ПОДАТКИ І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

Оксана ДЕСЯТНЮК, Володимир УГРИН
Прагматизм виникнення та погашення податкового боргу в Україні

Ярослав ПЕТРАКОВ
Світові тенденції в оподаткуванні видобутку корисних копалин

Лариса СІДЕЛЬНИКОВА, Наталія КОСТІНА
Бюджетні обмеження та їх вплив на фінансову забезпеченість регіону

Катерина КОЛІСНІЧЕНКО
Сутність і фактори виникнення податкових ризиків для держави

 

БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ

Ярослав ЖАЛІЛО
Особливості формування та реалізації пріоритетів бюджетної стратегії в умовах економічних реформ в Україні

Наталія ТКАЧУК
Концептуалізація державного кредиту в еволюційному розвитку фінансової думки

Володимир ГОРИН
Соціальні гарантії в системі соціальної безпеки держави: теоретико-методологічний аспект

Наталія БАК
Фінансування дошкільної освіти в Україні: проблеми та напрямки їх подолання

Мирослава ТИМОЦЬ
Державна фінансова підтримка аграрного сектору: сучасний стан та перспективи

Світлана САВЧУК
Теоретичні підходи до планування місцевих бюджетів

Тетяна ПИСЬМЕННА
Формування системи принципів державного фінансового контролю

 

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тамара ВАСИЛЬЄВА, Сергій ЛЄОНОВ, Лариса СИСОЄВА
Проблеми та перспективи розвитку інтеграційних об’єднань інвесторів в Україні

Тетяна КОНЄВА
Фактори формування майна новостворених підприємств

Марина БЕРЕСТ
Сутність та змістовні аспекти антикризового фінансового управління підприємством

 

ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР

Юлія БУГЕЛЬ
Сутнісні риси та закономірності розвитку кредитних відносин в умовах ринкових перетворень економічної системи

Юлія СУББОТОВИЧ, Ольга АНТРОПОВА
Індикатори фінансової безпеки України

Олег ДУБЧАК
Проблеми правового регулювання споживчого кредитування в Україні

Ольга СТИРСЬКА
Інвестиційне кредитування України міжнародними фінансовими організаціями

Олена ЗОЦЕНКО
Компаративний аналіз ринку акцій України у контексті глобальних тенденцій

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Марина ЛИТВИН
Досвід Японії у стимулюванні розвитку регіонів

Роман КОПИЧ
Вплив урядових видатків країн Центральної і Східної Європи на виробництво та дохід

Юрій БІЛЕНКО, Олександра СТРУК
Взаємодія фінансового розвитку та економічного зростання Китаю

Олена ПРИВАЛОВА
Особливості ринків страхування життя у США і Великобританії

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Віктор КОЗЮК, Ольга ЗАКЛЕКТА, Оксана ШИМАНСЬКА
Політекономія олігархічної економіки

 

Наші автори

Анотації


Назад

Скачати весь журнал
 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.