МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ І ФІНАНСОВІ РИНКИ


Віктор КОЗЮК
Вразливість економіки України до коливань глобальної ліквідності

Зоряна ЛУЦИШИН, Роман КОЗЛОВСЬКИЙ
Еволюція структури золотовалютних резервів у контексті реформування світової валютної системи

Богдан ПЕТРУЩАК
Календарні ефекти та аномалії на українському фондовому ринку: теорія і практика

Ігор КРУПКА
Економічна природа, роль та значення фінансового ринку в економічній системі


ФІНАНСИ ДОМОГОСПОДАРСТВ


Тетяна ВЕРГЕЛЕС
Диференціація доходів населення й економічне зростання в Україні

Ігор ЛЮТИЙ, Тетяна МОТАШКО
Доходи населення та їх роль у формуванні фінансових ресурсів держави

Дмитро НЕХАЙЧУК
Заощадження населення як вагомий фінансовий ресурс регіону


БАНКІВСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ І БАНКІВСЬКІ ПОСЛУГИ


Володимир КОРНЄЄВ
Фінансові інновації банків і можливості диверсифікації банківських послуг

Світлана КОВАЛЬ
Теоретичні аспекти фінансових ресурсів банку

Наталія ДЗЮБАНОВСЬКА
Конкурентне середовище як структурна складова моделювання кредитно-депозитної політики банку

Юлія БУГЕЛЬ
Поняття кредитного портфеля комерційного банку та необхідність ефективного управління ним

Віталій РУДАН
Якість управління ліквідністю банків як умова ефективного розвитку банківської системи України


РЕФОРМУВАННЯ ПЕНСІЙНОЇ СИСТЕМИ


Ольга КИРИЛЕНКО, Галя КОЗАК
Перспективи реформування державного пенсійного страхування в Україні

Анатолій ФЕДОРЕНКО
Інвестиційний потенціал накопичувальної системи пенсійного страхування

Людмила КЛІВІДЕНКО
Проблеми вдосконалення пенсійної системи України


БЮДЖЕТНИЙ МЕХАНІЗМ


Віталій ПИСЬМЕННИЙ
Бюджетне кредитування економіки в умовах ринкових перетворень

Галина МАРКОВИЧ
Оцінка результативності бюджетних програм

Таїсія БОНДАРУК
Концептуальні засади реформування місцевих бюджетів України

Тетяна ШЕВЧЕНКО
Організаційно-правові засади гарантованого державного боргу України


ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ


Ірина ГАР’ЄВА
Проблеми відображення зобов’язань у балансі


ЖИТТЄВІ ТА НАУКОВІ ЗВЕРШЕННЯ


На вершині фінансової науки

Наші автори

Анотації


Назад

Скачати весь журнал
 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.