АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ


Віталій ТОЛУБ’ЯК
Трансферт грошових переказів трудових мігрантів як чинник соціально-економічного розвитку України
Надія ЛУБКЕЙ
Концептуальні засади управління державним боргом
Дмитро СЕРЕБРЯНСЬКИЙ
Теорія та практика використання місцевих податків для цілей фінансового забезпечення регіонів
Тетяна БОЛГАР
Сучасний стан проблемних активів у бінківській системі України

 

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Роман ЗАВОРОТНІЙ
Вплив фінансового стану нафтопереробних підприємств України на їх ринкову вартість
Юлія ПЕТЛЕНКО
Особливості організації фінансів інтегрованих корпоративних структур
Оксана КВАСНИЦЯ
Фінансовий механізм забезпечення розвитку малих підприємств в Україні
Олеся ЛЕБІДЬ
Проблеми фінансового забезпечення інновацій

 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ


Мирослава ГУПАЛОВСЬКА
Практика і проблематика фінансового контролю за виконанням місцевих бюджетів
Віктор РУСІН
Особливості надання позик місцевим бюджетам за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку
Ксенія ТКАЧ
Теоретичні аспекти міжбюджетних трансфертів як інструменту конвергенції економічного та соціального розвитку держави
Анастасія ОГІНСЬКА
Видатки місцевих бюджетів на соціальний захист

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД


Роберт БАЧО
Реформування державного регулювання ринків фінансових послуг в ЄС
Станіслав ХВАЛІНСЬКИЙ, Мар’яна ОСИПЧУК
Фінансове забезпечення наукової діяльності в Україні в контексті євроінтеграції
Наталія СИНЮТКА
Виклики боргової децентралізації в Україні: крізь призму європейського досвіду
Алла ГРУШЕВА, Катерина ХОЛЯВКО
Диференціація заробітної плати: проблеми, чинники, аналіз вітчизняних реалій та зарубіжний досвід

 

З ІСТОРІЇ ФІНАНСІВ


Олександр ВІЛЕНЧУК
Розвиток ринку аграрного страхування: історичний та соціально-економічний вимір

 

ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ


Юлія НАКОНЕЧНА
Проблеми фінансування дошкільної освіти в Україні

 

Наші автори

Анотації


Назад


Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.