Міжнародні фінансові організації та співпраця з Україною

Фонд соціального страхування України та пенсійний об’єднають: новий законопроект
21.09.2020
Допомога бізнесу по частковому безробіттю в умовах Covid-19: проект Міністерства економіки
22.09.2020
Show all
Міжнародні фінансові організації та співпраця з Україною

Пошук / Search

Міжнародні фінансові організації та співпраця з Україною

Міжнародна фінансова організація (МФО) – це об’єднання держав, установ, фізичних осіб, що спільно реалізують програму або мету на основі певних правил і процедур, діяльність яких виходить за національні кордони; важлива складова сучасної інституційної структури світових валютно-фінансових відносин.

Управління державними фінансами у галузі діяльності фінансових ринків, потребують поглиблених теоретичних знань та практичних навиків роботи з міжнародними фінансовими організаціями, що дають можливість:
 • узагальнювати тенденції і закономірності розвитку міжнародних фінансових організацій;
 • швидко опановувати зміни, які відбуваються у практиці взаємовідносин держави і міжнародних фінансових організацій;
 • аналізувати сутнісні характеристики співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;
 • об’єктивно оцінювати фінансові та економічні наслідки й перспективи взаємовідносин із міжнародними фінансовими організаціями;
 • аналізувати діяльність МФО на фінансових ринках при залучені ними фінансових ресурсів;
 • здійснювати організацію співпраці з міжнародними фінансовими організаціями;
 • аналізувати ефективність використання фінансових продуктів, що пропонуються МФО державам-учасницям та їх підприємствам;
 • проводити моніторинг та аналізувати роль міжнародних фінансових організацій у соціально-економічному розвитку держави;
 • визначати проблеми та знаходити можливі напрями їх вирішення що до економіко-правових основ взаємовідносин України з МФО та їх ролі у її соціально-економічному розвитку України;
 • вносити пропозиції щодо засад проведення фінансової політики держави у розрізі взаємовідносин з міжнародними фінансовими організаціями.

Україна співпрацює з багатьма міжнародними фінансовими організаціями (МФО), що надають кредитні і грантові ресурси на підтримку економіки держави.

Кошти міжнародних фінансових інституцій є найдешевшим джерелом кредитування.

Ціна кредитних коштів МФО є дуже вигідною, терміни кредитування є достатніми для того, щоб реалізувати проекти. В процесі підготовки нових проектів між делегаціями України та МФО проводяться переговори щодо визначення напрямів, умов, етапів реалізації кредитів, тобто банки надають кредити, які потрібні державі й спрямовані на найважливіші напрямки розвитку економіки. Виконавці проектів (бенефіціари) часто скаржаться на існування в Україні жорстких бюрократичних процедур щодо співпраці з МФО та на жорсткі бюрократичні процедури самих МФО. Між тим, проекти МФО, які працюють в приватному секторі України, долають ці труднощі і успішно використовують кредитні кошти.

Міністерство фінансів, яке є відповідальним за координацію підготовки та реалізацію проектів МФО, не має підрозділу, який відповідав би за співпрацю з МФО. Департамент міжнародних фінансових проектів в Міністерстві працює з проектами МФО суто технічно. Питання щодо стратегій організацій, членства, членських внесків, квот, можливості вступу України до міжнародних організацій, де вона не є членом, участі у щорічних зборах та інших форумах не належать до компетенції Департаменту. Необхідне створення в Міністерстві фінансів структури, яка б реально виконувала функцію координатора співробітництва.

Крім направлення ресурсів до загального фонду Державного бюджету та резервів НБУ, МФО надають Україні фінансові кошти на інвестиційні проекти, які реалізуються в державному секторі. В Україні використання таких коштів залишається на незадовільному рівні, оскільки однією з важливих проблем, з якою стикається Україна в процесі співпраці з МФО, є затримки в імплементації міжнародних договорів по проектах міжнародних фінансових інститутів. Йдеться про інвестиційні проекти Світового Банку, Європейського Інвестиційного Банку, Європейського банку реконструкції та розвитку,НЕФКО, німецького банку KfW та багатьох інших кредитних і донорських організацій, які підтримують Україну. Протягом кількох років значна частина коштів для інвестиційних проектів, що є підписаними і ратифікованими, не надходить в Україну, чи надходить із значними затримками.

 Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) відповідно до свого мандату кредитує лише державний сектор та надає державні гарантії. На сьогодні в Україні на етапі реалізації проекти банку в сферах соціальної політики, охорони здоров’я, енергетики, інфраструктури, муніципального кредитування.
Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) є одним з найбільших міжнародних банків за обсягами кредитування в Україну. Крім державного сектору, банк кредитує і приватний сектор. Головні напрямки кредитування: енергетика, інфраструктура та фінансовий сектор.
Європейський інвестиційний банк (ЄІБ), що є банком Європейського Союзу, кредитує, головним чином, енергетику, інфраструктуру та муніципальний сектор, допомагає відновити муніципальну та соціальну інфраструктуру в регіонах Східної України, що постраждали внаслідок військового конфлікту. ЄІБ, який є одним з найбільших і найвпливовіших банків у світі.

Міжнародне співробітництво Національного банку України направлене на зміцнення та стабільність фінансової системи України, інтегруючись до світового фінансового простору та наближаючись до Європейського Союзу.

Напрямки міжнародного банківського співробітництва України:
 • європейська інтеграція – виконання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та інших міжнародних зобов’язань;
 • двостороннє співробітництво з центральними банками та регуляторами фінансових ринків інших держав;
 • співпраця з міжнародними фінансовими організаціями – Міжнародним валютним фондом, Групою Світового банку, Європейським банком реконструкції та розвитку, Європейським інвестиційним банком, Чорноморським банком торгівлі та розвитку, Банком міжнародних розрахунків;
 • взаємодія з іноземними інвесторами;
 • міжнародними та європейськими партнерами та донорськими організаціями над реалізацією проектів міжнародної технічної допомоги у фінансовому секторі України.
Міжнародні організації та установи, в яких Національний банк України має членство, представлений від імені України та взаємодіє, такі:
 • Міжнародний валютний фонд (IMF)
 • Чорноморський банк торгівлі та розвитку (BSTDB)
 • Група Світового банку
 • Європейський банк реконструкції та розвитку (EBRD)
 • Європейський інвестиційний банк (EIB)
 • Банк міжнародних розрахунків (BIS)
 • Клуб голів центральних банків країн Центральної Азії, Чорноморського регіону та Балкан
 • Європейська регіональна консультативна група при Раді з фінансової стабільності (FSB)
 • Базельська консультативна група Базельського комітету з питань банківського нагляду Банку міжнародних розрахунків (BCG)
 • Комітет Ірвінга Фішера з питань статистики центральних банків Банка міжнародних розрахунків (IFC)
 • Група банківських наглядових органів Центральної та Східної Європи Група банківських наглядових органів Центральної та Східної Європи (BSCEE)
 • Віденська ініціатива
 • Консультативна група Європейського фонду для Південно-Східної Європи (EFSE)
 • Міжнародна мережа фінансової освіти Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD/INFE)
 • Мережа бізнес-циклів зони євро (EABCN)
 • Міжнародна організація з захисту прав споживачів фінансових послуг (FinCoNet)
 • Міжнародна асоціація ринків капіталу (ІСМА)
 • Міжнародна мережа регуляторів кредитних спілок (ICURN).

26 листопада 2020 року Кабінет Міністрів України схвалив доопрацьований Мінфіном України проект Державного бюджету-2021, в процесі доопрацювання якого були проведені консультації з МВФ щодо формування спільного бачення основних бюджетних показників у рамках програми партнерства України і МВФ – рамки доходів, видатків і дефіциту. В цілому, параметри бюджету-2021 збігаються з оцінками фахівців Фонду, що було важливим для продовження успішної співпраці між Україною та МВФ.

11 грудня 2020 року відбувся захід міжнародної конференції «Україна: інвестиційна гавань в часи змін», який присвячений прогресу реформ і покращенню умов для бізнесу в Україні, організований урядовим Офісом із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest за підтримки Програми USAID «Конкурентоспроможна економіка України», що зібрав близько тисячі учасників – представників бізнес-спільноти з понад 60 країн світу.
Метою стимулювання економічного зростання український уряд продовжує співпрацю з міжнародними фінансовими організаціями, зокрема МВФ, Світовим банком та іншими партнерами щодо питань промислового безвізу, угоди про Спільний авіаційний простір та приєднання України до європейської енергетичної мережі ENTSO-E.

05 та12 квітня 2021 року відбулись засідання групи країн-членів МВФ та Світового банку під час Щорічних весняних зборів.

Під час зустрічі було представлено спільне бачення групи країн: Вірменії, Боснії і Герцеговини, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Грузії, Ізраїлю, Молдови, Чорногорії, Нідерландів, Північної Македонії, Румунії та України.

Група країн-членів підтримує роль Світового банку в забезпеченні чіткого та послідовного аналізу фінансових потреб кожної країни й спроможності обслуговування боргу. Також підкреслено важливість постійного доступу до пільгових ресурсів для фінансування пріоритетів зеленого, стійкого та інклюзивного розвитку.

Обговорено плани співпраці на найближче майбутнє – підготовку до запуску п’яти нових спільних проектів.
На сьогодні вибірка коштів в рамках портфелю Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР), порівняно із іншими міжнародними фінансовими організаціями, є найбільшою – станом на 01.01.2021 склала $693,55 млн. і це у 2,3 раза більше, ніж рік тому.

18 травня 2021 року, відбулася зустріч Міністра фінансів Сергія Марченка з Регіональним директором Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупом Банерджі. 
Під час зустрічі сторони обговорили додаткове фінансування на боротьбу з пандемією, позику на політику розвитку у сфері економічного відновлення, угоду щодо удосконалення вищої освіти в Україні та інші проекти, які реалізуються за кредитні кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР). 

Сергій Марченко подякував представникам МБРР за підтримку, яку Банк надає для України та наголосив на важливості участі Світового банку у процесі реформ, спрямованих на модернізацію національної економіки, зокрема підтримку системи соціального захисту, охорони здоров’я, а також підтримки розвитку транспортної галузі в України.

Слід відмітити, що станом на 1 квітня 2021 р. на стадії реалізації знаходиться 12 інвестиційних проектів та 1 системний проект на суму 3 188,04 млн дол. США вибірка коштів за якими склала 1 751, 84 млн дол. США. Вибірка коштів в рамках портфелю МБРР порівняно із іншими МФО є найбільшою. У порівнянні з 2017 роком вибірка коштів позик МБРР (106,33 млн дол. США) збільшилась у 6,5 рази та у 2020 році склала 693,55 млн дол. США. 

Також сторони поспілкувалися про розробку нової стратегії Світового банку Country Partnership Strategy, яка має на меті досягнення країною стійкого економічного відновлення та зростання. Аруп Банерджі зазначив, що в стратегію України варто включити розвиток транспортної системи, енергетичної та аграрної сфер. Наразі Міністерством фінансів опрацьовується проект оновленого звіту проведеної Світовим банком системної діагностики країни, що містить пріоритети та стратегічні напрямки взаємодії майбутньої Програми  партнерства Банку з Україною.

Окрім того, учасники зустрічі погодились з необхідністю фінансування в удосконалення вищої освіти в Україні і надання Світовим банком технічної допомоги та експертизи в контексті проведення пенсійної реформи.

За результатами зустрічі були досягнуті домовленості про подальшу співпрацю щодо спільного фінансування вже існуючих та нових проектів.

Постійний та системний перегляд стану впровадження проектів сприяє підвищенню ефективності співпраці України з МБРР та ефективнішому використанню коштів, які надає Світовий банк.

Строк дії існуючої Стратегії партнерства Світового банку та України 2017-2021 спливає у червні 2021 року. Це означає, що вже час розпочати системну діагностику країни для визначення ключових пріоритетів для наступної чотирирічної Стратегії партнерства.


Про фінансові запозичення України у 2021 році читайте за посиланням:

Українська влада збільшить фінансові позики у 2021 році

Читайте також:

Європейський Союз (ЄС) та співпраця з Україною

Офшорні зони ЄС: зміни від 06 жовтня 2020 року

Twinning — проект НБУ з національними банками Польщі та Литви за підтримки Європейського союзу на 1 млн. євро

Економічне виробництво сучасності

Інвестиційна привабливість України: реалії та прогноз

DUTY FREE shop — «безмитна торгівля» митного режиму — TOP-10 кращих DUTY FREE shop

Криптовалюта: динаміка зростання в Україні та світі

Старт проекту Дія.City — першої в світі віртуальної бізнес-країни

Енергоефективність та енергоємність національної економіки

Е-Україна – Е-проекти цифрової трансформації держави 2021

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.