Американська інвестиційна компанія Argentem Creek в рамках законопроекту Investment nanny в Україні

Готівка одного робочого дня: вартісні обмеження та понадліміт
30.09.2020
VIII міжнародна виставка АПК з польовою демонстрацією техніки AGROEXPO 2020
01.10.2020
Show all
Американська інвестиційна компанія Argentem Creek в рамках законопроекту Investment nanny в Україні

Пошук / Search

Американська інвестиційна компанія Argentem Creek в рамках законопроекту Investment nanny в Україні

10 лютого 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” № 1116-ІХ.

Понад $ 1 мільярд потенційних інвестицій завдяки Investment nanny

1 жовтня 2020 року відбулася зустріч міністра розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка з представниками американської компанії з управління інвестиціями Argentem Creek — Джоном Паттоном і Робертом Грантом.

За повідомленням пресслужби Міністерства економіки України представники Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства та американської компанії з управління інвестиціями Argentem Creek обговорили потенційні інвестиційні проекти.

Під час обговорення міністр розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства в України Ігор Петрашко зазначив, що на сьогодні в Україні формується нова законодавча платформа для посилення інвестиційного потенціалу України — це так званий законопроєкт «Інвест няні». Крім того, вже вдосконалено концесійне законодавство та з державно-приватного партнерства. Наразі формується список пріоритетних інвестиційних проектів. Також перезавантажено офіс UkraineInvest. Всі ці дії є гарним сигналом для інвесторів.

Учасники зустрічі обговорили потенційні інвестиційні проекти в АПК, виробництві, машинобудуванні, ІТ-секторі, транспортній інфраструктурі. Сторони домовились продовжувати діалог з метою напрацювання конкретних подальших планів в Україні на найближчі місяці та роки.

21 липня 2020 року Верховною Радою України схвалено законопроект про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями, так званий законопроект про Investment nanny «Інвестиційних нянь».
Кожному інвестору великої компанії, яка приведе в Україну 100 мільйонів доларів або більше, забезпечується окремий контракт з державою. Саме держава буде захищати. Персональний менеджер – investment nanny – який розмовляє п’ятьма мовами та працює в форматі «24/7».
Проект Investment nanny (Інвестиційних нянь) передбачає:
 1. Стимулювання створення робочих місць та приток інвестицій в економіку України.
 2. Надання пакету стимулів як українським, так і іноземним інвесторам зі значними інвестиціями у переробні галузі, проекти яких стимулюють зростання доданої вартості української економіки та створюють понад 150 робочих місць.
 3. Співфінансування інфраструктури проектів (будівництво доріг та реконструкція доріг коштом держбюджету, приєднання до електромереж), податкові пільги, надання права користування земельною ділянкою в оренду за спеціальними умовами оплати й т. ін.
 4. Загальний обсяг державної підтримки не повинен перевищувати 30% від суми інвестицій в проект. Розмір інвестицій в проект має становити еквівалент не менше 30 млн. євро.
 5. Інвестпроект має реалізовуватися на території України у сферах переробної промисловості, інфраструктури та логістики, поводження з побутовими відходами, туризму, охорони здоров’я, освіти, спорту. Виключення складають сфера поновлюваних джерел енергії, добувна промисловість, рослинництво і фінансова сфера.
 6. В процесі реалізації проекту має забезпечуватись створення не менше 150 робочих місць із середньою заробітною платою працівників не менше ніж на 15% вище середньої заробітної плати у відповідній галузі.
 7. Термін реалізації проекту не повинен перевищувати 5 років.
На 02 грудня 2020 року Верховна Рада України направила на повторне друге читання Законопроект №3760 “Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями”, так званий Законопроект “Інвестиційних нянь”.

У другому читанні за законопроект №3760 проголосували лише 40 депутатів, а направлення на доопрацювання підтримали 245.

Закон передбачав підтримку українських та іноземних інвесторів, сума інвестицій яких перевищує 20 млн євро і які створюють не менш 80 робочих місць із середньою зарплатою на 15% більше, ніж у регіоні, де така інвестиція буде здійснена. Вони отримають прямий договір з урядом.

Згідно з проектом, загальний обсяг держпідтримки для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями встановлюють у спеціальному інвестиційному договорі. Він не повинен перевищувати 30 відсотків планового обсягу значних інвестицій за інвестпроектом.

Нагадаємо, цей закон парламент схвалив за основу в кінці липня. На початку липня глава держави вніс цей закон у Раду.

А вже 17 грудня 2020 року за повідомленням інформаційного управління Апарату Верховної Ради України Прийнято Закон “Про державну підтримку інвестиційних проектів зі значними інвестиціями”

Законом визначено організаційні, правові та фінансові засади державної підтримки інвестиційних проектів зі значними інвестиціями з метою залучення в Україну значних інвестицій, створення нових робочих місць, стимулювання економічного розвитку регіонів та зростання конкурентоспроможності економіки України.

Законом виокремлено новий вид інвестора – інвестора зі значними інвестиціями та інвестиційний проект зі значними інвестиціями, передбачено ряд пільг для таких інвесторів визначено форми (інструментів) надання державної підтримки інвестиційним проектам зі значними інвестиціями.

Законом закріплено статус державної установи, до складу якої входять інвестиційні менеджери та яка уповноважується Кабінетом Міністрів на супровід інвесторів у процесі підготовки та здійснення інвестиційних проектів зі значними інвестиціями.

Інвестиційний проект зі значними інвестиціями, для реалізації якого може надаватись державна підтримка згідно з Законом, повинен відповідати таким вимогам:
 1. проект реалізується на території України у сферах переробної промисловості (крім діяльності з виробництва та обігу тютюнових виробів, спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв);
 2. добування з метою подальшої переробки та/або збагачення корисних копалин (крім кам’яного та бурого вугілля, сирої нафти та природного газу);
 3. поводження з відходами;
 4. транспорту, складського господарства, поштової та кур’єрської діяльності, логістики;
 5. освіти, науки та науково-технічної діяльності;
 6. охорони здоров’я, мистецтва, культури, спорту, туризму та курортно-рекреаційної сфери;
 7. створення від 80 нових робочих місць із середньою заробітною платою працівників, розмір якої не менш ніж на 15% перевищує розмір середньої заробітної плати у відповідній сфері у регіоні, в якому реалізується проект, за попередній календарний рік;
 8. розмір інвестицій в об’єкти інвестування протягом строку реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями перевищує суму, еквівалентну 20 мільйонам євро (такий розмір розраховується за офіційним курсом валют, встановленим Національним банком України, на дату фактичного здійснення інвестицій);
 9. строк реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не перевищує 5 (п’яти) років.

Державна підтримка не може надаватися для реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що впроваджуються у сфері відновлюваних джерел енергії, добувній промисловості, у тому числі відповідно до угод про розподіл продукції, у сфері рослинництва та у фінансовій сфері.

Законом передбачено, що державна підтримка інвестиційних проектів зі значними інвестиціями може надаватись інвестору зі значними інвестиціями у таких формах:
 1. звільнення від податку на прибуток на 5 років, від сплати ПДВ та мита при ввезенні нового обладнання;
 2. забезпечення переважного права землекористування земельною ділянкою державної або комунальної власності для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями – надання земельної ділянки державної або комунальної власності в користування (оренду) для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями зі справлянням плати за землю на умовах, визначених з урахуванням зобов’язань, передбачених спеціальним інвестиційним договором, та з переважним правом придбання у власність інвестором зі значними інвестиціями такої земельної ділянки після спливу строку спеціального інвестиційного договору (крім випадків його дострокового припинення), якщо таке право передбачено спеціальним інвестиційним договором;
 3. забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законом, будівництва, реконструкції, реставрації, капітального ремонту об’єктів суміжної інфраструктури (автомобільних шляхів, ліній зв’язку, засобів тепло-, газо-, водо- та електропостачання, інженерних комунікацій тощо), необхідних для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

Хто не може претендувати на державну підтримку інвестиційного проекту?
1) державні господарські об’єднання, державні холдингові компанії, державні підприємства, установи, організації або господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій належать державі;
2) комунальні унітарні підприємства та господарські товариства, у статутному капіталі яких більше 50 % акцій належать територіальній громаді;
3) неприбуткові підприємства, установи та організації;
4) юридичні особи, інформацію про кінцевих бенефіціарних власників яких не розкрито;
5) юридичні особи, зареєстровані в державах (на територіях), віднесених Урядом до офшорних зон тощо.

Загальний обсяг державної підтримки інвестиційного проекту зі значними інвестиціями не повинен перевищувати 30 відсотків від планового обсягу інвестицій за проектом та встановлюється у спеціальному інвестиційному договорі.

Законом передбачається запровадження інституту спеціального інвестиційного договору, що укладатиметься між інвестором та Урядом України в рамках здійснення інвестиційного проекту зі значними інвестиціями; регламентовано процедуру підготовки заявок та прийняття рішення щодо доцільності чи недоцільності укладення спеціального інвестиційного договору; визначено гарантії прав інвесторів, що реалізують інвестиційні проекти зі значними інвестиціями.

Держава гарантує стабільність умов провадження господарської діяльності під час реалізації інвестиційних проектів зі значними інвестиціями, що здійснюються на підставі спеціальних інвестиційних договорів, додержання прав і законних інтересів заявників та інвесторів зі значними інвестиціями.

Держава гарантує виконання своїх зобов’язань щодо надання інвестору зі значними інвестиціями державної підтримки у формах та обсязі, визначених цим законопроектом та спеціальним інвестиційним договором.

Зазначені гарантії не поширюються на зміни законодавства України, що стосуються питань оборони, національної безпеки, забезпечення громадського порядку та охорони довкілля.

Кабінету Міністрів України доручено включати інформацію про виконання цього Закону до звіту про хід і результати виконання Програми діяльності Кабінету Міністрів України за відповідний рік.

10 лютого 2021 року Президент України Володимир Зеленський підписав Закон “Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні” № 1116-ІХ.
17 лютого 2021 року на черговому засіданні Уряд визначив державну установу, яка займатиметься супроводом інвестиційних проектів, допомогою інвесторам від початку проекту й протягом усього часу його тривалості.
Цією установою став

Офіс із залучення та підтримки інвестицій (UkraineInvest).

Так, 23 червня 2021 року Кабінет міністрів України затвердив:
 • Порядок взаємодії уповноваженої установи зі заявниками, інвесторами із значними інвестиціями, органами державної влади, органами місцевого самоврядування з питань, пов’язаних із супроводом підготовки та реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями;
 • Вимоги до заявника щодо фінансової спроможності для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

Так, 17 травня 2021 року на Урядовому веб-порталі проінформовано, що понад $ 1 мільярд потенційних інвестицій залучить Україна завдяки роботі інвестнянь

UkraineInvest отримав перші запити в рамках Закону України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні».

За три місяці до установи надійшло 15 запитів від потенційних інвесторів на загальну суму понад $ 1 млрд.

Під час круглого столу «Закон про інвестнянь: проекти на перший мільярд» за участі народних депутатів України, представників Уряду та інвестиційної спільноти було обговорено результати діяльності урядового Офісу із залучення та підтримки інвестицій UkraineInvest з моменту ухвалення Закону.

«Закон України «Про державну підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні» надає додаткового імпульсу для українських та міжнародних інвесторів та сприяє інтеграції України до глобальних ланцюгів виробництва і постачання. Ми робимо все можливе, щоб заохотити тих, хто вже успішно працює в Україні, інвестувати більше, а також залучити нових інвесторів, які вбачають в Україні локацію для розташування своїх підприємств», – зазначив Міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

З моменту набуття чинності Закону UkraineInvest спостерігає значне зацікавлення з боку іноземного та українського бізнесу.

«Це прорив в розвитку інвестиційного клімату нашої країни. Вперше за історію незалежності Україна надає державну підтримку інвестиційним проектам. Лише за три місяці роботи UkraineInvest вже напрацював 15 заявок на загальну суму понад $1 млрд інвестицій», – зазначив виконавчий директор UkraineInvest Сергій Цівкач.

Серед основних інвестиційних стимулів, які передбачає Закон: звільнення від сплати податків та ввізного мита, будівництво об’єктів інфраструктури за рахунок коштів Державного та місцевих бюджетів, спрощення процедури надання земельних ділянок. За умови інвестування понад 20 млн євро та створення від 80 робочих місць, інвестори зможуть отримати підтримку держави, що складатиме до 30% від вкладених інвестицій. В рамках Закону UkraineInvest допомагатиме інвесторам у процесі підготовки інвестиційного проекту, зокрема, подання заявки, комунікації з органами державної влади та місцевого самоврядування.

На думку заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ірини Новікової, важливу роль має реалізація цього Закону і підзаконна нормативно-правова база, над якою наразі працює Міністерство. Зокрема, разом із UkraineInvest вже розроблено проект порядку взаємодії з інвесторами, органами державної влади та місцевого самоврядування.

Народний депутат України Ігор Марчук додав, що наразі у Верховній Раді працюють над прийняттям суміжних нормативних актів, які мають забезпечити певний синергетичний ефект від комплексної реалізації разом із Законом про підтримку значних інвестицій.

Народний депутат України, Голова Тимчасової спеціальної комісії ВРУ з питань захисту прав інвесторів Галина Янченко підкреслила, що Закон дозволить UkraineInvest підняти роботу з залучення великих інвестицій на абсолютно новий рівень. Генеральний директор директорату з питань економічної політики Офісу Президента України Дмитро Олійник підкреслив, що питання залучення іноземних інвестицій в економіку України є пріоритетом для Президента України Володимира Зеленського.

Надзвичайний і повноважний посол України в США Оксана Маркарова наголосила на необхідності роботи над покращенням бізнес-клімату в Україні. Водночас, на її думку, слід втілювати такі ініціативи як закон про інвестиційні стимули, адже це не тільки збільшить інвестиції в українську економіку, а й сприятиме залученню інвесторів, які готові долучатися до зміни бізнес-середовища в Україні. У цьому контексті вона відзначила важливість розширення співпраці зі Сполученими Штатами як із стратегічним партнером у багатьох сферах – від політичної та безпекової до бізнесової.

У заході взяли участь представники інвестиційної спільноти, а саме: Клеменс Лер, Генеральний директор компаній Amstar в Європі, Ігор Маріаш, Генеральний директор Підприємства з іноземними інвестиціями «Бімбо Кюєсар Україна», Озан Аслан Чалар, Директор з маркетингу ТОВ «лайфселл», Аліна Свідерська, Генеральний директор «Скатек Солар Солюшнз Юкрейн», Анатолій Сторожук, Директор ТОВ «Група Компаній «Сатер-Екоенерго». Представники бізнесу поділилися позитивним досвідом співпраці з UkraineInvest у вирішенні питань в ході реалізації інвестиційних проектів в Україні.

Читайте також:

Інвестиційна привабливість України: реалії та прогноз

Інвестиція Microsoft — Microsoft Azure Expansion Program в Україні — гіпер масштабовані хмарні сервіси

Новий онлайн-калькулятор обрахунку початкової ціни спеціального дозволу для економічної доцільності інвестування

Цифрова економіка в Україні: високотехнологічні продукти та послуги, детінізація доходів та зростання податкової культури

Енергоефективність та енергоємність національної економіки

Міжнародні фінансові організації та співпраця з Україною

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.