АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРІЇ ГРОШЕЙ, ФІНАНСІВ І КРЕДИТУ


Олександр ДЗЮБЛЮК
Грошово-кредитна політика як фактор макроекономічної стабілізації і подолання наслідків кризових явищ

Величко АДАМОВ
Філософія управління грошовими потоками

Оксана ДЕСЯТНЮК
Теоретичні постулати практичної розбудови податкової системи в умовах ризиків


РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Жанна ДОВГАНЬ
Конкурентне середовище в банківській системі України в контексті забезпечення її фінансової стійкості

Наталія ТКАЧУК
Субординовані зобов`язання як джерело поповнення капіталу банків

Наталія ГАЛАПУП, Андрій БОБАНИЧ
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб: особливості функціонування та шляхи вдосконалення

Олег ЛУЦИШИН
Організаційно-економічний механізм діяльності кредитних спілок у сфері кредитування

Наталія ТКАЧЕНКО
Базові підходи до формування системи пруденційного регулювання діяльності страхових компаній

Олександр ЗАЛЄТОВ
Вплив світової кризи на сучасний страховий ринок України


ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА І БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ


Тарас МАРШАЛОК
Теоретична та методологічна концептуалізація перекладання податків

Ірина СИДОР
Неподаткові надходження в контексті наповнення Державного та місцевих бюджетів України

Василь МАРТИНЮК, Богдан КОРЕЦЬКИЙ
Засади ціноутворення на медичні послуги в умовах реформування системи охорони здоров`я

Мирослава ГУПАЛОВСЬКА
Ефективність бюджетного контролю: критерії визначення та пріоритети підвищення


ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД


Тетяна ЗАТОНАЦЬКА, Олена ШИМАНСЬКА
Міжнародний досвід формування фіскальної політики у посткризовий період

Тетяна КВАША
Досвід Російської Федерації щодо міжрегіонального розподілу бюджетних інвестицій та уроки для України


НОВІ ВИДАННЯ


Василь ДЕМ`ЯНИШИН
Хрестоматія невичерпних джерел вітчизняної фінансової науки


Наші автори

Анотації


Назад

Скачати весь журнал
 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.