ФІНАНСОВА ПОЛІТИКА

 

Артем ВДОВИЧЕНКО, Галина ОРОС
Вплив економічних і політичних циклів на дискреційну складову фіскальної та монетарної політики в Україні

Олексій МОЛДОВАН
Податкові інструменти стимулювання науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у світовій практиці

Михайло ВІТЕР, Мирон СЕНДЗЮК, Олена ТИЩЕНКО
Інформаційна взаємодія державних органів у системі управління державними фінансами

Вікторія ТРАЙТЛІ
Вдосконалення методологічного та нормативно-правового забезпечення державних цільових програм в контексті зарубіжного досвіду

Роман КУЛИК, Юлія НОВАК
Концептуальні підходи до оцінювання фінансової безпеки бізнес-системи

Богдан Малиняк
Напрямки модернізації казначейського обслуговування бюджетів в Україні

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА

 

Наталія ТКАЧЕНКО, Дмитро ЧЕХОВСЬКИЙ
Теоретичні основи гарантування банківських вкладів

Євгеній СКОК
Міжбанківський кредитний ринок України: мікроаналіз з позиції перспектив забезпечення цінової стабільності

Ганна РАЗУМОВА, Дар’я СОКОЛОВА
Теоретичні та прикладні аспекти фінансової стійкості комерційних банків

Оксана ЛЕСЬКІВ, Юлія ГАЛІЦЕЙСЬКА
Сучасні тенденції розвитку валютного ринку України

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 

Олександр ЗАЛЄТОВ
Вплив глобалізації світової економіки на державне регулювання страхового ринку

Михайло КУЖЕЛЄВ, Ольга ШАКУРА
Формування парадигми державного регулювання системи комерційного страхування в Україні

Галя КОЗАК
Шляхи оптимізації функціонування недержавних пенсійних фондів в Україні

 

МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

 

Ірина ТКАЧУК, Роман ЩУР
Фінансове забезпечення інвестиційних проектів розвитку регіонів

Наталія КАРПИШИН
Формування доходів місцевого бюджету від оренди та приватизації комунального майна

Оксана КАЙДАННИК
Перспективи впровадження державно-приватного партнерства на комунальних підприємствах

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

 

Економічна теорія цінностей та інституціональна фрагментація глобальної економіки

 

Наші автори

Анотації

 


Назад


Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.