БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА


Олександр ДЗЮБЛЮК
Проблеми інфляційного таргетування в сучасній економіці

Володимир ЛАНОВИЙ
Аналіз операцій Національного банку України на відкритому ринку

Юрій ГАНУСИК
Особливості застосування інструментарію антиінфляційного регулювання за умов нестабільності фінансових ринків

Олена МАЛАХОВА, Марія МАРУСИН
Валютний ринок України: сучасний стан та проблеми

Наталія ШПИГОЦЬКА
Ефект витіснення та його вплив на масштаби кредитування економіки банківською системою України

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Ольга КНЕЙСЛЕР, Лілія МАРИНЧАК
Інновації як вектор розвитку та модернізації депозитної діяльності банківських установ

Наталія ТКАЧЕНКО
Актуалізація взаємодії страховиків та асистанських компаній у сучасній економіці

Оксана ВОДОЛАЗСЬКА
Систематизація видів андеррайтингу в страхуванні

Наталя НАЛУКОВА, Марія БАДИДА
Фінансова діяльність страховика: концептуальні засади теорії і практики

Юрій КЛАПКІВ
Концептуалізація регресів та суброгації у страхуванні

 

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ДЕРЖАВНИХ ФІНАНСІВ


Костянтин ШВАБІЙ, Тетяна БУГАЙ
Актуальні питання реформи оподаткування доходів населення України

Ганна МАМОНОВА, Інна КАНЦУР
Фінансування соціальної сфери: моделювання методом попарних порівнянь

Ірина НОВОСАД
Митна безпека як важлива складова економічної безпеки держави

 

ФІНАНСОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ


Юлія СУДИН
Стратегічний аналіз гудвілу в обліково-аналітичній системі підприємства

 

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ


Христина ДАНИЛКІВ
Оцінювання регіонального розвитку малого підприємництва в Україні

 

 

 

 


Назад


Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.