Порядок обчислення середньої заробітної плати 2021: перелік змін

DUTY FREE shop – “безмитна торгівля” митного режиму – TOP-10 кращих DUTY FREE shop
24.12.2020
Не вистачає страхового стажу для пенсії – Договір добровільної сплати ЄСВ: роз’яснення
18.01.2021
Show all
Порядок обчислення середньої заробітної плати 2021: перелік змін

Пошук / Search

Порядок обчислення середньої заробітної плати 2021: перелік змін

1 вересня 2021 року Кабінет міністрів України затвердив постанову КМУ “Деякі питання обчислення середньої заробітної плати” за номером №917, якою вносяться зміни до Порядку №100 щодо врахування премій при розрахунку середньої заробітньої плати

Постановою передбачається викласти в новій редакції абз. 2 та 3 п. 3

Для завантаження:
За Постановою до розрахунку середньої зарплати будуть включатися:
 • суми нарахованої заробітної плати, в тому числі премії за місяць та інших стимулюючих виплат за підсумками місяця. Вони враховуватимуться у тому місяці, за який вони нараховані. Виплати враховуватимуться у розмірах, в яких вони нараховані, без виключення сум відрахування на податки, стягнення аліментів тощо, за  винятком  відрахувань  зі заробітної плати осіб, засуджених за вироком суду до виправних робіт без позбавлення волі;
 • премії (в тому числі премії за місяць) та інші стимулюючі виплати за підсумками певного періоду при обчисленні середньої заробітної плати включатимуться в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця їх нарахування. Для цього до заробітку відповідних місяців розрахункового періоду додаватиметься частина, яка визначатиметься діленням суми премії та іншої стимулюючої виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані, та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період.
Також вносяться зміни до переліку виплат, які не враховуються до середньої зарплати:
 • виплати, пов’язані зі святковими виплатами;
 • винагорода за сумлінну працю;
 • зразкове виконання службових обов’язків.

До заробітку відповідних місяців розрахункового періоду буде додаватися частина премії, яка визначатиметься діленням суми премії та іншої стимулюючої виплати за підсумками роботи за певний період на кількість відпрацьованих робочих днів періоду, за який вони нараховані та множенням на кількість відпрацьованих робочих днів кожного відповідного місяця, що припадає на розрахунковий період. 

Тобто премії, нараховані у розрахунковому періоді за минулі періоди, які не потрапили до розрахункового періоду, будуть включатися до розрахунку середньої зарплати. 

При обчисленні середньої заробітної плати враховуватимуться премії та інші заохочувальні виплати за підсумками роботи за певний період в заробіток періоду, який відповідає кількості місяців, за які вони нараховані, починаючи з місяця їх нарахування.

За коментарем заступника Міністра економіки України, діючий механізм обчислення середньої зарплати є досить складним в адмініструванні, особливо для підприємств, де працює багато працівників. Ухвалене рішення дозволить його спростити, а також сприятиме зменшенню кількості спірних ситуацій, що виникають при застосуванні чинного порядку


Кабінет міністрів України Постановою №1213 від 09 грудня 2020 року вніс зміни до постанови Кабінету Міністрів України від 8 лютого 1995 р. № 100 “Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати”

Постанови опублікована в “Урядовому кур’єрі” №243 від 12.12.2020 року, тому нові правила набувають чинності з 12 грудня 2020 року.

Перелік змін до розрахунку середньої заробітної плати:

 1. Виключення п.10 про застосування коефіцієнта коригування: коригувати середню зарплату не потрібно, незважаючи на наявність підвищення окладів у розрахунковому періоді.
 2. ФОПи та фізичні особи, які в межах трудових відносин використовують працю найманих працівників, зобов’язані застосовувати порядок 100.
 3. Порядок застосовується у випадках надання усіх видів відпусток, передбачених законодавством, в тому числі компенсація за невикористану відпустку, крім відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.
 4. Для службового відрядження, крім службових відряджень державних службовців: виплачувати середній заробіток за час відрядження треба лише, якщо заробіток за окладом (тарифною ставкою) менший (ст. 121 КЗпП).
 5. В абзаці другому п. 2 Порядку №100 зазначено: якщо працівника прийнято (оформлено) на роботу не з першого числа місяця, проте дата прийняття на роботу є першим робочим днем місяця, то цей місяць враховується до розрахункового періоду як повний місяць.
 6. Час, протягом якого працівник згідно із законодавством не працював і за ним не зберігався заробіток або зберігався частково, виключається з розрахункового періоду (абзац шостий частини 2 замість «Інші поважні причини»).
 7. Враховуються всі суми нарахованої заробітної плати згідно з законодавством та умовами трудового договору (пункт 3), крім пункту 4: час попередньої щорічної відпустки, виконання державних і громадських обов’язків, службового відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.
 8. Не враховуються:
1виплати за виконання окремих доручень (одноразового характеру),що не входять в обов’язки працівника (за винятком доплат за суміщення професій і посад, розширення зон обслуговування або виконання додаткових обсягів робіт та виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників, атакож різниці в посадових окладах, що виплачується працівникам, які виконують обов’язки тимчасово відсутнього керівника підприємства або його структурного підрозділу і не є штатними заступниками);
2одноразові виплати (компенсація за  невикористану відпустку, матеріальна допомога, допомога працівникам, які виходять на пенсію, вихідна допомога тощо);
3компенсаційні виплати на відрядження і переведення (добові, оплата за проїзд, витрати на наймання житла, підйомні, надбавки, що виплачуються замість добових);
4премії за результатами щорічного оцінювання службової діяльності, за винаходи та раціоналізаторські пропозиції, за сприяння впровадженню винаходів і раціоналізаторських пропозицій, за впровадження нової техніки і технології, за збирання і здавання брухту чорних, кольорових і дорогоцінних металів, збирання і здавання на відновлення відпрацьованих деталей машин, автомобільних шин,введеннявдію виробничих потужностей та об’єктів будівництва (за винятком цих премій працівникам будівельних організацій, що виплачуються у складі премій за результати господарської діяльності);
5грошові і речові винагороди за призові місця на змаганнях, оглядах, конкурсах тощо;
6пенсії, державна допомога, соціальні та компенсаційні виплати;
7літературний гонорар штатним працівникам газет і журналів, що сплачується за авторським договором;
8вартість безплатно виданого спецодягу, спецвзуття та інших засобів індивідуального захисту, мила, змивних і знешкоджувальних засобів, молока та лікувально-профілактичного харчування;
9дотації на обіди, проїзд, вартість оплачених підприємством путівок до санаторіїв і будинків відпочинку;
10виплати, пов’язані з ювілейними датами, днем народження, за довголітню і бездоганну трудову діяльність, активну громадську роботу тощо;
11вартість безплатно наданих деяким категоріям працівників комунальних послуг, житла, палива та сума коштів на їх відшкодування;
12заробітна плата на роботі за сумісництвом(за винятком працівників, для яких включення її до середнього заробітку передбачено чинним законодавством);
13суми відшкодування шкоди, заподіяної працівникові каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
14доходи (дивіденди, проценти),нараховані за акціями трудового колективу і вкладами членів трудового колективу в майно підприємства;
15компенсація працівникам втрати частини заробітної плати у зв’язку з порушенням термінів її виплати.
16Заробітна плата, яка нарахована за час роботи у виборчих комісіях, комісіях всеукраїнського референдуму;
17Винагороди державним виконавцям
18Простій, оплачений з розрахунку 2/3 окладу (тарифної ставки)
19Якщо базовий розрахунковий період – два місяці, тоді крім зазначених попередніх виплат не враховуються виплати за час, протягом якого зберігається середній заробіток працівника  (за  час виконання державних і громадських обов’язків, щорічної і додаткової відпусток,  відрядження, вимушеного прогулу тощо) та допомога у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю.

9. Під час врахування квартальних і річних премій при обчисленні середньої зарплати для оплати за час відпусток потрібно буде також вираховувати  відпрацьовані дні працівником, незважаючи на те, що відпускні рахуємо в календарних днях. Тобто, треба поділити суму премії на кількість відпрацьованих працівником робочих днів у кварталі, за який вона нарахована. Далі цю премію враховують за місяці такого кварталу окремо, перемножуючи результат ділення на кількість відпрацьованих працівником робочих днів у кожному місяці такого кварталу. І так буде лише в тому випадку, якщо місяці, за які нараховано премію, входять до розрахункового періоду. Це означає, що якщо квартал, за який нараховано премію, цілком увійшов до розрахункового періоду, то премія потрапить до розрахунку середньої зарплати цілком. Якщо ж, наприклад, премія нарахована у січні 2020 року за 4 квартал 2019 року – то вона до розрахунку не потрапить. І це правило діє для всіх випадків розрахунку, навіть, якщо йдеться про розрахунок відпускних. 

10. Якщо у розрахунковому періоді у працівника не було заробітку, розрахунки проводяться з установлених йому в трудовому договорі тарифної ставки, посадового місячного окладу. Якщо розмір посадового окладу є меншим від передбаченого законодавством розміру мінімальної заробітної плати, середня заробітна плата розраховується з установленого розміру мінімальної заробітної плати на час розрахунку. У разі укладення трудового договору на умовах неповного робочого часу, розрахунок проводиться з розміру мінімальної заробітної плати, обчисленого пропорційно до умов укладеного трудового договору. Якщо розрахунок середньої заробітної плати обчислюється, виходячи з посадового окладу чи мінімальної заробітної плати, то її нарахування здійснюється шляхом множення посадового окладу чи мінімальної заробітної плати на кількість місяців розрахункового періоду.


 24 грудня 2020 року Мінекономрозвитку розмістило на своєму офіційному веб-сайті роз’яснення щодо оновленого порядку обчислення середньої заробітної плати у зв’язку з набранням чинності Постанови №1213.

За повідомленнями компаній-членів Європейської Бізнес Асоціації, дана формула розрахунку середньої зарплати стала значно складнішою для бухгалтерії і компанії виявились до цього не готовими.

Виникли труднощі для бізнесу в питаннях адміністрування, адже в компаніях, де працюють десятки тисяч працівників, щомісячного коригування потребує близько 3-4 тисяч виплат. Крім того, в такій ситуації бізнесу неможливо розрахувати фонд заробітної плати на рік, адже сума перерахунку (бонуси) – невідома.

Тобто, якщо працівник йде у відпустку з 1 числа місяця, згідно з чинного законодавства, за три робочі дні до її початку йому мають нарахувати відпускні. Водночас, якщо компанія виплачує бонуси своїм працівникам, наприклад, кожні півроку, то сума відпускних має бути перерахована і різниця в сумі – доплачена. Однак, відповідно до старої формули, сума відпускних перераховуватись не має, адже їх розмір визначався на момент походу у відпустку, а не через пів року після, а нараховані бонуси враховувалися при розрахунку наступних відпусток. Тобто працівник у будь-якому разі нічого не втрачав.

Станом на зараз, жодне програмне забезпечення, яке відповідає за адміністрування бухгалтерії, не готове до таких оновлень. Це означає, що компанії мають наймати окремого працівника виключно на дану функції перерахунку середньої заробітної плати, який це здійснюватиме вручну, або ж провайдери професійних послуг аутсорсингу вимушені будуть підіймати тарифи на свої послуги, щоб не залишитися у збитку після виконання таких масових перерахунків.


Міністерство економіки України в Листі від 13.07.2021 №4711-06/36275-07 дає роз’яснення щодо розрахунку середньої заробітної плати

Гарантії для працівників, які направляються у відрядження, встановлені статтею 121 Кодексу законів про працю України, згідно з якою працівникам, які направляються у службове відрядження, оплата праці за виконану роботу здійснюється відповідно до умов, визначених трудовим або колективним договором, і розмір такої оплати праці не може бути нижчим середнього заробітку.

Тобто необхідно здійснити розрахунок денної заробітної плати і середньоденної заробітної плати, порівняти їх значення та проводити виплату виходячи із більшого значення.

Для визначення денного заробітку враховуються всі елементи заробітної плати, які працівник отримує згідно з умовами трудового, колективного договору в місяці, в якому його направляють у відрядження: оклад, доплати, надбавки, премії, індексація тощо.

Пунктом 2 Порядку 100 визначено, що у всіх випадках збереження середньої заробітної плати (крім оплати часу відпусток та виплати компенсації за невикористані відпустки) середня заробітна плата обчислюється виходячи із виплат за останні два календарні місяці роботи, що передують події, з якою пов’язана відповідна виплата

Пунктом 8 Порядку встановлено, що нарахування виплат, які обчислюються із середньої заробітної плати за останні два місяці роботи, провадяться шляхом множення середньоденного (годинного) заробітку на число робочих днів (годин), які мають бути оплачені за середнім заробітком.

Середньоденна (годинна) заробітна плата визначається діленням заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів (годин) за цей період.

У випадку коли середня місячна заробітна плата визначена законодавством як розрахункова величина для нарахування виплат і допомоги, вона обчислюється шляхом множення середньоденної заробітної плати на середньомісячне число робочих днів у розрахунковому періоді.

Середньоденна заробітна плата обчислюється шляхом ділення заробітної плати за фактично відпрацьовані протягом двох місяців робочі дні на число відпрацьованих робочих днів за цей період.

Середньомісячне число робочих днів розраховується діленням на два сумарного числа робочих днів за останні два календарні місяці згідно з графіком роботи підприємства, установи, організації, встановленим з дотриманням вимог законодавства.

Тобто середня заробітна плата, як правило, нараховується виходячи із середньоденної заробітної плати.Середньогодинний заробіток обчислюється у випадках, коли згідно із законодавством необхідно здійснити працівнику оплату за середнім заробітком лише декількох годин (наприклад, якщо працівника було викликано до суду, направлено на медобстеження тощо).

Одночасно повідомляємо, що листи міністерств не є нормативно-правовими актами та мають інформаційно-рекомендаційний характер.

Читайте також про:

 

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.