Податкова реформа 2021: Законопроект 5600

1С для будівництва з «ІМПУЛЬС-ІВЦ» – це Ваш сучасний професійний системний інтегратор бізнес-процесів будівельного комплексу
27.05.2021
Державна фіндопомога безробітним в 97 тис. грн. для започаткування бізнесу
14.06.2021
Show all
Податкова реформа 2021: Законопроект 5600

Пошук / Search>

Податкова реформа 2021: Законопроект 5600

Закон України № 1914-ІХ від 30.11.2021 року “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень”

02 червня 2021 року в Верховній Раді України зареєстровано Законопроект України за номером 5600 “Провнесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень” з метою забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом протидії схемам з ухилення від оподаткування, створення прозорого конкурентного середовища, підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни.


21 грудня в «Голосі Україні» №244 опубліковано Закон від 30.11.2021 р. №1914-XI «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень»


До прийняття та опублікування Законопроект пройшов історію доопрацювань до ІІ читання:
 • 01 липня 2021 року Законопроект 5600 прийнятий Верховною Радою України у І читанні.
 • 08 липня 2021 року повідомлено про планові доопрацювання Законодавчого акту 5600.
 • Перенесення розгляду декілька разів.
 • 30 листопада 2021 року прийняття Законодавчого акту в кількості 255 голосів народних обранців.
 • 15 грудня підписання Законодавчого акту Президентом України.

Метою Законодавчого Акту є забезпечення збалансованості бюджетних надходжень шляхом підвищення ефективності використання економічних ресурсів країни, а також усунення прогалин чинного законодавства.

Закон набере чинності з 01 січня 2022 року, проте окремі норми почнуть діяти з 22 грудня (наступного дня після його офіційного опублікування), а деякі – з 1 березня та з 1 липня 2022 року.

Є в ньому і норми, які починають діяти заднім числом – це зміни до Закону №1618 – з дати набрання чинності цим Законом (з 21.11.2021 р.). 

Відповідно до пункту 4 розділу ХІХ Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України щорічно до 1 червня у разі необхідності вносить до Верховної Ради України Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставок оподаткування, визначених в абсолютних значеннях, з урахуванням індексів споживчих цін, індексів цін виробників промислової продукції з акцизного податку, екологічного податку та рентної плати.
З 2019 року відповідно до цього положення ставки податків не переглядалися, а ставки акцизного податку на алкогольні напої не переглядалися з 2017 року.
Поточна економічна ситуація вимагала перегляду підходів до справляння окремих податків:
 • створення більш ефективних механізмів справляння цих податків;
 • недопущення безпідставного користування податковими пільгами;
 • сприяння підвищенню добровільності сплати податків;
 • створення справедливих умов оподаткування для всіх платників податків;
 • забезпечення мобілізації фінансових ресурсів до бюджетів різних рівнів у достатньому обсязі.
Законодавчий акт забезпечить:
 • приведення розмірів ставок податків у відповідність до інфляційних процесів в економіці;
 • підвищення ефективності справляння окремих податків та погашення податкового боргу.
Прийняття Законопроекту матиме позитивний вплив на інтереси заінтересованих сторін:
Заінтересована сторонаОчікуваний вплив
Платники податків– встановлення рівних правил оподаткування;
Контролюючі органи– дотримання принципу економічності оподаткування; – покращення ефективності стягнення податкового боргу
Держава– збільшення надходжень до бюджетів різних рівнів.

Міністерство фінансів України для більшої наглядності та розуміння усіх змін так званої “податкової реформи 2021” презентувало Інфографіку до Законопроекту України №5600

Для завантаження Законодавчий акт 5600 та Порівняльна таблиця:

01 липня 2021 року Законопроект 5600 прийнятий Верховною Радою України у І читанні.

8 липня 2021 року повідомлено про планові доопрацювання Законодавчого акту 5600:

1. Оподаткування ПДФО за ставкою 18% (замість 5%) доходів від продажу протягом звітного податкового року третього та наступних об’єктів нерухомості.

На робочій групі домовились, що оподаткування третього продажу за ставкою 18% є прийнятним, але не від всієї суми продажу (що було передбачено Кабмінівським 5600), а від різниці від вартістю продажу та купівлею

2. Оподаткування ПДВ операцій з продажу житла (наразі такі операції, крім першого постачання житла, звільнено від оподаткування)

Експерти зазначали, що така норма порушує принцип нейтральності ПДВ, призведе до зростання вартості житла (до 10%), а також є порушенням євроінтеграційних зобов’язань України: (Глава 4 Оподаткування, ст. 353, додаток XXVIII (28) Угоди про асоціацію) – оподаткування ПДВ на загальних підставах операції на вторинному ринку житла є порушенням ст. 12 та пп. (j) пункту 1 ст. 135 базової Директиви ЄС 2006/112 від 28.11.2006.

По цьому пунку не має спільної думки учасників дискусії, норма потребує додаткового обговорення..

3. Зміни до податку на прибуток. Згідно з нормами законопроєкту, великі платники податків матимуть право на перенесення від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих звітних (податкових) років лише у сумі 50% такого непогашеного від’ємного значення об’єкта оподаткування.

Учасники дискусії домовились, що ця норма буде доопрацьована, що збитки минулих років погашаються поступово – кожного року у розмірі не більше 50%, При цьому, непогашена частина збитків не згорає, але її списання розтягується на роки до повного погашення.

4. Обмеження бюджетного відшкодування ПДВ для платників-посередників

Погодили, що ця норма буде доопрацьована, зокрема з урахування особливостей аграрного бізнесу

5. Обмеження можливості включення платниками податку до складу податкового кредиту податкових накладних, складених більше ніж 6 місяців (зараз 365 днів) з моменту здійснення операції.

Домовились, що ця норма також буде доопрацьована, будуть зроблені виключення для регульованих ринків.


Законом удосконалено положення ПКУ у частині:

 • загальних питань адміністрування податків;
 • податків на прибуток підприємств;
 • доходів фізичних осіб;
 • доданої вартості;
 • акцизного та екологічного податків;
 • рентної плати;
 • плати за землю;
 • умов перебування на спрощеній системі оподаткування.

Докладніше про зміни в частині кожного податку

В частині адміністрування податків:

 • врегульовані процесуальні питання щодо права контролюючого органу на звернення до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи;
 • встановлено як підставу для звернення контролюючого органу до суду несплату платником податків протягом 240 днів податкового боргу;
 • визначено підстави для скасування такої заборони: окрім погашення боргу додано  зміну керівника боржника, або у разі початку судових процедур у справах про банкрутство стосовно такого боржника;
 • передбачено ведення Реєстру керівників платників податків-боржників для оперативного отримання відповідної інформації платниками податків;
 • чітко прописано процедуру прийняття судом відповідного рішення, у тому числі передбачено право на апеляційне та касаційне оскарження такого рішення;
 • право контролюючого органу щодо надсилання запитів у випадку виявлення фактів, що можуть свідчать про потенційне порушення із обгрунтуванням таких фактів, а також обмежено правом платника податків не надавати інформацію та документи, якщо така інформація документи вже була надана контролюючого органу у минулому;
 • покладено обов’язок розкриття інформації органам місцевого самоврядування також і про фізичних осіб боржників (розкривалась інформація лише щодо юридичних);
 • контролюючий орган має права на погашення податкового боргу через інкасо у разі наявності заборгованості держави перед платником, з різниці перевищення суми податкового боргу такого платника податків та суми непогашеного зобов’язання держави перед платником податків;
 • надано право як платнику податків, так і контролюючому органу під час перевірок відкрито здійснювати звукозапис, фото-, відео- фіксацію та відповідно використовувати такі записи як підставу для висновків акту перевірки;
 • надано право платникам надавати дозвіл податковим органам про розголошення через електронний кабінет про себе інформації третім особам, в обсязі, визначеному платником податків;
 • уточнено вимоги до ППР в частині детального розрахунку суми податкових зобов’язань, податкового боргу.

В частині податку на прибуток:

 • вдосконалено механізм списання збитків великими платникам податку на прибуток, а саме збитки враховуються до повного їх погашення, але частинами по 50% щороку. Якщо сума збитків, що залишилась становитиме до 10% від фінрезультату, то такі збитки враховуються у повному обсягу. Першим звітним періодом буде 2022 рік;
 • коригування фінансового результату на суми безповоротної фіндопомоги застосовується лише тими платниками, що включили таку допомогу до витрат і надали її пов’язаній особі, що задекларувала за минулий період збитки;
 • звільнено від оподаткування прибуток виробників свійської птиці. Проте з переліку свійської птиці виключено вирощування курей;
 • встановлено, що до 1 січня 2024 року податкове зобов’язання з податку на прибуток залежить від оплати відвантаженої електроенергії.

У частині мінімального податкового зобов’язання:

 • пільга щодо звільнення від ПДФО доходів з реалізації власновирощеної продукції залежить не від розміру земельної ділянки, а від розміру отриманого доходу і надається, коли розмір доходу не перевищує 12 розмірів мінімальної заробітної плати. (У пп. 165.1.24 замінено пільгу щодо звільнення доходів, отриманих з 2 га на пільгу, що має грошовий вираз доходу 12 МЗП);
 • фізичним особам, яким земельні ділянки належать на праві власності або користування, контролюючий орган не нараховуватиме мінімальне податкове зобов’язання (МПЗ) на земельні ділянки, які станом на 01.01.2022 року знаходились у межах населених пунктів;
 • порядок зарахування сплачених податків в рахунок МПЗ диференційовано між сільгсптоваровиробниками і не сільгосптоваровиробниками;
 • для забезпечення справедливості нарахування МПЗ по земельних ділянках державної та недержавної форми власності  передбачено зарахування в рахунок сплати МПЗ лише 20% орендної плати за земельні ділянки, що належать до державної або комунальної власності (в першому читанні пропонувалося зараховувати повністю);
 • вдосконалено механізм нарахування МПЗ контролюючими органами на земельні ділянки, що належать фізичним особам. Зокрема, фізична особа звільняється від МПЗ, якщо контролюючий орган не вручив ППР у відповідні строки;
 • перший період нарахування МПЗ – 2022 рік. Тобто МПЗ буде нараховуватися у 2023 році за 2022 рік;
 • передбачені перехідні положення щодо застосування коефіцієнта при визначенні МПЗ. У 2022 та 2023 роках, коефіцієнт зменшений з 0,05 до 0,04.

У частині місцевих податків:

 • додано механізм адміністрування справляння плати за землю в частині вже існуючого з моменту прийняття ПКУ об’єкту оподаткування – земельної частки (паю), а саме розширено джерела інформації, на підставі яких може бути нараховано податок, додано  дані державного реєстру речових прав, надання безпосередньо платником документів на земельну частку пай чи отримання від органів місцевого самоврядування інформації про прийняття рішення про виділення земельної частки пай в натурі на місцевості.

У частині оподаткування податком на додану вартість:

 • змінено строки по включенню до податкового кредиту зареєстрованих ПН до 365 календарних днів;
 • тимчасово до 01.01.2026 р. запроваджується касовий метод обрахунку для постачання електроенергії;
 • поширено касовий метод також на постачання житлово-комунальних послуг, в межах яких нараховують плату за абонентське обслуговування;
 • приведено у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України;
 • звільнено від ПДВ друге та наступне постачання тютюнових виробів, тютюну та промислових замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, для яких встановлені максимальні роздрібні ціни;
 • продовжено до 01.01.2025 р. пільги щодо розстрочення ПДВ при ввезенні обладнання.

У частині податку на доходи фізичних осіб:

 • передбачено оподаткування операцій з продажу третього та більше об’єктів нерухомого майна за ставкою 18% від чистого доходу. При цьому така ставка не поширюється на продаж майна, отриманого у спадщину;
 • передбачено, що за ставкою 0% може оподатковуватись продаж земельної ділянки с/г призначення, безпосередньо отриманої платником податку у власність у процесі приватизації земель державних КСП, або приватизації земельних ділянок, які перебували у користуванні такого платника, або виділеної в натурі (на місцевості) власнику земельної частки (паю), а також таких земельних ділянок, отриманих платником податку у спадщину;
 • звільнено від ПДФО дохід у вигляді соціальних послуг, які надаються згідно із Законом України «Про соціальні послуги» надавачами таких послуг;
 • передбачено, що контролюючий орган не може в цілях підтвердження витрат вимагати інформацію у платників податків, що міститься в базах, доступ до яких він має;
 • право на податкову знижку в частині витрат на навчання та лікування надано також опікуну, піклувальнику, прийомним батькам, батькам-вихователям;
 • передбачено, що ПДФО від продажу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії генеруючими установками, сплачується до відповідного бюджету за місцезнаходженням установок;
 • передбачено, що до витрат на придбання інвестиційного активу прирівнюється його вартість, задекларована під час одноразового декларування. Також надано право на зменшення доходу від операцій з третім продажем рухомого / нерухомого майна (що оподатковується по 18%) та операцій з майновими правами ( то числі отриманні активів через їх погашення) на суму задекларованої вартості таких активів під час податкової амністії;
 • включено до складу витрат ФОП включаються витрати на платежі на користь організацій колективного управління, відповідно до Закону України «Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав»;
 • право на включення витрат до допомозі медичним закладам в повному обсязі до податкової знижки поширено також на 2021 та 2022 рік.

В частині акцизу:

 • доповнено перелік операцій з підакцизними товарами, які звільняються від оподаткування, операцією з вивезення за межі митної території України невикористаної раніше ввезеної у виробництві сировини, приведено у відповідність коди УКТ ЗЕД до нової редакції Митного тарифу України;
 • передбачено розширення переліку товарів, що не підлягають маркуванню марками акцизного податку – тестовими зразками алкогольних напоїв та винами натуральними, без додавання спирту, міцність яких не перевищує 15%;
 • скорочено строк одержання марок акцизного податку для імпортованих підакцизних товарів з 5 до 3 днів;
 • з метою покращення контролю за виробництвом спирту етилового передбачено розробку окремого порядку, що встановлює вимоги до пломбування обладнання, устаткування, спиртових комунікації та приладдя обліку спирту та продукції, для виробництва якої використовується отриманий спирт етиловий (в тому числі витратомірів-лічильників);
 • усі місця виробництва спирту етилового, які підлягають пломбуванню, мають фіксуватися системою відеоспостереження;
 • поширено правила антифорстолінга на тютюн та промислові замінники тютюну для електричного нагрівання (ТВЕН) та виключено положення про скасування пільги з акцизного податку для зеленої енергетики.

В частині екоподатку:

 • збільшено відсоток щорічного підвищення ставки екологічного податку за скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти та скорочено термін досягнення основної ставки встановлених у п. 245.1 та 245.2 ПКУ з 01.01.2030 до 01.01.2025 року та встановлено підвищення ставок екологічного податку на 10% за розміщення забруднюючих речовин;
 • удосконалено норми щодо видачі/анулювання ліцензій з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах, зокрема:
 1. передбачено ведення Єдиного реєстру ліцензіатів з виробництва та обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах;
 2. розширено підстави для анулювання ліцензії на виробництво підакцизної продукції;
 3. передбачено автоматичне повідомлення про дату, з якої анулюється ліцензія у разі невнесення чергового платежу за ліцензію;
 4. передбачено положення що у разі зміни будь-яких відомостей, зазначених у виданій ліцензії, ліцензіат зобов’язаний буде повідомити орган, який видав ліцензію, про такі зміни, протягом 30 днів з дня, наступного за днем їх настання та одночасно запроваджено відповідальність за порушення таких строків;
 5. запроваджено безстрокову ліцензію на право виробництва підакцизної продукції  (зараз така ліцензія видається на 5 років);
 6. вводиться можливість суб’єкту господарювання подавати та отримувати ліцензію в електронному вигляді на виробництво підакцизної продукції;
 7. розширено перелік дозволеної тари, яку можна використовувати для виробництва алкогольних напоїв.

В частині рентної плати:

 • запроваджено диференціацію ставок оподаткування руд заліза в залежності від розміру середньої фактичної ціни реалізації визначеної, як середня вартість руди за індексом та уточнено: ставки рентної плати за використання підземної води у зв’язку зі зміною адміністративно-територіального поділу; що для ЖКП передбачено застосування до ставок рентної плати коефіцієнт 0,3 в частині виключно до обсягів води технологічних нормативів використання питної води, визначених відповідно до законодавства про питну воду, питне водопостачання та водовідведення;
 • до ставок рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України для виду радіозв’язку «стільниковий радіозв’язок», для ширини смуги радіочастот, отриманої відповідно до ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, виданої з 01 січня 2022 року на конкурсних або тендерних засадах, не застосовуються коефіцієнти, встановлені п. 254.4 ПКУ.

Законом також передбачено до 2037 р. широкий перелік податкових пільг для компаній, що здійснюють діяльність у шахтарських регіонах


Оскільки поняття “Мінімального податкового зобов’язання” (МПЗ) викликало різні тлумачення та бачення, Гетманцев Данило Олександрович навів інфографіку для правильного розуміння:


Читайте також про:
На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.