АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Інна ЛУНІНА, Олександра БУЛАНА
Державна підтримка підприємств в Україні у контексті структурної модернізації національної економіки

Віра СТОЯН, Христина ХУДА
Вплив державних видатків на розвиток освітньої сфери: вітчизняні реалії та світовий досвід

Віктор БУКОВИНСЬКИЙ
Формування економічного механізму охорони навколишнього природного середовища

Ірина ЧІКІТА
Фінансова автономія органів місцевого самоврядування як умова демократичного розвитку

Вікторія БУЛАВИНЕЦЬ
Напрями підвищення ефективності видатків місцевих бюджетів соціального призначення в умовах економічних перетворень

Ольга БАРАНЕЦЬКА
Оцінка стану фіскальної безпеки України

 

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ

 

Лілія БАРАННИК
Фінансові та моральні аспекти реформування системи соціальних пільг в Україні

Оксана ТУЛАЙ, Оксана КОБИЛЬНИК
Удосконалення організаційно-економічного механізму функціонування Пенсійного фонду України

Надія ШАМАНСЬКА
Фінансові ресурси державного соціального страхування на випадок безробіття: реалії та пріоритети

Олександр ДЛУГОПОЛЬСЬКИЙ, Галина ЧЕКАЛОВСЬКА
Розвиток системи вищих навчальних закладів в Україні та її фінансове забезпечення

Вадим КУЦЯК
Особисті фінанси як первинний елемент фінансової системи держави

 

ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

 

Людмила БЕЗГУБЕНКО, Анна МОКРИЦЬКА
Управлінські технології фінансового менеджменту установ охорони здоров’я

Наірі ФЕДИШИН
Податкове планування на підприємстві

Анатолій СЄРІКОВ, Ігор КОВАЛЬ
Економіко-математичне моделювання фінансових процесів при продюсуванні театральних проектів

Аліна БАЗАВЛУК
Застосування фінансового лізингу для оновлення основного капіталу залізничного транспорту України

Оксана ВАВРИЧУК
Оптимізація тарифної політики та її вплив на дохідність підприємств житлово-комунального господарства

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

 

Тетяна КІЗИМА
Інститут незалежних фінансових консультантів: становлення та перспективи розвитку в Україні

Наталія ТКАЧЕНКО, Наталія РЯБОКОНЬ
Принципи організації ефективних комплексних продажів у роздрібному страхуванні

Юлія КОВАЛЕНКО
Фінансові послуги: сутність і класифікація

Наталія ТКАЧУК
Теоретична сутність і особливості фінансів банків

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

 

Яґода ҐОЛЯ
Вектори гармонізації стандартів результативності інвестування у країнах ЄС ТОЧКА ЗОРУ

Ганна ГЕРАСИМЕНКО
Соціальні фінанси: теоретичне обґрунтування поняття в контексті розвитку організацій “третього сектору”

 

Наші автори
Анотації


Назад

Скачати весь журнал
 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.