АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ І ПРАКТИКИ ФІНАНСІВ

Тетяна КІЗИМА, Олена ШАМАНСЬКА
Споживча поведінка домогосподарств: сутність, моделі, вектори оптимізації

Зоряна ЛОБОДІНА
Перспективи удосконалення управління фінансовими ресурсами галузі освіти

Антоніна ДЕМ`ЯНЮК
Бюджетні пріоритети в умовах ринкових та демократичних трансформацій

Тетяна СІТАШ
Удосконалення фінансового планування в закладах охорони здоров’я

Данило ВАНЬКОВИЧ, Назар ДЕМЧИШАК, Мирослав КУЛЬЧИЦЬКИЙ
Проблеми фінансового забезпечення інвестиційної діяльності в Україні

Петро ГАВРИЛКО, Анатолій КОЛОДІЙЧУК, Марія ЛАЛАКУЛИЧ
Теоретичні засади та механізм формування стратегії інноваційного розвитку підприємства

Олександр КВАСОВСЬКИЙ
Реформована спрощена система оподаткування суб’єктів малого підприємництва в Україні

Віталій ПИСЬМЕННИЙ
Законодавчі колізії механізму оподаткування нерухомості в Україні

Вікторія СІДЛЯР
Прагматизм функціонування спеціальних режимів оподаткування територіального типу

 

БАНКІВСЬКА СИСТЕМА І МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА

Віктор СИДОРЕНКО
Сучасні підходи до оцінки ефективності кредитного процесу банку

Юлія БУГЕЛЬ
Реалізація стратегічних цілей кредитної політики як основа концепції формування кредитного портфеля комерційних банків

Юлія ГАЛІЦЕЙСЬКА
Теоретичні основи формування ресурсної політики комерційних банків та її особливості в сучасних економічних умовах

Роман ТИРКАЛО
Сек`юритизація активів банку: теоретична сутність і особливості здійснення

Костянтин САВЧЕНКО
Світовий досвід застосування інструментів монетарної політики у згладжуванні циклічних коливань

Тетяна БАБІЙЧУК
Монетарні інструменти стимулювання розвитку банківської інвестиційної діяльності

Світлана ГАЛЕЩУК
Проблеми використання колективних валют у контексті регулювання валютного курсу і забезпечення стабільності єврозони

 

РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Лада ШІРІНЯН
Понятійна сутність і теоретико-концептуальні засади фінансового регулювання страхового ринку

Наталія НАЛУКОВА
Теоретико-прагматичні аспекти визначення сутності страхового менеджменту

Олександр ДИБАНЬ
Інтеграційні процеси у сфері банківського і страхового бізнесу

Лариса СОКІЛ
Вплив фінансової грамотності населення на формування раціональної споживчої поведінки на ринку страхових послуг

 

ЗАРУБІЖНИЙ ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД

Ольга СОБКО
Пріоритети фінансового забезпечення інноваційної моделі розвитку економіки Польщі в умовах фіскальної нестабільності

Андрій ЛУЧКА
Управління ліквідністю єдиного казначейського рахунка: досвід Франції

Євгенія МАЗІНА
Банківське регулювання й нагляд: історичні тенденції формування

 

Наші автори

Анотації


Назад

Скачати весь журнал
 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.