Агрострахування: презентація нового законопроекту НБУ та Мінекономіки

Важливий Законопроект «Про дерадянізацію законодавства України»
30.10.2020
Бухгалтерський облік по-новому: з 1 січня 2021 року зміни в нормативно-правових актах
31.10.2020
Show all
Агрострахування: презентація нового законопроекту НБУ та Мінекономіки

Пошук / Search

Агрострахування: презентація нового законопроекту 5104 НБУ та Мінекономіки

2020 рік приніс багато змін в законодавстві для агросектору України, які забезпечені державною підтримкою в розвитку АПК України.

Про це ми пишемо з успішною періодичністю:

2021 рік планується бути не менш насичений позитивними новинами для Агоропромислового комплексу України.
Розпочався 2021 рік із повідомлення про розширення переліку одиниць української сільгосптехніки для держпідтримки на 320 нових:

Державна підтримка Агросектору України 2021: розширення переліку одиниць української сільгосптехніки та обладнання

Ще 29 жовтня 2020 року Національний банк України та Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України перезентували змін до Закону України “Про «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»  під співголовуванням Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігоря Петрашка та Першої заступниці Голови Національного банку Катерини Рожкової.

У презентації також взяли участь заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький, представники комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики, громадського об’єднання «Всеукраїнська аграрна рада», Офісу ефективного регулювання (BRDO), Аналітичного центру Аграрного союзу України, Українського клубу аграрного бізнесу,  Всеукраїнської громадської організації «Українська аграрна конфедерація» та Світового банку.

На презентації Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Ігор Петрашко зазначив, що враховуючи погодну турбулентність, глобальні зміни клімату та їх вплив на аграрне виробництво, впровадження ефективної системи агрострахування є надзвичайно актуальним завданням на сьогодні. Особливо ця нагальна потреба стала очевидною у зв’язку з посухою цього року на півдні України і  неможливістю фермерів отримати доступ до страхового продукту і таким чином убезпечити себе від цих ризиків. Сподіваємось, що зміни до  закону про агрострахування, які були спільно напрацьовані з Нацбанком, з  учасниками аграрного та страхового ринків, дозволять втілити плани щодо формування ринку агрострахування в Україні. Є підтримка і Президента України, і Прем’єр-міністра України.

Попри стрімкий розвиток аграрного сектору в економіці України рівень проникнення агрострахування у сільське господарство коливається на позначці 3%.

Агрострахування має відігравати важливу роль та сприяти сталому розвитку агробізнесу. 

Страхові продукти мають бути якісними, ефективними та доступними. Тоді аграрії покращать ставлення до страхування.

Запропонованими змінами буде чітко визначено:

 • суб’єкти ринку страхування агропродукції з державною підтримкою, вимоги до них, їх права та обов’язки;
 • договори страхування: права та обов’язки, предмет договору, істотні умови договору, припинення договору;
 • правила страхування, страхові ризики, страхові випадки, страхова сума, страховий платіж тощо;
 • збиток у разі настання страхового випадку при страхуванні урожаю, страхове відшкодування;
 • механізм надання державної підтримки сільгоспвиробникам для страхування їх продукції;
 • інформаційне забезпечення страхування сг продукції з державною підтримкою.

Перший заступник Голови Національного Банку України Катерина Рожкова зазначила, що у цивілізованому світі агрострахування – обов’язкова умова існування сільського господарства, особливо для аграрних країн. В Україні ще з 2001 року робилася не одноразова спроба змінити ситуацію із забезпеченням захисту аграріїв від ризиків загибелі сільськогосподарської продукції. Проте вже з 2013 року держфінансування на таке страхування не виділяється. Чинний інструмент не запрацював та не викликав інтересу бізнесу. Аграрний пул, який був створений за останньої спроби запуску агрострахування з дежпідтримкою, не був прозорим фільтром для професійного та відкритого відбору страховиків. Водночас, повноваження регулятора страхового ринку були обмежені, а отже, не давали впевненості у надійності страховиків. Отже, попит є, а гідної пропозиції немає. Законопроєкт, який презентується, має докорінно змінити цю ситуацію.

Страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою буде впроваджуватися вже з 2021 року.

З цією метою в держбюджеті на наступний рік передбачені кошти.

Ігор Петрашко наголосив на необхідності забезпечити можливість для фермерів користуватися тим, чим користуються в усіх країнах світу. Державна підтримка агрострахування є в США, Канаді, в країнах ЄС. Це абсолютно нормальна міжнародна практика. На державну підтримку страхування агропродукції планується спрямувати у наступному році 672 млн гривень. Це то старт, який дозволить створити умови для формування ринку агрострахування.

Враховуючи вищезазначене 18 лютого 2021 року Верховною Радою України зареєстровано Законопроект №5104 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою”, яким запроваджується державна підтримка сільськогосподарських товаровиробників в частині страхування сільськогосподарської продукції.

Основна мета Законодавчого акта у визначенні механізму надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування сільськогосподарської продукції.

Проектом Закону пропонується внести зміни до Податкового кодексу в частині збільшення ставки податку на дохід за договорами страхування сільськогосподарської продукції на 0,5 відсоткових пункти з метою у подальшому спрямування цих коштів на підтримку страхування сільськогосподарської продукції.

Також проектом Закону вносяться зміни до Закону «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою», якими визначаються:

 • механізм надання державної підтримки сільськогосподарським товаровиробникам для страхування сільськогосподарської продукції;
 • учасники ринку страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою, вимоги до них, їх права та обов’язки;
 • об’єкти страхування, страхові продукти, страхові ризики, страхові випадки, вимоги до договорів страхування з державною підтримкою;
 • інформаційне забезпечення страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

Розмір часткового відшкодування сільськогосподарським товаровиробникам страхових платежів (премій) визначено на рівні до 60% зважаючи на практику попередніх періодів дії аналогічних програм підтримки.

Відповідно до проекту Закону конкретний розмір компенсації буде визначатися виходячи із можливостей державного бюджету у відповідному порядку використання бюджетних коштів.

Проектом Закону 5104 вносяться зміни до Закону «Про страхування» в частині:

 • скасування положення щодо страхування сільськогосподарської продукції через Аграрний страховий Пул;
 • уточнення повноважень Уповноваженого органу, що здійснює державний нагляд за страховою діяльністю.

Водночас проектом Закону вносяться зміни до законів «Про колективне сільськогосподарське підприємство», «Про сільськогосподарську кооперацію» та «Про фермерське господарство» в частині надання можливості цим господарствам отримувати державну підтримку на страхування сільськогосподарської продукції.

Аграрне виробництво є специфічною галуззю народного господарства на яку суттєвий вплив мають природні та інші фактори. Поряд з цим, для аграрного виробництва характерні низька оборотність коштів та високі ризики. Сукупність зазначених факторів зумовлює потребу у страхуванні сільськогосподарської продукції. Страхування та управління ризиками є одним із засобів, що дозволяє мінімізувати негативні наслідки від непередбачуваних подій у сільському господарстві.

Сільське господарство є важливою складовою національної економіки України та джерелом доходів від експорту. За останні 5 років частка продукції агропромислового комплексу у структурі експортної виручки України зросла з 31% у 2014 році до 39,3% у 2018 році.

Для успішного функціонування цієї галузі необхідно аби сільськогосподарські товаровиробники використовували ефективні інструменти управління ризиками, особливо, погодними ризиками, які можуть призводити до різкого падіння сільськогосподарського виробництва та періодично ставити державу перед необхідністю надавати аграріям пряму фінансову допомогу з бюджету для компенсації їхніх збитків.

Міжнародний досвід засвідчує, що країни, які розглядають сільське господарство як стратегічно важливу галузь та в яких продукція сільського господарства складає значну частку у експорті, створюють систему державної підтримки сільськогосподарського страхування. Такі системи існують, зокрема, у США, Канаді, Іспанії, Китаї, Туреччині, а також низці інших країн.

Завдяки існуванню такої системи, у США, наприклад, основні сільськогосподарські культури – пшениця, кукурудза, бавовна та соя – застраховані на 86 відсотках площ їхнього посіву, а решта польових культур – на 70 відсотків площ. В Канаді основні сільськогосподарські культури застраховані на 65 відсотків посівних площ. В Україні у 2018 році було застраховано сільськогосподарських культур на площі, що складає лише

3 відсотки від загальної площі сільськогосподарських угідь. Зокрема, озиму пшеницю було застраховано на 11,1 відсотка від тієї площі, на якій її було посіяно, яру пшеницю – відповідно, на 3 відсотка, соняшник – на 0,8 відсотка та кукурудзу  – на 1,3 відсотка від площі посіву.

В згаданих країнах, де держава застосовує системний підхід для підтримки сільськогосподарського страхування, сільськогосподарським виробникам надається широкий спектр страхових продуктів який покриває більшість погодних ризиків та відповідає їхнім потребам, в тому числі, покриває ризики системного характеру, такі як посуха. В Україні ж страхові компанії пропонують сільськогосподарським виробникам захист від обмеженого кола малоймовірних ризиків. Через це рівень страхових виплат є вкрай низьким – 4,2 відсотка.

Держава починаючи з 2001 року зробила не одну спробу щоб змінити ситуацію стосовно забезпечення захисту сільгосптоваровиробників від ризиків загибелі сільськогосподарської продукції.

У 2001 році запроваджено обов’язковість страхування, у 2005 – 2008 роках – програма субсидованого агрострахування шляхом здешевлення страхових платежів. Однак через брак бюджетних коштів та недосконалість законодавства у сфері агрострахування Уряд змушений був відмовитись від даної програми.

У 2012 році прийнято Закон України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» – спеціальний закон, який регулює відносини у сфері страхування сільськогосподарської продукції. Поточна модель державної допомоги (спрямування бюджетних коштів через Аграрний страховий пул) виявилася неефективною та потребувала реформування з урахуванням попереднього досвіду.

Пул не виправдав покладені на нього сподівання у минулому та не проводить діяльності на сьогодні. Існують значні репутаційні ризики, пов’язані з дійсними членами Пулу, що може негативно відобразитись на бажанні авторитетних страхових компаній долучатися до нього в майбутньому.

На сьогодні, за даними офіційного сайту Аграрного страхового пулу до його складу входять 4 компанії, серед яких відсутня одна із компаній-засновників ТДВ «Страхова компанія «Домінанта».

За останньою інформацією, у 2016 році компанії «Домінанта», «УАСК» та «Страхові Гарантії», не здійснювали страхування сільськогосподарської продукції. Лише одна з компаній, які складали Пул на момент його утворення – компанія «Брокбізнес» продовжує свою діяльність на ринку агрострахування, проте у 2016 році її частка на ринку агрострахування була незначна (1,7% – у договорах страхування, 1,8% – у об’ємі застрахованої площі, 1,7% – у зібраних страхових преміях, 0% – у виплатах).

Разом з тим, станом на 12 лютого 2019 року ліцензію на провадження страхової діяльності у формі добровільного страхування сільськогосподарської продукції мають 64 страхових компанії. Таким чином, сільськогосподарські товаровиробники, що бажають отримати державну допомогу, значно обмежені у виборі контрагента і вибір зводиться лише до страховиків, які мають нижчий від середнього рівень виплат.

Ураховуючи неефективність функціонування об’єднання страховиків та необхідність удосконалення системи агрострахування пунктом 170 Плану пріоритетних дій Уряду на 2020 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.09.2020 № 1133, доручено Мінекономіки розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України щодо внесення змін до Закону України «Про особливості страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою» у частині запровадження державної підтримки страхування сільськогосподарської продукції без залучення Аграрного страхового пулу.

Щороку, унаслідок несприятливих погодних умов в Україні спостерігаються значні втрати врожаю сільськогосподарських культур від негоди, посухи, злив, повеней. Так, у 2020 році втрати зафіксовано на загальній площі 357,8 тис. га.

Для компенсації збитків, понесених сільськогосподарськими товаровиробниками, з державного бюджету необхідно додатково виділити близько 2,0 млрд гривень.

Виділення з державного бюджету коштів на державну підтримку страхування сільськогосподарської продукції в обсязі 672 млн грн забезпечує збереження власного доходу сільськогосподарських товаровиробників у сумі близько 90 млрд грн (застраховані посіви на площі понад 2,8 млн га).

Причини необхідності удосконалення системи викликані наступними обставинами:
 1. поширеність дії закону лише на відносини щодо сільськогосподарського страхування з державною фінансовою підтримкою (яка відсутня з 2012 року) стримує розвиток ринку страхування сільськогосподарської продукції та обмежує можливості державного впливу та, відповідно, потенціал для стійкого розвитку системи;
 2. чинна редакція закону залишає місце для зловживань з боку недобросовісних страховиків, зокрема при написанні положень статуту Пулу (наявність у ньому норми про солідарну відповідальність була однією з причин не бажання страховиків долучатись до Пулу);
 3. норми закону не визначають відповідальних за розробку страхових продуктів, проте передбачають їх погодження з двома органами державної влади та реєстрацію в Міністерстві юстиції України, що ускладнює та сповільнює процес поширення якісних послуг у сфері сільськогосподарського страхування;
 4. механізм отримання державної підтримки є складним та затратним для виробників сільськогосподарської продукції, оскільки, по-перше, потребує вилучення грошових коштів з бізнесу для сплати страхової премії у повному обсязі, по-друге, отримання компенсації частини страхового платежу може тривати роками (за даними Мінагрополітики кредиторська заборгованість за 2012 рік, яка становила 81,1 тис. грн., була направлена на погашення в регіони  лише в кінці серпня 2013 року). Тому, Мінекономіки підготовлено проєкт Закону «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою»
На сьогодні ринок страхування сільськогосподарської продукції становить близько 250 млн. грн. (страхові премії). Запровадження державної підтримки агрострахування забезпечить лише у 2021 році зростання ринку страхування сільськогосподарської продукції до 1,4 млрд. грн., що забезпечить додаткові надходження до державного бюджету лише з цього податку близько 40 млн. гривень.
Прогноз впливу реалізації проєкту Закону на ключові інтереси заінтересованих сторін.
Заінтересована сторонаВплив реалізації акта на заінтересовану сторонуПояснення очікуваного впливу
Сільськогосподарські товаровиробникиФінансова стабільність Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції забезпечить фінансову стабільність виробників при нестабільних погодних умовах.
Страхові компаніїРозширення діяльності Державна підтримка страхування сільськогосподарської продукції сприятиме збільшенню застрахованих сільськогосподарських угідь та розширенню ринку страхування такої продукції.

Законодавчий акт та порівняльна таблиця доступні для завантаження:

31 березня 2021 року на засіданні Комітету ВРУ з питань аграрної та земельної політики розглянули Законопроект №5104, яким запроваджується ще один інструмент підтримки аграріїв – страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою.

01 липня 2021 року Проект Закону України за номером 5104 “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення правового регулювання страхування сільськогосподарської продукції з державною підтримкою” прийнято Верховною Радою України.


Зміни до Закону №4391

Викладено у новій редакції статтю 1 Закону, яка встановлює основні поняття страхування сільгосппродукції. Нагадаємо, які ж правила на сьогодні є актуальними.

Держпідтримка страхування сільгосппродукції полягає у відшкодуванні частини вартості страхового платежу, нарахованого за договором страхування сільгосппродукції.

Договір страхування сільгосппродукції з держпідтримкою передбачає виплату страхового відшкодування у разі настання страхового випадку.

Страхують на випадок загибелі (втрати, пошкодження) посівів, посадок, загибелі (недобору, недоотримання) урожаю, загибелі (втрати, вимушеного забою тощо) сільгосптварин, недоотримання (втрати) сілгосптоваровиробником очікуваного прибутку від реалізації сільгосппродукції.

Суб’єктами страхування будуть не тільки страховики і страхувальники, а й Мінагрополітики та НБУ.

Страхувальниками можуть бути сільгосптоваровиробники.

Установлено цілу низку вимог до страховиків. Наприклад, страховики мають отримати ліцензію на здійснення страхування сільгосппродукції. Iнформацію про кожен договір, про кожну виплату страхового відшкодування вони мають подавати Мінагрополітики.

При цьому Законом №1601 всі ці поняття були істотні уточнення. Оновлено багато, тому далі ми їх просто перелічимо, із зазначенням конкретних норм Закону №4391, до яких можуть звернутися зацікавлені читачі.

Iз Закону №4391 вилучено статтю 5, яка визначала предмет договору страхування. Тепер такий предмет визначатиметься новою ст. 20-1.

Уточнено поняття страхового випадку в ст. 6 Закону №4391.

У новій редакції викладено:

– ст. 7 «Страхування посівів та врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень»;

– ст. 8 «Страхування сільськогосподарських тварин».

Уточнено визначення страхової суми, страхового платежу та порядку його сплати, визначення збитку в разі настання страхового випадку.

У разі настання страхового випадку повідомлення про випадок та оформлення страхового акта здійснюються згідно з договором страхування. Раніше згідно із Законом строк повідомлення становив 72 години з дня настання, Законом навіть визначалося, яку інформацію потрібно писати у повідомленні.

Iз Закону вилучено статтю 14, яка визначала особливості виплати страхового відшкодування.

Вилучено також розділ IV (ст. 15 – 20), який визначав вимоги до страховиків та їхніх об’єднань.

Розділ V тепер називається «Стандартизований страховий продукт, страховий продукт, договір страхування».

Змінено порядок укладення договору страхування.

Тепер укладатимуться договори страхування відповідно до стандартизованого страхового продукту.

Стандартизований страховий продукт – визначені законодавством порядок та умови страхування, у тому числі форми документів та істотні умови договору страхування, що не можуть змінюватися і є обов’язковими для виконання сторонами такого договору. Загальні вимоги до таких продуктів наведені в оновленій ст. 21 Закону №4391. Розробити та затвердити такі продукти має Мінагрополітики за погодженням із НБУ.

Уточнено умови страхування, які має містити договір страхування (див. оновлену ст. 22 Закону №4391).

Вилучено ст. 23 Закону №4391, яка встановлювала термін дії договору страхування.

Згідно з оновленою ст. 24 Закону №4391, договір страхування не може бути розірваний достроково, крім його розірвання за рішенням суду.

Сутність держпідтримки страхування сільгосппродукції полягає в наданні з держбюджету сільгосптоваровиробникам коштів у вигляді відшкодування 60% вартості страхового платежу (див. оновлену ст. 25 Закону №4391).

Перелік сільгосппродукції, яка підлягатиме страхуванню на умовах Закону №4391, а також перелік сільськогосподарських страхових ризиків, щодо яких здійснюється страхування, на кожен бюджетний рік затверджуватиме Мінагрополітики.

I Мінагрополітики розподілятиме кошти, передбачені у держбюджеті на відповідний рік, між сільгосптоваровиробниками пропорційно до розміру страхових платежів, сплачених страховиками.

Зміни до інших законів

Закони про КСП, про ФГ, про сільгоспкооперацію

КСП, ФГ, сільгоспкооперативи, сільгосптоваровиробники, члени таких кооперативів мають право на отримання держпідтримки в порядку, встановленому Законом №4391.

Закон про страхування

Цей Закон регулюватиме відносини, пов’язані зі страхуванням сільгосппродукції з держпідтримкою, з урахуванням особливостей, встановлених Законом №4391.

Страхувальниками можуть бути, в тому числі, ФОПи, а не тільки юридичні та дієздатні фізичні особи.

Внесено інші зміни стосовно вимог до страховиків.

Закон №1877

Цей Закон не регулює питання держпідтримки страхування сільгосппродукції.

Коли зміни наберуть чинності?

Згідно з ч. 1 розд. II Закону №1601 цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. Закон був опублікований в «Голосі України» 23.07.2021 р., отже, він набрав чинності з 24.07.2021 р.

Поряд з цим згідно з ч. 2, 3 розд. II Закону №1601 КМУ та НБУ протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом мають забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації Закону.

Тобто зміни, внесені Законом №1601 до Закону №4391 та інших законів, повною мірою запрацюють не раніше, ніж будуть розроблені підзаконні нормативні акти.

Крім того, для повного впровадження в життя внесених змін кошти на відшкодування страхових платежів мають бути закладені у держбюджеті. Тому, напевно, з внесених змін сільгосптоваровиробники зможуть радіти не раніше, ніж будуть внесені зміни до Держбюджету-2021, або вже з наступного бюджетного року.

Читайте також про:

Державна підтримка Агросектору України: 4 млрд грн. та 500 млн грн. на 2021 рік та підсумки 2020

Grow up Agro 2021: допомога в започаткуванні та веденні бізнесу в Агросфері

Податкові зміни в Агросфері – звільнення від податків у разі втрати сільськогосподарської продукції – Законопроект 5333

Ставку ПДВ в 14% для сільськогосподарської продукції пропонують змінити: Законопроект 5425

На правах реклами:

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.