Нові критерії для небанківського фінансового сектору: положення НБУ

Економічне виробництво сучасності
29.09.2020
Старт проекту Дія.City – першої в світі віртуальної бізнес-країни
29.09.2020
Show all
Нові критерії для небанківського фінансового сектору: положення НБУ

Пошук / Search

Нові критерії для небанківського фінансового сектору: положення НБУ

Порядок безвиїзного нагляду за учасниками небанківського ринку

Контроль за мінімальними вимогами та якістю звітності небанківських фінустанов буде посилено

Ліцензійні умови для небанківських фінустанов 

Небанківська фінансова установа — юридична особа, яка відповідно до законодавства України не є банком, надає одну або кілька фінансових послуг та внесена до Державного реєстру фінансових установ у порядку, установленому законодавством України.

До небанківських фінансових установ належать:

 • кредитні спілки,
 • ломбарди,
 • лізингові компанії,
 • довірчі товариства,
 • страхові компанії,
 • установи накопичувального пенсійного забезпечення,
 • інвестиційні фонди і компанії,
 • інші юридичні особи, виключним видом діяльності яких є надання фінансових послуг.

Mister MONEY надає миттєвий кредит та мікрокредит онлайн на карту через Internet.

Усі рішення онлайн, без дзвінків. Кошти можна отримати, як в вихідні, так і вночі за 5 хвилин.


З початку 2020 року кількість учасників небанківського ринку зменшилася з 2084 до 2080 і складається з:

 • 1.196 ризикових (non-life).
 • 19 лайфових (страхування життя) страхувальників.
 • 304 ломбардів.
 • 327 кредитних спілок.
 • 145 (було 144) лізингових компаній.
 • 1025 (було 1031) фінансових компаній.
 • 64 (було 63) страхових брокерів.

Національний банк України в вересні 2020 року оприлюднив для громадського обговорення проект Положення про встановлення критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від здійснення діяльності учасниками ринку небанківських фінансових послуг, їхню суспільну важливість, на підставі яких визначається періодичність проведення планових інспекційних перевірок, та порядок їхнього застосування.

Відсутність нормативно-правових актів з цього питання стало поштовхом для реалізації розробки даного Положення.

Проект постави виставлений на громадське обговорення на сайті НБУ.

Зауваження та пропозиції до проекту Положення приймаються до 28.10.2020 року на електронну адресу Національного банку України.

А вже 14 грудня 2020 року Національний банк України затвердив критерії оцінки ступеня ризику учасників ринку небанківських фінансових послуг та їх суспільної важливості.

Це Положення дозволяє Національному банку фокусувати нагляд на учасниках ринку зі значним ступенем суспільної важливості та вищим ступенем ризику. Цей розподіл дозволить регулятору застосовувати ризик-орієнтований підхід та врахувати принцип пропорційності для визначення інтенсивності наглядових дій (зокрема періодичності планових перевірок).

Основні завдання Положення:

 1. Фокусувати нагляд на учасниках ринку зі значним ступенем суспільної важливості та критичним ступенем ризику:
 • врахування ризик-орієнтованого підходу при оцінці суспільної важливості фінустанови;
 • інтенсивність нагляду (зокрема періодичності планових перевірок) здійснюватиметься  на основі принципу пропорційності.

2. Установити критерії оцінки ступеня ризику учасників ринку:

 • стан корпоративного управління, управління ризиками та внутрішнього контролю;
 • показники діяльності;
 • дотримання обов’язкових критеріїв і нормативів достатності капіталу та платоспроможності, ліквідності, прибутковості, якості активів та ризиковості операцій, інших показників і вимог що обмежують ризики за операціями з фінансовими активами.

3. Визначити порядок проведення оцінки ступеня ризику та суспільну важливість учасника ринку, а саме:

 • кожен показник та його вага в оцінці кожного з критеріїв визначається та розраховується залежно від типу учасника ринку: окремо для страховиків, кредитних спілок, фінансових компаній, юридичних осіб, які не є фінансовими установами, але мають право надавати послуги з фінансового лізингу (лізингодавців), ломбардів;
 • оцінка здійснюється з використанням якісних та кількісних показників;
 • за результатами оцінки ступеня ризику учаснику ринку присвоюється бал: 1 (низький), 2 (середній), 3 (високий) та 4 (критичний);
 • Національний банк під час визначення загального балу має право застосувати коригуючий бал (але не більше одного), який збільшує або зменшує загальний бал за критерієм;
 • застосування такого коригуючого балу здійснюється на основі комплексного аналізу інформації, отриманої Національним банком у результаті здійснення нагляду, від державних органів та з інших джерел.

4. Групи суспільної важливості учасника ринку

Національний банк відносить учасника ринку до однієї з 4 груп згідно з визначеними критеріями та з урахуванням видів діяльності, розміру, обсягів (частки) на ринку фінансових послуг, структури, а також інших показників.

5. Періодичність проведення оцінки учасника ринку

Національний банк проводитиме оцінку ступеня ризику та оцінку суспільної важливості учасника ринку один раз на рік, не пізніше 15 грудня року, в якому проводиться оцінка. Періодом оцінювання є період з 1 жовтня року попереднього року по 30 вересня поточного року.

6. Визначити періодичність проведення планових перевірок

Національний банк складає план проведення планових інспекційних перевірок фінустанов на наступний рік відповідно до результатів оцінки ступеня ризику та оцінки суспільної важливості, а також з урахуванням наявних наглядових ресурсів та пріоритетів. Відтак, планова перевірка кожного учасника ринку проводитиметься не частіше одного разу на рік. Планові перевірки учасників ринку-учасників фінансової групи відбуватимуться одночасно з плановою перевіркою відповідальної особи такої фінансової групи.

Визначення періодичності проведення планових перевірок здійснюватиметься за матрицею, де на основі розрахованого балу ступеня ризику та групи суспільної важливості зазначено періодичність планових перевірок – від 1 разу на рік до 1 разу на 5 років.

Водночас Національний банк має право визначити учасників ринку, яким не присвоюється група суспільної важливості. Такі установи не включаються до плану проведення планових перевірок. Національний банк має право проводити позапланові інспекційні перевірки та/або здійснювати безвиїзний нагляд цих учасників ринку.

Тобто, при оцінці суспільної важливості небанківської фінансової установи будуть застосовувати ризик-орієнтований підхід.

НБУ розмістив оновлений проєкт Положення про інспекційні перевірки небанківських фінустанов.

24 листопада 2020 року Національний банк України опублікував для громадського обговорення доопрацьований проект Положення про організацію, проведення та оформлення результатів інспекційних перевірок учасників ринків небанківських фінансових послуг (учасників ринків).

Перша редакція цього документа була оприлюднена 15 липня 2020 року.

Проект був доопрацьований для удосконалення порядку проведення перевірок учасників ринків. Національний банк урахував необхідність оптимізації внутрішніх процесів у межах здійснення нагляду за ринками небанківських фінансових послуг.

Із 24 листопада Національний банк розпочинає громадське обговорення доопрацьованого проєкту Положення. Обговорення триватиме один місяць.

Мета Положення  прозорість та універсальний підхід до учасників ринків під час проведення інспектування

Ухвалення запропонованого Положення дасть змогу:

 • врегулювати порядок проведення інспекційних перевірок;
 • забезпечити прозорість цього процесу;
 • дати можливість учасникам реалізувати право на ознайомлення з результатами інспекційної перевірки та надання відповідних пояснень або заперечень (за потреби).

Цим Положенням Національний банк має намір урегулювати такі питання як:

 • види інспекційних перевірок;
 • порядок організації та проведення інспекційних перевірок;
 • склад інспекційної групи, права та обов’язки членів інспекційної групи;
 • права та обов’язки керівників і працівників об’єкта перевірки;
 • порядок доступу до приміщень, систем автоматизації операцій, інформації/документів та їх копій;
 • оформлення результатів інспекційних перевірок;
 • порядок дій у разі перешкоджання здійсненню інспекційних перевірок.

Положення має замінити чинні розпорядження Нацкомфінпослуг

Це Положення має скасувати чинні розпорядження Нацкомфінпослуг від 21 січня 2019 року № 102 “Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг” та розпорядження від 31 жовтня 2019 року № 2181 “Про затвердження Змін до уніфікованої форми Акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері господарської діяльності з надання фінансових послуг (крім професійної діяльності на ринку цінних паперів), які ліцензуються”.

07 грудня 2020 року на офіційному веб-порталі Національного банку України повідомлено про Контроль за мінімальними вимогами та якістю звітності небанківських фінустанов буде посилено.

Огляд небанківського фінансового сектору: особлива увага Національного банку буде прикута до небанківських фінустанов, що порушують мінімальні вимоги. Їм необхідно вжити заходів, щоб покращити показники діяльності.

З послабленням карантинних обмежень відновились обсяги операцій небанківських фінансових установ. Їхнє зростання триватиме й надалі. Очікується, що більшість секторів продемонструє прибутки за результатами року. Найдовше від наслідків кризи відновлюватимуться кредитні спілки, які найімовірніше завершать рік зі збитками.

Як і раніше, особлива увага Національного банку буде прикута до небанківських фінустанов, що порушують мінімальні вимоги. Їм необхідно вжити заходів, щоб покращити показники діяльності. Значне занепокоєння викликають і компанії, що через маніпуляцію показниками звітності демонструють лише формальне виконання вимог, не маючи достатнього запасу платоспроможності. Щоб виявити та усунути ці проблеми, регулятор планує посилити контроль за якістю звітності.

Страхові компанії

Для перевірки коректності відображення страховиками активів та зобов’язань з 1 січня 2021 року розпочнеться оцінка загального фінансового стану страховика. Цей процес складатиметься з двох етапів: на першому зовнішні аудитори підтвердять якість відображення активів, резервів та позабалансових зобов’язань страховиків, а на другому – Національний банк, базуючись на цих оцінках, оцінить дотримання страховиками вимог до капіталу.

Кредитні спілки

Кредитні спілки, на відміну від решти небанківських фінустанов, не лише повільно відновлюють обсяги операцій, але й залишаються збитковими. Пригнічують можливості їх росту загальне зниження платоспроможності населення, а також неготовність спілок надавати послуги дистанційно через орієнтацію на готівкові розрахунки і нерозвиненість електронних продуктів.

Кредитні спілки надалі мають дооцінити резерви через погіршення якості портфеля та належно відобразити частку прострочених кредитів після набуття чинності відповідних регуляторних вимог. Це найімовірніше призведе до погіршення показників платоспроможності низки гравців.

Фінансові компанії та ломбарди

Після нетривалого падіння обсягу операцій, у ІІІ кварталі 2020 року ломбарди наростили кредитування, наблизившись до торішніх показників. Як і раніше, основним джерелом доходу є процентні доходи, що формують 86% надходжень, та зросли порівняно з аналогічним періодом попереднього року. Рентабельність діяльності, повторюючи тренди попередніх років, дещо знизилась і становить 7,2%.


30 грудня 2020 року на офіційному веброрталі Національного банку України оприлюднено повідомлення про затвердження порядку безвиїзного нагляду за учасниками небанківського ринку

Відповідне Положення про порядок безвиїзного нагляду затверджене постановою Правління Національного банку від 28 грудня 2020 року № 169. Постанова набирає чинності з 31 грудня 2020 року.

Це дозволить регулятору ефективно та системно здійснювати безвиїзний нагляд, отримувати актуальну інформацію про ринок, запобігати правопорушенням та своєчасно комунікувати з учасниками ринку.

У липні 2020 року з набранням чинності закону про «спліт» Національний банк отримав повноваження зі здійснення безвиїзного нагляду за діяльністю учасників ринків небанківських фінансових послуг. Оскільки раніше спеціальний нормативно-правовий акт з питань безвиїзного нагляду був відсутній, Національний банк вирішив врегулювати цей процес у єдиному документі.

Об’єктами безвиїзного нагляду є:

 • небанківські фінансові установи;
 • надавачі фінансових послуг, які не є фінустановами;
 • посередники на ринках фінансових послуг;
 • фізичні особи-підприємці – надавачі фінансових послуг;
 • постійні представництва у формі філій іноземних страхових компаній;
 • небанківські фінансові групи.

Під час безвиїзного нагляду Національний банк здійснюватиме моніторинг діяльності учасників ринку. Аналізуватиметься звітність, документи, операції та інша отримана офіційна інформація.

Національний банк здійснюватиме безвиїзний нагляд на постійній (регулярній) основі. Для цього Національний банк регулярно оцінюватиме загальний фінансовий стан, результати діяльності та якості корпоративного управління, системи внутрішнього аудиту й управління ризиками, дотримання обов’язкових нормативів та інших вимог. Для обговорення питань, що можуть виникнути під час безвиїзного нагляду, з власниками істотної участі та керівниками учасників ринку можуть бути проведені зустрічі.


Національний банк України публікує для громадського обговорення проект Положення про визначення умов провадження діяльності з надання фінансових послуг, здійснення яких потребує відповідної ліцензії (ліцензійних умов).

Документ фактично не змінює підходи до ліцензування небанківських установ. А ліцензії, видані Нацкомфінпослуг, продовжать діяти й після набрання чинності цим документом.

Проект Положення визначає порядок подання документів до Національного банку для отримання ліцензії: документи можна подати в паперовому або в електронному вигляді.

Крім цього, документ уточнює порядок відкликання (анулювання) ліцензії установи за власним бажанням, а також вимоги до небанківських фінустанов.

Проект Положення пропонує передбачити в ліцензійних умовах обов’язок фінустанов подавати до Національного банку щорічний звіт аудитора.

Читайте також:

Небанківські фінансові установи з 23 жовтня 2020 року здійснюють перекази коштів без відкриття рахунків

Законопроект 4365 «Про платіжні послуги» на заміну застарілому Закону «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»

Для всебічного розвитку небанківського фінансового сектору – новий Законопроект 5065 “Про фінансові послуги та фінансові компанії”

Актуально про інновацію електронних коштів:

Mastercard створить інновацію для криптопростору

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.