FINANCE

Пошук / Search

Фінанси приносять фінанси

Money begets money

Відомі фінансисти про успіх та фінанси

Well-known financiers about success and finance

Томас Бун Пікенс
Якщо ви розумієте ринок, ви можете процвітати на ньому коли він падає та коли піднімається

Tomas Boone Pickens
If you understand the market, you can thrive on it both when it is down and when it is up

Джон Пірпонт Морган
Відпочинок необхідний. Я можу робити річний обсяг роботи за дев’ять місяців, але не за дванадцять

John Pierpont Morgan
Rest is necessary. I can do an annual amount of work in nine months, but not in twelve

Уоррен Баффет
Ризик виникає, коли ви не знаєте, що робите

Warren Buffett
The risk arises when you don't know what you are doingl

Бернард Барух
Я заробив свої кошти продаючи занадто швидко

Bernard Baruch
I made my money selling too fast