Процедура повернення помилково сплаченого боргу та боргової переплати

Бізнес проти чергових змін до ПКУ 2021: законопроект 4101 збільшує податковий тиск
22.09.2020
Українці зменшили витрати в умовах Covid-19: збільшився “страх бідності”
23.09.2020
Show all
Процедура повернення помилково сплаченого боргу та боргової переплати

Пошук / Search

Процедура повернення помилково сплаченого боргу та боргової переплати

Умови повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені регулюються ст. 43 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VІ із змінами та доповненнями.

Процедура повернення грошових зобов’язань :
 1. Відсутність податкового боргу. У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків. При цьому для його погашення платник має право використати зазначену суму переплати, подавши відповідну заяву на перекид.
 2. Подання платником податків заяви про таке повернення. Крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які розраховуються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку.
Заява на повернення грошових зобов’язань подається у довільній формі до територіального органу ДПСУ за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення, в якій необхідно зазначити напрям перерахування коштів:
 • на поточний рахунок платника податків в установі банку;
 • на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету;
 • повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.
З 01.01.2021 року вступили в дію зміни до Податкового кодексу України в наступній частині:

Контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення належних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

У разі якщо повернення сум податку на доходи фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами  проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу, відповідне повідомлення надсилається контролюючим органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, не пізніше ніж за п`ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку з дня отримання відповідної податкової декларації. Для здійснення компенсації частини штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, на користь покупця (споживача) відповідний контролюючий орган протягом п`яти робочих днів з дня зарахування до бюджету штрафних (фінансових) санкцій, застосованих до платника податків за порушення встановленого порядку проведення розрахункових операцій, готує висновок  та подає його для виконання  до відповідного органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п`яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов`язань та пені платником податків, а також перераховує на користь відповідного покупця (споживача) компенсацію частини суми штрафних  (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів та про перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними СОД РРО, покупцям (споживачам) з відповідного бюджету.

Повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платнику податків та перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових санкцій, визначених за даними СОД РРО, покупцям (споживачам)здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.


Оновлено Порядок повернення помилково або надміру сплачених до бюджету коштів

Міністерство фінансів України Наказом №244 від 29 квітня 2021 року затвердило зміни до Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів, та перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними системи обліку даних РРО

Уточнюється, що повернення помилково або надміру зарахованих до бюджету коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (відповідними місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії, здійснюється за поданням органів, які ведуть облік заборгованості в розрізі позичальників.

Подання подаються:

1) за кредитами, залученими державою або під державні гарантії, – Міністерством фінансів України;

2) за кредитами, залученими місцевими бюджетами або під місцеві гарантії, – відповідними місцевими фінансовими органами;

3) за бюджетними позичками, кредитами та фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, облік заборгованості за якими ведуть органи Казначейства, – відповідними органами Казначейства;

4) за бюджетними позичками, фінансовою допомогою, наданою на поворотній основі, та кредитами, облік заборгованості за якими не ведуть органи Казначейства, – розпорядниками коштів державного чи місцевих бюджетів.

Подання складає орган, який здійснює облік заборгованості в розрізі позичальників, за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

Подання надається платником до відповідного головного управління Казначейства, Казначейства разом із його заявою про повернення коштів з бюджету та оригіналом або копією документа на переказ, або паперовою копією електронного розрахункового документа, які підтверджують перерахування коштів до бюджету.

Заява про повернення коштів з бюджету складається платником в довільній формі з обов’язковим зазначенням такої інформації:

 • причина повернення коштів з бюджету,
 • найменування платника (суб’єкта господарювання),
 • код за ЄДРПОУ (для юридичної особи) або прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) фізичної особи,
 • реєстраційний номер облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання в установленому порядку відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та мають відмітку в паспорті),
 • місцезнаходження юридичної особи або місце проживання фізичної особи та номер контактного телефону одержувача,
 • реквізити рахунку одержувача коштів, сума платежу, що підлягає поверненню. 

У разі наявності в обліку органів Казначейства заборгованості платника перед державним бюджетом за іншими бюджетними позичками, кредитами або фінансовою допомогою відповідне головне управління Казначейства, Казначейство повідомляє платника та орган, який подав подання, про можливість направлення коштів (або їх частки), зазначених у заяві та поданні, насамперед на погашення цієї заборгованості перед державним бюджетом та помилково та/або надміру сплачених сум митних платежів.

Також зазначено, що повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до місцевих бюджетів з єдиного рахунка з причин технічних та/або методологічних помилок під час формування реєстру платежів з єдиного рахунка в розрізі окремого платника у складі зведеного реєстру платежів з єдиного рахунка згідно з ПКУ, здійснюється за повідомленням ДПС без погодження відповідним місцевим фінансовим органом.

У разі зміни реквізитів рахунку за надходженнями, з якого необхідно здійснити повернення  коштів державного та/або місцевих бюджетів, та перерахування між видами доходів і бюджетів коштів, помилково та/або надміру зарахованих до відповідних бюджетів через єдиний рахунок, таке повернення (перерахування) здійснюється зі зміненого рахунку за надходженнями

Наказ то Додаток доступні для завантаження:

Наказом Міністерства фінансів України від 11.02.2019 №60 зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 08 квітня 2019 року за №370/33341) затверджено Порядок інформаційної взаємодії органів ДПС, ДКС України, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені регламентовано
Дія Порядку №60 не поширюється:
 • відшкодування податку на додану вартість;
 • повернення авансових платежів (передоплати), помилково та/або надміру внесених платниками податків за власним бажанням, як попереднього грошового забезпечення сплати майбутніх митних та інших платежів, що сплачуються до/або під час митного оформлення, та грошової застави;
 • повернення митних та інших платежів, що сплачуються до/або під час митного оформлення;
 • повернення помилково та/або надміру перерахованих (унесених) платниками податків коштів, сплачених шляхом надання при митному оформленні податкового векселя;
 • повернення суми акцизного податку, внесеної в рахунок погашення податкових векселів;
 • виконання рішень судів щодо безспірного списання коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету.
Платник має можливість подати заяву в електронній формі через приватну частину Е-кабінету за форматом J/F 1302001 або у довільній формі через меню «Листування з ДПС».

Помилково та/або надміру сплачені суми грошового зобов’язання підлягають поверненню платнику, зокрема, відповідно до ст. 43 ПКУ, крім випадків наявності у такого платника податкового боргу. Норми встановлені п. 43.1 ПКУ.

У разі наявності у платника податків податкового боргу, повернення помилково та/або надміру сплаченої суми грошового зобов’язання на поточний рахунок такого платника податків в установі банку або шляхом повернення готівковими коштами за чеком, у разі відсутності у платника податків рахунку в банку, проводиться лише після повного погашення такого податкового боргу платником податків (п. 43.2 ПКУ).

Обов’язковою умовою для здійснення повернення сум грошового зобов’язання та пені є подання платником податків заяви про таке повернення (крім повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку з доходів фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу) протягом 1095 днів від дня виникнення помилково та/або надміру сплаченої суми та/або пені (п. 43.3 ПКУ).

Платник податків подає заяву про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені (далі – заява) у довільній формі, в якій зазначає напрям перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку (п. 43.4 ПКУ).

У разі повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість, зарахованих до бюджету з рахунка платника податку в системі електронного адміністрування податку на додану вартість у порядку, визначеному п. 200-1.5 ПКУ, такі кошти підлягають поверненню виключно на рахунок платника в системі електронного адміністрування податку на додану вартість, а у разі його відсутності на момент звернення платника податків із заявою на повернення надміру сплачених податкових зобов’язань з податку на додану вартість чи на момент фактичного повернення коштів – шляхом перерахування на поточний рахунок платника податків в установі банку (п. 43.4-1 ПКУ).

Згідно з п. 43.5 ПКУ контролюючий орган не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення двадцятиденного строку з дня подання платником податків заяви готує висновок про повернення належних сум коштів з відповідного бюджету та подає його для виконання відповідному органові, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів.

У разі якщо повернення сум податку на доходи фізичних осіб, які повертаються контролюючим органом на підставі поданої платником податків податкової декларації за звітний календарний рік за результатами проведення перерахунку його загального річного оподатковуваного доходу, відповідне повідомлення надсилається контролюючим органом до органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, не пізніше ніж за п’ять робочих днів до закінчення шістдесятиденного строку з дня отримання відповідної податкової декларації.

На підставі отриманого висновку орган, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, протягом п’яти робочих днів здійснює повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені платникам податків у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Контролюючий орган несе відповідальність згідно із законом за несвоєчасність передачі органу, що здійснює казначейське обслуговування бюджетних коштів, для виконання висновку про повернення відповідних сум коштів з відповідного бюджету.

Пунктом 43.6 ПКУ визначено, що повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань платникам податків здійснюється з бюджету, у який такі кошти були зараховані.

Пунктом 1 розділу ІІ Порядку інформаційної взаємодії Державної фіскальної служби України, її територіальних органів, Державної казначейської служби України, її територіальних органів, місцевих фінансових органів у процесі повернення платникам податків помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені, затвердженого наказом Мінфіна від 11.02.2019 р. №60 (далі – Порядок), встановлено, що повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошових зобов’язань та пені у випадках, передбачених законодавством, здійснюється виключно на підставі заяви платника податку (за винятком повернення надміру утриманих (сплачених) сум податку на доходи фізичних осіб, які розраховуються територіальним органом ДПС на підставі поданої платником податків податкової декларації про майновий стан і доходи за звітний календарний рік шляхом проведення перерахунку за загальним річним оподатковуваним доходом платника податку), поданої до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми протягом 1095 днів від дня її виникнення.

Заява може бути подана платником до територіального органу ДПС в електронній формі за допомогою засобів інформаційно-телекомунікаційних систем та з дотриманням вимог законодавства у сферах захисту інформації, електронних довірчих послуг та електронного документообігу.

Додатково до заяви платник може подати копію платіжного документа, на виконання якого помилково та/або надміру сплачений платіж перераховано до бюджету (абз. 5 п. 2 розділу ІІ Порядку).

Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених ПКУ та іншими законами, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, та нормативно-правовими актами, прийнятими на підставі та на виконання ПКУ та інших законів, контроль за дотриманням яких покладено на контролюючі органи, в тому числі, шляхом, зокрема, управління сумами помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та пені відповідно до положень ПКУ, в тому числі шляхом подачі заяви про повернення помилково та/або надміру сплачених грошових зобов’язань та/або пені (п. 42-1.2 ПКУ).

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

Отже, для повернення помилково та/або надміру сплачених сум грошового зобов’язання та пені (крім єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування) платник податків має подати протягом 1095 днів від дня їх виникнення до територіального органу ДПС за місцем адміністрування (обліку) помилково та/або надміру сплаченої суми заяву у довільній формі з зазначенням напряму перерахування коштів: на поточний рахунок платника податків в установі банку; на погашення грошового зобов’язання та/або податкового боргу з інших платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, незалежно від виду бюджету; повернення у готівковій формі коштів за чеком у разі відсутності у платника податків рахунка в банку.
При цьому такий платник має можливість подати заяву в електронній формі через приватну частину Електронного кабінету за ідентифікатором форми J/F 1302001 або у довільній формі через меню «Листування з ДПС» приватної частини Електронного кабінету.

Робота у приватній частині Електронного кабінету з 07.11.2020 здійснюється з використанням тільки кваліфікованого електронного підпису (КЕП), отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг.

Також заява може бути подана платником податків до територіального органу ДПС засобами програмного забезпечення ІТС «Єдине вікно подання електронної звітності».

Мінфін наказом від 17.08.2020 р. №507 (зареєстровано в Мін’юсті 13.10.2020 р. за №1006/35289) вніс зміни до свого наказу від 03.09.2013 р. №787 “Про затвердження Порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів”.

Змінами передбачено визначення процедури перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними системи обліку даних РРО, на користь покупців (споживачів). Сам наказ поки що не опублікований і не набрав чинності.

Зроблено це з метою приведення Порядку у відповідність до Закону №129-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг” та Закону №190-IX “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо запровадження єдиного рахунку для сплати податків і зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”.

Порядок визначатиме процедури:

 • повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного та місцевих бюджетів або на єдиний рахунок, а саме: податків, зборів, пені, платежів та інших доходів бюджету, коштів від повернення до бюджетів бюджетних позичок, фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, та кредитів, у тому числі залучених державою (місцевими бюджетами) або під державні (місцеві) гарантії;
 • перерахування компенсації частини суми штрафних (фінансових) санкцій, визначених за даними системи обліку даних реєстраторів розрахункових операцій, на користь покупців (споживачів).

Цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування, крім пункту 1 цього наказу, пункту 1, підпунктів 1, 2, абзаців третього, шостого підпункту 3, абзаців другого – сьомого підпункту 4 пункту 2 та підпункту 1 пункту 4 Змін, затверджених цим наказом, які набирають чинності з 1 січня 2021 року.

Наказ №507 було оприлюднено в “Офіційному віснику” №85 від 30.10.2020 р. Відповідно його норми, крім зазначених вище, почали діяти з 30 жовтня 2020 року.

Актуально за темою:

Податкова реформа 2021: Законопроект 5600

Цифрова економіка в Україні: високотехнологічні продукти та послуги, детінізація доходів та зростання податкової культури

Ставку ПДВ в 14% для сільськогосподарської продукції пропонують змінити: Законопроект 5425

Податкові зміни в Агросфері – звільнення від податків у разі втрати сільськогосподарської продукції – Законопроект 5333

Податковий борг: боржники, статистика 2021

Адміністративний збір: усі зміни в Законопроекті 4380

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.