Податковий борг: боржники, статистика

Державна підтримка аграріїв: ухвалено законопроект про зниження ставки ПДВ
18.09.2020
Вплив стилю керівництва на ефективність ведення бізнесу та використання кадрового потенціалу
20.09.2020
Show all
Податковий борг: боржники, статистика

Пошук / Search

Податковий борг: боржники, статистика 2020

Спрямування коштів платником податків на погашення грошового зобов’язання перед погашенням податкового боргу забороняється, крім випадків спрямування цих коштів на виплату заробітної плати та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування

Відповідно до п. 131.2 ПКУ при погашенні суми податкового боргу (його частини) кошти, що сплачує платник податків, у першу чергу зараховуються в рахунок податкового зобов’язання.

У наступну чергу кошти зараховуються у рахунок погашення штрафів, в останню чергу – в рахунок пені.

Якщо платник податків не виконує встановленої цим пунктом черговості платежів або не визначає її у платіжному документі (чи визначає з порушенням зазначеного порядку), контролюючий орган здійснює такий розподіл самостійно.

Статею 87 ПКУ визначено, що у разі наявності у платника податків податкового боргу, контролюючі органи зобов’язані зарахувати кошти, що сплачує такий платник податків, у рахунок погашення податкового боргу згідно з черговістю його виникнення незалежно від напряму сплати, визначеному платником податків.

Зазначена вимога ПКУ реалізована у Порядку заповнення документів на переказ у разі сплати (стягнення) податків, зборів, митних платежів, єдиного внеску, здійснення бюджетного відшкодування податку на додану вартість, повернення помилково або надміру зарахованих коштів, затвердженого наказом Мінфіну від 24.07.2015 р. №666.

Згідно з пунктом 8 цього Порядку, у разі наявності у платника податків/платника єдиного внеску податкового боргу/недоїмки з єдиного внеску розрахунковий документ на переказ коштів приймається до виконання незалежно від напряму сплати, зазначеного у полі «Призначення платежу» розрахункового документа. При цьому зарахування коштів відбувається у порядку черговості, встановленому Податковим кодексом України, а такому виду сплати присвоюється код виду сплати 140 – «Надходження до бюджету коштів у рахунок погашення податкового боргу / недоїмки з єдиного внеску».

Змінився порядок погашення податкового боргу, а саме – скорочено строк для самостійного погашення платником податків суми податкового боргу з 60 до 30 календарних днів з дня надсилання

Законом України від 16.01.2020 р. №466-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо вдосконалення адміністрування податків, усунення технічних та логічних неузгодженостей у податковому законодавстві» із змінами (далі – Закон №466) внесено зміни, зокрема, до глави 8 «Погашення податкового боргу платниками податків» Податкового кодексу України (далі – ПКУ).

Відповідно до внесених Законом №466 змін:

 • скорочується строк, наданий для самостійного погашення платником податків суми податкового боргу, з 60 до 30 календарних днів з дня надсилання (вручення) такому платнику податкової вимоги, протягом яких не здійснюється стягнення коштів та продаж майна;
 • встановлюється, що стягнення заборгованості в частині чистого прибутку (доходу) державних унітарних підприємств та їх об’єднань відтепер буде здійснюватися у порядку, встановленому ст. 59 – 60 та 87 – 101 ПКУ;
 • доповнюються підстави звільнення майна платника податків – боржника з податкової застави, зокрема, з дня: отримання контролюючим органом підтвердження повного погашення сум розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань та процентів за коригування розстроченням (відстроченням) в установленому законодавством порядку; отримання платником податків згоди контролюючого органі на відчуження майна, що перебуває у податковій заставі, відповідно до ст. 92 ПКУ;
 • скорочується з двох до одного місяця строк, протягом якого платник податків, що має податковий борг, може самостійно здійснити оцінку майна, яке перебуває у податковій заставі, шляхом укладення договору з оцінювачем;
 • передбачається щоденне (замість щомісячного) оприлюднення інформації щодо суб’єктів господарювання, що мають податковий борг.

У зв’язку з цим 13 листопада ДПСУ оприлюднила проект наказу Мінфіну «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 13 лютого 2015 року № 67».

Ним пропонується:

 • викласти у новій редакції форму Інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг;
 • затвердити зміни до Порядку формування і оприлюднення інформації щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, та інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.

Пропонується змінити у назві форми Інформації та Порядку періодичність оприлюднення інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, зі щомісячної на щоденну.

За проектом Порядку, формування та оприлюднення інформації щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами, здійснює ДПСУ щомісяця не пізніше 10 числа місяця, що настає за звітним, та інформації щодо суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, – щодня. Інформація буде оприлюднюватися на офіційному вебпорталі ДПСУ.

Згідно з пояснювальною запискою, у зв’язку зі запровадженням з початку 2021 року єдиного рахунку для сплати податків і зборів

Єдиний рахунок на податки та ЄСВ з 1 січня 2021 року: особливості

Для єдиного рахунку для сплати податків, зборів, ЄСВ Наказом розроблено Порядок

та з метою своєчасного і повного інформування про суми податкового боргу безпосередньо платників податків та інших суб’єктів громадського обороту (органів місцевого самоврядування, державних реєстраторів, державних виконавців, громадськості), нова форма передбачатиме не лише загальну суму податкового боргу суб’єкта господарювання до державного та місцевого бюджетів, а й у розрізі податків, зборів, перелік яких визначений ПКУ, та платежів, контроль за справлянням яких покладено на податкові органи.

У проекті наказу також враховано вимоги нової редакції українського правопису, затвердженого постановою КМУ від 22.05.2019 р. № 437, згідно з яким змінено написання уживаних слів.

Державна податкова служба України розробила проекти взаємопов’язаних Законів України про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законів України (щодо удосконалення процедури погашення податкового боргу), які направлено на погодження до Міністерства фінансів України.

Про це читайте за посиланням:

Інструменти стягнення податкового боргу: новий законопроект ДПСУ

Про відстроченення податку читайте за посиланням:

Усе про податкові вимоги платників податків та податкову заставу

Про повернення надміру та помилкового сплаченого боргу читайте в повідомленні:

Процедура повернення помилково сплаченого боргу та боргової переплати

Особливості надсилання звітності поштою

Протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату поштового відправлення слід надіслати поштою або надати особисто ДПС другий примірник декларації разом з копією повідомлення про втрату поштового відправлення

Пунктом 49.3 ПКУ встановлено, що податкова декларація, розрахунок, звіт (далі – податкова декларація) подається за вибором платника податків, якщо інше не передбачено ПКУ, в один із таких способів:

 • особисто платником податків або уповноваженою на це особою;
 • надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;
 • засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22.05.2003 р. №851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» (далі – Закон № 851) та від 05.10.2017 р. №2155-VIII «Про електронні довірчі послуги» (далі – Закон № 2155).

П. 49.4 ПКУ визначено, що платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі з дотриманням вимог Законів № 851 та № 2155.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку з дотриманням вимог Законів № 851 та № 2155.

Фінансова звітність, звіт про фінансовий стан (баланс) та звіт про прибутки та збитки та інший сукупний дохід (звіт про фінансові результати), що подаються згідно з вимогами абзаців першого та другого п. 46.2 ПКУ, подаються в електронній формі з дотриманням вимог Законів № 851 та № 2155 до контролюючих органів платниками податку на прибуток підприємств та неприбутковими підприємствами, установами, організаціями, які подають податкову звітність в електронній формі.

У разі надсилання податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити таке відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за 5 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного ст. 49 ПКУ (п. 49.5 ПКУ).

Правила надання послуг поштового зв’язку затверджені постановою КМУ від 05.03.2009 р. № 270.

Внутрішні поштові відправлення з позначкою «Звіт» (листи та бандеролі з оголошеною цінністю, посилки) подаються для пересилання лише з описом вкладення.

Згідно з п. 61 Правил у разі приймання внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв’язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові.

Абзацом 1 та 2 п. 73 Правил визначено, що під час приймання для пересилання письмової кореспонденції на адресному боці кожного поштового відправлення проставляється відбиток календарного штемпеля.

Дата відбитку календарного штемпеля маркувальної машини повинна відповідати даті подання письмової кореспонденції для пересилання. Якщо на письмовій кореспонденції, поданій для пересилання, відсутній відбиток календарного штемпеля або зазначена дата не відповідає даті подання її для пересилання, поштові відправлення повертаються відправникові для відповідного оформлення.

Проставлення календарного штемпеля не є обов’язковим для письмової кореспонденції, що оплачується з використанням відбитків маркувальних машин, відбитків про оплату, нанесених друкарським чи іншим способом, пересилається за договірними тарифами, якщо на відбитках та поштових відправленнях зазначено найменування оператора поштового зв’язку, дату та об’єкт поштового зв’язку місця приймання.

Абзацом 1 п. 49.6 ПКУ визначено, що у разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку, такий оператор несе відповідальність відповідно до закону.

Платник податків протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) контролюючому органу другий примірник податкової декларації разом з копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник податків зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених ПКУ (п. 49.7 ПКУ).

Статистика боржників

За оперативними даними інформаційно-телекомунікаційної системи податкових органів, фактично списано податкового боргу за Законом Законом України від 04 грудня 2020 року № 1072-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2″ в сумі 3 млн 656 тис. платникам на загальну суму 1 187,4 млн гривень.

Згідно з оновленим у грудні переліком від ДПСУ, в Україні налічується 1 084 234 підприємства та підприємців, які мають податковий борг.

17 грудня 2020 року ДПСУ на офіційному веб-сайті оприлюднила оновлений перелік суб’єктів господарювання, які мають податковий борг (станом на 01.12.2020 р.).

За ним, в Україні налічується 1 084 234 підприємств та підприємців, які мають податковий борг перед державним або місцевим бюджетом (у листопаді було 1 110 691). Тобто кількість податкових боржників зменшилася на 26 457.

Згідно з оновленим у листопаді переліком від ДПСУ, в Україні налічується 1 110 691 підприємств та підприємців, які мають податковий борг

20 листопада 2020 року ДПСУ на офіційному веб-сайті оприлюднила оновлений перелік суб’єктів господарювання, які мають податковий борг (станом на 01.11.2020 р.).

За ним, в Україні налічується 1 110 691 підприємство та підприємців, які мають податковий борг перед державним або місцевим бюджетом (у жовтні було 1 111 713 ). Тобто кількість податкових боржників зменшилася на 1022.

У переліку зазначено:

 • найменування (П.І.Б.) суб’єкта господарювання (юрособа або ФОП), який має податковий борг;
 • код ЄДРПОУ;
 • П.І.Б. керівника суб’єкта господарювання;
 • найменування територіального органу ДПС;
 • П.І.Б. керівника територіального органу ДПС;
 • загальна сума податкового боргу суб’єкта господарювання до державного бюджету, тис. грн;
 • загальна сума податкового боргу суб’єкта господарювання до місцевого бюджету, тис. грн.
Згідно з оновленим у жовтні переліком від ДПСУ, в Україні налічується 1 111 713 підприємств та підприємців, які мають податковий борг

23 жовтня 2020 року ДПСУ на офіційному веб-сайті оприлюднила оновлений перелік суб’єктів господарювання, які мають податковий борг (станом на 01.10.2020 р.).

За ним, в Україні налічується 1 111 713  підприємств та підприємців, які мають податковий борг перед державним або місцевим бюджетом. Тобто кількість податкових боржників зменшилася на 26543 порівняно з вереснем 2020 року.

Згідно з оновленим у вересні переліком від ДПСУ, на 01.09.2020 року в Україні налічується 1 138 256 підприємств та підприємців, які мають податковий борг

А це на 115 829 більше порівняно із серпнем місяцем.

На 01.08.2020 року за переліком від ДПСУ в Україні налічувалося 1 022 427 підприємств та підприємців, які мають податковий борг перед державним або місцевим бюджетом

Однак, порівняно з липнем місяцем 2020 року спостерігалася позитивна динаміка – майже на 35 тисяч менше стало податкових боржників в Україні.

Оприлюднення інформації про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, на сайті ДПСУ, не звільняє від необхідності отримувати довідку для підтвердження відсутності заборгованості. Адже сума податкового боргу може змінюватись щоденно. На цьому наголосили податківці у Листі від 03.12.2018 р. за №22575/5/99-99-09-07.

Інформацію про суб’єктів господарювання, у яких є податковий борг можна отримати:
 1. На офіційному веб-порталі ДПС за посиланням: Головна/Відкриті дані/Інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг.
 2. На офіційному веб-порталі ДПС електронного сервісу «Дізнайся більше про свого бізнес-партнера», який розміщено на головній сторінці веб-порталу.

Для перевірки надійності ділового партнера, зокрема, щодо сумлінності у сплаті податків, достатньо ввести відому інформацію в одне з полів або в обидва поля і система повідомить інформацію щодо відсутності або наявності боргу у платника податків.

Меню «Стан розрахунків з бюджетом» приватної частини (особистого кабінету) Електронного кабінету надає платнику податків з використанням кваліфікованого електронного підпису, отриманого у будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, доступ до своїх особових рахунків із сплати податків, зборів та інших платежів.

Про новий законопроект, за яким банківські установи розкриватимуть банківську таємницю на вимогу ДПСУ, читайте за посиланням:

Банківські установи розкриватимуть банківську таємницю на вимогу ДПСУ: новий законопроект

Важлива новина:

Чергові зміни до ПКУ збільшать надходження до державного і місцевих бюджетів

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.