Новий підхід до санкцій, податків та заборгованності в новому Законопроекті 6529

Цифрова економіка в дії: очікуємо е-ТТН з 01 серпня 2022 року за Законопроектом 6534
22.01.2022
Види підприємницько-економічної діяльності домогосподарства без реєстрації ФОП – “Домоекономіка по-новому” за Законопроектом 6539
25.01.2022
Show all
Новий підхід до санкцій, податків та заборгованності в новому Законопроекті 6529

Пошук / Search

Новий підхід до санкцій, податків та заборгованності в новому Законопроекті 6529

19 січня 2022 року Верховною Радою України зареєстровано Законодавчий акт за номером 6529 “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)

Даний Законопроект покликаний запобіганню втратам бюджету та виконання платниками податків своїх обов’язків, передбачених Конституцією України та Податковим законодавством щодо сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та удосконалення процедури застосування, реалізації і моніторингу персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), формалізація повноважень контролюючих органів з реалізації санкцій.

За пояснювальною запискою, відповідно до статті 67 Конституції України кожен зобов’язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом.

Згідно з пунктами 1, 5 частини першої статті 1 Закону України від 14 серпня 2014 року № 1644-VII «Про санкції» видами санкцій згідно з цим Законом є такі:
 • блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;
 • зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

Так, постановою Національного банку України від 01.10.20215 № 654 «Про забезпечення реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» передбачено блокування коштів на банківських рахунках осіб, які визначені у санкційних списках та відмова банком клієнту у виконанні розрахункових операцій.

При цьому Закон № 1644 та інші нормативно-правові акти не визначають окремих норм (заходів) у частині порядку проведення операцій щодо розрахунків з бюджетами зі сплати податкових зобов’язань платниками податків.

Крім того, банківські установи, керуючись зазначеними законодавчими актами, не приймають платіжні доручення про сплату податків та зборів, у тому числі з податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний соціальний внесок) від осіб, які визначені у санкційних списках.

Відповідно до підпункту 16.1.4 пункту 16.1 статті 16 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) платник податків зобов’язаний сплачувати податки та збори в строки та у розмірах, встановлених Кодексом та законами з питань митної справи.

Згідно з Кодексом платник податків не звільняється від застосування до нього фінансових (штрафних) санкцій у разі неперерахування, несвоєчасного перерахування податків, зборів та платежів до бюджету з будь-яких причин, крім передбачених чинним законодавством. 

Таким чином, Кодекс не передбачає особливостей сплати податків і зборів платниками податків, до яких застосовано обмежувальні заходи (санкції).

У зв’язку з цим, з метою запобігання втратам бюджету та виконання платниками податків своїх обов’язків, передбачених Конституцією України та податковим законодавством, необхідно внести зміни Закону № 1644 щодо нерозповсюдження обмежувальних заходів (санкцій) на операції платників податків зі сплати податків, зборів, єдиного соціального внеску.

Водночас, для правомірного та ефективного застосування обмежувальних заходів (санкцій) Кодекс необхідно доповнити нормами в частині формалізації повноважень контролюючих органів в реалізації санкцій.

Законопроектом вносяться зміни до Податкового кодексу України, Закону України «Про санкції», Закону України «Про захист персональних даних», Закону України «Про доступ до публічної інформації» якими пропонується:
 1. Нерозповсюдження обмежувальних заходів (санкцій) на операції платників податків зі сплати податків, зборів, єдиного соціального внеску та податкового боргу.
 2. Визначення додаткових видів санкцій, які можуть застосовуватись ДПС, зокрема:
  • зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
  • зупинення/відмови в наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість;
  • відмови/зупинення права на залік чи повернення помилково та/або надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, єдиного соціального внеску, пені, штрафів;
  • анулювання реєстрації/відмови у реєстрації платником єдиного податку;
 3. надання контролюючим органам права проводити перевірки та звірки платників податків, до яких застосовані санкції;
 4. оприлюднення та визнання неконфіденційною податкової інформації, у т. ч. щодо сплати податків і зборів платниками податків, до яких застосовані санкції;
 5. визначення вимог до інформації, яка повинна зазначатись в рішеннях щодо застосування санкцій.
Прийняття законопроекту надасть змогу запобігти втратам бюджету та виконати платникам податків свої обов’язки, передбачені Конституцією України та податковим законодавством щодо сплати податкових зобов’язань та погашення податкового боргу, забезпечить ефективну організацію роботи з питань реалізації законодавства щодо застосування до платників податків персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

Законодавчий акт доступний для завантаження:

Порівняльна таблиця
до Проекту Закону “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих
 актів України щодо застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Зміст положення (норми) чинного законодавства Податкового кодексу УкраїниЗміст відповідного положення (норми) Проекту акта Податкового кодексу України
Стаття 17. Права платника податківСтаття 17. Права платника податків
Відсутній17.3. Права платника податку, передбачені цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, можуть бути обмежені у разі застосування до платника податків, у встановленому законом порядку спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), у тому числі як невідкладних заходів із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.  
Стаття 19 1. Функції контролюючих органівСтаття 19 1. Функції контролюючих органів
19 1.1. Контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, виконують такі функції, крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій статтею 19 3 цього Кодексу: … 19 1.1.34. забезпечують визначення в установлених цим Кодексом, іншими законами України випадках сум податкових та грошових зобов’язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум передбачених законом штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи; Відсутній             19 1.1.35. вживають заходів до виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству; 19 1.1. Контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, виконують такі функції, крім особливостей, передбачених для державних податкових інспекцій статтею 19 3 цього Кодексу: … 19 1.1.34. забезпечують визначення в установлених цим Кодексом, іншими законами України випадках сум податкових та грошових зобов’язань платників податків, застосування і своєчасне стягнення сум передбачених законом штрафних (фінансових) санкцій (штрафів) за порушення податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи;   191.1.341. здійснюють заходи щодо забезпечення виконання, прийнятих у встановленому законом порядку, рішень про застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) до платників податків, у тому числі як невідкладних заходів із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;   19 1.1.35. вживають заходів до виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, щодо відповідності законодавству;  
Стаття 20. Права контролюючих органівСтаття 20. Права контролюючих органів
20.1. Контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, мають право: … 20.1.19. застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення податкового чи іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи; стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; стягувати суми недоїмки із сплати єдиного внеску; стягувати суми простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами із бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;   Відсутній             20.1.20. одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків від платників податків, а також Національного банку України та його установ – про суми доходів, виплачених фізичним особам, та утриманих з них податків, зборів, платежів; від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб’єктів, видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, – про державну реєстрацію та видачу ліцензій суб’єктам господарської діяльності; від органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, – про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього; від органів державної реєстрації актів цивільного стану – про фізичних осіб, які померли; інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням; …20.1. Контролюючі органи, визначені підпунктом 41.1.1 пункту 41.1 статті 41 цього Кодексу, мають право: … 20.1.19. застосовувати до платників податків передбачені законом фінансові (штрафні) санкції (штрафи) за порушення податкового чи іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на контролюючі органи; стягувати до бюджетів та державних цільових фондів суми грошових зобов’язань та/або податкового боргу у випадках, порядку та розмірі, встановлених цим Кодексом та іншими законами України; стягувати суми недоїмки із сплати єдиного внеску; стягувати суми простроченої заборгованості суб’єктів господарювання перед державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) за кредитами (позиками), залученими державою (Автономною Республікою Крим чи територіальною громадою міста) або під державні (місцеві) гарантії, а також за кредитами із бюджету в порядку, визначеному цим Кодексом та іншими законами України;   20.1.191. застосовувати до платників податків,  у сферах відносин, які регулюються  цим Кодексом та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), у тому числі як невідкладні заходи із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;   20.1.20. одержувати безоплатно необхідні відомості для ведення Єдиного реєстру податкових накладних, Єдиного реєстру акцизних накладних, формування інформаційного фонду Державного реєстру фізичних осіб – платників податків від платників податків, а також Національного банку України та його установ – про суми доходів, виплачених фізичним особам, та утриманих з них податків, зборів, платежів; від органів, уповноважених проводити державну реєстрацію суб’єктів, видавати ліцензії на провадження видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню відповідно до закону, – про державну реєстрацію та видачу ліцензій суб’єктам господарської діяльності; від органів, що здійснюють реєстрацію фізичних осіб, – про громадян, які прибули на проживання до відповідного населеного пункту чи вибули з нього; від органів державної реєстрації актів цивільного стану – про фізичних осіб, які померли; інформацію, необхідну для забезпечення реєстрації та обліку платників податків, об’єктів оподаткування та об’єктів, пов’язаних з оподаткуванням;   …
Стаття 21. Обов’язки і відповідальність посадових та службових осіб контролюючих органівСтаття 21. Обов’язки і відповідальність посадових та службових осіб контролюючих органів
21.1. Посадові та службові особи контролюючих органів зобов’язані: …   21.1.6. не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи;   Не вважається розголошенням інформації з обмеженим доступом та/або поширенням персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних надання контролюючим органом на користь органів місцевого самоврядування інформації, передбаченої абзацом сьомим підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу”.  21.1. Посадові та службові особи контролюючих органів зобов’язані: …   21.1.6. не допускати розголошення інформації з обмеженим доступом, що одержується, використовується, зберігається під час реалізації функцій, покладених на контролюючі органи.     Не вважається розголошенням інформації з обмеженим доступом та/або поширенням персональних даних без згоди суб’єкта персональних даних надання контролюючим органом на користь органів місцевого самоврядування інформації, передбаченої абзацом сьомим підпункту 12.3.3 пункту 12.3 статті 12 цього Кодексу” та оприлюднення на офіційному вебпорталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, податкової інформації  про платників податків до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), у тому числі як невідкладні заходи із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.
ВідсутняСтаття 211. Застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)
Відсутня211.1. Контролюючі органи, застосовують до платників податків,   передбачені законодавством, спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), у тому числі як невідкладні заходи із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України, зокрема, але не виключно шляхом зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та/або зупинення/відмови в наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, та/або відмови/зупинення права на залік чи повернення помилково та/або надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пені, штрафів, та/або анулювання реєстрації/відмови у реєстрації платником єдиного податку, та/або проведення у разі  необхідності відповідних перевірок та звірок платників податків з обов’язковим посиланням на цей пункт, як підставу для їх проведення тощо.   211.2. Підставою застосування до платників податків,   передбачених законодавством, спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), у тому числі як невідкладних заходів із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України є рішення відповідного уповноваженого органу, прийняте у встановленому законодавством порядку. При цьому, визначені у пункті 211.1 цієї статті, спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкцій) застосовуються контролюючими органами не пізніше 30 календарних днів з дати отримання рішення відповідного уповноваженого органу. 211.3. Якщо іншими розділами цього Кодексу або іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, визначаються спеціальні або виключні підстави обмеження, відмови у реалізації та/або зупинення прав та обов’язків платників податків, у т.ч. щодо реєстрації податкових накладних/розрахунків коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних; отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість; заліку чи повернення помилково та/або надміру сплачених/стягнутих сум податків та зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пені, штрафів; анулювання реєстрації/відмови у реєстрації платником єдиного податку;   проведення перевірок і звірок платників податків, використовуються положення цієї статті Кодексу.
Стаття 35. Порядок сплати податків та зборівСтаття 35. Порядок сплати податків та зборів
35.4. На офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднюється: щоденно інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, із зазначенням керівників таких суб’єктів господарювання та сум податкового боргу в розрізі платежів і територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, із зазначенням керівників таких територіальних органів; щомісячно: інформація щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами; інформація про фізичних осіб, які мають податковий борг, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження фізичної особи, сум податкового боргу в розрізі платежів і територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, із зазначенням керівників таких територіальних органів; Відсутній         інформація щодо сплати податків і зборів суб’єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального, та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального
(крім зберігання пального, яке не реалізується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним.                 Форма такої інформації та порядок її оприлюднення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Контролюючий орган не несе відповідальності за оприлюднення інформації, передбаченої у цьому пункті, яка є помилковою, внаслідок зазначення платником податків неправильних реквізитів у документах про сплату податків і зборів, невиконання обов’язку щодо надання контролюючим органам інформації про зміну у своїх даних чи даних про об’єкти оподаткування або з інших причин, незалежних від контролюючих органів.  
35.4. На офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, оприлюднюється: щоденно інформація про суб’єктів господарювання, які мають податковий борг, із зазначенням керівників таких суб’єктів господарювання та сум податкового боргу в розрізі платежів і територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, із зазначенням керівників таких територіальних органів; щомісячно: інформація щодо сплати податків суб’єктами природних монополій та суб’єктами господарювання, які є платниками рентної плати за користування надрами; інформація про фізичних осіб, які мають податковий борг, із зазначенням прізвища, імені, по батькові (за наявності), дати народження фізичної особи, сум податкового боргу в розрізі платежів і територіальних органів центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, із зазначенням керівників таких територіальних органів; податкова інформація про платників податків до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), у тому числі як невідкладні заходи із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України;   інформація щодо сплати податків і зборів суб’єктами господарювання, які зареєстровані платниками акцизного податку з реалізації пального, та/або отримали ліцензії на право виробництва або зберігання пального
(крім зберігання пального, яке не реалізується іншим особам і використовується виключно для потреб власного споживання чи промислової переробки), оптової або роздрібної торгівлі пальним.   Форма такої інформації та порядок її оприлюднення встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. Контролюючий орган не несе відповідальності за оприлюднення інформації, передбаченої у цьому пункті, яка є помилковою, внаслідок зазначення платником податків неправильних реквізитів у документах про сплату податків і зборів, невиконання обов’язку щодо надання контролюючим органам інформації про зміну у своїх даних чи даних про об’єкти оподаткування або з інших причин, незалежних від контролюючих органів.    
Стаття 102. Строки давності та їх застосуванняСтаття 102. Строки давності та їх застосування
102.3. Відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого: …   102.3.5. здійснюється адміністративне або судове оскарження платником податків рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання.   Відсутній102.3. Відлік строку давності зупиняється на будь-який період, протягом якого: …   102.3.5. здійснюється адміністративне або судове оскарження платником податків рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов’язання;   102.3.6. до платника податків застосовані, передбачені законодавством спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), у тому числі як невідкладні заходи із розв’язання  кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України.  
Закон України «Про захист персональних даних»
Стаття 5. Об’єкти захистуСтаття 5. Об’єкти захисту
3. Персональні дані, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оформленій за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України «Про запобігання корупції».   Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».   Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про фізичних осіб, які мають податковий борг, яка публікується на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відповідно до вимог пункту 35.4 статті 35 Податкового кодексу України   Законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є персональними даними, до інформації з обмеженим доступом.3. Персональні дані, зазначені у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, оформленій за формою, визначеною відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», не належать до інформації з обмеженим доступом, крім відомостей, визначених Законом України «Про запобігання корупції».   Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про отримання у будь-якій формі фізичною особою бюджетних коштів, державного чи комунального майна, крім випадків, передбачених статтею 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».     Не належить до інформації з обмеженим доступом інформація про платників податків, яка публікується на офіційному веб-порталі центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, відповідно до вимог пункту 35.4 статті 35 Податкового кодексу України     Законом може бути заборонено віднесення інших відомостей, що є персональними даними, до інформації з обмеженим доступом.
Закон України «Про доступ до публічної інформації»
Стаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступомСтаття 6. Публічна інформація з обмеженим доступом
5. Не може бути обмежено доступ до інформації про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі оборонних закупівель (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг становить державну таємницю відповідно до Закону України “Про державну таємницю”), володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Не може бути також обмежено доступ до інформації про наявність у фізичних осіб податкового боргу. Не підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині. Доступ до зазначеної інформації забезпечується розпорядниками інформації відповідно до положень статті 5 цього Закону5. Не може бути обмежено доступ до інформації про складання, розгляд і затвердження бюджетів, кошторисів розпорядників бюджетних коштів та плани використання бюджетних коштів одержувачів бюджетних коштів, а також їх виконання за розписами, бюджетними програмами та видатками (крім таємних видатків відповідно до статті 31 Бюджетного кодексу України), взяття розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів бюджетних зобов’язань або здійснення розпорядження бюджетними коштами у будь-який інший спосіб, планування, формування, здійснення та виконання закупівлі товарів, робіт і послуг за бюджетні кошти, у тому числі оборонних закупівель (крім випадків, якщо окрема інформація про закупівлі товарів, робіт і послуг становить державну таємницю відповідно до Закону України «Про державну таємницю»), володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. Не може бути також обмежено доступ до податкової інформації про наявність у фізичних осіб податкового боргу та/або платників податків до яких застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції), у тому числі як невідкладні заходи із розв’язання кризових ситуацій, що загрожують національній безпеці України. Не підлягає обмеженню також доступ до інформації про стан і результати перевірок та службових розслідувань фактів порушень, допущених у сферах діяльності, зазначених у цій частині. Доступ до зазначеної інформації забезпечується розпорядниками інформації відповідно до положень статті 5 цього Закону.
Закон України «Про санкції»
Стаття 4. Види санкцій   1. Видами санкцій згідно з цим Законом є:   1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном;                   2) обмеження торговельних операцій;       3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;   4) запобігання виведенню капіталів за межі України;   5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань;                 6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;   Відсутній                                 7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; …Стаття 4. Види санкцій   1. Видами санкцій згідно з цим Законом є:   1) блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном (крім здійснення операцій по сплаті податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань, погашення (стягнення) податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків);   2) обмеження торговельних операцій, у т.ч.  шляхом зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;   3) обмеження, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України;   4) запобігання виведенню капіталів за межі України;   5) зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань (крім зобов’язань по сплаті податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також визначених контролюючим органом грошових зобов’язань, погашення (стягнення) податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску  на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та сплати розстрочених (відстрочених) грошових зобов’язань або податкового боргу платника податків);   6) анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, одержання (наявність) яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема, анулювання чи зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;     6)1 запровадження заходів у сфері відносин, які регулюються  Податковим кодексом України та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, зокрема, але не виключно шляхом зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, та/або зупинення/відмови в наданні бюджетного відшкодування податку на додану вартість, та/або відмови/зупинення права на залік чи повернення помилково та/або надміру сплачених, а також надміру стягнутих сум податків та зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, пені, штрафів, та/або анулювання реєстрації/відмови у реєстрації платником єдиного податку, та/або проведення у разі  необхідності відповідних перевірок та звірок платників податків з обов’язковим посиланням на цей пункт, як підставу для їх проведення тощо;   7) заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють в їх інтересах; …  
Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змін до санкцій   1. Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.   2. Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо іноземної держави або невизначеного кола осіб певного виду діяльності (секторальні санкції), передбачених пунктами 1 – 5, 13 – 15, 17 – 19, 24 1, 25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України, вводиться в дію указом Президента України та затверджується протягом 48 годин з дня видання указу Президента України постановою Верховної Ради України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту прийняття постанови Верховної Ради України і є обов’язковим до виконання.   3. Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи – нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1 – 21, 23 – 25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов’язковим до виконання.   4. Припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, як санкція згідно з цим Законом здійснюється Верховною Радою України за поданням Президента України або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи.   5. Рішення щодо застосування санкцій повинно містити строк їх застосування, крім випадків застосування санкцій, що призводять до припинення прав, та інших санкцій, які за змістом не можуть застосовуватися тимчасово.                                   6. Рішення про внесення змін до санкцій приймається органом, що прийняв рішення про їх застосування відповідно до цього Закону, за власною ініціативою або на підставі пропозицій органів державної влади, зазначених у частині першій цієї статті.   7. Рішення про скасування санкцій приймається органом, що прийняв рішення про їх застосування відповідно до цього Закону, у разі якщо застосування санкцій привело до досягнення мети їх застосування.Стаття 5. Застосування, скасування та внесення змін до санкцій   1. Пропозиції щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій виносяться на розгляд Ради національної безпеки та оборони України Верховною Радою України, Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Національним банком України, Службою безпеки України.   2. Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо іноземної держави або невизначеного кола осіб певного виду діяльності (секторальні санкції), передбачених пунктами 1 – 5, 13 – 15, 17 – 19, 24 1, 25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України, вводиться в дію указом Президента України та затверджується протягом 48 годин з дня видання указу Президента України постановою Верховної Ради України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту прийняття постанови Верховної Ради України і є обов’язковим до виконання.   3. Рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи – нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб’єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1 – 21, 23 – 25 частини першої статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов’язковим до виконання.       4. Припинення дії міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, як санкція згідно з цим Законом здійснюється Верховною Радою України за поданням Президента України або іншого суб’єкта законодавчої ініціативи.   5. Рішення щодо застосування санкцій повинно містити, зокрема: вид обмежувального заходу; строк застосування санкцій, крім випадків застосування санкцій, що призводять до припинення прав, та інших санкцій, які за змістом не можуть застосовуватися тимчасово; для фізичних осіб: прізвище, ім’я по батькові, дата народження, громадянство, посада/професійна діяльність та інші ідентифікаційні дані (для резидентів України обов’язково зазначаються реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) тощо; для юридичних осіб: ідентифікаційні дані (повне найменування, ідентифікаційний код (для нерезидентів за наявності) та інші реквізити юридичної особи).   6. Рішення про внесення змін до санкцій приймається органом, що прийняв рішення про їх застосування відповідно до цього Закону, за власною ініціативою або на підставі пропозицій органів державної влади, зазначених у частині першій цієї статті.   7. Рішення про скасування санкцій приймається органом, що прийняв рішення про їх застосування відповідно до цього Закону, у разі якщо застосування санкцій привело до досягнення мети їх застосування.

У разі прийняття цей Закон набере чинності з 1 січня 2023 року. 

Читайте також про:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.