протягом двох місяців затвердженого розміру прожиткового мінімуму Кабінет Міністрів України протягом 15 днів ініціює перед Верховною Радою України внесення змін до Державного бюджету України на відповідний рік щодо підвищення розміру прожиткового мінімуму з урахуванням прогнозного рівня інфляції до кінця бюджетного року з метою забезпечення його коригування залежно від зростання цін.

Проектом також передбачається внесення змін до Регламенту Верховної Ради України, якими передбачено, що підчас пленарного засідання Верховної Ради України з представлення проекту закону про Державний бюджет України на наступний рік представники Спільного представницького органу об’єднань профспілок та Спільного представницького органу сторони роботодавців на національному рівні представляють свої позиції щодо розміру державних мінімальних соціальних гарантій.

Проектом пропонується доручити Кабінету Міністрів України забезпечити встановлення прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення на рівні не нижчому ніж прогнозований фактичний розмір прожиткового мінімуму, визначений відповідно до Закону України “Про прожитковий мінімум” у проекті закону про Державний бюджет України на 2022 рік.

Реалізація законопроекту забезпечується шляхом перегляду доходної частини Державного бюджету України на 2021 рік в частині збільшення фактичних обсягів надходжень за рахунок перегляду макроекономічних параметрів розрахунку показників бюджету, зокрема, темпів споживчої інфляції та величини обмінного валютного курсу.

Проектом Закону передбачено доручення Кабінету Міністрів України:
 • опрацювати питання перегляду доходної частини Державного бюджету України на 2021 рік в частині збільшення фактичних обсягів надходжень за рахунок перегляду макроекономічних параметрів розрахунку показників бюджету, зокрема, темпів споживчої інфляції та величини обмінного валютного курсу;
 • подати до Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до Закону України “Про Державний бюджет України на 2021 рік” щодо збільшення доходів та видатків у зв’язку з прийняттям цього Закону;
 • забезпечити встановлення прожиткового мінімуму на одну особу, а також окремо для тих, хто відноситься до основних соціальних і демографічних груп населення на рівні не нижчому ніж прогнозований фактичний розмір прожиткового мінімуму, визначений відповідно Закону України “Про прожитковий мінімум” у проекті закону про Державний бюджет України на 2022 рік.

Прийняття законопроекту дозволить підвищити розмір мінімальних пенсій та встановити прожитковий мінімуму на рівень не нижчий рівня фактичного прожиткового мінімуму, підвищити соціальні стандарти для населення, особливо для осіб, що знаходяться за межею бідності. Відповідно очікується зростання мінімальних заробітних плат, пенсій та відповідних надбавок, що будуть відповідати реальним потребам людей в сучасних соціально-економічних умовах.

Для завантаження:
Читайте також про:
На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.