ІНСТИТУЦІЙНІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У РЕАЛЬНОМУ ТА ФІНАНСОВОМУ СЕКТОРАХ ЕКОНОМІКИ


Ольга КНЕЙСЛЕР
Методологічні домінанти формування теорії ринку перестрахування

Тетяна КІЗИМА, Олена ШАМАНСЬКА
Фінансова грамотність населення і фінансова поведінка домогосподарств: аспекти взаємовпливу

Павло ПРОНОЗА
Систематизація визначення поняття «Фінансова криза» та класифікація її видів

Леонід СТАРИЧЕНКО, Ірина ФОКІНА
Вдосконалення системи платежів за користування надрами з позиції теорії гірничої ренти

Ольга СОБКО
Прагматизм діагностики інтелектуального капіталу підприємства в умовах нової парадигми господарювання

Андрій ДЕРЛИЦЯ
Світова економічна криза у контексті спекуляцій на фінансовому ринку

 

СУСПІЛЬНІ БЛАГА І ПУБЛІЧНІ ФІНАНСИ


Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ
Патронатні, меріторні та суспільні блага: проблеми розмежування та фінансування

Наталія САВЧУК
Фіскальний федералізм та перспективи його адаптації до українських реалій

Надія ШАМАНСЬКА
Державне пенсійне страхування в умовах реформування: сучасний стан і пріоритети розвитку

Уляна НІКОНЕНКО
Ресурсозалежна економіка: концептуалізація проблеми

Юрій ПЕТРУШЕНКО
Розвиток методів колективного фінансування як фактор соціально-економічного розвитку територіальних громад

Олег ДИШКАНТ
Вдосконалення нормативної бази щодо організації державного фінансового контролю в Україні

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС


Світлана МИХАЙЛЕНКО, Валерія ЗУБРІЛІНА
Вплив новацій Бюджетного кодексу України на формування доходів місцевих бюджетів

Галина ЛОПУШНЯК, Зоряна ЛОБОДІНА, Степан СКИБИЛЯК
Формування доходів місцевих бюджетів в Україні

Мирослав КУЛЬЧИЦЬКИЙ, Ірина ГОРОБЕЦЬ
Прагматика і проблематика казначейської системи касового виконання державного бюджету за видатками

Ольга КАРАПЕТЯН
Макроекономічні ефекти та соціально-економічні наслідки акумуляції зовнішніх боргових зобов’язань держави

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

 

Остап ВАТАМАНЮК, Ірина ГРИНЧУК
Перспективи переходу до режиму гнучкого курсоутворення в Україні

Галина МИСЬКІВ
Структуризація та класифікація кредитного ринку

Олег ЛУЦИШИН
Забезпечення фінансової стійкості та надійності кредитних спілок в Україні

Сергій ГУДКОВСЬКИЙ
Інформаційний підхід до формування регуляторного механізму управління платіжними зобов`язаннями

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Володимир ГОРИН
Фінансові аспекти реформування охорони здоров’я у зарубіжних державах: висновки для України

Віталій ПИСЬМЕННИЙ
Зарубіжний досвід та вітчизняні перспективи оподаткування косметичних операцій

Генрік ВНОРОВСКІ
Вектори залучення капіталу великими товариствами в умовах сучасних викликів: польський досвід

 

Наші автори
АнотаціїНазад


Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.