ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ ТА ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА


Тетяна ЗАТОНАЦЬКА
Формування фіскального простору інвестиційної діяльності в Україні

Олексій ДРУГОВ, Олександра ГІРНА
Моделі впливу податків на економічне зростання України

Ігор КРИСОВАТИЙ
Напрямки вдосконалення податкового стимулювання інноваційних процесів в Україні

Надія ЛУБКЕЙ
Аналіз структури державного боргу України та напрямки її оптимізації

Мирослава ГУПАЛОВСЬКА
Теоретико-концептуальні засади державного фінансового контролю

Андрій КРУПКА
Теоретичні засади фінансової політики держави у галузі культури і мистецтва

 

БЮДЖЕТНА СИСТЕМА І БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ


Богдан МАЛИНЯК
Пріоритети удосконалення соціальних видатків бюджету

Зоряна ЛОБОДІНА
Бюджетне забезпечення соціальної сфери в умовах побудови соціально-орієнтованої економіки в Україні

Олександр РОЖКО
Бюджетні інвестиції та ефективність бюджетних програм

Вікторія БУЛАВИНЕЦЬ
Оцінка сучасного стану видатків місцевих бюджетів на інтелектуальний розвиток

Ксенія ТКАЧ
Прагматизм надання та розподілу інвестиційних субвенцій

Віктор РУСІН
Переваги та недоліки казначейського обслуговування місцевих бюджетів

Анна МОКРИЦЬКА
Сутність та класифікація медичних послуг як основа їх фінансування

Вероніка ДМИТРОВСЬКА
Основні напрями зростання доходів бюджетів гірських населених пунктів

Яна БУЧКОВСЬКА
Концептуалізація системи фінансування дошкільної освіти

 

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Михайло ДИБА, Євгенія ПОЛІЩУК
Колективне інвестування: характерні ознаки і переваги

Оксана КВАСНИЦЯ
Критеріальні підходи відбору регіонів для державних інвестицій в інфраструктуру розвитку малих підприємств в Україні

Олександр БУЛАВИНЕЦЬ
Теоретичні аспекти оцінювання ефективності управління позиченим капіталом підприємства

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Наталія ТКАЧЕНКО
Сучасні тенденції формування вартості страхового захисту за програмою«авто-КАСКО»

Валентина ТРОПІНА
Пенсійна реформа в Україні: результати та перспективи

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД


Олександр ФРАДИНСЬКИЙ
Діяльність митних служб самопроголошених державних утворень (на прикладі Державного митного комітету Республіки Абхазія)

 

НОВІ ВИДАННЯ


Василь ДЕМ’ЯНИШИН
Минуле і сучасне фінансового господарства України

 

Наші автори

Анотації


Назад

Скачати весь журнал
 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.