МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ

Сергій ЮРІЙ, Віктор ЛЕЩУК
Фінансово-промислові групи у функціонуванні економічних систем

Віктор КОЗЮК
Проблема оптимальної величини державної заборгованості у довгостроковій перспективі

Валерій МУНТІЯН
Глобалізація: витоки та перспективи

Наталія КРАВЧУК
Гетерогенність глобальних фінансових дисбалансів

Артем ЛАЗНЯ
Фінансова криза: причини виникнення та вплив на світову економіку

Ірина ЧИРАК
Фінансова нестабільність: суть, причини виникнення і форми прояву

 

ДЕРЖАВНІ ТА МІСЦЕВІ ФІНАНСИ

Світлана МИХАЙЛЕНКО
Моніторинг та оцінка результативності менеджменту виконання дохідної частини бюджету

Богдана ШУЛЮК
Парадигма стратегії розвитку сфери соціально-культурних послуг в Україні

Людмила ЛІСОВСЬКА
Фінансове підґрунтя місцевого самоврядування в Україні: стан та перспективи розвитку

 

ПОДАТКОВА СИСТЕМА

Анатолій ФЕДОРЕНКО
Виконання професійним торговцем цінними паперами функцій податкового агента щодо учасників ІСІ

Петро КОРЕНЮК, Олена ЛОШКАРЬОВА
Аналіз систем оподаткування в сільському господарстві згідно з Податковим кодексом України

Віра ХОМУТЕНКО, Алла ХОМУТЕНКО
Оцінка ефективності та результативності адміністрування податків і зборів

Ірина ЛУЦЕНКО
Оцінка фіскальної ефективності податкової політики в сфері зовнішньоекономічної діяльності

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Олександр ДЗЮБЛЮК
Особливості взаємозв’язку грошово-кредитної та валютної політики в період фінансової кризи

Євген ТКАЧ, Сергій ТКАЧ
Валютно-курсова стабільність в Україні: тенденції, ризики і перспективи

Катерина СВЄШНІКОВА
Категорії та види валютних ризиків комерційних банків

Ольга МЕТЛУШКО
Шляхи мінімізації ризиків банку при здійсненні операцій із цінними паперами

Тетяна ЗАПАРАНЮК
Посткризовий розвиток монетарного регулювання макроекономічних процесів

 

ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Петро ГАВРИЛКО
Зарубіжний досвід відродження аграрної економіки

Оксана КВАСНИЦЯ
Особливості державної підтримки малого бізнесу у зарубіжних країнах

 

ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

Станіслав БУКОВИНСЬКИЙ
До питання модернізації державного та місцевих бюджетів

 

НАУКОВЕ ЖИТТЯ

Ольга КИРИЛЕНКО, Володимир ГОРИН
Перспективи розвитку фінансової системи України

 

Наші автори
Анотації


Назад

Скачати весь журнал
 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.