Нові е-сервіси ДПС: Е-резидентство, Е-ліцензії та Е-акциз

Законопроекти про штрафи за мобінг (цькування)
17.11.2020
З 1 травня 2021 року нова звітність єдиного рахунку на податки та ЄСВ
18.11.2020
Show all
Нові е-сервіси ДПС: Е-резидентство, Е-ліцензії та Е-акциз

Пошук / Search

Нові е-сервіси ДПС: Е-резидентство, Е-ліцензії та Е-акциз для цифровізації взаємовідносин держави та бізнесу

Законопроект України 5270 “Про Е-резидентство

Співпраця ДПСУ з Міністерством цифрової трансформації України та іншими органами виконавчої влади у напрямі надання громадянам та бізнесу якісних послуг, забезпечення легкої та доступної сплати податків дало очікуваний позитивний результат.

Йдеться про повну цифровізацію взаємовідносин держави і бізнесу.
Це такі основні проекти як Е-резидентство, Е-ліцензії та Е-акциз.

Враховуючи, що податкова служба має досить велике коло користувачів електронних сервісів, змінено назву з «платники податків» на «користувачі податкових сервісів».

У 2020 році кількість таких користувачів значно зросла – було 3,3 млн стало 3,4 млн.

Бачення – це електронна податкова служба, яка буде відкритою, комфортною і найголовніше – он-лайн доступною.

На сьогодні ДПСУ приймає та обробляє до 200 документів в секунду, всі процеси максимально автоматизовані для бізнесу. Лише за 10 місяців цього року кількість електронних документів, які надходять до податкової служби, зросла на 87 млн порівняно з відповідним періодом минулого року.

Також ДПСУ надає найбільшу в країні кількість адміністративних послуг:
  1. За 2020 рік їх кількість зросла на 20.
  2. Загалом платники можуть отримати 126 адмінпослуг.
  3. При цьому кількість відвідувачів Центрів обслуговування платників податків постійно зменшується.
ДПСУ постійно намагається вдосконалювати свої сервіси, свою роботу. Для того, щоб розуміти потреби бізнесу, проводиться опитування платників. Одне з таких зараз триває, і перші результати показали, що 62% опитаних платників хочуть спілкуватися з податковою саме в електронному вигляді, дистанційно, не відвідуючи податкові органи.  Це – яскравий приклад і результат роботи автоматизації всіх процесів в органах ДПС.
Для зручності платників також запущено сервіс «InfoTAX», за допомогою якого вже понад 3,5 тис. платників через Телеграм-канал або Viber скористались можливістю отримати всі свої дані, які є в органах ДПС.

У рамках стратегії втілення інноваційних цифрових рішень Державна податкова служба України продовжить онлайн-консультування громадян у популярних онлайн-месенджерах Viber, Telegram.

У 2020 році Державною податковою службою України надано 10721 користувачу 13835 консультацій у чаті через Viber (5266), Telegram (4597) та Sender (858).

У 2020 році проект був запущений у пілотному режимі спільно з технологічним партнером ДПС, компанією Middleware Inc., на базі технологій Corezoid Hyperautomation Engine та Sender Communication Engine.

Окрім можливості звернутися за консультацією до податкової служби телефоном, громадяни мають можливість звертатися з питаннями в чатах. Месенджер Viber встановлений на 96% смартфонів українців. Telegram встановлений на 47% cмартфонів українців.

Консультації в чаті мають здешевити вартість одного звернення для бюджету у порівнянні з телефонними дзвінками, а також дозволяють скоротити час на отримання громадянами відповідей на типові питання, допомагають комунікувати громадянам з податковою службою у більш зручний спосіб.

Також користувачі можуть наприкінці діалогу у чатах оцінити якість надання консультації і кожна оцінка допомагає робити сервіс кращим. Мотивація працівників прив’язується до якості наданих консультацій, відповідно до стандартів ведення діалогу.


18 березня 2021 року Верховною Радою України зареєстровано Проект Закону України за номером 5270 “Проект Закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів”, так званий Законопроект “Про Е-Резиденство”

Для завантаження:

Для іноземних IT-спеціалістів, фрилансерів та підприємців у галузі креативної економіки будуть запропоновані спеціальні механізми оподаткування. Всі послуги е-резидентам надаватимуться лише онлайн із використанням кваліфікованого електронного підпису.

Очікується, що до кінця 2022 року в Україні будуть зареєстровані понад 3000 е-резидентів.

25.06.2020 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію експериментального проекту із запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства»№ 648 було розпочато реалізацію проекту щодо створення в Україні інституту електронного резидентства.

Електроннерезидентство є статусом, який надає можливість іноземцю або особі без громадянства, яка досягла вісімнадцятирічного віку, отримувати кваліфіковані електронні довірчі послуги, електронні послуги, відкривати банківські рахунки в Україні.

Наступним кроком у розвитку цього проекту є надання іноземним фахівцямможливості займатися господарською діяльністю, що сприяє залученню додатковихкоштів у Державний бюджет України.

Ця концепція наразі є цікавою, у першу чергу, для  представників ІТ галузі країн, що розвиваються та держав із нестабільною політичною ситуацією.

Утім, наразі Податковий кодекс України не містить поняття е-резидент, що здійснює підприємницьку діяльність, а також не встановлює спеціальних правил щодо оподаткування доходів е-резидентів, порядку проведення перевірок тощо, що зумовило необхідність розроблення та прийняття цього проекту закону.

Проектом закону запроваджуються сприятливі умови для  реєстрації заінтересованими іноземцями та особами без громадянства, які набули статусу е-резидента, себе як фізичної особи-підприємця та ведення підприємницької діяльності без необхідності перебування в Україні.

Е-резидент-підприємець відповідно до проекту закону сплачує податки від своєї підприємницької діяльності в Україні, що позитивно впливатиме на інвестиційний клімат держави, активізацію та подальший розвиток національної економіки, збільшення валового внутрішнього продукту, а також надходжень до державного бюджету тощо.

Метою прийняття проекту закону є оптимізація сучасної податкової системи та іншого законодавства в Україні у зв’язку з проведенням експериментуіз запровадження та реалізації в Україні електронного резидентства. Це дозволить іноземцям та особам без громадянства, які набули статусу електронного резидентата зареєстрували себе фізичною особою-підприємцем, здійснювати підприємницьку діяльність та сплачувати податки в Україні без залишення країни проживання (перебування).

Проектом закону передбачається, зокрема, доповнення Розділу ХХ Перехідних положень Податкового кодексу України Підрозділом 11 «Особливості оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів», яким передбачаються тимчасові, до 31 грудня2022 року, особливості та правила оподаткування підприємницької діяльності електронних резидентів-підприємців.

Проектом закону встановлюється, що Е-резидентом-підприємцем виступає Е-резидент, який зареєстрований на підставі його заяви через систему «Е-резидент» фізичною особою – підприємцем, та обрав виключно спрощену систему оподаткування, обліку та звітності і ставку єдиного податку, встановлену для третьої групи, яка не передбачає сплату податку на додану вартість.Зазначається також, що Е-резидент-підприємець не може використовувати працю найманих осіб.

В проекті закону також зазначається, що реєстрація Е-резидента Е-резидентом-підприємцем не є підставою для визнанняйого резидентом у розумінніпідпункту 14.1.213 пункту 14.1 статті 14Податкового кодексу України.

У проекті закону пропонується встановити, що податковою адресою Е-резидента-підприємця визнається місцезнаходження адміністратора. Адміністратором, у свою чергу, виступає державне підприємство “ДІЯ”, що здійснює заходи із створення, адміністрування, технічної підтримки системи«Е-резидент», а також забезпечує та відповідає за захист та безпеку інформації в системі відповідно до вимог Закону України “Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах”, виконує інші, передбачені проектом закону функції щодо діяльності Е-резидентів-підприємців.

Проектом закону також запропоновано норму, згідно з якою Е-резидент-підприємець може здійснювати виключно такі види господарської діяльності: видання комп’ютерних ігор (58.21 КВЕД); видання іншого програмного забезпечення (58.29 КВЕД); комп’ютерне програмування (62.01 КВЕД); інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних систем (62.09 КВЕД); оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність (63.11 КВЕД) тощо.

У проекті закону передбачено положення, згідно з яким Е-резидент-підприємець для здійснення підприємницької діяльності має право на відкриття рахунку лише в одній самостійно обраній ним банківській установі на території України.

Проектом закону також пропонується встановити спеціальні правила звітування Е-резидентів-підприємців, що є інструментом посиленого контролю за своєчасною та правильністю сплати ними податків.

Так Е-резиденту-підприємцю одночасно з реєстрацією його Е-резидентом-підприємцем в податковому органі створюється особистий електронний кабінет, через який  відбувається взаємодія Е-резидента-підприємця з контролюючими органами.

Також  проектом закону встановлено, щодля цілей оподаткування Е-резидент-підприємець зобов’язаний в інформаційній системі «Е-резидент» в порядку та в строки, встановлені Кабінетом Міністрів України, розміщувати мовою оригіналу та українською мовою: інформацію про відкриття розрахункових рахунків в банку-резиденті України; електронні копії договорів, пов’язаних з веденням господарської діяльності такого Е-резидента-підприємця;електронні копії первинних документів, які підтверджують здійснення господарських операцій такого Е-резидента-підприємця;інформацію про транзакції щодо надходження або списання коштів з банківських рахунків таких Е-резидентів-підприємців; декларації платника єдиного податку тощо. Зазначеним проектом закону також пропонується внести зміни до деяких інших законодавчих актів України. Зокрема, пропонується доповнити статтю 1087 Цивільного кодексу України частиною четвертою, якою передбачити порядок проведення розрахунків фізичних осіб-підприємців, що зареєстровані електронними резидентами, виключно у безготівковій формі. Проектом закону також пропонується внести відповідні зміни до наступних законів України: “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” тощо.

Так, 13 липня 2021 року Законодавчий акт прийнято Верховною Радою України у І читанні.
Іноземні ІТ-спеціалісти зможуть віддалено вести бізнес в Україні за найпривабливішими умовами!

Проєкт е-Резидентство відкриє державі величезні можливості для інвестицій. Він покращить національний імідж України на міжнародному IT-ринку та приноситиме в державний бюджет понад $1 500 000 надходжень щороку. Проєкт збільшить обсяг українських послуг в IT-сфері та дозволить вивести Україну в топпозиції з розвитку технологій та інновацій у світі!

Законодавчий Акт дозволить врегулювати механізми оподаткування е-резидентів та створюватиме умови для:
  • дистанційної реєстрації е-резидентів як фізичної особи-підприємця
  • ведення підприємницької діяльності в юрисдикції України
  • відкриття банківських рахунків онлайн
  • доступу до адміністративних послуг із кваліфікованим електронним підписом
Щоб отримати статус е-резидента, іноземець має подати заяву на порталі е-резидентства та пройти перевірку згідно з чинним законодавством у СБУ та МВС. Обов’язковим для отримання статусу є ідентифікація та верифікація особи в консульській установі. Після цього іноземець отримує ІПН, статус е-резидента та електронний підпис. Надання статусу та доступ до адміністративних послуг надається через портал Дія за допомогою використання е-резидентом Дія.Підпису.
Цей Закон набере чинності через три місяці з дня, наступного за днем його опублікування.
Прийняття законопроекту забезпечить встановлення сприятливих умов для ведення бізнесу е-резидентами в Україні, що створить механізм для залучення нових інвестицій, а також призведе до збільшення доходів державного бюджетів, шляхом наповнення його за рахунок податків, що сплачуються е-резидентами.

Про ще один новий сервіс ДПСУ ми писали нещодавно:

Новий сервіс ДПС «Е-повернення» помилково сплаченого боргу та боргової переплати в режимі 24/7 у 3 кліки

Читайте також про цифровий розвиток України:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.