ДО 40-РІЧЧЯ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ


Кафедра фінансів ТНЕУ: сторінки історії та сьогодення

 

Ольга КИРИЛЕНКО
Вдосконалення фінансових інструментів подолання бідності в Україні

Тетяна КІЗИМА
Управління фінансами домашніх господарств: теоретико-прагматичні аспекти

Марія ШАВАРИНА, Надія ШАМАНСЬКА
Соціальний захист населення: реалії та перспективи

Ірина СИДОР
Фінансова політика держави: теоретичні аспекти та практична реалізація в Україні

Віталій ПИСЬМЕННИЙ
Податкова система України: сучасний стан і шляхи реформування

Надія ПАРИЖАК
Міжбюджетні відносини в Україні: оцінка і напрямки реформування

Богдан МАЛИНЯК
Механізм надання субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам в умовах становлення громадянського суспільства

Віктор РУСІН
Теоретичні аспекти фінансового забезпечення місцевого самоврядування

Оксана ТУЛАЙ
Планування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах дефіциту фінансових ресурсів

Наталія КАРПИШИН
Шляхи оптимізації фінансового забезпечення охорони здоров'я в Україні

Зоряна ЛОБОДІНА
Правові засади управління фінансовими ресурсами закладів охорони здоров’я дітей

Анна МОКРИЦЬКА
Сучасні реалії, практика та проблеми бюджетного планування видатків на охорону здоров’я

Вікторія БУЛАВИНЕЦЬ
Актуальні проблеми теорії і практики соціального захисту населення

Мирослав АРТУС
Державне регулювання ціноутворення в умовах ринкових відносин

Олена МАРЧЕНКО, Галина ПОГРІЩУК
Фінансовий стан підприємства та напрямки його зміцнення


РИНОК ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ


Віталіна КУРИЛЯК
Довіра у валютно-фінансових відносинах на світовому і національному ринках

Галина ЛАЦИК
Перспективи диверсифікації фінансового інструментарію на іпотечному ринку України

Вікторія КРЕМЕНЬ
Стратегія конвергенції як сучасна модель розвитку фінансового посередництва в Україні

Юрій БОЙКО
Особливості концентрації банківського капіталу в Україні

Наталія ТКАЧЕНКО
Рейтинг фінансової стійкості страхових компаній та основні підходи до його класифікації

Ольга КНЕЙСЛЕР
Прагматизм фінансової стійкості страховика

Оксана ТОЛСТЕНКО
Сучасне обґрунтування та визначення ризику в автотранспортному страхуванні

Світлана НИКОНЕНКО
Аналіз розвитку ринку страхових послуг у Запорізькій області: регіональні аспекти


ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ


Ганна ПЕНЯКОВА
Проблеми адміністрування прямих податків в Україні


Наші автори


 

 
Назад
                                     Скачати весь журнал

 

.

© 2017 Журнал "Світ фінансів". Все права защищены.
Joomla! — свободное программное обеспечение, распространяемое по лицензии GNU/GPL.