Бухгалтерський облік по-новому: з 1 січня 2021 року зміни в нормативно-правових актах

Агрострахування: презентація нового законопроекту НБУ та Мінекономіки
31.10.2020
Процедура заповнення платіжний доручень єдиного рахунку на податки та ЄСВ з 1 січня 2021 року
02.11.2020
Show all
Бухгалтерський облік по-новому: з 1 січня 2021 року зміни в нормативно-правових актах

Пошук / Search

Бухгалтерський облік по-новому: з 1 січня 2021 року зміни в нормативно-правових актах

28 жовтня 2020 року на офіційному вебсайті Міністерство фінансів України оприлюднило проект свого наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».

Міністерство фінансів України намагається привести ці нормативно-правові акти у відповідність до Міжнародних стандартів фінансової звітності для малих та середніх підприємств відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій, пов’язаних з орендою, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р.Проектом наказу пропонується внести зміни до оложення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженого наказом Мінфіну від 18.10.1999 № 242, Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30 листопада 1999 року № 291, Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда», затвердженого наказом Мінфіну від 28 липня 2000 року № 181:

  1. НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Уточнено, що бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами, зокрема, права користування   майном   (право  користування  земельною ділянкою відповідно до  земельного   законодавства, право користування  будівлею, тощо). Виключено слова  «право  на оренду приміщень»;

2.  Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій:

у Класі 1. Необоротні активи:

  • в абзаці другому слова «у фінансовий лізинг» замінити словами «на умовах фінансової оренди»;
  • в абзаці тринадцятому Рахунку 12 «Нематеріальні активи» слова «право на оренду приміщень» виключити;

у Рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» Класу 0. Позабалансові рахунки:

  • в абзаці першому слова «оренди (лізингу)» замінити словами «операційної оренди»;
  • в абзацах третьому, четвертому слово «оперативну» замінити словом «операційну».

3. НП(С)БО 14 «Оренда» викласти в новій редакції (див. на офіційному вебпорталі Мінфіну).

Планується, що цей наказ набере чинності з 1 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.Читайте також:

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *