Нова вимога НБУ про розкриття структур власності небанківських фінансових установ набула чинності

Спрощення регулювання трудових відносин у сфері малого і середнього підприємництва та зменшення адміністративного навантаження на підприємницьку діяльність: Законопроект 5371
15.04.2021
Нацкарантин за Постановою КМУ №405 від 21.04.2021 р. продовжено: про обмеження, мораторії, штрафи, пеню, допомогу, перевірки
25.04.2021
Show all
Нова вимога НБУ про розкриття структур власності небанківських фінансових установ набула чинності

Пошук / Search

Нова вимога НБУ про розкриття структур власності небанківських фінансових установ набула чинності: Постанова НБУ №30

16 квітня 2021 року опубліковано Постанову Національного Банку України від 14 квітня 2021 року “Про затвердження Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг” за номером 30

Вимоги до розкриття структур власності небанківських фінустанов запрацювали з 17 квітня 2021 року.
Упродовж двох місяців (до 17 червня 2021 року) небанківські фінансові установи повинні розкрити свої структури власності.
Упродовж 6 місяців з дати набрання чинності новими правилами, тобто до 17 жовтня 2021 року, компанії, які не мають прозорих структур власності, матимуть змогу виправити цю ситуацію та привести їх у відповідність до нових вимог. 
В разі неусунення проблем в обумовлений термін НБУ матиме право прийняти рішення про анулювання всіх ліцензій установи.
В разі неусунення проблем в обумовлений термін Національний банк матиме право прийняти рішення про анулювання всіх ліцензій установи.

Всі небанківські фінансові установи (окрім кредитних спілок), а також лізингодавці, оператори поштового зв’язку, які мають право надавати окремі фінансові послуги, повинні будуть подати до Національного банку України інформацію про свою структуру власності. Вони також мають опублікувати її на власних вебсайтах. Крім цього, усі компанії, які звертатимуться до Національного банку для отримання ліцензії, також повинні розкривати своїх власників та зв’язки між ними.


НБУ розпочав опрацьовувати вже подані документи про структури власності та виділив кілька типових питань, на які варто звернути увагу надавачам фінпослуг:
 • запевнення про відповідність структури власності вимогам Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг (далі – Положення) є окремим документом. Він подається додатково до повідомлення про подання відомостей про структуру власності, відомостей про структуру власності та схематичного зображення структури власності (якщо структура власності відповідає вимогам Положення);
 • надавач фінансових послуг може не мати відповідальної особи або нею може бути особа, уповноважена на підписання документів про структуру власності;
 • дата підписання усіх документів про структуру власності має співпадати з датою їх подання та з датою, станом на яку вони подаються (це стосується лише первинного подання документів про структуру власності);
 • підставою для подання документів про структуру власності, яку потрібно зазначити в повідомленні про подання відомостей про структуру власності, є «Відповідно до вимог пункту 2 постанови Правління Національного банку України від 14 квітня 2021 року №30» (стосується лише первинного подання документів про структуру власності);
 • схематичне зображення структури власності в електронному вигляді складається у форматі pdf та має забезпечувати можливість контекстного пошуку будь-якої розміщеної на ньому інформації. Тобто це має бути pdf-файл, створений шляхом конвертування з текстового редактора, а не шляхом сканування документа на паперовому носії;
 • у схематичному зображенні структури власності не має бути конфіденційної інформації стосовно осіб, які входять до структури власності надавача фінансових послуг;
 • якщо надавач фінпослуг подає до Національного банку опис заходів щодо приведення своєї структури власності у відповідність до вимог Положення, то з повідомлення про подання відомостей про структуру власності (додаток 1 до Положення) потрібно видалити речення: «Запевняю, що структура власності надавача фінансових послуг відповідає вимогам Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг».
Щоб спростити подання документів про структуру власності, НБУ запустив спеціальну тематичну вебсторінку (лендинг).
На вебсторінці розміщено інструкцію щодо подання відомостей про структуру власності, найпоширеніші питання про підготовку документів та відповіді на них, а також іншу корисну інформацію. Ця сторінка постійно поповнюватиметься новими матеріалами стосовно порядку розкриття структур власності надавачів фінансових послуг.
Щоб спростити подання документів про структуру власності, Національний банк запустив спеціальну тематичну вебсторінку (лендинг). На вебсторінці розміщено інструкцію щодо подання відомостей про структуру власності, найпоширеніші питання про підготовку документів та відповіді на них, а також іншу корисну інформацію. Ця сторінка постійно поповнюватиметься новими матеріалами стосовно порядку розкриття структур власності надавачів фінансових послуг.

Вимоги до структури власності – один із ключових елементів нового регулювання на ринку небанківських фінансових послуг, про що Національний банк неодноразово зазначав у своїх комунікаціях з ринком. На жаль, до сьогодні вимоги до прозорості структури власності небанківських фінансових установ були фактично відсутні. Затвердження таких вимог дозволить розкрити всіх справжніх власників фінустанов і у результаті зробити небанківський ринок більш прозорим.

Прозора структура власності – одна з ключових ліцензійних умов. Розуміючи важливість та комплексність завдання, передбачено більш ніж достатній термін для розкриття власників. Впровадження цих змін буде здійснено в строк. Ще до отримання відомостей від компаній, проаналізовано всю інформацію про власників із відкритих джерел. Водночас самі фінустанови повинні самостійно контролювати відповідність своїх структур власності та повідомляти регулятора у разі їхніх змін.

До основних критеріїв Положення про вимоги до структури власності надавачів фінансових послуг, які обов’язково мають бути забезпечені небанківськими фінансовими установати, віднесено:
 1. Репутаційні критерії:
  1. Власник істотної участі юридичної особи є учасником трьох і більше юридичних осіб, у деяких є керівником та/або бухгалтером/підписантом (уповноваженим на підставі акта юридичної особи, договору та довіреності).
  2. У статуті юридичної особи наявні обмеження повноважень керівника, який є власником істотної участі.
  3. Вчинення правочинів або звернення третьої особи за довіреністю у зв’язку з обмеженою дієздатністю власника істотної участі, позбавленням волі або проходженням військової служби.
  4. Наявність інформації про відкриті кримінальні провадження з розслідування злочинів у сфері господарської діяльності щодо власника істотної участі або юридичної особи, її керівників та/або представників.
  5. Наявність інформації про вплив та координацію дій третіми особами на прийняття рішень власником істотної участі стосовно господарської діяльності юридичної особи.
  6. Невизначеність, необізнаність власника істотної участі в питаннях планування подальшої господарської діяльності юридичної особи, її стратегічних цілей, розподілу та використання дивідендів.
  7. Наявна інформація про неодноразове обмеження прав власника істотної участі юридичної особи та/або самої юридичної особи щодо розпоряджання грошовими коштами, розміщеними на його/її рахунку(ах), виконання банком арешту коштів, що зберігаються на рахунку клієнта – юридичної особи, зупинення (подальше зупинення, продовження зупинення) здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій) клієнта – юридичної особи за ініціативою банків/спеціально уповноваженого органу.
  8. Відсутність інформації щодо діяльності (в ролі підприємця, учасника або керівника іншої юридичної особи чи учасника у спільній діяльності тощо), у тому числі даних, що містять відомості про ділову репутацію власника істотної участі та/або можуть підтвердити відповідність заявленому статусу власника істотної участі.
  9. Наявність документів щодо представництва інтересів власника істотної участі, які надають іншій особі повноваження щодо здійснення операцій за рахунками власника істотної участі та/або розпорядження його майном та/або участі й голосування на загальних зборах за відсутності інструкцій власника істотної участі.
  10. Наявність інформації про належність власника істотної участі або юридичної особи до осіб, близьких або пов’язаних із публічними особами.
 2. Реєстраційні критерії:
  1. Адреса місцезнаходження юридичної особи збігається з адресою масової реєстрації платників податків (за винятком адрес розміщення бізнес-центрів).
  2. Наявні факти неодноразової зміни власника істотної участі та/або керівника юридичної особи, та/або зміни найменування юридичної особи за відсутності ознак економічної доцільності таких змін.
  3. Наявність інформації про реєстрацію юридичної особи за викраденими, втраченими документами або документами осіб, які померли або яких не існує.
  4. Керівником юридичної особи/власником істотної участі є особа:
   • яка належить до соціально вразливих верств населення (студенти, пенсіонери, особи, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку);
   • зі специфічним соціальним статусом (малозабезпечені, бездомні особи);
   • молодого (до 20 років) чи похилого (після 75 років) віку;
   • яка зареєстрована на непідконтрольній Україні території (тимчасово окупована територія в Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим та місті Севастополі) та не має статусу внутрішньо переміщеної особи.
  5. Місцезнаходженням юридичної особи є приміщення за адресою, що є місцезнаходженням іншої юридичної особи, учасник(ки) яких не є власниками або асоційованими особами власника такої квартири.
  6. Наявна інформація, що власник істотної участі/контролер юридичної особи не здійснював дій щодо реєстрації юридичної особи та реєстрація юридичної особи відбулася без його відома.
  7. Місцезнаходженням юридичної особи є вигадана або недійсна адреса.
  8. Наявні факти зміни власника істотної участі або керівника юридичної особи, який належав/належить до публічних осіб.
  9. Більшість членів виконавчого органу або ради (спостережної/наглядової) або голова виконавчого органу (директор), які мають можливість керувати основними видами економічної діяльності, або їх асоційовані особи є працівниками або колишніми працівниками інших юридичних осіб, що мають спільного контролера.
  10. Юридична особа є компанією, спеціально створеною для виконання завдань іншої юридичної особи.
  11. Власник істотної участі, який є керівником та/або бухгалтером/підписантом надавача фінансових послуг, проживає у віддаленій від місця відкриття банківського рахунку місцевості за умови, що відділень цього банку в регіоні проживання немає.
  12. Місце реєстрації власника істотної участі розташоване в юрисдикціях, що визначені офшорними за законодавством України, або в законодавстві яких існує механізм “номінальної/довірчої” власності за умови нерозкриття структури власності таких компаній.
 3. Операційні критерії:
  1. Юридична особа залежить від іншої особи в питаннях надання важливих послуг, технологій, матеріалів та/або не має (у власності або користуванні) виробничих потужностей/торговельно-складських приміщень, інших активів, необхідних для ведення задекларованої господарської діяльності, або обсяги господарської діяльності непорівнянні з обсягами наявних активів.
  2. Наявна інформація, що юридична особа не виконує законодавчих вимог щодо подання звітності до фіскальних органів/органів статистики.
  3. Кількість працівників (у тому числі таких, що працюють за цивільно-правовими угодами, зокрема договорами підряду) юридичної особи не відповідає виду та обсягам її діяльності.
  4. Юридичні особи, які зазначають, що мають різних власників істотної участі, керівників і різне місцезнаходження, проводять банківські платежі, використовуючи одну і ту саму ІР-адресу (інтернет-протокол).
  5. Основний вид діяльності власника істотної участі надавача фінансових послуг:
   • оптова торгівля;
   • консалтингові, юридичні, брокерські послуги;
   • інші аутсорсингові та посередницькі види діяльності.
  6. Юридична особа часто (більше двох разів на рік) змінює основні види діяльності.
  7. Юридична особа належить до групи осіб, пов’язаних між собою спільною господарською діяльністю.
  8. Основна діяльність юридичної особи здійснюється за участю іншої юридичної особи або від імені такої особи.
  9. Юридична особа здійснює свою господарську діяльність переважно з одними і тими самими особами, власники істотної участі яких належать до осіб, близьких або пов’язаних із публічними особами. Ціни, за якими відбувся продаж або викуп активів та/або надання або отримання послуг юридичною особою іншій юридичній особі або юридичною особою від іншої юридичної особи суттєво відрізняються від ринкових.
 4. Економічні критерії:
  1. Фінансовий стан власника істотної участі в надавачі фінансових послуг є не співмірним/недостатнім для володіння корпоративними правами надавача фінансових послуг та/або іншої юридичної особи у структурі власності надавача фінансових послуг.
  2. Неможливість підтвердження власником істотної участі відповідності власного фінансово-майнового стану вимогам, визначеним нормативно-правовим актом Національного банку України з питань ліцензування надавачів фінансових послуг.
  3. Розмір грошових коштів власника істотної участі у надавачі фінансових послуг, розміщених на рахунках у банках, менший 500 000 гривень.
  4. Постійний мінімальний або нульовий залишок грошових коштів за наявності значних оборотів за рахунками (за даними виписок).
  5. Немає доходів або вони формуються переважно за рахунок непрофільних (неосновних) видів діяльності.
  6. Операційні грошові потоки від’ємні протягом останніх кількох років та/або бізнес фінансується переважно за рахунок фінансової допомоги.
  7. Наявність значних зовнішніх та/або внутрішніх довгострокових запозичень від фізичних та/або юридичних осіб (крім банків), які не входять до структури власності надавача фінансових послуг.
  8. Майновими та/або фінансовими поручителями за угодами, що передбачають запозичення коштів, виступають юридичні та/або фізичні особи, які не відображені в структурі власності надавача фінансових послуг.
Основні вимоги до прозорості структур власності:
 • Небанківські фінустанови мають відображати інформацію про всіх власників істотної участі та ключових учасників. Також вони повинні розкривати характер взаємозв’язків між ними. Документи про структуру власності мають містити повну та достовірну інформацію на дату подання.
 • Всі власники істотної участі мають погодити таке володіння з регулятором: про набуття істотної участі, так і її збільшення. 
 • У структурі власності не має бути осіб, яким заборонено володіти корпоративними правами та/або здійснювати значний або вирішальний вплив на діяльність установи. 
Ознаки непрозорої структури власності
 • Відсутність власників істотної участі 

Структура власності надавача фінансових послуг є непрозорою, якщо пакет акцій роздроблений між номінальними акціонерами так, щоб кожен мав менше 10%. Такий спосіб використовують фінустанови, щоб уникнути погодження регулятора. 

 • Циклічна структура власності

Структура власності є непрозорою, якщо фінустанова де-факто володіє сама собою. Тобто, коли надавач фінпослуг є власником істотної участі в юрособі, яка є одночасно власником істотної участі в надавачі.  

 • Використання трастових конструкцій із порушенням встановлених вимог

Установи мають право використовувати трастові конструкції виключно за умови розкриття повної та достовірної інформації про таку конструкцію Національному банку. Структура власності є непрозорою, якщо українські бенефіціари ховаються від розкриття, користуючись іноземними (офшорними) компаніями, іноземними номінальними утримувачами акцій або трастами. 

 • Непогодження з регулятором набуття істотної участі

У разі, якщо у структурі власності є особи, які прямо або опосередковано володіють понад 10% капіталу установи, але не погодили таке набуття з регулятором, такі структури також вважатимуться непрозорими.

Наслідки невідповідності структури власності вимогам

Регулятор надаватиме установам час для виправлення ситуації у разі виявлення проблем зі структурою власності. Однак, у разі їх неусунення Національний банк матиме право прийняти рішення про анулювання всіх ліцензій, виданих установі або особі.

Перехід на електронний документообіг

Відомості про структуру власності подаватимуться до Національного банку України у електронній формі. Опис показників та інші технологічні вимоги до подання відомостей в електронній формі будуть розміщені на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку України до відома учасників ринку в розділі “Статистика/Організація статистичної звітності”. 

Постанова доступна для завантаження:

Читайте також про:
На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.