Бухгалтерський облік по-новому: з 1 січня 2021 року зміни в нормативно-правових актах

Агрострахування: презентація нового законопроекту НБУ та Мінекономіки
31.10.2020
Процедура заповнення платіжний доручень єдиного рахунку на податки та ЄСВ з 1 січня 2021 року
02.11.2020
Show all
Бухгалтерський облік по-новому: з 1 січня 2021 року зміни в нормативно-правових актах

Пошук / Search

Бухгалтерський облік по-новому: з 1 січня 2021 року зміни в нормативно-правових актах

Розглянемо основні зміни від Міністерства фінансів України в 2021 році: що важливо та треба знати для бухобліку по-новому.


28 жовтня 2020 року на офіційному вебсайті Міністерство фінансів України оприлюднило проект свого наказу «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку»

Міністерство фінансів України намагається привести ці нормативно-правові акти у відповідність до Міжнародних стандартів фінансової звітності для малих та середніх підприємств відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій, пов’язаних з орендою, відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони та Стратегії застосування міжнародних стандартів фінансової звітності в Україні, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24.10.2007 № 911-р.

Вносяться зміни до:
 1. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 “Нематеріальні активи”, затвердженого наказом Мінфіну від 18.10.1999 № 242.
 2. Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженої наказом Мінфіну від 30 листопада 1999 року № 291.
 3. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 “Оренда”, затвердженого наказом Мінфіну від 28 липня 2000 року № 181.

НП(С)БО 8 «Нематеріальні активи»

Уточнено, що бухгалтерський облік нематеріальних активів ведеться щодо кожного об’єкта за такими групами, зокрема, права користування   майном   (право  користування  земельною ділянкою відповідно до  земельного   законодавства, право користування  будівлею, тощо). Виключено слова  “право  на оренду приміщень”.

Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій:

у Класі 1. Необоротні активи:

 • в абзаці другому слова «у фінансовий лізинг» замінити словами «на умовах фінансової оренди»;
 • в абзаці тринадцятому Рахунку 12 «Нематеріальні активи» слова «право на оренду приміщень» виключити;

у Рахунку 01 «Орендовані необоротні активи» Класу 0. Позабалансові рахунки:

 • в абзаці першому слова «оренди (лізингу)» замінити словами «операційної оренди»;
 • в абзацах третьому, четвертому слово «оперативну» замінити словом «операційну».

НП(С)БО 14 “Оренда” викласти в новій редакції (див. на офіційному вебпорталі Мінфіну).

Зміни у формах меморіальних ордерів та затвердження ще одного облікового регістру
Також на офіційному сайті Мінфіну опубліковано проект наказу «Про внесення змін до наказу Мінфінансів України від 8 вересня 2017 року № 755», яким планується:
 1. Змінити назву «Зведення накопичувальних відомостей» на «Накопичувальна відомість.
 2. Додати ще один обліковий регістр – Оборотну відомість, яка застосовуватиметься для аналітичного обліку запасів та звіряння даних складського та бухгалтерського обліку. Оборотна відомість відкривається на рік і складається щомісячно на підставі даних бухобліку за кожною групою аналітичних рахунків, що об’єднані відповідним синтетичним рахунком, у кількісному та вартісному відображенні. За кожним субрахунком виводяться загальні сумові підсумки, які мають відповідати показникам синтетичного обліку. Оборотна відомість може відкриватися на підставі первинних документів про надходження та витрачання запасів. У ній ведеться облік запасів за кожним найменуванням або однорідною групою (видом) запасів у розрізі субрахунків (аналітичних рахунків) та матеріально відповідальних осіб.
 3. Викласти в новій редакції меморіальні ордери № 11 «Накопичувальна відомість про надходження продуктів харчування», № 11-авт «Накопичувальна відомість про надходження продуктів харчування», № 12 «Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування», № 12-авт «Накопичувальна відомість про витрачання продуктів харчування», затверджені наказом Мінфіну від 08.09.17 р. № 755. У проєкті наказу зазначено, що наказ набуває чинності з 1 січня 2021 року, але не раніше дня опублікування.

Міністерство фінансів України нещодавнім Наказом № 636 від 27.10.2020 року “Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету” вніс зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333.

Наказ набув чинності з 1 січня 2021 року.

Зміни загалом не суттєві, але вони були дуже потрібні.

Додано ще один КЕКВ 2113 «Суддівська винагорода».

Видатки за цим кодом здійснюються на виплату:

 • суддівської винагороди за встановленими посадовими окладами;
 • надбавки за вислугу років;
 • доплати за перебування на адміністративній посаді в суді, доплати за науковий ступінь, доплати за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці;
 • допомоги на оздоровлення в розмірі посадового окладу під час надання щорічної відпустки; вихідної допомоги у разі виходу у відставку.
 • Інші зміни Інструкції № 333 доступні для завантаження в посиланні:

Зміни також передбачають зміни застосування КЕКВ для деяких видатків.


13 липня 2021 року в Міністерстві фінансів України зареєстровано Наказ № 909/36531 від 28 травня 2021 року за номером 299Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з бухгалтерського обліку в державному секторі

Новації стосуються субрахунків бухобліку, які використовують для обліку операцій із виконання бюджетів, тобто органів Казначейства.
Нова редакція субрахунків:

– 604 “Довгострокові зобов’язання місцевих бюджетів”;

– 04 “Непередбачені активи”;

– 05 “Умовні зобов’язання, гарантії та забезпечення надані”.

Змінено й окремі позиції в Типовій кореспонденції субрахунків бухгалтерського обліку для відображення операцій з активами, капіталом та зобов’язаннями розпорядниками бюджетних коштів та державними цільовими фондами, затвердженій наказом Мінфіну від 29.12.2015 р. № 1219.
По-новому показуватимуть операції із:

– відображення вартості безоплатно отриманих основних засобів від суб’єктів державного сектору, які відповідно до законодавства виконують функції з управління об’єктами державної (комунальної) власності, у межах відповідного бюджету;

– відображення нарахованої суми зносу на основні засоби, що отримані безоплатно від суб’єктів державного сектору у межах відповідного бюджету;

– нарахування амортизації безоплатно отриманих основних засобів (крім внутрішнього переміщення в межах органу, уповноваженого управляти об’єктами державної (комунальної) власності, та безоплатно отриманих від суб’єктів державного сектору у межах відповідного бюджету).

Більш детально Наказ 299 Мінфіну доступний для завантаження:

Наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.


Бюджет самостійно встановлюватиме вартісні критерії. Про це читайте за посиланням:

Вартісний критерій для визнання основних засобів зросте з 6000 грн до 20000 грн!

Читайте також:

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.