ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

 

Віктор КОЗЮК
Боргова панорама країн Центрально-Східної Європи: посткризові парадокси

Ольга КИРИЛЕНКО, Яна БУЧКОВСЬКА
Пріоритетні напрямки вдосконалення фінансування дошкільної освіти в Україні

Ольга КНЕЙСЛЕР, Наталія СПАСІВ
Виконання місцевих бюджетів за доходами: прагматика та проблематика в умовах перманентних кризових явищ

Ірина ФЕДОРОВИЧ
Методика проведення аудиту ефективності управління державним боргом та шляхи її вдосконалення

Юлія СЛОБОДЯНИК
Перспективи розвитку державного аудиту використання бюджетних коштів

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 

Олександр ДЗЮБЛЮК, Любов ПРИЙДУН
Організаційно-економічний механізм управління кредитним ризиком банку

Людмила АЛЕКСЕЄНКО, Євген СОКОЛОВСЬКИЙ
Пріоритети розвитку фінансового сектору в умовах інституційних трансформацій

Володимир СВІРСЬКИЙ
Вплив фінансового сектору на економічне зростання: ретроспективний аналіз емпіричних гіпотез та наукових парадигм сучасної світової науки

Світлана КОВАЛЬ
Фінансові результати діяльності банківських установ: теоретичні та практичні аспекти

Ксенія СЛІПКО
Проблеми та перспективи діяльності українських професійних перестраховиків

 

ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

 

Оксана ДЕСЯТНЮК, Василь КАНЮК
Сутнісно-теоретичні основи податкових ризиків суб’єктів підприємницької діяльності

Тетяна ЖЕЛЮК
Проблематика посилення профілактичних гарантій в роботі службовців фіскальних структур

Олександр БРЕЧКО
Сучасні технології податкового сервісу

Марина ДЄДУШЕВА
Застосування модифікованого методу Холта-Уінтера для прогнозування податкових надходжень в Україні

 

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Олександр КВАСОВСЬКИЙ, Едуард КАРАПЕТЯН
Теоретична концептуалізація формування фінансового механізму виробничих кластерів

Оксана ВАВРИЧУК
Реалізація проектів державно-приватного партнерства у житлово-комунальному господарстві в умовах реформування місцевого самоврядування

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Федір ТКАЧИК
Організаційно-правове забезпечення податкового консультування в Україні, Польщі та Чехії

Інна СЕРВАТИНСЬКА
Моделі соціальної політики та соціального страхування: світовий і вітчизняний досвід

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

 

Уляна ІВАСЕЧКО
Аудит розрахунків за страхуванням у підприємствах будівельної галузі: інформаційна база та проблемні питання його планування

 

Наші автори

Анотації

 


Назад


Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.