Прийнято Закон про єдину правову долю земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості: законопроект 0850

Законопроект 4688: ЄСВ 9,573% для роботодавців, які працевлаштовують пенсіонерів за віком
04.02.2021
INNTAXLEGAL: ефективний фаховий менеджмент у відкритті банківських рахунків в Європі для резидентів та нерезидентів
11.02.2021
Show all
Прийнято Закон про єдину правову долю земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості: законопроект 0850

Пошук / Search

Прийнято Закон про єдину правову долю земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості: законопроект 0850

Законопроект 0850 “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості)” вперше зареєстрований у Верховній Раді України ще 04 червня 2015 року

У зв’язку із завершенням роботи Верховної Ради України восьмого скликання розгляд даного законопроекту не було завершено прийняттям остаточного рішення.

Відповідно до частини другої статті 106 Регламенту Верховної Ради України проект Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного
на ній об’єкта нерухомості) передано на розгляд Верховною Радою України нового скликання 29 серпня 2019 року.
02 лютого 2021 року інформаційне управління Апарату Верховної Ради України повідомило про прийняття Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо єдиної правової долі земельної ділянки та розміщеного на ній об’єкта нерухомості”

Проект Закону розроблено з метою усунення прогалин та удосконалення окремих норм земельного законодавства, які регулюють перехід прав користування земельною ділянкою – переходом права користування земельною ділянкою у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній.

Законопроект відповідає стабільним тенденціям практики, що склалась, сприяє усуненню колізій та уніфікації процедур пов’язаних з вдосконаленням порядку переходу права на оренду земельної ділянки, а також інших правових титулів користування у разі набуття права власності на розташовані на ній житловий будинок, будівлю або споруду.

Законом встановлено:

 1. «Автоматичність» переходу прав користування земельною ділянкою при переході права власності на розташовану на ній будівлю, споруду від землекористувача до нового власника майна.
 2. Обов’язок набувача права власності на будівлю, споруду, що розташовані на земельній ділянці державної та комунальної власності, право користування якою не оформлено протягом 30-денного терміну з дня набуття такого права власності, здійснити відповідні дії для оформлення прав на земельну ділянку.
 3. Частину другу статті 120  Земельного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 3-4, ст. 27) викласти у такій редакції:
  1. Якщо жилий будинок (крім багатоквартирного), будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об’єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні, а набувач не може використовувати земельну ділянку на такому праві, земельна ділянка переходить до набувача на іншому речовому праві.
  2. Набувач протягом 10 днів з дня державної реєстрації  права власності на об’єкт нерухомості зобов’язаний звернутися до власника земельної ділянки з пропозицією передати йому у користування земельну ділянку під об’єктом нерухомості, що належить йому на праві власності. Власник зобов’язаний прийняти таку пропозицію та письмово повідомити користувача земельної ділянки про перехід права власності на житловий будинок, будівлю або споруду (крім випадків поєднання попереднього власника об’єкта нерухомості і користувача земельної ділянки, на якій його розміщено, в одній особі).
  3. Не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності на відповідний об’єкт нерухомості, сторони зобов’язані розірвати договір, на підставі якого виникло право користування земельною ділянкою,  а набувач зобов’язаний укласти договір з власником такої земельної ділянки.
  4. Якщо земельна ділянка під об’єктом нерухомості перебуває у постійному користуванні, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування зобов’язаний не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності припинити право постійного користування земельною ділянкою під таким об’єктом та передати її у користування власнику такого об’єкта.
  5. Невиконання вимог, передбачених цією частиною, може бути оскаржене в судовому порядку».
 4. Частину третю статті 7 Закону України «Про оренду землі» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998 р., № 46-47, ст. 280) викласти у такій редакції:
  1. «До особи, якій перейшло право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, що  розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право на оренду цієї земельної ділянки. Перехід права на оренду земельної ділянки здійснюється в порядку, передбаченому Земельним кодексом України».
 5.  Частину першу статті 377 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) доповнити новим реченням такого змісту:
  1. «Перехід права користування на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, що розміщені на ній, здійснюється в порядку, встановленому законом».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Реалізація цього закону сприятиме правовій визначеності, оскільки надасть змогу встановити процедуру переходу права користування земельною ділянкою у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній. Крім того, реалізація закону дозволить зменшити навантаження на суди, оскільки припинення орендних правовідносин та інших правовідносин землекористування здійснюватиметься у позасудовому порядку.
БулоСтало
Земельний кодекс Укаїни
Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду
<…> 2. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об’єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою, на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача.   3. У разі переходу права власності на будинок або його частину від однієї особи до іншої за договором довічного утримання право на земельну ділянку переходить на умовах, на яких ця земельна ділянка належала попередньому землевласнику (землекористувачу). <…>  
Земельний кодекс Укаїни
Стаття 120. Перехід права на земельну ділянку у разі набуття права на жилий будинок, будівлю або споруду
<…> 2. Якщо жилий будинок (крім багатоквартирного), будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у користуванні, то в разі набуття права власності на ці об’єкти до набувача переходить право користування земельною ділянкою на якій вони розміщені, на тих самих умовах і в тому ж обсязі, що були у попереднього землекористувача. Якщо жилий будинок, будівля або споруда розміщені на земельній ділянці, що перебуває у постійному користуванні, а набувач не може використовувати земельну ділянку на такому праві, земельна ділянка переходить до набувача на іншому речовому праві. Набувач протягом 10 днів з дня державної реєстрації  права власності на об’єкт нерухомості зобов’язаний звернутися до власника земельної ділянки з пропозицією передати йому у користування земельну ділянку під об’єктом нерухомості, що належить йому на праві власності. Власник зобов’язаний прийняти таку пропозицію та письмово повідомити користувача земельної ділянки про перехід права власності на житловий будинок, будівлю або споруду (крім випадків поєднання попереднього власника об’єкта нерухомості і користувача земельної ділянки, на якій його розміщено, в одній особі). Не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності на відповідний об’єкт нерухомості, сторони зобов’язані розірвати договір, на підставі якого виникло право користування земельною ділянкою,  а набувач зобов’язаний укласти договір з власником такої земельної ділянки. Якщо земельна ділянка під об’єктом нерухомості перебуває у постійному користуванні, орган виконавчої влади, орган місцевого самоврядування зобов’язаний не пізніше 30 днів з дня державної реєстрації права власності припинити право постійного користування земельною ділянкою під таким об’єктом та передати її у користування власнику такого об’єкта. Невиконання вимог, передбачених цією частиною, може бути оскаржене в судовому порядку. 3. У разі переходу права власності на будинок або його частину від однієї особи до іншої за договором довічного утримання право на земельну ділянку переходить на умовах, на яких ця земельна ділянка належала попередньому землевласнику (землекористувачу). <…>
Закон України «Про оренду землі»
Стаття 7. Перехід права на оренду земельної ділянки

Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців – до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону. У разі засудження фізичної особи-орендаря до позбавлення волі або обмеження його дієздатності за рішенням суду право на оренду земельної ділянки переходить до одного з членів його сім’ї, який виявив бажання і може відповідно до закону стати орендарем, а в разі його відмови або відсутності таких – до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем, за їх згодою, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону. До особи, якій перейшло право власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право оренди на цю земельну ділянку. Договором, який передбачає набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, припиняється договір оренди земельної ділянки в частині оренди попереднім орендарем земельної ділянки, на якій розташований такий житловий будинок, будівля або споруда.
Закон України «Про оренду землі»
Стаття 7. Перехід права на оренду земельної ділянки

Право на оренду земельної ділянки переходить після смерті фізичної особи-орендаря, якщо інше не передбачено договором оренди, до спадкоємців, а в разі їх відмови чи відсутності таких спадкоємців – до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем і виявили бажання стати орендарями в разі, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону. У разі засудження фізичної особи-орендаря до позбавлення волі або обмеження його дієздатності за рішенням суду право на оренду земельної ділянки переходить до одного з членів його сім’ї, який виявив бажання і може відповідно до закону стати орендарем, а в разі його відмови або відсутності таких – до осіб, які використовували цю земельну ділянку разом з орендарем, за їх згодою, якщо це не суперечить вимогам Земельного кодексу України та цього Закону.

До особи, якій перейшло право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, що  розташовані на орендованій земельній ділянці, також переходить право на оренду цієї земельної ділянки. Перехід права на оренду земельної ділянки здійснюється в порядку, передбаченому Земельним кодексом України.
Цивільний кодекс України
Стаття 377. Право на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній
1. До особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача).         2. Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об’єкти (крім багатоквартирних будинків).
Цивільний кодекс України
Стаття 377. Право на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, що розміщені на ній
1. До особи, яка набула право власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, переходить право власності, право користування на земельну ділянку, на якій вони розміщені, без зміни її цільового призначення в обсязі та на умовах, встановлених для попереднього землевласника (землекористувача). Перехід права користування на земельну ділянку у разі набуття права власності на житловий будинок (крім багатоквартирного), будівлю або споруду, що розміщені на ній, здійснюється в порядку, встановленому законом. 2. Розмір та кадастровий номер земельної ділянки, право на яку переходить у зв’язку з переходом права власності на житловий будинок, будівлю або споруду, є істотними умовами договору, який передбачає набуття права власності на ці об’єкти (крім багатоквартирних будинків).

Читайте також:

Оренда 2021: особливості, зміни, оновлення

Проект нової Методики нормативної грошової оцінки земельних ділянок

Податкові зобов’язання на нерухомість для фізичних осіб з 2020 року

Бухгалтерський облік по-новому: з 1 січня 2021 року зміни в нормативно-правових актах

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.