Державна підтримка аграріїв: ухвалено законопроект про зниження ставки ПДВ

Стан Фонду Covid-19 на вересень 2020 року
17.09.2020
Податковий борг: боржники, статистика
18.09.2020
Show all
Державна підтримка аграріїв: ухвалено законопроект про зниження ставки ПДВ

Пошук / Search

Державна підтримка аграріїв: зниження ставки ПДВ на окремі операції

23 лютого 2021 року прийнято Законопроект 3656 – Закон №1115-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції», який Верховна Рада ухвалила 17 грудня 2020 року І читанні, за яким держава продовжує сприяти та підтримувати АПК шляхом зниження податкового навантаження на аграріїв при реалізації сільськогосподаврської продукції.

За повідомленням Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України внесено зміни до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції.

Зі слів Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігора Петрашко зниження ставки ПДВ для аграрного сектору є одним із інструментів підтримки сільгоспвиробників. Подальша підтримка цього законопроекту та його реалізація знизить податкове навантаження на виробників с/г продукції, що в свою чергу дозволить зменшити вартість сировини для переробників такої продукції. Це сприятиме підвищенню конкурентоспроможності української агропродукції, ліквідації схем ухилення від оподаткування, а також виведенню значної частини економіки з тіні.

Так, знижено ставку ПДВ для аграрного сектору з 20% до 14% при операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД:
 • 0102 (велика рогата худоба, жива);
 • 0103 (свині, живі);
 • 1001 (пшениця);1002 (жито);
 • 1003 (ячмiнь);
 • 1004 (овес);
 • 1005 (кукурудза);
 • 1201 (соєвi боби);
 • 1204 00 (насiння льону);
 • 1205 (насiння свирiпи та ріпаку);
 • 1206 00 (насiння соняшнику);
 • 1207 (насiння та плоди iнших олiйних культур);
 • 1212 91 (цукрові буряки).
Застосовується до податкових періодів, починаючи з 1 березня 2021 року

Хронологія прийняття даного Законодавчого акту.

17 грудня 2020 року за повідомленням інформаційного управління Апарату Верховної Ради України прийнято Закон “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання окремих видів сільськогосподарської продукції”.

Законом підрозділ 2 розділу ЇЇ «Перехідні положення» Податкового кодексу доповнено новим пунктом 54-1 такого змісту:

«54-1. Для цілей застосування ставки податку на додану вартість з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції (товарів), що класифікується за кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0401 (в частині молока незбираного),1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у пункті 197.18 статті 197 цього Кодексу, встановленої Законом України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ставки податку на додану вартість з операцій з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України окремих видів сільськогосподарської продукції» встановити, що ставка податку, яка діяла до першого числа звітного (податкового) періоду, з якого застосовується ставка податку на додану вартість у розмірі 14 відсотків, застосовується у разі: 1) постачання на митній території України продукції (товарів),визначеної абзацом першим цього пункту, яке відбувається після перерахування платником податку попередньої оплати (авансу), що була отримана до першого числа звітного (податкового) періоду, з якого застосовується ставка податку на додану вартість у розмірі 14 відсотків; 2) коригування податкових зобов’язань при поверненні попередньої оплати (авансу) або повернення продукції (товарів), що були отримані до першого числа звітного (податкового) періоду, з якого застосовується ставка податку на додану вартість у розмірі 14 відсотків; 3) коригування податкових зобов’язань при зміні договірної(контрактної) вартості продукції (товарів), визначеної абзацом першим цього пункту, поставка якої відбулася до першого числа звітного (податкового)періоду, з якого застосовується ставка податку на додану вартість у розмірі 14відсотків. У разі здійснення платником податку операцій з постачання на митній території України продукції (товарів), визначеної абзацом першим цього пункту, яка була придбана до першого числа звітного (податкового) періоду, з якого застосовується ставка податку на додану вартість у розмірі 14 відсотків, за таким платником податку зберігається податковий кредит з податку на додану вартість у розмірі, який був нарахований при придбанні та/або постачанні такої сільськогосподарської продукції (товарів)».

Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та застосовується до податкових періодів, починаючи з першого числа місяця, наступного за місяцем опублікування цього Закону.

Проте підписання цього законопроекту блокувалося: у Верховній Раді України зареєстровано кілька проектів постанов про скасування рішень ВРУ про прийняття в другому читанні (в цілому) вищезазначеного законопроекту. 

Причина – розгляд та прийняття рішень щодо цих законів супроводжувався порушеннями вимог Конституції України та встановленої Регламентом ВРУ процедури при розгляді й голосуванні проекту закону.

Та уже 13 січня 2021 року з’явилась інформація про те, що бізнес-спільноти України закликали Президента України ветувати Закон, що знижує ставку ПДВ на сировинну агропродукцію, як такий, що не сприятиме стимулюванню переробки сільськогосподарської сировини і забезпеченню рівних умов конкуренції.

Після внесення законопроекту на розгляд Верховної Ради України на підставі звернень переробників сільськогосподарської продукції, асоціацій та виробників національні об’єднання бізнесу зверталися до Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики з пропозиціями до законопроекту № 3656.

Норми передбачені прийнятим Законом, є економічно необґрунтованими, такими, що створюють нерівність у оподаткуванні і не відповідають цілям, задекларованим під час його розробки і розгляду, та призведуть до непередбачуваних наслідків для аграрної та переробної галузей України:

 • непередбачуваний вплив зниження ставки ПДВ на надходження до державного бюджету та виконання дохідної частини державного бюджету на 2021 та наступні роки;
 • невідповідність норм Закону положенням Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, зокрема в частині вимог Директиви Ради ЄС №2006/112/ЄС від 28.11.2006 про спільну систему ПДВ. Держави-члени ЄС можуть встановлювати мінімальну стандартну ставку ПДВ в розмірі 15% з можливістю перегляду;
 • невідповідність принципам співпраці з МВФ, відповідно до яких Україна повинна утримуватись від запровадження нових звільнень від сплати податків або податкових пільг.

Запровадження зниженої ставки ПДВ на проміжне споживання в агропромисловому комплексі України декларувалося як спроба вирішити проблему «скруток» з ПДВ. Проте ця проблема вирішується іншими інструментами податкової політики.

Також реалізація Закону призведе до викривлення конкуренції (зокрема, між переробниками, які використовують власну сировину та тими, хто переробляє придбану сировину), погіршення умов ведення бізнесу для переробної галузі та збільшення можливостей для зловживань з ПДВ.

Об’єднання бізнесу закликали Президента скористатися правом вето до зазначеного Закону.
Та вже 19 січня 2021 року законопроект підписано Головою Верховної Ради України та направлено на підпис Президентові України

Це один із перших випадків, коли зниження ставки ПДВ активно підтримується і Міністерством фінансів, і Державною податковою службою.

Підтримується профільними аграрними асоціаціями, що представляють малий, середній та великий бізнес, оскільки запроваджує зниження ставки ПДВ для сільськогосподарської продукції з 20% до 14% і направлений на підтримку виробників с/г продукції, її переробників та експортерів.

Основна мета документу:

 • зменшення економічної ефективності «скруток» та схем ухилення від оподаткування ПДВ операцій із сільськогосподарською продукцією, що, у свою чергу має призвести до їх згортання;
 • зменшення обсягів відшкодування ПДВ із бюджету експортерам такої с/г продукції, що зменшить навантаження на бюджет і ризики шахрайства з ПДВ 
 • підтримка виробників с/г продукції, її переробників та експортерів.
Закон спрямований на забезпечення підтримки сільськогосподарського товаровиробництва в Україні, залучення інвестицій у галузь та підвищення конкурентоспроможності вітчизняного сільського господарства.
Також реалізація норм закону знизить мотивацію платників податку до оптимізації податкових зобов’язань з ПДВ за операціями з відповідною продукцією, що зменшить втрати бюджету та сприятиме детінізації у сфері аграрного виробництва.
Інфографіка Законопроекту 3656:
Якщо сільськогосподарська продукція відповідної групи кодів УКТ ЗЕД, в процесі пакування не змінює своїх властивостей, то до операцій з її постачання застосовується ставка ПДВ у розмірі 14% як виробниками, так і посередниками/

Відповідно до пп. «г» п. 193.1 ПКУ починаючи з 01 березня 2021 року встановлено ставку ПДВ у розмірі 14% по операціях з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України сільськогосподарської продукції, що класифікується за такими кодами згідно з УКТ ЗЕД: 0102, 0103, 0104 10, 0401 (в частині молока незбираного), 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1201, 1204 00, 1205, 1206 00, 1207, 1212 91, крім операцій з ввезення на митну територію України товарів, визначених у п. 197.18 ПКУ.

Ставка ПДВ у розмірі 14% застосовується до операцій з:
 • постачання товарів (сільськогосподарської продукції, що класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними у пп. «г» п. 193.1 ПКУ), як виготовлених на митній території України, так і ввезених на митну територію України;
 • ввезення товарів (сільськогосподарської продукції, що класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними пп. «г» п. 193.1 ПКУ), на митну територію України (крім операцій із ввезення на митну територію України товарів, визначених у п. 197.18 ПКУ).

Операції з вивезення товарів (сільськогосподарської продукції, що класифікується за товарними позиціями згідно з УКТ ЗЕД, визначеними пп. «г» п. 193.1 ПКУ) за межі митної території України у митному режимі експорту оподатковуються за нульовою ставкою.

Кодифікація товарів згідно з Українською класифікацією товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) складена та систематизована на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів. Перелік таких кодів затверджено Законом України від 04.06.2020 р. №674-IX «Митний тариф України».

Отже, якщо сільськогосподарська продукція відповідної групи кодів УКТ ЗЕД, в процесі пакування не змінює своїх властивостей та відноситься до тієї ж самої товарної позиції згідно УКТ ЗЕД, то починаючи з 01 березня 2021 до операцій з постачання зазначеної сільськогосподарської продукції застосовується ставка ПДВ у розмірі 14% як виробниками, так і посередниками.

Читайте також про:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.