Нарахування та виплата допомоги з тимчасової непрацездатності по-новому: Законопроект Мінсоцполітики 2021

Усе про ліцензії на здійснення валютних операцій 2021: Постанови 25 та 26 НБУ
03.04.2021
Податкові зміни в Агросфері – звільнення від податків у разі втрати сільськогосподарської продукції – Законопроект 5333
13.04.2021
Show all
Нарахування та виплата допомоги з тимчасової непрацездатності по-новому: Законопроект Мінсоцполітики 2021

Пошук / Search

Нарахування та виплата допомоги з тимчасової непрацездатності по-новому: Законопроект Мінсоцполітики 2021

29 березня 2021 року на сайті Міністерства соціальної політики України оприлюднено Законодавчий акт “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування України”

Даний Законопроект стосуватиметься як порядку оплати частини лікарняного за рахунок ФСС, так і розрахунку суми допомоги з тимчасової непрацездатності та уточнення термінів у зв’язку з запровадженням електронних листків непрацездатності.

Метою проекту акта є підвищення доступності та спрощення надання сервісів Фонду соціального страхування України, забезпечення фінансової стійкості Фонду.

Якщо законопроект буде прийнято, то він набере своєї чинності з 1 серпня 2021 року, крім змін до розміру допомоги залежно від страхового стажу працівника.

Стрімкий розвиток цифрових технологій обумовлює необхідність перегляду правовідносин, пов’язаних із забезпеченням гарантій застрахованих осіб за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та страхуванням від нещасного випадку.

Осучаснення механізмів виконання Фондом функцій страховика є невід’ємною складовою досягнення цілей державної політики цифрового розвитку.

Для реалізації цієї мети необхідно внести зміни до Закону України ,,Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування” (Закон № 1105) та інших законів, передбачивши для страховика, страхувальників і застрахованих осіб можливості реалізації власних прав та обов’язків, використовуючи цифрові технології, урегулювати правовідносини, що виникнуть за таких умов, а також актуалізувати чинні норми.

Окрім того, у зв’язку з підвищенням рівня захворюваності в період пандемії гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2  за минулий рік відбулося різке зростання видатків Фонду на матеріальне забезпечення. Така ж тенденція спостерігається і сьогодні. Ця проблема особливо загострюється в умовах спаду економічної активності, наслідком якого є зменшення надходжень від сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Зазначені фактори призвели до критичної стану фінансування виплат Фонду.

Ситуація потребує нагального вирішення, оскільки створює ризики порушення реалізації гарантованого Конституцією України права громадян на соціальний захист, що, зокрема, включає їх забезпечення у разі тимчасової втрати працездатності.

Вирішення проблеми можливе шляхом посилення ролі держави як гаранта реалізації застрахованими особами своїх прав у процесах формування і реалізації фінансової та кадрової політики Фонду, а також посилення страхових принципів у частині умов участі застрахованих осіб і страхувальників у страхуванні у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності.

Законопроект передбачає:
 1. Скоротити кількість документів, що подаються особами до Фонду для призначення страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку з 21 до 1.
 2. Передбачити можливість доступу до сервісів Фонду через Єдиний державний вебпортал електронних послуг ,,Дія”.
 3. Передбачити можливість електронної взаємодії Фонду з державними електронними ресурсами через національну систему електронної взаємодії ,,Трембіта” з метою одержання інформації, необхідної для призначення та контролю страхових виплат (проектом акта, наразі, додатково передбачається встановити обмін інформацією із 10 реєстрами та системами).
 4. Уточнити та привести у відповідність із Сімейний кодексом України коло осіб, які мають право на одноразові та щомісячні страхові виплати за страхуванням від нещасного випадку, що значно скоротить кількість судових позовів щодо встановлення права на отримання страхових виплат у разі смерті потерпілого.
 5. Посилити відповідальність держави за дотримання прав застрахованих осіб:
  • надати повноваження Кабінету Міністрів України в частині: вирішення питань бюджетної політики Фонду; затвердження порядку відчуження майна Фонду; затвердження нормативно-правових актів, що регулюють правовідносини, пов’язані із виконанням завдань і функцій Фонду, що є суміжними із сферами державних політик, завдання щодо формування та реалізації яких віднесені до повноважень інших центральних органів виконавчої влади; призначення та звільнення директора виконавчої дирекції Фонду;
  • передбачити повноваження Мінсоцполітики щодо: внесення Уряду пропозицій стосовно призначення та звільнення директора виконавчої дирекції Фонду; погодження призначення та звільнення директором його заступників і керівників управлінь виконавчої дирекції фонду; внесення в порядку державного нагляду подань відповідному суб’єкту призначення щодо звільнення зазначених посадових осіб;
  • визначити Фонд юридичною особою публічного права.
 6. Актуалізувати норми законодавства у зв’язку із запровадженням електронного реєстру листків непрацездатності.
 7. Посилити страхові принципи щодо визначення розміру допомоги по тимчасовій працездатності в залежності від періоду сплати страхових внесків. Пропонується установити підхід, за якого допомога виплачується у розмірах починаючи від 50 % середньої заробітної плати (доходу) з покроковим збільшенням на 10 % за кожні 5 років страхового стажу і наданням права на виплату в розмірі 100 % за умови наявності більше 20 років стажу. При цьому чинні умови щодо розміру матеріального забезпечення у розмірі 100 % заробітної плати (доходу) для пільгових категорій не змінюються. Зазначене зменшить витрати бюджету Фону на матеріальне забезпечення орієнтовно на 20 відсотків.
 8. Забезпечити збалансований, з урахуванням світового досвіду, підхід до оплати перших днів тимчасової непрацездатності роботодавцем, збільшивши період оплати з 5 до 10 перших днів страхового випадку. Зазначене зменшить витрати бюджету Фону на матеріальне забезпечення орієнтовно на 30 відсотків.
 9. Усунути правову прогалину, що виникла у зв’язку з прийняттям Закону України ,,Про реабілітацію в сфері охорони здоров’я” № 1053-IX від 03.12.2020 (далі – Закон № 1053), яким внесено зміну до підпункту 1 частини першої статті 22 Закону № 1105, що вводяться в дію з 30.06.2021. Згідно з цією зміною допомога по тимчасовій непрацездатності надаватиметься застрахованій особі лише у разі тимчасової непрацездатності на період реабілітації внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві. Таким чином з 30.06.2021 застраховані особи фактично будуть позбавлені права на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві на загальних підставах. Проектом акта пропонується викласти відповідну норму в редакції Закону № 1105, що діяла до набрання чинності Законом № 1053.
Реалізація акта матиме вплив на ключові інтереси застрахованих осіб, страхувальників, лікарів. Прийняття акта дозволить створити умови для спрощення та пришвидшення процедур, необхідних для призначення матеріального забезпечення, страхових виплати та надання соціальних послуг за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та страхуванням від нещасного випадку, скоротить видатки і забезпечить фінансову стійкість Фонду.
Заінтересована сторонаВплив реалізації акта на заінтересовану сторонуПояснення очікуваного впливу
Застраховані особи    Усунення ризиків нестачі страхових коштів для отримання страхових виплат; спрощення процедури призначення страхових виплат; зменшення часу на проведення страхових виплат.  1.Установлення підходу, за якого допомога виплачується у розмірах починаючи від 50 % середньої заробітної плати (доходу) з покроковим збільшенням на 10 % за кожні 5 років страхового стажу і наданням права на виплату в розмірі 100 % за умови наявності більше 20 років стажу скоротить поточні видатки Фонду та усуне ризики нестачі страхових коштів; 2. Забезпечення інформаційної взаємодії Фонду з державними реєстрами та базами даних скоротить кількість документів, що надаються для отримання страхових виплат з 21 до 1, автоматизує процес їх опрацювання. Відтак зменшить час для призначення виплат. Водночас електронна форма листків непрацездатності спростить процес засвідчення тимчасової непрацездатності в закладі охорони здоров’я, пришвидшить отримання інформації про непрацездатність працівника роботодавцем, зменшить час на проведення виплат.
Страхувальники  1. Збільшення витрат на оплату перших днів тимчасової непрацездатності роботодавцем. 2. Усунення ризиків нецільових витрат на оплату необґрунтованих листків непрацездатності.1. Збільшивши періоду оплати з 5 до 10 перших днів страхового випадку, призведе до збільшення відповідних витрат. 2. Функціонування електронного реєстру листків непрацездатності та запровадження ефективного механізму перевірки обґрунтованості медичних висновків з тимчасові втрати працездатності мінімізує випадки фальсифікації відомостей про стан здоров’я працівників.
Лікарі1. Спрощення процесу засвідчення тимчасової непрацездатності застрахованим особам та членам їх сімей. 2. Підвищення рівня правової свідомості в питаннях дотримання законодавства під час засвідчення тимчасової непрацездатності застрахованим особам та членам їх сімей.1. Функціонування електронного реєстру листків непрацездатності у взаємодії з електронною системою охорони здоров’я спростить процес документального засвідчення тимчасової непрацездатності, забезпечить оперативне отримання лікарем інформації про наявні та попередні страхові випадки у пацієнта. 2. Запровадження ефективного механізму перевірки обґрунтованості медичних висновків з тимчасові втрати працездатності створить превенцію правопорушень, пов’язаних із фальсифікацією відомостей про стан здоров’я.

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Основи законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, закони України ,,Про захист персональних даних”, ,,Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, ,,Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, ,,Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус”, ,,Про Кабінет Міністрів України”, ,,Про виконавче провадження”, ,,Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення”, ,,Про оренду державного та комунального майна”.

Порівняльна таблиця до Законопроекту України ,,Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування України” стосовно вищезазначених Законодавчих актів доступна для завантаження:

Зміни для роботодавця
Ззбільшення періоду лікарняного, який оплачується за рахунок роботодавця.

Якщо наразі ФСС виплачує допомогу з тимчасової непрацездатності починаючи з 6-ого дня (крім винятків), то коментованим законопроектом пропонується збільшити період, який оплачується роботодавцем, до 10-ти днів. І лише з 11-ого дня лікарняний оплачується за рахунок коштів ФСС.

Ця зміна за текстом законопроєкту має окрему дату початку своєї дії – з 01.01.2022 р.

Зміни для працівника
Законопроектом ініціюються зміни у розмірі допомоги, що виплачується, залежно від страхового стажу
Чинна редакція Законопроєкт
50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до трьох років;50% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж до п’яти років;
60% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від трьох до п’яти років;60% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до десяти років;
70% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’яти до восьми років;70% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від десяти до п’ятнадцяти років;
80% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж від п’ятнадцяти до двадцяти років;
100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років.100% середньої заробітної плати (доходу) – застрахованим особам, які мають страховий стаж понад двадцять років.

Випадки, коли оплачується 100% середньої заробітної плати (доходу), незалежно від наявності та розміру страхового стажу, змінювати не планують.

Крім того визначено випадки, коли допомога з тимчасової непрацездатності не надається, пропонується доповнити такими випадками:

 • за період простою, крім випадків, коли тимчасова непрацездатність настала до простою;
 • за період тимчасової непрацездатності, зазначений у медичному висновку з тимчасової втрати працездатності, визнаному необґрунтованим.
Розмір допомоги на поховання
Згідно зі законопроектом він вже є фіксованим (тобто прибрана згадка, що розмір встановлюється правлінням фонду) і становить двократний розмір прожиткового мінімуму (наразі не менше одного прожиткового мінімуму).
Чинна редакція
Законопроект
встановлюється правлінням Фонду, але не менше розміру прожиткового мінімуму, встановленого законому двократному розмірі прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на дату смерті
Електронний реєстр листків непрацездатності
Вводиться нове визначення листка непрацездатності – це сформований програмними засобами електронного реєстру листків непрацездатності на підставі медичного висновку з тимчасової непрацездатності та зареєстрований за єдиним реєстраційним номером цього реєстру електронний документ, що є підставою для звільнення від роботи, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування.

Тобто виходить, що при прийнятті цього законопроєкту листком непрацездатності буде вважатися лише електронний листок непрацездатності (тобто сформований засобами відповідного електронного реєстру). А це, своєю чергою, означає плани законотворців повністю відмовитись від паперових лікарняних.

Медичний висновок з тимчасової втрати працездатності
Створений в електронній формі на підставі медичних записів і зареєстрований в електронній системі охорони здоров’я документ, який містить висновок лікаря (комісії лікарів) за результатами медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності, що засвідчує тимчасову непрацездатність, та є підставою для формування листка непрацездатності.

Діючий Закон №1105-XIV буде доповнено новими статтями 34-1 та 34-2 щодо перевірки обґрунтованості медичних висновків.

Перевірка обґрунтованості медичних висновків з тимчасової втрати працездатності буде  проводиться страховими експертами – лікарями з перевірок обґрунтованості медичних висновків з тимчасової втрати працездатності.

Страхові експерти – лікарі матимуть право:

 • проводити перевірки обґрунтованості медичних висновків з тимчасової втрати працездатності, у тому числі у закладах охорони здоров’я та у лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці;
 • доступу до облікових, розпорядчих, медичних та інших документів і матеріалів, даних електронної системи охорони здоров’я, необхідних для проведення перевірки, а також в установленому законом порядку до інформації з обмеженим доступом;
 • отримувати в межах своєї компетенції письмові пояснення, необхідну інформацію, документи, їх копії від керівника (уповноваженої особи), працівника закладу охорони здоров’я або лікарів, які провадять господарську діяльність з медичної практики як фізичні особи – підприємці.

У разі виплати матеріального забезпечення за листком непрацездатності, сформованим на підставі необґрунтованого медичного висновку з тимчасової втрати працездатності, керівники робочих органів виконавчої дирекції Фонду протягом п’яти календарних днів з дня встановлення необґрунтованості медичного висновку з тимчасової втрати працездатності матимуть право звертатися в паперовій та / або електронній формі до лікарів, які створили необґрунтований медичний висновок з тимчасової втрати працездатності, з поданням про компенсацію відповідної суми матеріального забезпечення.

Лікар зобов’язаний буде компенсувати суми матеріального забезпечення протягом десяти календарних днів з дня надходження подання про компенсацію сум матеріального забезпечення в порядку, встановленому КМУ.


Законодавчий акт уже отримав зворотній зв’язок від ЦК Профспілки.

Профспілки не погоджуються з підходами щодо виплати допомоги з тимчасової непрацездатності у розмірах починаючи від 50% середньої заробітної плати з покроковим збільшенням на 10% за кожні 5 років страхового стажу і наданням права на її виплату в розмірі 100% за умови наявності понад 20 років стажу

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вважає, що більшість пропозицій, які вносяться до Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» не можуть бути підтримані, оскільки значно звужують права застрахованих осіб.

Метою законопроекту є досягнення економії Фонду соціального страхування на 30%, зокрема, за рахунок збільшення періоду оплати роботодавцем перших днів страхового випадку застрахованих осіб з 5 до 10, а отже перекладення функцій фонду соціального страхування на роботодавців, що є неприпустимим.

Таке перекладення функцій з оплати страхових випадків на роботодавців призведе до збільшення собівартості продукції та послуг, а отже й до їх ціни, що в кінцевому результаті оплачуватиметься громадянами.

Таким чином оплата лікарняних ляже на плечі самих громадян через подорожчання вартості та ціни товарів та послуг.

У бюджетній сфері такі зміни призведуть до необхідності збільшення бюджетних видатків, що потребує одночасних змін до законодавства, яким гарантовано рівень фінансового забезпечення бюджетних закладів та установ, зокрема до Закону України «Про освіту» та «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Категорично не погоджуються з підходами щодо виплати допомоги з тимчасової непрацездатності у розмірах починаючи від 50% середньої заробітної плати (доходу) з покроковим збільшенням на 10% за кожні 5 років страхового стажу і наданням права на її виплату в розмірі 100% за умови наявності більше 20 років стажу. Такі наміри призведуть до звуження прав застрахованих осіб, що заборонено ст. 22 Конституції України.

Прослідковується також ускладнення процедури забезпечення страхових виплат. Створення контролюючих служб та покладення обов’язків з контролю на відповідальних за це посадових осіб може спричинити не лише суб’єктивну оцінку ситуації, а й потребуватиме виділення додаткових бюджетних видатків на утримання відповідних працівників, що в сучасних умовах є вкрай недоцільним та суперечить меті прийняття змін.

Не погоджується ЦК Профспілки і з запропонованою нормою до частини 2 статті 22 стосовно виплати допомоги з тимчасової непрацездатності у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), що виплачується Фондом застрахованим особам починаючи з 11 дня замість чинної норми «з 6 дня».

Є такими, що звужують права застрахованих осіб, пропозиції до частини 1 статті 23 щодо відмови в наданні допомоги з тимчасової непрацездатності за період простою.

Не погоджується ЦК Профспілки зі змінами до частини 5 статті 32 стосовно зменшення терміну звернення за призначенням матеріального забезпечення до шести календарних місяців з дня відновлення працездатності, встановлення інвалідності, закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами, смерті застрахованої особи або члена сім’ї, замість терміну 12 місяців, передбаченого чинною редакцією.

Потребує змін частина 2 статті 24 закону щодо виплати допомоги у розмірі 100% середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу особам, які перебувають у закладах охорони здоров’я, а також на самоізоляції під медичним наглядом у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19), як це передбачено для медичних працівників, що забезпечить реалізацію рівних державних гарантій для застрахованих осіб, зокрема з числа педагогічних працівників.

Необхідно вилучити пункт 1 статті 31 проекту щодо позбавлення права працівників, які працюють за сумісництвом, на отримання допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю, залишивши чинну редакцію, оскільки порушується право працівника який перебуває в трудових відносинах не лише за основним місцем роботи на оплату листка з тимчасової втрати працездатності а за іншими місцями роботи.

Зважаючи на мету закону, що полягає в досягненні економії Фонду соціального страхування, вважається недоцільним передбачення в проекті норм статті 34-1 щодо запровадження додаткового контролюючого органу в особі страхових експертів – лікарів з перевірок обґрунтованості медичних висновків з тимчасової втрати працездатності.

Тому ЦК Профспілки працівників освіти і науки України вважає, що проект закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування України» не може бути погоджений та потребує доопрацювання. 


Законодавчий акт також отримав зворотній зв’язок від Федерація роботодавців України.

Законопроект Мінсоцполітики про Фонд соцстраху призведе до двократного збільшення виплат роботодавцями.
Загрози, про які роботодавці буквально «кричали», починаючи з 2018 року, стали реальністю та боляче б’ють по бізнесу, працівниках та економіці країни.

Фонд соціального страхування визнає значні затримки у виплатах лікарняних та декретних. І це лише початок. Адже коронакриза триває і дедалі більше українців потребують допомоги від держави у боротьбі з хворобою.

При цьому Міністерство соцполітики власноруч створює проблеми у Фонді соцстрахування та намагається отримати одноосібний контроль за його грошима та кадрами. Чим хоче перекласти фінансове навантаження по сплаті лікарняних на роботодавців, які другий рік поспіль знаходяться у надскладних фінансово-економічних умовах.

Так у законопроекті Мінсоцполітики пропонується збільшити кількість перших днів лікарняного, які оплачує роботодавець з 5 до 10. При цьому Єдиний соціальний внесок роботодавці сплачуватимуть і надалі. Тобто платитимуть державі 22% ЄСВ, але працівники хворітимуть на їх утриманні.

І це при тому, що рівень промислового виробництва за рік впав майже на 5%, а більшість роботодавців втратили і без того не надто велику підтримку з боку держави.

Якщо минулого року хоча б якась частина навантаження полегшувалася виплатами по частковому безробіттю, наразі вони існують лише для невеликої долі компаній, що мають замкнений цикл виробництва.

Фактично держава отримає назад цю свою допомогу бізнесу за минулий рік. Бо величезні додаткові витрати роботодавців на оплаті лікарняних втричі перевищать її обсяги.

Адже тільки за минулий рік роботодавці сплатили окремо за перші 5 днів лікарняних понад 7 млрд грн напряму своїм працівникам. І тепер ця цифра може бути подвоєна.

А ще Мінсоцполітики пропонує не виплачувати лікарняні співробітникам підприємств, що простоюють. Тобто мало того, що життя цих компаній і так ледь жевріє, ще й мають страждати їх працівники.

Також у законопроекті пропонується радикально збільшити необхідний стаж як критерій для отримання виплати по лікарняному.

І це все на тлі того, що роботодавець роками сумлінно сплачував ЄСВ за своїх людей, яких тепер фактично заднім числом позбавляють їхніх законних страхових гарантій.

Це призведе до того, що працівники усіляко уникатимуть офіційних лікарняних та створюватимуть загрозу для власного здоров’я та здоров’я оточуючих.

Однак Уряд продовжував у ручному режимі забирати гроші з Фонду соціального страхування. Фальшиві лікарняні купувалися онлайн та призводили до величезних втрат коштів, які надходять до Фонду від роботодавців.

А ще у законопроекті Мінсоцу пропонується передати функції призначення директора Виконавчої дирекції ФССУ, його заступників, керівників обласних управлінь, схвалення проекту бюджету ФССУ від правління Фонду, до якого входять роботодавці та профспілки, до Мінсоцполітики та Кабінету Міністрів України з правом правління лише надавати пропозиції до проекту бюджету ФССУ.

Законопроект пропонує встановити, що відчуження майна Фонду здійснюється в порядку, встановленому КМУ. Зараз це питання правомочне вирішувати правління (до якого входять профспілки, роботодавці та представники Кабміну). Цікаво, навіщо створювати такий порядок? Адже Фонд утворений за кошти роботодавців, його внесків. І все майно (в тому числі нерухоме) куплене саме за ці гроші.

Роботодавці категорично не підтримують проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації функцій Фонду соціального страхування України».
СПО роботодавців вимагає відкликати законопроект та провести зустріч зі сторонами соціального діалогу на національному рівні та обговорити
 • проблеми функціонування системи загальнообов’язкового державного соціального страхування
 • напрацювання дієвих змін для усунення заборгованості коштів Фонду соціального страхування України та шляхів вирішення інших проблемних питань.
Актуально до теми:
На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.