АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

 

Валентина ТРОПІНА
Макрофінансова стабільність: теоретичні підходи та емпіричний аналіз

Любов ЛИСЯК
Роль і значення державного боргу в грошово-кредитній та податковій політиці України

Ігор ЛЮТИЙ, Костянтин КУРИЩУК
Механізм внутрішніх державних запозичень України

Василь БРИЧ, Ярослав ШПАК
Підвищення достовірності оцінки потенційної спроможності підприємства розраховуватися за інвестиційними зобов’язаннями

Тетяна КІЗИМА, Вікторія ОНИЩУК
Державна політика стимулювання грошових переказів трудових мігрантів: зарубіжний досвід та вітчизняні реалії

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

 

Віктор КОЗЮК
Монетарні режими та макрофінансова вразливість у сировинних економіках

Андрій СКІРКА
Зарубіжний досвід функціонування світової системи гарантування вкладів: уроки для України

Ольга ШПЕНЮК
Регулювання обмінного курсу гривні в умовах фінансової нестабільності

 

ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА І ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

 

Ірина МУЗИКА, Галина ВОЗНЯК
Система охорони здоров’я в умовах інституційних змін в Україні: фінансові аспекти

Віталій МАРТИНЮК
Концептуальні підходи до трактування сутності сучасної фінансової політики інноваційного розвитку вищої освіти

Наталія КОНСТАНТЮК
Проблеми реформування фінансового забезпечення вищої освіти в Україні

Богдана ШУЛЮК
Фінанси державно-приватного партнерства як засіб модернізації економіки України

Тетяна ЗАТОНАЦЬКА, Максим ЛАВРЕНТЬЄВ
Пріоритети бюджетної політики України порівняно із загальноєвропейськими тенденціями

Тетяна ДАЛЄВСЬКА
Бюджетна децентралізація: передумови та напрями реалізації

 

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

 

Олена СИДОРОВИЧ
Вирішення конфлікту інтересів між платниками податків та фіскальними органами: пріоритети реформування

Віталій ПИСЬМЕННИЙ
Побудова фіскальної ідеології на основі духовних і моральних цінностей

Максим МАРТЬЯНОВ
Аналіз довгострокових факторів впливу на доходи бюджетів територіальних громад

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 

Ольга КНЕЙСЛЕР, Ольга КАМІНСЬКА
Проблеми інституційно-правового забезпечення асистанської діяльності на страховому ринку України

Юрій КЛАПКІВ
Спрямування інституціонального розвитку ринку страхування життя в Україні

Галина КУЛИНА
Інноваційні технології дистрибуції страхових продуктів

Олександр СЬОМЧЕНКОВ
Лістинг в Україні: новації, проблеми та удосконалення

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Віктор КОЗЮК, Оксана ШИМАНСЬКА
Структурні та макрофінансові ризики падіння світових сировинних цін

 

Наші автори


 


Назад


Скачати весь журнал


 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.