ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

 

Оксана ДЕСЯТНЮК
Напрямки реформування механізму адміністрування ПДВ у контексті європейського досвіду

Любов САЛО
Моделювання впливу податкової політики на соціально-економічний розвиток країни

 

СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

 

Наталія КРАВЧУК
Формування структурно-функціональних дисбалансів у ретроспективі розвитку світової валютної системи

Олена СОХАЦЬКА, Наталія ПОЛІКЕВИЧ
Деривативи на електроенергію: особливості специфікації контрактів європейських енергетичних бірж

 

ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ МЕХАНІЗМ

 

Тетяна КІЗИМА, Вадим КУЦЯК
Особисте фінансове планування: сутність, специфіка, основні етапи

Євгенія ІВАНЕНКО
Фінансове забезпечення охорони здоров’я в умовах соціально-економічних трансформацій

Віктор РУСІН
Нові можливості вирішення проблем територіальних громад за допомогою міжбюджетних трансфертів

Наталія ПЕНКАЛЬ
Аналіз банківського сектору та його вплив на стабільність фінансового ринку

Галина ВОЗНЯК
Бюджетна децентралізація й економічний ріст регіонів України: аналіз та оцінка

 

ФІНАНСИ СУБ'ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Галина ОСТРОВСЬКА
Нова парадигма ризик-менеджменту в контексті зростання вартості корпорації

Микола СТЕЦЬКО
Прагматика теоретичних досліджень у сфері корпоративних фінансів

 

З ІСТОРІЇ ФІНАНСІВ

 

Вікторія БЕЗГУБЕНКО-ГНАТИШИН
Генезис, причини та наслідки світових економічних криз

 

 

 


Назад


Скачати весь журнал


 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.