ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА


Віктор КОЗЮК
Макротеоретична етимологія фіскальних правил

Віталій ПИСЬМЕННИЙ
Податок на прибуток підприємств: проблеми розподілу між різними ланками бюджетної системи

Олександр МАЛИШКІН
Елементи податку на додану вартість в контексті міжнародного досвіду: обліковий аспект

Олена ШАКО
Переваги та недоліки застосування екологічних податків для зниження рівня забруднення довкілля

Володимир ГОРИН
Теоретичні засади неподаткових надходжень бюджету

Зоряна ЛОБОДІНА
Трансформація видатків місцевих бюджетів у контексті бюджетної децентралізації

 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ


Олег ДИШКАНТ
Організація та завдання державного фінансового контролю в управлінні видатками бюджету

Діана СЕРЕБРЯНСЬКА
Фінансове забезпечення функцій в системі органів місцевого самоврядування в Україні

Анна МОКРИЦЬКА
Вітчизняні реалії та світові тенденції реформування управління фінансовими ресурсами охорони здоров’я

Олена ПЕТРУШКА
Накопичувальна система державного пенсійного страхування: переваги та ризики запровадження в Україні

Тетяна МАЦІЄВИЧ
Теоретичні засади фінансового механізму та його роль у забезпеченні екологічної політики

Наталія ПРОЦЬ
Трансформація міжбюджетних відносин в умовах реалізації бюджетної реформи

 

ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ І ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК


Богдан ЛУЦІВ
Банки в інвестуванні економічного розвитку України

Юрій ЖУРАВЕЛЬ
Методичні підходи державної підтримки інвестиційних проектів в Україні

 

ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ


Надія ШАМАНСЬКА, Олена ШАМАНСЬКА
Теорія поведінкових фінансів: генезис та еволюція

Ірина ПЕРИТ
Державне регулювання підприємницької діяльності домогосподарств в Україні

 

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ


Світлана СІРЕНКО
Державне фінансування сфери культури як чинник формування та розвитку суспільної свідомості українців

 

 


 


Назад


Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.