Пам’яті вченого


ПОДАТКОВА І ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА

 

Андрій КРИСОВАТИЙ
Антропологізм дивергенції теорії преференційного оподаткування

Оксана ДЕСЯТНЮК
Ризики фіскальної політики як загроза макроекономічній стабільності держави

Віра КМІТЬ
Особливості пільгового режиму оподаткування для вітчизняної ІТ-галузі України

Олена СИДОРОВИЧ
Концептуалізація парадигм фіскальної соціології: ідеологія і філософія пізнання

Галина ВАСИЛЕВСЬКА
Особливості функціонування преференційного оподаткування в Україні

Марія ФІЛЬО
Оцінка ефективності фіскальних інститутів мінімізації податкових втрат

Інна ЯНУСЬ
Прагматизм діяльності митних органів щодо протидії порушенню митних правил

 

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

 

Наталія КРАВЧУК
Глобальні фіскальні розриви і дисбаланси: інституційні та дистрибутивні ефекти

Ольга КАРАПЕТЯН
Проблеми оцінки боргової стійкості України

Ольга ЯРЕМЧУК
Наукова полеміка з питань теоретичної концептуалізації фінансової безпеки підприємства

Марія ЧЕРВАТЮК
Вплив державної фінансової політики на розвиток малого бізнесу

Ірина БІЛОУС
Методика оцінки бідності в Україні та проблеми фінансового забезпечення її подолання

Тетяна КВАША
Прагматизм формування державного реєстру інвестиційних проектів

Володимир ДМИТРІВ
Фінансове регулювання інноваційного розвитку економіки України

Яна БУЧКОВСЬКА
Теоретичні основи фінансування дошкільної освіти

 

ДЕРЖАВНІ ФІНАНСИ

 

Надія ЛУБКЕЙ, Світлана КРАМАРЧУК
Практика та проблематика бюджетного кредитування в Україні

Олег ДИШКАНТ
Повноваження Рахункової палати у бюджетному процесі: реалії та перспективи

Наталія КОЛОМИЙЧУК
Сучасні реалії та проблеми аудиту ефективності

Марія ШАВАРИНА
Видатки бюджету Пенсійного фонду України в умовах реформування пенсійної системи

Олена ПЕТРУШКА
Механізм призначення пенсій державним службовцям

Галина МАРКОВИЧ
Особливості менеджменту коштів місцевих бюджетів

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 

Світлана КОВАЛЬ
Фінансові потоки банківських установ: теорія і практика

Олег ЛУЦИШИН, Олег КЛИМЧУК
Скоринговий метод оцінки кредитоспроможності позичальників кредитних спілок

Михайло ФЕДІРКО
Трансмісійний механізм монетарної політики Європейського валютного союзу

Людмила КОСТРАЧ
Новітній інструментарій українського ринку цінних паперів

 

З ІСТОРІЇ ФІНАНСІВ

 

Олександр ФРАДИНСЬКИЙ, Андрій МАШКО
Становлення морської митної варти в Російській імперії (ХVIII-XX століття)

 

Наші автори 
Анотації

 Назад

Скачати весь журнал
 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.