ТЕОРІЯ І МЕТОДОЛОГІЯ ФІНАНСОВОЇ НАУКИ


Сергій ЮРІЙ, Василь ДЕМ'ЯНИШИН
Бюджет, бюджетна доктрина та бюджетна політика держави: сучасна парадигма, іманентний детермінізм, реалії і перспективи 

Богдан АДАМИК
Методологічне обґрунтування державного регулювання банківської діяльності 

Юлія КОВАЛЕНКО
Використання категоріального апарату інституційної теорії у фінансовому секторі економіки 

Ольга КНЕЙСЛЕР
Теоретико-методологічний інструментарій дрслідження перестрахувальних відносин 

Марія ШАВАРИНА, Надія ШАМАНСЬКА
Пенсійне страхування: теорія, вітчизняні реалії та перспективи 

Наталія КРАВЧУК
Глобальні фінансові дисбаланси в контексті філософського фундаменталізму, історичного еволюціонізму та проблем методологічного оновлення економічної теорії


ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ


Віра СТОЯН
Державне фінансове регулювання в кризових умовах 

Олег ДИШКАНТ, Ольга ДИШКАНТ
Державний фінансовий контроль в Україні: стан та перспективи розвитку 

Віра КМІТЬ
Правові аспекти забезпечення ефективності податкового регулювання в Україні 

Степан ДУСЯК
Удосконалення механізму пільгового оподаткування доходів фізичних осіб у умовах фінансової кризи 

Марія РІППА, Тетяна ТУЧАК
Порівняння ідентифікаційних ознак податкових служб світу 

Галина ПОГРІЩУК
Вдосконалення фінансового забезпечення охорони навколишнього середовища


ФІНАНСИ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ


Оксана ТУЛАЙ, Мар`ян ТРІПАК
Прибуток підприємства: теоретико-прагматичні аспекти 

Ольга КРИВИЦЬКА
Застосування поетапного підходу до визначення прибутку підприємств 

Ірина БОЯРКО
Оптимізація балансу підприємства 

Олександр КВАСОВСЬКИЙ, Віталіна ПЕРЕВОЗНЮК
Підприємства водопостачання та водовідведення в світлі теорії природних монополій: політекономічний та фінансовий аспекти 

Катерина ЛАГУТІНА
Фінансове забезпечення корпоративних злиттів і поглинань в економіці України


ФІНАНСОВИЙ СЕКТОР


Людмила АЛЕКСЕЄНКО, Наталія САВЧУК
Розвиток ринку фінансових і страхових послуг у посткризовий період 

Жанна ДОВГАНЬ
Діяльність вітчизняних банківських установ в умовах економічної кризи 

Вікторія КОВАЛЕНКО
Оцінка ефективності присутності іноземного капіталу і фінансова безпека банківської системи

Марина ЛИТВИН
Економіко-правові основи євроінтеграційних процесів у сфері банківської діяльності


МІЖНАРОДНІ ФІНАНСИ


Андрій МАРУНКЕВИЧ, Марія СИДОРОВИЧ
Сучасні боргові проблеми економічно розвинутих країн 

Кілліон МУНІАМА
Європейський банк реконструкції і розвитку в умовах світової економічної кризи


ДО 80-РІЧЧЯ ВСЕРОСІЙСЬКОГО ЗАОЧНОГО ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ


Богдан ЛУЦІВ
Всеросійський заочний фінансово-економічний інститут (м. Москва) відзначає 80-річчя від дня заснування 


Наші автори 

Анотації


 
Назад
                                     Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.