Процедура заповнення платіжний доручень єдиного рахунку на податки та ЄСВ з 1 січня 2021 року

Бухгалтерський облік по-новому: з 1 січня 2021 року зміни в нормативно-правових актах
31.10.2020
Так званий «податок на Google» – Законопроект 4184 – введення податку з продажу електронних послуг та скасування податку з доходів від реклами
03.11.2020
Show all
Процедура заповнення платіжний доручень єдиного рахунку на податки та ЄСВ з 1 січня 2021 року

Пошук / Search

Процедура заповнення платіжний доручень єдиного рахунку на податки та ЄСВ з 1 січня 2021 року

З 26 лютого 2021 року запрацюють правила заповнення платіжок при використанні єдиного рахунку: Лист ДПС України від 23.02.2021 №4854/7/99-00-12-09-04-04

Державна податкова служба України 21 жовтня 2020 року оприлюднила проект наказу Міністерства фінансів України «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666», який передбачає введення нових правил заповнення платіжних доручень на сплату податків через запровадження єдиного рахунку з 2021 року.

Проект наказу розроблено відповідно до вимог законів №190-ХІ, №559-IX та №2464-VI, підпункту 5 пункту 4 Положення № 375 та зумовлено запровадженням, починаючи з 1 січня 2021 року, нової системи сплати податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на небюджетні рахунки з використанням єдиного рахунку паралельно з діючою системою оперативного обліку та сплати платежів.

Про запровадження єдиного рахунку на сплату податків та ЄСВ з 01 січня 2021 року ми писали тут:

Розрахунок та додатки з типом «Звітний» як «Довідковий» зарплатної звітності

Єдиний рахунок на податки та ЄСВ з 1 січня 2021 року: особливості

З 1 травня 2021 року нова звітність єдиного рахунку на податки та ЄСВ

Для єдиного рахунку для сплати податків, зборів, ЄСВ Наказом розроблено Порядок

Для зарахування коштів на єдиний рахунок платникам, що виявлять бажання сплачувати податки, збори, платежі та єдиний внесок через єдиний рахунок виникне потреба зазначення у розрахунковому документі інформації, а саме:

 • реквізитів одержувачів коштів
 • сум коштів для відповідних одержувачів коштів
 • дати та номера податкового повідомлення-рішення
 • призначення відповідного платежу та його одержувача або взагалі без зазначення одержувача коштів.

З метою забезпечення заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа для функціонування системи сплати податків, зборів, платежів та єдиного внеску через єдиний рахунок Порядок доповнено новим розділом.

Зміни, які викладені в новому розділі, дозволять платнику оформити сплату:

 • за одним видом платежу одним документом на переказ коштів із зазначенням конкретного одержувача коштів;
 • за декількома видами платежів одним документом на переказ коштів із зазначенням за кожним видом платежу конкретного одержувача коштів;
 • однією сумою без зазначення одержувача коштів.

Платник, який вкаже одночасно декілька одержувачів коштів, буде мати можливість спрямувати належну суму коштів кожному такому одержувачу із загальної суми, зазначеної у документі на переказ коштів.

Також платнику буде надана можливість керувати своїми платежами в частині спрямування коштів в рахунок сплати грошових зобов’язань, визначених:

 • на підставі податкових повідомлень-рішень шляхом заповнення в реквізиті «Призначення платежу» розрахункових документів інформації про дату та номер відповідного податкового повідомлення-рішення;
 • на підставі податкових декларацій (розрахунків) шляхом заповнення в реквізиті «Призначення платежу» розрахункових документів інформації про призначення відповідного платежу та його одержувача.

Чітке нормативне врегулювання заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа та враховуючи пріоритети ДПС щодо електронізації послуг та онлайн-сервісів, через ІТС «Електронний кабінет» у платників з’явиться можливість формування розрахункових документів на сплату платежів шляхом повного автоматичного заповнення полів реквізиту «Призначення платежу» належною інформацією.

Порядок функціонування єдиного рахунку та виконання норм ст. 351 ПКУ центральними органами виконавчої влади, затверджено постановою КМУ від 29.04.2020 р. №321

Для сплати грошових зобов’язань та/або податкового боргу (заборгованості) з податків і зборів, єдиного внеску та інших платежів Казначейством на ім’я ДПС відкрито єдиний рахунок.

Платник, включений до Реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, повинен буде при зарахуванні коштів на єдиний рахунок керуватися вимогами розділу II Порядку.

Платник під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документу на переказ коштів на єдиний рахунок матиме можливість визначати/ не визначати одержувача платежу.

з 26 лютого 2021 року діятимуть нові правила заповнення платіжок на сплату податків через запровадження єдиного рахунку з 2021 року.
З цієї дати слід буде зазначати реквізити всіх одержувачів коштів, сум коштів для відповідних одержувачів коштів

Наказом Міністерства фінансів України від 31.12.2020 № 847 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 24 липня 2015 року № 666», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2021 року за № 190/35812 та набуде чинності з 26.02.2021, затверджено Порядок заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункових документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів на бюджетні рахунки та/або єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування на небюджетні рахунки, а також на єдиний рахунок.

Платники, включені до реєстру платників, які використовують єдиний рахунок, під час заповнення реквізиту «Призначення платежу» розрахункового документа на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, платежів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування з використанням єдиного рахунку, мають керуватися вимогами розділу II Порядку заповнення документів.

Під час оформлення розрахункових документів платником мають бути заповнені усі 14 обов’язкових полів реквізиту «Призначення платежу», розділених між собою знаком «;», кожне з яких містить належну інформацію або знак «;» як ознаку наявності відповідного поля у разі, коли таке поле не підлягає заповненню (останнє з 14-ти полів завжди містить знак «#»).

Платники, які сплачують кошти на єдиний рахунок, у реквізиті «Призначення платежу» розрахункового документа можуть визначити напрям використання коштів (одного чи кількох одержувачів) або не визначити такий напрям.

Суми платежів за розрахунковими документами, за якими платником визначено або не визначено напрям використання коштів, сплачених на єдиний рахунок, включаються до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати, визначеної пунктом 35¹.6 статті 35¹, пунктом 89.7 статті 89 та пунктом 131.2 статті 131 Податкового кодексу України (із змінами).

Реквізит «Призначення платежу» розрахункового документа платником у разі визначення одержувача платежу, повинен буде заповнюватися з урахуванням вимог, визначених п. 1 розд. II Порядку:

– поле №1:

 • заповнюється сума цифрами, гривні від копійок відділяються комою «,», копійки позначаються двома знаками. Якщо сума розрахункового документа виражена в цілих гривнях, то замість копійок проставляються два нулі «00». Значення поля має бути більше нуля;

– поле №2:

 • заповнюється розділовий знак «;»;
 • заповнюється податковий номер або серія (за наявності) та номер паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний територіальний орган ДПС і мають відмітку у паспорті) (має 8-10 знаків у символьному форматі)*;

– поле №3:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється код класифікації доходів бюджету / технологічний код єдиного внеску (має 8 цифр)*;

– поле №4:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється код адміністративно-територіальної одиниці за КОАТУУ (має 10 цифр)*;

– поле №5:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється номер рахунку для зарахування коштів до відповідного бюджету/рахунку для зарахування єдиного внеску (має 29 знаків у символьному форматі)*;

– поле №6:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється код одержувача (має 8 цифр)*;

– поле №7:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється дата податкового повідомлення-рішення / рішення / вимоги / та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата (формат – ДД.ММ.РРРР). Пробіли (пропуски) недопустимі (наприклад, 01 січня 2021 року подається у вигляді 01.01.2021). Заповнюється платником податків / єдиного внеску у разі сплати грошових зобов’язань / єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень / рішень / вимог / та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля №3-№6 не заповнюються;

– поле №8:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється номер податкового повідомлення-рішення / рішення / вимоги/ та/або рішення щодо єдиного внеску, за яким здійснюється сплата. Заповнюється платником податків / єдиного внеску у разі сплати грошових зобов’язань / єдиного внеску, визначених на підставі податкових повідомлень-рішень / рішень / вимог та/або рішень щодо єдиного внеску. При цьому поля №3-№6 не заповнюються;

– поле №9:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється код ознаки платежу*;
 • заповнюється виключно платником податків, який сплачує авансові внески з податку на прибуток під час виплати дивідендів або податок, який утримується під час виплати доходів нерезидентам з кодом ознаки «5»*;

– поле №10:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється код ознаки платежу*;
 • заповнюється виключно платником податків, який сплачує акцизний податок під час придбання марок або під час погашення податкового векселя з кодом ознаки «6»*;

– поле №11:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється роз’яснювальна інформація про призначення платежу в довільній формі. Кількість знаків, ураховуючи зазначені вище поля і розділові знаки, обмежена довжиною поля реквізиту «Призначення платежу» електронного розрахункового документа системи електронних платежів Національного банку України, при цьому використання символу «;» не допускається;

– поле №12:

 • не заповнюється;

– поле №13:

 • не заповнюється;

– поле №14:

 • заповнюється розділовий знак «;»*;
 • заповнюється символьний знак «#»*;

Зазначення знака «#» є обов’язковим.

* У разі формування через ІТС «Електронний кабінет» розрахункового документа такі поля заповнюються автоматично.

Під час заповнення платником реквізиту «Призначення платежу» однією сумою без зазначення одержувача коштів, сума такого платежу включається ДПС до реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка з урахуванням черговості сплати, визначеної п. 35-1.6, п. 89.7 та п. 131.2 ПКУ. При цьому поле №3-№14 не заповнюється.

Також читайте про:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.