Аналітична оцінка діяльності та конкурентоспроможності

Оцінка та методи оцінки конкурентоспроможності підприємства
27.08.2020
Інновація ФССУ: інформування фінансування лікарняних через Телеграм-канал
28.08.2020
Show all
Аналітична оцінка діяльності та конкурентоспроможності

Пошук / Search

Аналітична оцінка діяльності та конкурентоспроможності

Аналіз діяльності будь-якого суб’єкта господарювання необхідний для оцінки внутрішнього та зовнішнього потенціалу з метою процвітання і розвитку, а також для здорової конкурентної боротьби на ринку.

1 Аналіз внутрішнього середовища підприємства включає складові:

1.1. Основні техніко-економічні показники

Дохід (виручка) від реалізації робіт та послуг
Середньо облікова чисельність, осіб: – працівників; – робітників.
Продуктивність праці, грн./особу.: – одного працівника; – одного робітника.
Фонд заробітної плати: – працівників; – робітників.
Середньорічна зарплата: – одного працівника; – одного робітника.
Повна собівартість реалізованої продукції
Витрати на 1 грн. реалізованої продукції
Прибуток до оподаткування (збиток)
Рентабельність, %: – доходу; – витрат.
Середньорічна вартість основних фондів
Фондовіддача

1.2. Аналіз обсягів діяльності та асортиментної політики

Структура видів діяльності
Динаміка виконання робіт, надання послуг за роками
Динаміка виконання робіт, надання послуг КП за видами діяльності

1.3. Аналіз наявності та використання ресурсів

 • 2.1. Структура основних виробничих фондів
 • 2.2. Використання основних виробничих фондів
 • 2.3. Факторний аналіз фондовіддачі методом ланцюгових підстановок
 • 2.4. Динаміка питомої ваги матеріальних витрат в собівартості робіт, послуг
 • 2.5. Склад і структура працюючих
 • 2.6. Динаміка продуктивності праці
 • 2.7. Аналіз фонду оплати праці

1.4. Аналіз витрат підприємства

 • 3.1. Аналіз складу витрат на виконання робіт та надання послуг
 • 3.2. Аналіз структури витрат на виконання робіт та надання послуг
 • 3.3. Аналіз витрат на 1 грн. реалізації послуг та робіт

1.5. Фінансовий аналіз діяльності підприємства

 • 4.1. Структура активу балансу
 • 4.2. Структура пасиву балансу
 • 4.3. Аналіз структури та складу оборотних активів
 • 4.4. Ефективність використання обігових активів
 • 4.5. Показники фінансової стійкості
 • 4.6. Показники ліквідності та платоспроможності
 • 4.7. Аналіз формування прибутку
 • 4.8. Аналіз рентабельності
 • 4.9. Факторний аналіз рентабельності доходу методом відносних різниць

2 Аналіз зовнішнього середовища

Зовнішнє середовище розглядають з двох сторін:

 • з одного боку – середовище прямої дії (мікросередовище), де суб’єктами виступають постачальники, споживачі, посередники, конкуренти, державні органи управління, засоби масової інформації, місцеве населення, законодавство України, фінансово-кредитні організації тощо;
 • з другого боку середовище непрямої дії (макросередовище), яке враховує економічні фактори, політичні, соціокультурні, науково-технологічні, природнокліматичні, демографічні тощо.

3 SWOT-аналіз

Дозволяє на основі аналізу внутрішнього та зовнішнього середовищ сформувати конкретний перелік слабких і сильних сторін, а також загроз та можливостей. Це дасть можливість перейти до висновку про діяльність підприємства в цілому.

Основна ідея даного аналізу полягає у перетворенні слабких сторін підприємства у сильні, а можливих загроз – у можливості.

Читайте також про:

Забезпечення то особливості оцінки конкурентоспроможності в будівництві

1С для будівництва з «ІМПУЛЬС-ІВЦ» – це Ваш сучасний професійний системний інтегратор бізнес-процесів будівельного комплексу

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.