АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

 

Наталія КРАВЧУК
Концептуальні виміри та альтернативні вектори реформування світової валютної системи

Костянтин РЕВУН
Фінансові аспекти реалізації гуманітарних цілей в управлінні збалансованим розвитком національної економіки

Леся ШУПА
Інституціонально-еволюційна трансформація медичного страхування в Україні

 

ФІНАНСОВИЙ РИНОК

 

Жанна ДОВГАНЬ
Особливості управління кредитною діяльністю банківських установ у сучасних умовах

Наталія ТКАЧЕНКО
Детермінанти розвитку банківсько-страхової моделі комплексного обслуговування споживачів фінансових послуг

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА

 

Світлана МИХАЙЛЕНКО, Валерія ЗУБРІЛІНА
Сучасні проблеми та перспективні напрямки формування видатків місцевих бюджетів

Оксана ШИНКАРЮК, Олена КУШЛАК
Проблеми вдосконалення нормативно-правового забезпечення формування місцевих бюджетів в умовах децентралізації

Ірина ЧУРКІНА
Трансформація інституційної архітектури бюджетної системи України

Дар’я МАРТИНОВИЧ
Моделювання впливу видатків бюджету на розвиток паливно-енергетичного комплексу України

Оксана КВАСНИЦЯ
Практика та проблематика здійснення місцевих запозичень в Україні

 

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

 

Інна КАНЦУР
Фіскальний механізм: сутність, інструменти та принципи його дії

Інна КІЯНЧУК
Проблеми справляння ПДВ в Україні та шляхи їх вирішення

 

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

 

Наталія КАРПИШИН
Інвестиційна поведінка домогосподарств: світові моделі і національні особливості

Ірина ПЕРИТ
Зміст, принципи та особливості підприємницької діяльності домогосподарств як важливих суб’єктів економічних відносин

 

 

 

 


Назад


Скачати весь журнал 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.