БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА


Олександр ДЗЮБЛЮК
Регулятивний механізм валютної політики в період кризових явищ на фінансових ринках

Богдан ЛУЦІВ, Ольга ЗАСЛАВСЬКА
Оцінка ризиків кредитно-інвестиційної діяльності комерційних банків

Жанна ДОВГАНЬ
Вплив іноземного капіталу на фінансову стійкість банківської системи

Софія ЛОБОЗИНСЬКА
Економічний аналіз розвитку банківської системи України в роки незалежності

Павло СЕНИЩ
Вплив іноземних банківських інвестицій на підвищення рівня життя населення України

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ


Орест КОРЕНОВСЬКИЙ
Теоретичні основи формування фінансових механізмів сталого розвитку соціально-економічної системи

Тамара ГОВОРУШКО, Інна СИТНИК
Управління грошовими потоками та забезпечення фінансової рівноваги підприємства

Віталіна ПЕРЕВОЗНЮК
Теоретична концептуалізація фінансових ресурсів підприємств

Зоряна ЛОБОДІНА
Бюджетне забезпечення охорони здоров’я: детермінанти впливу на людський розвиток

Віталій ПИСЬМЕННИЙ
Проблеми реалізації принципів організації місцевих фінансів у вітчизняній практиці

Володимир ГУМЕНЮК
Фінансове забезпечення проектів розвитку курортної справи на засадах публічно-приватного партнерства

Костянтин ФЛІССАК
Вплив економічної дипломатії на врегулювання зовнішньої заборгованості держави

 

ПОДАТКОВА І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА


Володимир МАРТИНЮК, Ольга БАРАНЕЦЬКА
Оцінка фіскальної безпеки України

Тетяна ЖЕЛЮК
Подолання фіскальних дисбалансів у системі антикризової політики держави

Тарас МАРШАЛОК
Моніторинг перекладання податкового тягаря в Україні

Галина ВАСИЛЕВСЬКА, Роберт ЛІСОВСЬКИЙ, Норберт ЛАУРІШ
Світова практика використання фіскального інструментарію у забезпеченні позитивної економічної динаміки

Інна ГУЦУЛ
Податкове стимулювання інвестиційної та зовнішньоекономічної діяльності в умовах глобалізації

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Наталія ТКАЧЕНКО
Управління персоналом страхової компанії як гарантія фінансової стійкості

Ольга КНЕЙСЛЕР
Ідентифікація та графічна інтерпретація структури перестрахувального ринку

Валентина ЛЕВЧЕНКО
Теоретико-прагматичні підходи до формування конкурентоспроможності страховика

Ольга АБАКУМЕНКО
Оцінка динамічної стійкості фінансового ринку України

 

З ІСТОРІЇ ФІНАНСІВ


Вікторія НЕБРАТ
Теоретичні аспекти становлення державних фінансів

Віра СТОЯН
Еволюція інституту казначейства: витоки та становлення

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ


Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації та ефективності функціонування банківської системи України (за матеріалами наукової конференції).

 

Наші автори
Анотації


Назад

Скачати весь журнал
 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.